Jump to content

Година 5 (15 септември 1932 – 15 август 1933), брой 49


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 49 - год. V.

Севлиево, 15 септември, 1932 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 30 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Възпитанието на детето според Розенкройцерите“

от Макс Хайндел

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

За в-к „Братство“

Положението

Слънчева култура, Новата наука, (Продължение и край) – Пламен

Словото на Учителя

Астрологията на детето (Из книгата „Възпитанието на детето според Розенкройцерите“)

Хроника

Link to comment
Share on other sites

За в-к „Братство

За непред в. „Братство“ ще излиза редовно двуседмично т. е. на 1. и 15. число всеки месец, с изключение на юли и август. Със следния брой, който ще излезе на 1. октомври, започваме петата годишнина на в. „Братство“, като същевременно определяме един малък абонамент. Досегашният ни опит с доброволните вноски показа, че при тая система издръжката на вестника тежи предимно върху едно малцинство, а пък ние бихме искали тя да се разпредели равномерно върху всички абонати. Вън от това ще знаем на какво можем да разчитаме, и абоната ще знае винаги какво дължи.

Абонамента за V. годишнина на в. Братство ще бъде

30 лева

Срещу тая сума всеки абонат ще получи 20 броя от вестника и, освен тях, извънредно ценната книга, хвърляща съвсем нова светлина в областта на възпитанието, под заглавие

„Възпитанието на детето според Розенкройцерите“,

от Макс Хайндел

Тази книга трябва непременно да бъде прочетена от всеки родител и възпитател, от всеки, който има връзка с децата. В нея се разглеждат неща от извънредна важност за възпитанието, за които днешната официална педагогика не знае абсолютно нищо, но които трябва да легнат в основите на правилното педагогично въздействие.

В-к „Братство", както и до сега, ще работи за побратимяване на хората и народите, за обединение на човечеството в едно неразделно цяло, за хармониране на целокупния стопански, политически и духовен живот така, че да има благоденствие, свобода и щастие за всички.

В-к „Братство“ ще се постарае да посочи най-правилните методи за изход от днешната всеобща и всестранна криза, да посочи пътя към мирното изграждане на новото общество, в което няма да има бедни и богати, силни и слаби, потисници и потиснати.

В-к „Братство“ ще се постарае да наложи пред читателите си основните принципи на безкрайната по своята дълбочина и всеобхватност окултна наука, като я свърже с нуждите и задачите на всекидневния живот на човека, с неговото физическо и духовно здраве и усъвършенстване, с неговата безкрайна еволюция във Всемира.

Ний молим всички наши досегашни абонати да подкрепят и занапред „Братство“ като побързат да изплатят абонамента си и като се постараят да ни запишат нови абонати.

Настоятелите, които получавате в-ка във връзка да абонират всички, които до сега са го вземали от тях.

Да ни се изпратят нови адреси, на които ще изпратим по един или няколко пробни броя.

Нека в. „Братство" проникне навсякъде.

Нужни са най-малко 1000 платили абонати, за да може неговото редовно излизане де бъде осигурено. Нека в най-скоро време попълним тая цифра и започнем втората хиляда.

Но работа за „Братство“!

Link to comment
Share on other sites

ПОЛОЖЕНИЕТО

Положението на целия свят все повече и повече се забърква. Вижда се че държавниците, застанали на чело на народите, нямат нито силата, нито искреното желание да се направят сериозни стъпки към достигане мира на земята. Дипломатите лицемерят и лъжат без свян. Лъжат се едни други. Лъжат народите си. Лъжат, може би, и себе си.

А в това време какво правят тия, които утре ще трябва да бъдат изкупителната жертва на тия лигавения, които не разрешават нищо? Какво правят тия, с чиято кръв именно ще се опитат утре да разрешават неразрешимите днес въпроси и да чертаят нови граници? — Те спят, — ще кажем направо. С много малки изключения, всеки „гледа своята собствена работа“, оставяйки на дипломатите, държавниците и заинтересувани среди да разрешават тия въпроси. Като че ли то не е „тяхна работа“, като че ли въпроса за мир или война не засяга преди всичко техния живот, тяхното щастие и благоденствие.

