Jump to content

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 21


Ани

Recommended Posts

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 21

1 юли 1930 год.

В-к „Братство“ е свободен изразител на копнежа и волята за нов живот. Поддържа се от доброволните помощи на своите читатели и се изпраща всекиму, който пожелае.

Адрес: Сава Калименов,

Севлиево.

Съдържание:

Наука и окултизъм (Пламен)

Борци мирни -- богомили нови!

Бележка: Текстовете на есперанто не са поставени за четене онлайн. Който иска, може да ги прочете от PDF-а.

Link to comment
Share on other sites

Наука и окултизъм

(статията на есперанто може да се прочете от pdf-а)

Съвременната наука е ограничена в една тясна област на живота. Тя изследва само видимото, осезаемото, — това, което петте чувства на средно развития човек могат да доловят непосредствено или с помощта на различни инструменти. Тя изучава предимно външните форми на нещата, но от нея се изплъзва тяхното вътрешно съдържание и техния смисъл.

В лицето на огромното болшинство от своите представители, днешната наука систематически, съзнателно и с едно нечувано упорство си затваря очите пред едно огромно количество от факти, чието изследване би могло да я извади от нейната досегашна инерция, би могло да й разкрие една огромна, безконечна област от неизследвани и непознати за нея явления, и да я въведе във един нов свет — света на целокупния живот, така, както той се разкрива пред окото на въоръжения с окултните знания, с окултните средства и методи на изследване човек.

Хората на съвременната наука си въобразяват, че това са те, които първи са успели да разкрият „основните“ закони на битието, да проучат безброй непознати, неизследвани до сега факти, да създадат една мощна наука, каквато никога до сега не е имало. Те не могат да повярват, че някога е имало много по-мощна наука, че древните, отдавна погинали цивилизации с притежавали наука, която е била на много по-прав път относно основните истини на живота, виждала е много по-добре нещата, отколкото днешната наука.

По своя характер, науката на древните Египет, Индия, Асирия, Атлантида и т. н. е била окултна наука, т. е. тя е имала много по-голяма област на изследване, тя не е била ограничена в тесните рамки на днешната материалистическа наука. И макар че в своите потънкости тя е отдавна погребана под развалините на древните цивилизации, обаче нейните основни истини и нейните средства и методи за изследване, ревниво пазени някога в древните светилища, са днес напълно запазени в днешния окултизъм, предавани чрез непрекъснатата традиция на окултните школи, възраждани от мощните духове на нейни велики носители.

Окултната наука в своята цялост представлява един безграничен океан от знания, една безгранична област за изследвания, вътре в която днешната официална наука заема едно съвсем скромно кътче. Някои казват, че окултната наука е едно вдълбочаване на съвременната т. н. позитивна наука, или че „окултната наука почва от там, където свършва официалната“, т. е-тя изследва областите, в които официалната наука не може или не иска да проникне. Ние ще кажем нещо повече: окултната наука обгръща съвременната наука; последната е малка частица от нея и борави в една тясна област на живота, без да вижда връзките на явленията от своята област с явленията и фактите, лежащи вън от нея ...

Ho кои са средствата и методите за изследване на окултната наука, с помощта на които тя преминава границите на видимото за обикновеното човешко око и борави в широката област на целокупния живот?

Това е преди всичко тъй наричаното ясновидство в неговите различни степени и форми. Ясновидството, това е виждане, чуване, разбиране и т. н. на това, което е недостъпно за лица със слабо развити съответни способности, т. е. за болшинството от съвременното човечество.

Обаче ясновидството е факт. Има хиляди и милиони примери в живота, които потвърждават неговото съществуване. Защо тогава да си затваряме очите пред тях и да се ограничаваме с това знание, което жреците на официалната наука ни дават? Още повече, когато това знание е съвършено недостатъчно да отговори на цяла редица основни въпроси на живота?

Що е човек? От къде иде и къде отива? Кои са основните закони, които регулират неговия живот? — Нима това не са най-важните въпроси за всеки един човек? Нима, без да се отговори на тях, може да се осмисли разумно човешкия живот? Нима човек не ще бъде в пълна тъмнина, докато не се отговори правилно на тези въпроси?

