Jump to content

Година 5 (15 септември 1932 – 15 август 1933), брой 50


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 50 - год. V.

Севлиево, 1 октомври, 1932 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 30 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Възпитанието на детето според Розенкройцерите“

от Макс Хайндел

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

Посаждай доброто. (Радиум)

Световен преглед

Спасение чрез селото! (С. Калименов)

Словото на Учителя

Учете есперанто!

За в. „Братство“

Яжте грозде!

Хроника

Издателство „Братство“ доставя:

Link to comment
Share on other sites

Посаждай доброто.

Обръщаме се към ония, които искат да бъдат сеячи на доброто. Които искат да сеят златната пшеница на благородната мисъл, която храни света и плодните семена на благите чувства, които услаждат живота на човека и му носят слънчев сок.

А нивите са дълбоко разорани. Злото, насилието, неправдите в света са дълбока оран: те разкъртват сухата земя на човешкото себелюбие и прокарват дълбоки бразди в закоравелите умове и сърца.

Всички, които вършат зло в света, са все орачи и каменари на живота. Те разорават навята, в които доброто се cee, те трошат камъните, с които то настила пътищата на живота.

А вие сейте добрите мисли. Всякога когато злото оре, вие сейте. Колчем разгърнете страниците на всекидневните вестници, чиито колони гъмжат от вести за убийства, престъпления, насилия, неправди, спрете се! Не подхранвайте с любопитството си и с мисълта си плевелите на злото. Доволно са орали и трошили вестникарите — груби каменари. А вие сейте тогава, сейте добрите мисли с щедра ръка и мощен замах. Замахът ви да обгърне целия свят.

Прочетете ли за убийство, обърнете мисълта си към вечния извор на живото, изпратете една силна мисъл по целия свят за неговото велико благо, за неговата ценност, за неговия свещен смисъл. И поискайте в името на Живота: да бъде неприкосновен живота на човека и на всички същества за силите на разрушението. Да бъде свещен живота и формите, които го носят — неприкосновени!

Прочетете ли за разпри, вражди, дележи, обърнете мисълта си към всички разумни и добри хора на земята, които са единни, и които работят въодушевени от волята за мир. Присъединете се и вие към тяхната светла мисъл и несъкрушимата им воля за добро.

Изпращайте добри, възвишени мисли! Една добра и мощна мисъл, изпратена навреме към царе, управници, политици може да възпре ръката им от някоя лоша за мисъл.

Пращайте добри мисли. Това е най-малкото добро, което можете да сторите за сега. Посаждайте ги и не питайте кой ще ги възрасти и благослови за плод. Житното зърно вие ли го възрастявате? Гроздето вие ли го наливате със сладък сок?

Бъдете живо радио! Изпращайте радиовълните на вашата светла мисъл, и тя ще принесе своя плод. Тя ще затрепти в някого, ще просветне и ще вдъхнови волята му за подвиг и дело.

Защото всяко добро дело е колективен плод. Ти ядеш плода, ала мислиш ли, колко незнайни коренчета долу в тъмната земя са смукали сокове, колко листа са дишали въздуха и поглъщали слънчева светлина, за да узрее този плод? А и колко дъждовни капки са работили, колко слънчеви лъчи?

Бъди коренче за соковете на доброто!

Бъди дъждовна капка и лъч на доброто!

Радиум

Link to comment
Share on other sites

СВЕТОВЕН ПРЕГЛЕД

Германия най-настоятелно иска да й се даде право за въоръжение наравно с другите сили. И, както изглежда, тя не ще чака позволение, а ще пристъпи, тайно или явно, към това.

Би казал човек, че положението на германските финанси е цветущо, щом те искат да харчат много по-големи суми за въоръжение и военно обучение, отколкото досега: всъщност, това е обратното.

Защо победените народи, защо Германия, България, Австрия и Унгария не искат равенство в разорението, а искат равенство във въоръжението?

Защо те не искат премахване на наборната армия във всички страни, а искат да въведат такава и за себе си?

Защо не искат равенство в доброто, в стремежа към мир, а искат такова в злото, в подготовката за война?

Ние досега не чухме някой държавник от „победените" страни, да поиска — ясно, определено и категорично, — равенство чрез премахване на задължителната военна повинност във всички страни.

А защо толкова много се говори за „разоръжение" и икономии? Многомилиардните дългове които душат днес всички страни са от военен произход. Други милиарди се дават всяка година за въоръжение и военно обучение. Да продължаваме ли по този път?

Да увеличаваме ли числото на тези милиарди?

— Народите по цялото земно кълбо имат думата.