Въпросите за война или мир, за пълно разоръжение на всички държави, за даване свобода на потиснатите и за обединение на всички народи в едно Всемирно Братство — това са въпроси, които засягат преди всичко самите народи и които само от тях могат да бъдат разрешени. Другите, тези които стоят начело, които имат в ръцете си и власт, и преса, и всичко, няма никога да ги разрешат, защото нямат сметка да направят това. Техните интереси ще бъдат засегнати.

Мира, свободата, разоръжението и обединението на човечеството не могат да бъдат измолени от никого, те няма да дойдат и сами, а трябва да бъдат наложени от самите народи. Народите трябва да станат като един човек и да заявят властно волята си. Те трябва да диктуват на своите правителства това, което трябва да се направи.

Иначе — нова война иде. А тя означава разрушение и смърт на днешната цивилизация.

У нас. И у нас е същата каша. Как този народ не можа веднъж до сега да си намери истински достойни водачи! Хора едновременно честни, разумни и силни! Хора, които да поставят народеното благо както над партийните интереси, така и над своите лични интереси и амбиции. Хора, далновидни които с крепка ръка да поведат народа по нов път, който ще го заведе към щастие, благоденствие и напредък.

Вместо това ние виждаме една безбройна армия от кариеристи, чийто бог е личния интерес и амбиция, които нямат и представа за една истинска служба на народа, които са оплели всяка една партия, без никакво изключение, и чакат само да вземат властта, да се настанят на държавната трапеза, за да се забият като кърлежи в тялото на народа и да смучат неговата кръв.

И тия „интелигентни“ паразити не само че се преливат от партия в партия, според това но коя страна натежават везните на властта и къде има повече облаги, но не се свенят и тогава, когато се намират в един лагер, да се хванат за косите, да се скарат кой да вземе по-големия кокал, кой да се качи не по-високо мястo, не се свенят, над всичко отгоре, и да направят от това обществен и държавен въпрос.

Тия хора понякога спорят за убеждения, за принципи. В същност, те нямат никакви принципи. Техните „убеждения" по тоя или оня въпрос се определят от посоката на вятъра. Тяхното съкровено и най-твърдо убеждение е да запазят себе си, да задоволят амбициите си и да напълнят джобовете си.

Где е тази лопата която ще ги изрине?

Где е тази метла, която ще ги измете?

Български народе, събуди се!

Link to comment
Share on other sites

Слънчева култура

(Продължение и край)

Новата наука

Говорейки за начина, по който ще се изрази Новата Култура в личния живот на човека - чрез възвръщане към вечните и могъщи закони на Природата — на Бога; в обществения живот — чрез обединение на цялото човечество в един неделим организъм, чрез реализиране на истинско братство, хармония, свобода и благоденствие за всички, чрез премахване на изкуствените граници, които делят „мое" от „твое“, народ от народ; — ние не можем да не споменем каква ще бъде проявата на Новата Култура и в третата област на човешкия живот — областта на човешкото знание.

По отношение на

истинското знание

днешният човек е като едно малко, безпомощно дете, безнадеждно загубено в един безкраен, тайнствен лабиринт. Днешните хора, начело с представителите на съвременната официална наука, са същински слепци за това, което става около тях, до тях и в тях. По най-важните въпроси на живота съвременната наука не само че не дава никакъв отговор, но, нещо повече, в лицето на някои свои представители, заявява че е невъзможно да се узнае нещо сигурно по тях, че е безсмислено и да се търси. Като изключим едно малцинство доблести учени, които имат смелостта да се заминават със „забранените“ за хората на науката проблеми, всички останали, страхувайки се да не изгубят реномето а заедно с него и хляба си, се строго ограничават в една тясна област на живота, областта на външното, видимото, физическото, и не искат или не смеят да се интересуват за всичко онова, което лежи вън от тези граници.

