Jump to content

Година 3 (10 януари 1931 – 15 ноември 1931), брой 30


Ани

Recommended Posts

Година 3 (10 януари 1931 – 15 ноември 1931), брой 30

10 Март 1931 год.

FRATECO

Gazeto por Frateca vivo

Fratoj el ciuj partoj de la tero, ni unuigu, kaj ni konstruu la novan, unusolan Dian Regnon sur la tero!

Братя, от всички страни на земята, да се обединим и да изградим новото, едно единствено Царство Божие на земята!

(Този брой - 30, 10 март 1931 г. е написан предимно на есперанто. За четене онлайн са сложени само българските текстове. Останалите могат да се видят в PDF-а)

Съдържание:

Към обединение

Вашето собствено радио (Ева Ж. Смит)

Link to comment
Share on other sites

Към обединение

От хиляди години насам, та до наши дни, човечеството преживява едно състояние на противоестествен, противобожествен и неразумен живот.

То е разкъсано на много, постоянно борещи се по между си части и изхабява силите си, пролива кръвта си, разрушава всяко достижение в безспирната междуособица.

Земята е покрита с братски гробове. Нещо повече: човекът, човешкото съзнание е така помрачено, че той не познава вече своя брат, — вместо брат, той вижда неприятел!

Човекът мрази, бори се и — страда!

Страдания навсякъде, страдания винаги. В страдания се ражда, в страдания живее и в страдания умира днешния човек.

Защо?

Защото силата на злото владее днес света. Защото забравихме Бога и повярвахме в Дявола. Защото забравихме брата си и станахме Каиновци.

До кога?

До кога ще се борим помежду си? До кога ще се отделяме едни от други? До кога ще експлоатираме себеподобния си? До кога ще мразим и ще проливаме братска кръв?

Божието проклятие и днес още виси над главите ни! — Та, ние не станахме по-добри. Какво да направим сега, за да измием греховете си? Що да сторим, та да се изкупим? ...

Време е вече! Последно време е! Ний твърде много закъсняхме.

Никой не може повече да чака: не се ли опомним, ний ще загинеме ... Та, ние сме само една стъпка пред пропастта!

Човече, познай своя забравен брат. Прости му и бъди простен от него! Обикни го, и бъди обикнат от него! Забрави всяко зло и нека само доброто изпълни твоята душа. Подай ръката си на твоя брат и изтрий сълзите на страдащия! Помагай на слабите, просвещавай невежите, повдигай падналия]

Вратите на Рая и днес още са отворени пред тебе, човече! Бог, твоят Баща, и днес още те очаква и зове, — тебе — своя блуден син!

Ще се опомниш ли? Ще се повърнеш ли? Ще пролееш ли сълзите на разкаянието?

Та, това зависи от теб! Ти можеш да го направиш, ако искаш!

Човечеството трябва да се обедини! Целият свят трябва да се обедини духовно, икономически, политически!

Всичко трябва да бъде наредено като в едно голямо Семейство, така, че никой да не остане без своя насъщен хляб.

Никакво насилие — свобода за всички!

Никакво завладяване — силният трябва да подкрепя слабия, а не да го заробва.

И всички ний трябва да знаем, че, преди да бъдем членове на един народ, класа или семейство, ние сме хора — членове на човечеството.

Времето бързо тече. Човечеството е затънало дълбоко в своите грехове — в своите противоестествени взаимни борби и раздробление.

Следователно, днес ний сме изправени пред дилемата:

Опомняне, помиряване и побратимяване или — разрушение и гибел на всичко и всички в пламъците на идващата последна световна война, която ще погребе днешната цивилизация.

Обединение или — смърт!

Друг изход няма!

И тъй, — нека избираме! ...

Link to comment
Share on other sites

Вашето собствено радио

Вий винаги притежавате свое собствено радио, което се намира във вашия мозък. Екипировката на вашето радио е пълна — то притежава приемател и изпращач. Вашият ум е неговата батерия и вашето здраве — неговото електричество. Вий можете да нагласявате вашето радио и да имате това, което желаете, по-рано или по-късно, защото „подобното подобно привлича“. Вашата мисъл е едно умствено движение, също както вятъра е движение на въздуха. Положителната мисъл е семето, творческото слово е цвета, а добрият живот е плода. Изразявайки вашите желания с мисъл или със слово, вий можете да имате музика. „Мислите ви са записани във вашето сърце, отразени във вашия ум и въплотени във вашето тяло. Това значи — словото да стане плът." Не болестта е причина за заразата, а болният ум.

Вий градите с мислите, които изпращате, и с думите, които произнасяте, затова вий можете да изградите вашия живот според собствения си избор. Вий действате със силата на един закон. когато мислите продължително за нещо и то ще се осъществи. „Той ще има това, което желае“. Слабата ви мисъл ще бъде последвана от слаб израз и само този, който се е научил да мисли творчески, — само радиото, което е нагласено за най-точно възприемане, ще изрази съвършенството.

