Jump to content

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 23


Ани

Recommended Posts

Година 2 (15 януари 1930 – 10 декември 1930), брой 23

18 септември 1930 год.

В-к „Братство“ се изпраща всекиму, който пожелае. Поддържа се от доброволните помощи на своите читатели.

Адрес: Сава Калименов,

Севлиево.

Съдържание:

Един е изходът!

Зовът на Бялото Братство към българския народ и към цялото човечество.

Към учениците на Розенкройцерството (от един ученик)

Из Беседите

Свобода. (Т. Ч.)

Страстта. (Т. Ч.)

Към жената. (Т. Ч.)

Книжнина

Link to comment
Share on other sites

Един е изходът!

Пълен хаос царува днес е света. Хаос икономически, политически и духовен. Човечеството се намира в задънена улица: Милиони безработни. Липса на най-необходимото. Мизерия, глад, израждане. Това от една страна. А от друга: свръхпечалби, прекомерно високи заплати, излишества, разкош, безумно прахосничество.

Над всичко това, — пълна духовна тъмнина царува както в широките маси, така и в привилегированите съсловия. Липса на ориентираност в живота. Отвръщане поглед от реалното, неспособност да се схване то и тичане след илюзии, след суетни постижения и груби удоволствия.

Партиите разделят народа на враждуващи части и раздухват омразата в него. Духовенството го приспива. „Мерките" на правителствата не дават очакваните резултати, нито ще дадат.

Държавите, тайно или явно, се готвят за нови кръвопролития. Говорят за мир, а се готвят за война. Въоръжават се. Дипломатите лицемерят и се мъчат да се надхитрят.

Погледнете нашия селянин. Той загива. Неговият труд не се цени. Други печелят от него. Неговото производство се дава на безценица. Той едва може да си набави сол и газ. Но най-лошото е това, че той няма вече на кого да продаде. Храните си стоят непродадени, обаче държавата си иска своето: бирника идва, описва, задига и продава.

При това положение какво да се прави?

Народът трябва да се самозащити! Той трябва сам да поеме в ръцете си своите съдбини. Той трябва да се наложи и да диктува на своите управници, като на свои покорни слуги, новите пътища, по които ще се спаси от загиване. Народът не трябва да чака, не трябва да се уповава на никого и на нищо. Със своето вярно чутие той трябва сам да намери изходния път и да тръгне смело и непоколебимо по него.

А затова е нужно съзнание. Нужно е да се види ясно изхода, който ще ни спаси от днешния хаос, и който е само един:

ОБЕДИНЕНИЕ!

Пълно икономическо, политическо и духовно обединение. Обединение и хармониране на всички сили в целокупния живот. Изграждане на един идеал, една вяpa, едно отечество за всички хора на земята. Изграждане на едно единно стопанство в световен мащаб, при което ще бъде отстранена убийствената конкуренция, митническата войни, свърхпроизводството, безработицата.

Обединението трябва да започне от долу, от народа и да се наложи на върховете. То трябва да започне от селото, да се наложи в държавата и след това да завладее целия свет. Само така то ще почива на здрава основа.

Затова, както по-горе казахме, е нужно съзнание. Нужно е преди всичко нашия селянин да разбере, че той вече не може да се крепи като отделна стопанска единица. Като такава, той е обречен на загиване, най малкото — на вечна мизерия.

Само обединението на селото в една обща стопанска единица, при което е възможно модернизиране на производството, намиране на пазари, откриване на нови, по-доходни клонове производство, не по силите на отделните стопанства, може не само да спаси селянина от израждане и мизерия, но и да му даде максимума от духовни и материални блага, да даде един небивал мощен тласък към всестранно културно развитие на селото.

От там трябва да се почне: от нашето село. Обединението трябва да се започне отдолу, от народа. Тогава то ще се изгради върху гранит-на основа, ще се наложи стъпка по стъпка на целокупния живот, ще обедини целия свет в едно икономическо и духовно цяло. Тогава ще пресъхнат сълзите на страдащите и ще има радост и доволство за всички хора на земята.

Link to comment
Share on other sites

Зовът на Бялото Братство към българския народ

и към цялото човечество.