Обаче, живота е много по-дълбок, много по-сложен, много по-разностранен отколкото обикновено се мисли или отколкото се вижда на пръв поглед. Зад външното винаги има скрито и нещо вътрешно. Зад видимия свят, когото нашите очи виждат и нашите учени изучават, има цял един огромен невидим свят, в който е същината и извора на живота. Видимото е само сянка, отражение на невидимото.

Що е човекът по своята същина ?

Материя или дух? Прах или вечност? Безсмъртен ли е или смъртен? От къде той иде и къде отива? Кои са основните закони, които управляват неговия живот тук и навсякъде? По тези най-важни за всеки човек въпроси съвременната наука знае толкова, колкото дивакът разбира от висша математика. А как може да се осмисли човешкия живот, когато човек се намира в пълна тъмнина, когато той сам себе си не познава, когато е в неизвестност за своето минало и бъдеще? Как ще може той да устрои разумно живота си, като не познава действителността, в която се намира и основните закони, по които се развива живота му? Нима ние вечно трябва да останем слепи? Нима ние вечно ще бродим в тъмнина? Нима ние никога няма да разгатнем тайната на своя живот, да познаем себе си ?

Не! Има една друга, много по мощна и по-дълбока наука, завещана на човечеството от най-дълбоката древност и пазена като светиня от достойните негови представители в течение на дълги хилядолетия. Това е

Окултната наука,

Божествената Мъдрост, за които няма скрити неща, пред която границите на времето и пространството падат, която прониква зад видимото, външното и вижда най-скритото, най отдалеченото, най-недостъпното, вижда невидимото за обикновеното човешко око.

Тази именно мощна наука трябва да бъде възродена, възкресена във всичките нейни области, да бъде изяснена и разработена във всичките й подробности и да стане достояние на всички хора на земята. Без нея, човек завинаги ще остана в тъмнина. Без нея никога не може да бъде изградена истинската нова култура, слънчевата култура, за която мие говорим тука. Без тази наука човек ще остане завинаги тайна за себе си, цълия свят също ще бъде тайна за него и той не ще може да осмисли разумно живота си.

Кои са основните принципи на тази наука?

Човек е безсмъртно същество, той е дух, а не тяло,

последното е само инструмент в ръцете на духа. Затова живота на човека не свършва със смъртта на физическото му тяло. Освен това си тяло той има и други тела, други носители, направени от много по-тънка, много по-ефирна материя и затова невидими за човешкото око, при днешното развитие на възприемателната му способност. Освен външния, физически свят, когото ние виждаме и изучаваме, съществува цял един огромен невидим свят, който обгръща и прониква нашия, но ние не го виждаме по същата причина. Тази свят, обаче, не е завинаги затворен за човека, защото и днес има хора, така наречените ясновидци, които могат да проникват в него. Ще дойде време, когато човек ще развие в себе си нови способности, чиито зародиши се намират и днес в него, и с тяхна помощ той ще борави в този невидим свят както днес във физическия.

Основният закон на живота е еволюцията.

Това е постоянния напредък към безкрайното съвършенство — Бога. Пред нас стоят велики постижения. Щем не щем, вълната на космичната еволюция ни тласка напред. Ако вървим с нея, ние ще бъдем свободни. Ако се съпротивляваме, ние ще бъдем насилствено вързани и теглени от нея, но ще изгубим свободата си. Заспим ли, камшика на Провидението ще ни събуди. Вървим ли разумно напред, ние ще бъдем винаги доволни и щастливи.

Еволюцията, усъвършенстването на човека става чрез

прераждането.