Обаче, съвременната официална наука, която претендира че е единствения достоверен източник на знание и че пръска само светлина, не може да отговори на тия въпроси. Тя е неспособна да разреши тия загадки за съвременния човек и с това да осмисли неговия живот, да му даде правилна ориентировка в живота. Ето защо, въпреки всичкото знание, с което съвременната наука чрез училища и университети пълни главите на младежта, последната, и след излизането си от тях си остава в същата тъмнина, в същата неориентираност в живота, в която се е намирала и по-рано.

Това, което съвременната официална наука не може да ни даде, но което е необходимо за осмисляне на човешкия живот на земята, ни се дава от окултизма. Окултизмът ни дава истините, за които съвременната наука се прави сляпа:

Човек е безсмъртен дух, за когото физическото тяло е само една дреха, само едно оръдие за работа. Тази истина, даже след като е била проверена и доказана чрез спиритически и други изследвания, чрез събиране на безкрайна редица от факти от хора като Уйлям Крукс, Оливер Лодж, Камил Фламарион, проф. Аксаков, все пак продължава да бъде отричана от официалната наука.

Прераждането е факт. И то не само за ясновидците, които имат възможност непосредствено да го проучват, но и за обикновените хора, защото има събрани цяла редица доказателства, които ясно говорят за неговото съществуване.

Кармата е също един факт. И за нея има хиляди и милиони доказателства във всекидневния живот на хората.

Тук не му е мястото да изброяваме и привеждаме подобни факти. Който се интересува може да ги намери в изобилие в окултната литература, па да ги провери и в живота.

Но ако днешната официална наука, в лицето на своите представители, се прави на сляпа пред тия факти, то трябвали човечеството да я следва в нейната слепота и късогледство? — Разбира се че не! Една наука, която с пълно право може да се нарече материалистична, защото не обръща внимание на духовната страна на живота, като се прави сляпа за нея, не можеше да не да доведе човечеството до днешния груб материализъм, реален израз на който бе миналата световна война и тайно готвещите се утрешни ужаси!

Една наука, която заслепява човека, като го прави да вижда в себе си само своето материално естество, и по такъв начин се явява като пречка по пътя му към самопознание, не може да не предизвика катастрофални последици за човека. И днес тия последици с на лице: днес имаме човек с понижено съзнание, човек, който е изгубил връзката си с Първоизточника ма живота и който се мисли и съзнава като жалко, смъртно същество, плод на чиста случайност, а не като безсмъртен дух, градещ сам своя настоящ и бъдещ живот.

В същност, като казваме всичко това, ние съвсем не искаме да подценим постиженията на съвременната наука, плод на непрестанна безкористна дейност на нейните труженици. Ние искаме да кажем само това, че тя е недостатъчна, едностранчива, непълна, че тя е отвърнала погледа си от духовното и се е спряла изключително на външната, материалната страна на живота и за това е в тъмнина по отношение същността на целокупния живот.

Ясно става, че съвременната наука трябва да се одухотвори, тя трябва да прескочи границите, на които тя винаги е слагала надписа ,,Terra inkognita“, тя трябва да престане да си затваря очите пред фактите, които ясно говорят за съществуването на духовната страна на живота.

А това може да стане само по един начин: чрез нейното възвръщане и приобщаване към нейната майка — окултната наука, безценното наследство на човечеството, завещано ни от хилядолетията на древността.

Докато съвременната наука не се възвърне към своя първоизточник — окултната наука, докато тя не обгърне в своята област на изследване окултните факти и истини, докато не възприеме окултните средства и методи за изследване, — до тогава тя ще бъде източник за заблуда на човека по най-важните въпроси на неговия живот, ще помрачава светлото съзнание на безсмъртния Божи дух в човека и ще го тласка из криви пътища, водещи към катастрофи и бездни.

Само окултната наука може да даде истинска светлина на човечеството.

П л а м е н

Link to comment
Share on other sites

Борци мирни -- богомили нови!

Потомците нови

На поп Богомила

Да сме днеска ние:

— Съдба отредила.

На света безпътний

Нов път ний чертаем!

— Взорът му страдалний

Към нас е отправен.

България малка

Нек се пак гордее,

Че във света капка

Жив Живот ще влее.

— Сал бодро нек веем

Знамето на Мира!

— В любов не слабеем,

От страх и немара!

Май, 1930, Германия.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...