„Братя и сестри, майки и бащи,

приятели и странници,

учители и ученици,

слуги и господари,

вий, служители на живота,

отворете сърцата си за доброто

и бъдете като този извор!“

Драги читателю, иди във Рила,— в сърцето на Рила, — в оная божествено прекрасна местност, наречена „Седемте езера“ и там, при едно от тия езера, — където това лято бе разположен лагера на Бялото Братство, — ти ще намериш един чист планински извор, превърнат в чешма, изградена и обградена с малки и големи недялани мраморни камъни, донесени из околността. Озърни се наоколо и близо до нея ти ще видиш да се издига един мощен гранитен блок, върху когото с длетото на каменоделеца са недялани следните прости и ясни, но възвишени и свещени думи, които са зова, който днес Небето отправя към българския народ и към цялото човечество:

Братя и сестри, майки и бащи,

приятели и странници,

учители и ученици,

слуги и господари,

вий, служители на живота,

отворете сърцата си за доброто

и бъдете като този извор!

- - - - - - -

Прочетете го. Прочетете го пак. Прочетете го още веднъж! Повтаряйте тези думи докато те се запечатат с огнени букви във вашата душа, докато те направят във вас онзи преврат, на който те са способни!

- - - - - - -

Когато аз, пишущия тия редове, прочетох надписа на каменната стена, аз изтръпнах пред силата на Божественото Слово, — разтреперах се като Мойсей на планината Хорив, чул из свещения огън гласа на своя Бог: „Мойсее, събуй си обущата, защото местото на което стоиш е свето“ ...

- - - - - - -

Дали и вий, драги читателю, ще почувствате това? Не знам! ... Но аз зная това. че свещените думи трябва да се чуят на свещено място и трябва да бъдат погълнати със свещения порив на жадната за Истината душа.

А всяко място е свещено когато съзнанието ни се издигне към Бога, и всяка душа тогава може да разпери криле и да полети към висините на Божествената красота и мощ.

- - - - - - -

Днес Бог, чрез Бялото Братство, вика към целия български народ и към цялото човечество! ...

Ще чуем ли гласа Му?

Днес Бог ни подава своите ръце и иска да ни изведе из бездните на ада, в който е потънало греховното, обладано от престъпен егоизъм човечество. Той иска да ни издигне и, пречистени и новородени, като малки деца да ни въведе в отдавна изгубения и отново намерен Рай!

— Ще Го последваме ли?

Днес Бог иска да ни даде нови сърца и души, да ни направи да бъдем „като този извор“—от нас непрестанно да изтича Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина!

Ще приемем ли Неговия подарък?

Ще приемем ли Божия дар?

- - - - - - -

Какво иска Бог от нас? — Да предадем сърцата си Нему. Да се отдадем в Неговите ръце. Да се изпълним с безгранична вяpa в Него и да чувстваме и съзнаваме всеки момент и на всяко място Неговото присъствие.

Ако ние направим само това, ние вече живеем в Него, и Той живее в нас, ние вече се изпълваме с Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, и можем да бъдем като този извор! — да даваме, да даваме, да даваме, — да пръскаме постоянно Божиите блага, да пръскаме Светлина, да излъчваме Любов към всички наши братя и сестри на земята, към всички същества, и в тяхното щастие да намерим своето собствено върховно щастие.

Да живеем в закона на цялото, а не в закона на частите, т. е. радостите на другите да бъдат наши радости, и техните скърби — наши скърби. Да издигнем съзнанието си до степента да се чувстваме единни с целокупния живот. Всяка наша мисъл, всяко наше чувство, всяка наша постъпка да бъде продиктувана от интересите на Цялото, на колектива.

И тогава всички болни въпроси на живота ще бъдат от само себе си, по най-естествен път разрешени. Работейки за общото, ние по най-сигурен начин ще достигнем и своето собствено благополучие. Обичайки, ние ще бъдем и обичани. Давайки, ние същевременно ще получаваме.

Тогава ще стихнат вековните разпри между хората за земи и царства, за власт и богатства. Всички ще бъдат доволни и щастливи. Ще се изгради Новата Божествена Култура, — ще се възстанови Царството Божие на земята.

Това може да стане!

То трябва да стане и ще стане!

Братя човеци, събудете се! Работа ни чака! Работа велика, благословена: Господ ни вика за зидари, — да изградим основите на Неговото царство тук на земята.

Да обърнем взора си Нагоре, и да се вслушаме в Неговия зовъ:

Братя и сестри, майки и бащи,

приятели и странници,

учители и ученици,

слуги и господари,

вий, служители на живота,

отворете сърцата си за доброто

и бъдете като този извор!