След тъй наречената „смърт", която не е нищо друго освен врата към нов живот, човек се връща наново на земята, ражда се като малко дете, за да може до продължи своето развитие и усъвършенстване. Така той има възможност да поправи старите си грешки, направени в миналите животи, и да расте непрестанно в сила, мъдрост и любов. Всяко ново прераждане представлява за човека нов клас във великото училище на живота. То му дава възможности да продължи започнатото през миналите животи, като винаги се възвръща на земята с по-голяма опитност, с по-голямо знание.

Еволюцията, движението напред на целокупния живот става под действието на Закона за Причинността или другояче наречен

Карма.

Всяко, и най-малкото нещо, си има своята причина. Няма нищо случайно в живота изобщо и в човешкия живот частно. И, най-важното тук е това, че човек сам е причината за всичко онова, което го постига. Той сам е обусловил днешното си положение със своята досегашно дейност в този и в миналите си животи. А днес той гради своето бъдеще. Каквото той вложи в бъдещето, такова и ще бъде то. На каквото си постели човек, на това и ще легне. С каквато мярка мери, с такава ще му бъде и отмерено. От това правило няма изключение. Божествената Справедливост, която царува в живота, може да забави, но тя никога не забравя.

Необятна ще бъде по своята всепроникваща мощ.

Новата наука на бъдещето.

Тя ще озари с пълна светлина миналото, настоящето и бъдещето на човека. Ще му даде най-правилните методи за дейност във всяка област на живота. Ще му помогне да се освободи от днешното робство и да осмисли живота си. Тя ще му даде възможността да изгради Новата Слънчева Култура, основите на която ще бъдат Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина, и в която ще има щастие и благоденствие, живот, любов и светлина за всички.

Пламен

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Дошли сме на планината да узнаем волята Божия.

Планината е банка, от която всеки трябва да изтегли това, което му е определено. Не го ли изтегли, неговото идване няма смисъл.

***

Всички мисли и желания, които изпъкват в човешката душа, са естествени и нужни. Обаче злото е в това, когато те идат преждевременно или пък много късно.

***

Поне един път през деня вий трябва да се проникнете от живота на другите, да заживеете с техните мисли и чувства, да се отъждествите с тях, като че ли те — това сте вие сами. После пак ще се върнете към съзнанието за отделност.

***

Закона, по който щастието може да се постигне, е този: човек трябва да вярва в постигането му.

***

Не внасяй в знанието невежество.

Не се обезверявай във вярата си.

Не внасяй лъжа в истината.

Не узаконявай робството в свободата.

***

Не разваляй това, което Природата е наредила.

Не й давай съвет какво да прави.

С нея на състезание не ходи.

И насила нищо от нея не вземай.

***

Има неща, които аз не мога да кажа. Защото, кажат ли се, те трябва да бъдат приложени. Иначе те стават спънка за вас.

***

Външния свят, — това са символи, които ние трябва да изучаваме.

***

Най-глупавитe хора са тези, които мислят че нямат нужда от никого. Не, вие имате нужда от всички.

***

Вие искате да бъдете щастливи, но преди това трябва да знаете как да мислите правилно, как да чувствате правилно и как да постъпвате правилно. Само това може да реализира вашето щастие.

***

Вие винаги трябва да ставате рано и до посрещате слънцето. Не правите ли това, вие се обричате на нещастия.

Link to comment
Share on other sites

Астрологията на детето

(Из книгата „Възпитанието на детето

според Розенкройцерите“)

„БОГ Е СВЕТЛИНА“, казва Библията; и ние не можем да имаме по-ясна и пo-пълна представа за Неговата вездесъщност и за начина на Неговото проявление, от тази, за израз на която служат горните думи. И най-усъвършенстваните телескопи не могат да достигнат границите на Светлината, макар и да ни разкриват безчет звезди, намиращи се на разстояние милиарди километри далеч от земята. Ние и днес можем да се запитаме, като Псалмопевеца на древността: „Къде да се скрия от Твоето присъствие? Ако се издигна в Небесата, Ти си там; Ако сляза в ада (еврейската дума употребена в този случай означава гроб, задгробен мир, а не ад) ето Те. Ако взема крилата на зората и отида до най-далечните краища на океана, и там ще ме намери ръката Ти.“