Вашето физическо радио не може да бъде нагласено без помощта на ръката ви, също така вашия ум не може да бъде настроен без помощта на ръката на вярата. И, ако вие насочите стрелката на вашия ум към съмнението, вместо към вярата, и ако храните мисли на критика, ревност и омраза, вий ще намерите, че сте се свързали тук и сега със самия ад. Вий ще пожънете жътвата, която не желаете, ако се отдавате на нещастни мисли, докато пък личността, която „гледа нагоре", която е възприела „възвишеното гледище“, (познаване качествата на Божествения Ум, който съдържа всемогъщество, всезнание, всепроникване, живота, ума, силата, мъдростта, любовта, красотата, съвършенството, екстаза, хармонията, светлината, мира, могъществото, разбирането, интелигентността, радостта, знанието и т. н.) ще достигне своето най-висше благо.

Възможно е вие да не можете веднага да видите резултата от една добра мисъл във видимата среда, но въпреки това, тя е една духовна реалност, която, както семето, посято в земята, покълва и дава плод. Вашите съмнения и отрицателни мисли никога не ще ви помогнат, затова забравете ги и дайте ход на вашите полезни и положителни мисли.

Вашите умствени бръчки причиняват физическите бръчки, но те отиват още по-дълбоко — те се отразяват и върху заобикалящите ви условия. Върху вашето тяло и вашата обстановка ще се отпечатват старите картини, докато вашата умствена плоча бъде сменена. Клетките на вашето тяло са интелигентни и се сменят всекимесечно, затова, ако желаете те да изразяват здраве, изпратете им творчески потици. Съществуват изолирани клетки, от които са произлезли новите клетки и които запазват старите образи и заповедите на ума не ги променят. Старият закон ще се повтаря, докато новите клетки се изпълнят с нова интелигентност. Някои клетки се отделят от хармонията на цялото и с това разрушават тялото. Хората на физическата и медицинска науки не могат да обяснят произхода на болестотворните зародиши, обаче духовната наука намира обяснението в неестественото мислене и знае, че клетките на тялото представляват отпечатъци на мисълта. Мисъл на неприятелство нарушава хармонията, прави ги да се отделят и така настроените клетки могат да разстроят храносмилането. За това Исус, съвършеният Психолог и Метафизик, познавайки силата на мисълта да съгражда и разрушава тялото, ни учи: „Обичайте враговете си“.

Вашият живот е в безопасност, ако мислите ви се затвърдяват в Истината, затова Luther Burbank, прочутият цветар, казва, че ние можем да изпращаме любовта си на езерата, на небето, на дърветата, цветята и т. н., и ако ние бихме направили това, ний бихме били щастливи и бихме привлекли към себе си всичко, което желаем. Когато казвате: „аз съм щастлив, аз съм здрав, аз успявам“ (благославяйте парите, които давате или получавате) това не е лъжа, а ваш избор. Вий можете да мислите това, което желаете. Спомнете си, че Йов каза: „Защото злото, от което се плашех, ме сполетя". Вън от сегашния момент време не съществува, затова считай че той е съвършен. Винаги е сега.

Вашето вдъхновение ви води към успех и ентусиазмът може да се култивира. Култивирайте вярата и любовта, за да можете да бъдете ентусиазирани, и свържете вашата мощ с ентусиазъм, а не с отрицателните сили. Вашият ум е гъвкав, разширяем, — отворен за новите идеи, — той е средството, с което вие засягате всичко, което познавате. Вие ще се уверите, че най-лесно е да възпитате вашето съзнание и да разширите мислите за хармония, здраве и изобилие, ако размишлявате по един час всекидневно. Резултатът ще ви даде много по-богата опитност от тая, която бихте могли да имате другаде. Само вашите собствени грижи могат за прогонят мухата, която безпокои вашето щастие. Търсете доброто във всяко обстоятелство, в заобикалящите ви условия, във вашия съсед и благославяйте ги за това. Личностите успяват чрез благословията. Вий можете да изучите техниката на щастието.

Вий можете да си създадете обичай да благославяте и ще узнаете неговата мощ, посвещавайки известно време за изразяване на благодарност към всичко, с което си служите или което виждате (правете това с ви-сок глас, ако мисълта ви е склонна да се отклонява). Нищо друго, което вий правите, не може да ви възнагради тъй много, защото то прониква във вашия всекидневен живот и влияе условията на вашия организъм така, че вие никога не ще се разболеете. Вий ще се чувствате невъобразимо опреснен, ако в продължение на деня посветите поне няколко минути на благославяне — или поне да освободите ума си. Вий те бъдете въодушевени и вашата енергия ще бъде чудно запазена. Сложете си за правило да се смеете всеки ден — предимно преди да легнете да спите — ако не можете да го правите естествено, правете го механически. Вашите мисли и думи са едни от най-динамичните сили във вселената и те ще излязат, ще произведат своето действие в етера и ще осъществят това, което мисълта или думата изразява. По-голямата част от условията са резултат на нашите мисли и могат да бъдат управлявани от нас.

Откажете се да живеете в условията на дългове, но живейте в условията на доволство, и не изпращайте ни една мисъл „във въздуха“, която не благославя, не радва или помага, тъй, че всички, които тя докосне, да получат нейното благословение.

Ева Ж. Смит

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...