Link to comment
Share on other sites

Към учениците на Розенкройцерството

(от един ученик)

Когато окултното развитие започне, ученикът трябва да работи върху по-висшите си тела чрез повторение и проникване в духовните истини. За до може тази работа да върви успешно, ученикът трябва да се стреми да намери своето място в света и да разбере своето отношение към Бога и към своите братя хора.

В Розенкройцерската философия е казано, че човек е една диференцирала се частица от Бога, която притежава, като потенциал, всички сили и възможности на Небесния Отец, включително първичната творческа сила, наречена епигенезис, която дава възможност да се създават нови причини и, следователно, нови форми; че умът е най-мощния инструмент притежаван от духа, неговия специален инструмент за творческа дейност и фокуса, чрез който нашето „аз" съзнава материалната вселена; също, че ние нищо не можем да узнаем за отвъдния свят освен чрез посредничеството на ума, когото ние трябва да усъвършенстваме. Когато човек мисли, той не само задълбочава, но същевременно умножава гънките на мозъка, които са пътищата, по които мисълта се проявява.

Ученикът трябва да помни, че всяка мисъл, чувство или емоция се отпечатват върху негативните атоми на рефлектиращия етер във виталното тяло, нещо което съставлява наречения подсъзнателен ум. Ето защо, ако имаме желание да достигнем нещо, ний трябва да преустановим всякаква разрушителна критика и да се откажем да влизаме в негативни разговори.

Когато ученикът извършва упражненията на ретроспекцията и концентрацията редовно, особено когато той ги придружава с чист живот, чиста храна и служене на другите, атомите на всички негови тела започват да се сменят. Тази смяна се. чувства частно и във физическия мозък, защото той е инструмента на ума. Степента на вибрациите на мозъчните клетки се е подигнала и концентрацията може временно да бъде малко затруднена. Но това не трябва да ни тревожи. Ако ученикът продължава да работи в това направление, ще последва едно хармониране и мъчнотията ще изчезне. Следователно, не трябва да се обезкуражаваме, но да настояваме в пътя, в който сме встъпили.

Казано е в розенкройцерската философия, че Библията е дадена на света от Ангелите, които уреждат човешките съдбини и които стоят над всякакви грешки и затова ако търсим светлината, ний ще я намерим там. Когато имаме някои задачи за разрешение, ако ние размишляваме върху четиринадесетата и петнадесетата глави от Йоана с цел да получим духовно прозрение относно целта на живота, ний можем да подигнем своите вибрации и да станем по-възприемчиви по отношение на духовните сили. Tрябва да се помни че всички обещания на Исуса Христа са условни. Tе ще бъдат верни по отношение на нас само тогава, когато ние обичаме другите и им служим.

Всеки окултен ученик трябва да изучава закона за ycпеxa, даден в западните учения на Мъдростта по същия начин както ни е даден и от Христа: „Търсете първом Царството Божие и неговата Правда и всичко останало ще ви се приложи“. Това, както и всичко, което е учил Христос, е строго научно. Парите са средство за размяна, за да можем да получим с тях това, което желаем. Когато някой се страхува да не изгуби своите пари и постоянно мисли как да придобие повече, той образува мисъл-форми на страх в трите долни сфери на астралния свят, които привличат и други мисли от подобно естество. Tе се съединяват и в края на краищата създават нежелателни резултати.

От друга страна, лицето, което мисли алтруистично, създава мисъл-форми в трите висши сфери на астралния свят, дето притегателната сила, която е закона на любовта, има надмощие, и щом някой излъчва само мисли на любов и щедрост, нищо, освен добро, не може да му се случи. Закона на вселената е този, че ний можем да получим от нея само това, което сме й дали. За да можем да получаваме отгоре, ние трябва да държим своя канал чист, като даваме на другите. Ако някой престане да дава, пътят на неговия приток започва да се задръстя и рано или късно той ще престане да получава. Тогава идват мъчнотиите и лишенията, които могат да бъдат приписани на лоша съдба или нещастие, но в действителност са непосредствен резултат от това, че не даваме и че задържаме всичко за себе си. И тъй, вярно е казано, че ние си запазваме само това, което даваме на другите.

От всичко това ясно се вижда, че даже и от егоистична гледка точка, ако не от друга, ний не можем безнаказано да престанем да даваме. Мнозина не знаят за съществуването на този закон и поради несъгласието си с него тe най-невежествено спират и затрудняват своята еволюция.