Когато, в зората на живота, БОГ-ОТЕЦ изрече СЛОВОТО, и СВЕТИЯТ ДУХ се носеше върху водите на еднородната ПЪРВИЧНА МАТЕРИЯ, първоначалната ТЪМНИНА се превърна в СВЕТЛИНА. Това е, следователно, първата проява на Божеството, и затова старателното проучване принципите на Светлината ще разкрие за мистичната интуиция един чуден извор на духовно прозрение. Понеже това би ни отвлякло много далеч от нашия предмет, ний няма да влизаме тук в подробно обяснение на тази тема, а ще се постараем да дадем само една основна идея за оня Божествен Живот, който изпълва човешкият организъм и го подтиква към дейност.

Наистина, Бог е ЕДИН и неделим. Той обгръща в себе си всичко, което съществува, също тъй, както светлината съдържа в себе си всички цветове. Но Той се явява троичен в своята проява, както безцветната светлина се разлага на три основни цвете: син, жълт и червен. Наблюдавайки тия цветове, ний трябва да знаем че те символизират: Отца, Сина и Светия Дух. Тези три основни лъча на Божествения Живот изхождат, радиират от слънцето и произвеждат живота, съзнанието и формата върху всеки един от седемте носители, проводници на светлината, планетите, наречени в Писанието „Седемте Ангела пред Престола“. Техните имена са: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран. Закона за телата доказва, че Нептун не принадлежи към нашата слънчева система и читателя може да провери в „Популярна Научна Астрология“ от същия автор математичното доказателство на това твърдение.

Всяка една от седемте планети получава светлина от слънцето в различие степен, съобразно с нейната близост до централната орбита и съдържанието на нейната атмосфера. Съществата, обитаващи всяка от тези планети, съобразно със степента на своето развитие, имат афинитет към едни или други слънчеви лъчи. Те поглъщат цвета или цветовете, към които са склонни, а останалата част отразяват към другите планети. Отразените по тоя начин лъчи носят със себе си един импулс от природата на съществата, в които те са били в съприкосновение.

По този начин Божествената Светлина и Живот идват до всяка планета, или направо от Слънцето, или отразени от нейните шест сестри планети: и както пролетният зефир, който полъхва над разцъфтелите полета, носи върху своите тихи невидими криле смесеното благоухание на безброй цветя, също така и най нежните, най-слабите влияния идващи от звездната градини на Бога, ни носят смесените импулси на всички духове. И в тая многоцветна светлина ние живеем, движим се и съществуваме.

Лъчите които идат направо от слънцето са източник на духовно просветление; отразените от другите планети лъчи спомагат за развитие на съзнанието и за нравственото усъвършенстване; а лъчите, които отразява луната, определят физическия растеж.

Но както всяка планета може да възприеме определено количество от един или няколко цвята, съобразно степента на развитие, която живота е достигнал на нея, също така и всяко отделно същество на земята, било то минерал, растение, животно или човек, може да погълне и усвои само известно количество от различните лъчи, които падат върху земята. Остатъка няма да може да действува върху тях или произвежда действие, подобно на това, което светлината и цветовете произвеждат върху слепите. Следователно, когато, човек се връща на земята за да пожъне това, което е сеял в предишните си животи и да сее отново семената, които ще дадат неговата бъдеща опитност, звездните лъчи въздействат по различен начин върху всеки отделен индивид. Звездите са небесния часовник, който отмерва годините; луната ни посочва месеците, които благоприятстват за сеене и жътва. Така науката Астрология е една основна истина в природата, с грамадно значение за духовния растеж на човека.