Ако ние не притежаваме духа на любовта, той може да бъде създаден чрез молитвата. Една постоянна интимна наша молитва трябва да бъде: „Господи, увеличи моята любов към Тебе, така, че да мога да ти служа всеки ден все по-добре и по-добре."

Ако тези упътвания бъдат следвани, тe ще помогнат много на търсещия в неговия напредък и ще го направят способен да върви в пътя на мира и да разбере живота и неговата цел.

Из „Rays From the Rose Cross“

Link to comment
Share on other sites

Из Беседите

Само разумният човек може да бъде свободен ... Първоначално всички същества са създадени свободни. И ако свободата е изчезнала от света, причината сме ние.

*

„Истината ще ви направи свободни“. Как? Най-първо вие ще си зададете въпроса: защо сте дошли на тази земя? Прямо, съществено ще го разрешите. Необходимо е да разрешите този въпрос ... Ще бъде смешно за онзи ученик, който е дошъл на земята, да не знае защо е дошъл и от къде идва. Отивам например в Германия, трябва да зная от къде идвам. — От България. Дошъл съм в един университет. Защо? — Да следвам по химия, физика, инженерство. Строго трябва да се определя в себе си защо влизам в този университет. А хората са дошли на земята и не знаят защо. Това са съвременни любители, дошли от някъде, не знаят защо, а искат свобода. Свободата иска знания, знанията искат потене.

*

„Истината ще ви направи свободни". Кога? Най-първо човек трябва да признае всички свои погрешни в себе си. Cпрямо себе си той трябва да бъде безпощаден, не да се самоунижава, но той трябва като разумен човек, да каже: аз трябва да бъда доблестен, да призная своите погрешки. Аз съм по горе от тези мои погрешки и мога да ги изправя.

*

Мнозина мислим, че ако сме силни, ще имаме свобода. Силният човек може да бъде свободен само физически. Ако си богат, ако си силен, можеш да бъдеш силен само във физическия свят. Нима мислите, че един силен, богат човек във физическия свят може да бъде свободен в умствения свят? Не. Следователно, умствено свободния човек и физически свободния човек не е едно и също нещо.

*

За да може да дойде Истината в нас, физическото трябва да стане жертва. Всички тия физически богатства на земята трябва да се пожертват зарад Истината. Докато богатството тук на земята е един стимул, то е едно голямо зло. Докато то не стане жертва за възвишеното, за идейното, докато то не стане един стимул за Истината, ние не можем да се освободим.

„Истината ще ви направи свободни“.

Link to comment
Share on other sites

Свобода.

Дето мисълта не е затворена в рамките на партия, класа, вяpa, държава или народност, а лети волно и навсякъде жадно дири истината;

Дето любовта не се спира само над близките и своите, а обгръща всички хора и всичко живо;

Дето страсти низки и желания престъпни не владеят в сърцето и волята насочва всяка енергия към човеколюбиви, към благородни подвизи и дела;

Дето главата не се скланя унизително пред лицето на грубата власт и съвестта отвежда човека по-смело и спокойно към кладата, към кръста на Голгота или към бесилката, отколкото към лоши, противни на любовта и братството постъпки;

Дето духът не трепва смутен от ликът на смъртта, а я посреща и приема като нещо естествено и законно, както и живота —

Там, само там има истинска и пълна Свобода!

Т. Ч.

Link to comment
Share on other sites

Страстта

Загнездил се дълбоко червей, който бавно но сигурно прояжда и руши самото сърце на дървото, за да не може никога то да даде добър и обилен плод. за да вехне постепенно, да крее, докато изсъхне съвършено.

Тъй гибелна е за човека страстта!

Питие сладко и желано, което първо предразполага към себе си, а после завладява напълно и заробва, но което неусетно отравя кръвта. изтощава силите, погубва здравето; което погубва чистата, невинната любов, опетнява и затъмява красотата и светлината на душата и прави живота тъмен и безплоден като пясъчна пустиня —

Тъй страшна е за човека страстта!

Демон чер и коварен, скрит под формата на ангел небесен, що обещава вечно блаженство и красив живот, но който след всеки миг изживян в наслада обвързва здраво духът с робските вериги на вечното страдание и свежда човека надолу, надолу към мрачните и страшни низини на ада —

Тъй измамна и опасна е за човека страстта!

Т Ч.

Link to comment
Share on other sites

Към жената

Ти си дъщеря на Бога и майка на света. Ти си източник на любов и радост, източник на живот и красота.

Пред теб се прекланям аз смирено и към тебе отправям своята най-гореща и сърдечна молба:

Бъди разумна и смирена, мила и достойна дъщеря на своя всесилен и всеблаг небесен Баща. Живей за Негова радост, за Негова слава и гордост. Тогава и ти ще бъдеш радостна, доволна и щастлива през дните на своя живот.

Бъди нежнолюбяща и благородна майка на света. Наред с млякото, с което кърмиш и отхранваш своите деца, закърми ги и с духът на великата любов:

За да израснат с любов и само любов да проявяват в живота; за да не ги обземат и ръководят лоши мисли и престъпни желания; за да се трудят честно и тъй да заслужат всичко нужно за живота, а не да измамват и насилват себеподобните си: за да не вземат нивга оръжие в ръка и да се обучават на убийство, а после да нападат и избиват хората от другите страни; за да е вечно жива и будна в тях съвестта и да пазят всякога и всякъде чиста и светла своята душа.

Защото тогава и само тогава ще зацари мир и любов по цялата земя. И само тогава ще бъде спокойна и радостна твоята душа, че ти си отхранила мирни, любещи и благородни, щастливи и свободни чеда.

Т. Ч.

Link to comment
Share on other sites

Книжнина

Хората на война, от Андреас Лацко. Цена 30 лв. Доставя се от книгоиздателство „Посредник", бул. Дондуков, № 61 — София.

Всред вихъра на шеметното умопомрачение, което преди около 15 години бе обхванало хората и народите, в самия разгар на световната война, когато всички бяха опиянени от кръв или кървави вести, едно чисто сърце не се остави да бъде завлечено от мътния поток на жестокостта и умопомрачението, една чиста съвест не се прегъна пред съкрушителната, хипнотизираща мощ на кървавото насилие, но и всред най-гъстия мрак продължаваше да пръска своята ярка светлина Андреас Лацко, — офицер от австрийската армия, бива наречен луд само затова, защото единствен между милиони безумни запази ума си, сърцето си, съвестта си от епидемията на кървавото безумие, която бе обхванала всички. Той се осмели да погледне истината право в очите, той видя действителността такава каквато си е и я нарече с нейното собствено име:

Войната е безумие!

Войната е най-ужасната от всички видове лудост, която обхваща милиони и чиито разрушения и жестокости надминават всичко, което човешкото въображение може да измисли!

Никой, по онова време, не смееше да заяви това! А той го каза! Той го заяви високо в самото лице на безумстващите — и затова бе наречен ... луд!

Книгата „Хората на война" е плод на тоя повик, нададен в самия разгар на безумието, наречено „световна война", към нейните участници: „Опомнете се! Спрете се! Какво правите вие? Нима вий забравихте че сте хора? Изпъдете кошмара на безумието от душата си!“ Но хората не слушат! Те не са на себе си. — Техните глави са заменени с грамофонни плочи. Вместо със своите собствени умове и сърца, те мислят и чувстват с някакви изфабрикувани за целта маршове!

В книгата на Лацко наистина има нещо болезнено. Тя разтревожва, отнема спокойствието, чете се с болка и мъка ! ... Но иначе не може и да бъде! Защото тя е една вярна фотография на няколко отделни сцени от всеобщото безумие и е написана с кръвта от сърцето на един, който сам е вкусил от това безумие.

Нека тия, които все още оправдават войната, я прочетат, за да се огледат и потърсят! Нека тия, които са заплашени да бъдат повлечени още веднъж от пороя на безумието, я прочетат, за да му се възпротивят с всичката сила на своя дух!

Добро здраве, вестник за здравна просвета, излиза три пъти в месеца. Год. абомамент 40 лв. Редактира Д-р Георги Ефремов, гр. Кюстендил.

Добро народно здраве, месечно списание за природосъобразен живот, ратува за природолечение, вегетарианство и въздържание. Абонамент 75 лв. Адрес: бул. М. Луиза, 34, Варна.

Esрего Teozofia, орган на теософите-есперантисти. Излиза в Прага. В последния си брой обръща вниманието на своите читатели към Бялото Братство в България и препоръчва литературата му. Абонамента за България е 50 лв. Абонирането става чрез Г. Атанасов, ул. Бачо Киро, 35, София.

Bulgara Antologio, сборник от стихове и проза от български автори, преведените есперанто. Цена 50 лева. Доставя се от Ив. Х. Кръстанов, ул. „6 Септември" 28, София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...