Детето представлява една тайна за всички: ний можем да узнаем неговите склонности само когато те бавно започват да се оформяват като черти на характера, обаче обикновено тяхното обуздаване е вече трудно, щом лошите навици са се сформирали и младежа е стъпил на наклонената плоскост. Хороскопът, съставен за момента на раждането, по един научен начин показва наклонностите на детето към добро или зло, и ако родителите пожертват нужните за изучаване езика на звездите, време и грижи, те ще могат да принесат неоценима полза на детето, поверено тям, поощрявайки добрите стремежи и парализирайки наклонностите към злото, преди те да са се оформили в навици.

Не трябва да се мисли, че човек трябва непременно да познава висшата математика, за да може да състави един хороскоп. Мнозина съставят хороскопа по един толкова забъркан начин, той бива „тъй страшно и чудно направен", че става неразбираем както за другите, така и за самия му автор; докато пък един прост чертеж, удобен за по-лесно разбиране, може да бъде построен от всеки, който може да събира и изважда. Този начин за съставяне на хороскоп е грижливо изяснен в „Популярната Научна Астрология" която съдържа пълно изложение, макар и опростено и съкратено на този въпрос. И родителите, които имат при сърце благополучието на своите деца, трябва да се стремят да научат сами да съставят хороскопа на своите, деца. Даже когато тяхната сръчност не може да се сравни с тази на професионалния астролог, тяхното интимно познаване природата на детето н дълбокият им интерес ще компенсират предостатъчно неопитността им и ще им дадат възможност да проникнат по-дълбоко в характера на детето чрез неговия хороскоп. По този начин ний всички ще дойдем до едно ясно схващане на това как да изпълним родителския си дълг и ще дадем по-силен тласък за развитието на духовните сили в душата, поверена на нашите грижи.

Link to comment
Share on other sites

ХРОНИКА

Под печат е каталог на редица хубави книги по вегетарианство, природно лекуване, есперантизъм, окултизъм, по движението за мир и т. н., които редакцията ни е подбрала и доставя на желаещите. Каталога се изпраща всекиму при поискване.

Нов есперантски вестник, под заглавие „F r а t е с о“, списван само на есперанто, ще почне да излиза месечно, начиная от октомври. Абонамента за година (10 броя) е само 10 лева. Есперантисти, записвайтесе маcoвol. Сумите де се пращат до Сава Калименов, Севлиево или Ат. Николов, пощ. кутия № 6, Бургас.

„Nova Kulturo“. Есперантската библиотека „Nova Kulturo“ завърши втората си годишнина и започва третата. Абонамент 50 лева. Абониране чрез С. Калимемов, Севлиево или Ат. Николов, пощ. кутия, 6 — Бургас.

Бялото Братство в България все повече разширява своите връзки и влияние в чужбина. В редица чуждестранни списания се появяват благоприятни отзиви и статии за движението. Мнозина вече се интересуват, а има и такива, които идват нарочно в България да се запознаят по-отблизо и да изучат движението на самото място. Особено Есперанто много допринася за това. Това лято гости на Братството са сестрите Амалия Вайланд, Анна Мазурс и Емилия Вилумсон, от Рига, Латвия, където има група последователи на Бялото Братство. Те са се запознали с учението чрез Есперанто, а сега изучават български за да могат да четат беседите в оригинал и да ги превеждат на своя роден език.

Тазгодишния летен лагер на Бялото Братство разположен в очарователната местност „Седемте езеро" в сърцето на Рила, продължи около два месеца. Летуващите достигнаха до 200 души. По възраст — от 2 години до 80 години. Сами, без никаква външна помощ те построиха на лагера една малка хижа. Мъже, жени, деца — всички вземаха участие, носейки камъни, дървета и плочи за покрива отдалеч. Чудно красиво е да гледаш симфонията на общата работа — залог за едно още по красиво бъдеще.

Читатели и настоятели на в. „Братство", положете всички възможни усилия за масовото разпространение на в-ка като запишете колкото се може повече абонати. Списъците на абонатите заедно със събраните суми да се изпратят по възможност до 1. октомври.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...