Конгресът против войната, състоял се в края на миналия месец в Амстердам, според някои сведения, се бил изродил в една почти чисто комунистическа акция. Участието на Ромен Ролан в него се свело до едно поздравително писмо. По тия причини, конгресът е бил бойкотиран от някои пацифистични организации, в това число и от нашите толстоисти.

Според някои западни вестници, голямата световна стопанска криза е вече към своето изживяване. До това заключение те идват поради забелязаното затвърдяване и покачване цените на стоките, — пазарите се подобрявали и падането на ценните книжа спирало. Ний искаме да вярваме че това е вярно и че стопанският живот на света постепенно ще премине към нов разцвет и усилена дейност. Но никой не може да ни увери, че този разцвет не ще бъде последван след известно време от ново крушение. Това е неизбежно при днешната политическа и икономическа разпокъсаност и борбата на всички против всички. И затова кризите ще следват една след друга дотогава, докато света не се обедини в едно политическо, икономическо и духовно цяло.

Link to comment
Share on other sites

Спасение чрез селото!

Спасението на селото от днешното мизерно положение, в което е попаднало, спасението на България, та, ако щете, спасението и на целия свят от злото, което го потиска, ще дойде от селото и от никъде другаде.

Въпреки своята изостаналост, въпреки това че винаги досега е било оставяно в опашката на обществения политико-икономически и духовен живот, селото, поради редица причини, ще играе първата, ако не и единствената, роля в спасението на човечеството от днешния хаос и в изграждането на новия свят.

Една е основната причина за нещастията на хората: разединението, раздроблението на икономическия, политическия и духовния живот, липсата на хармония, липсата на общ план и обща цел.

Един е и пътя, по който всички ний ще достигнем до щастие и благоденствие: това е обединението на цялото човечество в едно икономическо, политическо и духовно цяло, хармонирането на цялата дейност на човека във всички области на живота, изработването на общ план и обща цел за всички.

Всеки народ, всяко съсловие и всеки човек трябва да получат своята задача в хармония с общия план на световното стопанско и духовно развитие, а заедно с това — да получат и своята свобода, своите права и необходимите за живота им условия. Егоизма, национален, класов, съсловен и личен трябва да изчезне: трябва да има свобода и правилно, справедливо разпределение на благата на живота за всички.

Без това, всичките усилия на световните държавници, икономисти, финансисти и т. н. за туряне ред в света ще останат безплодни, и човечеството завинаги ще остане до се гърчи под ударите на стопанските кризи, безработицата, мизерията, войните, революциите и глада. Сегашното състояние на човечеството е, ни повече, ни по-малко: едно непрестанно самоизяждане и саморазрушение, резултат на вечната борба между неговите части.

Единственият път към спасение на човечеството —

това е неговото обединение.

Във тая велика и свята задача за обединение на човечеството, най-важната, най-голямата роля ще бъде изиграна от селото. Обединението трябва да започне отдолу нагоре, от малкото към голямото, а не обратно. Напразно някои мислят до направляват със закони и декрети пътя на обществения живот. Непразно някои мислят да налагат отгоре обединението. Новото не може да бъде наложено: то няма да дойде със закон. То ще дойде само, когато условията назреят. И то винаги започва от малкото към голямото, от частите към цялото, отдолу нагоре, ръководи се от законите на органическия живот, развива се и расте, докато обгърне цялото.

Селото е основната единица, клетката на нашия обществен живот. Затова обединението ще трябва да започне от там.

Само в селото има условия за изграждане на един истински нов и разумен живот: живот близко до природата, в хармония с природните закони. Градският живот, особено този в по-големите градове, е прекалено сложен и противоестествен. Само в селото условията и взаимоотношенията са достатъчно прости, некомплицирани, за да може да се пристъпи веднага, без големи предварителни трансформации, към обединение.

Бъдещето е на селото, а не на града.

От там именно ще започне изграждането на новото общество.

Но как до започнем?

Селянина трябва да бъде убеден, че неговото спасение е в обединението. В пълното обединение, а не в частичното. Кооперацията е твърде частично, твърде непълно обединение, за да може да изиграе важна роля в изграждането стопанските форми на новото общество. „Кооперирането“, ако можем така да се изразим, на селяните в едно село, трябва да бъде пълно, те трябва да влязат в новата форма на стопански живот с всичкото си имущество, с всичката си енергия и сила. За да бъде кооперирането успешно, те трябва да вложат в него всичкия си материален и духовен капитал. Те трябва да влязат в него с двата си крака, а не с единия, както е при сегашните кооперации.

Селянина трябва предварително да бъде подготвен от неговите най-будни синове, за да може да изнесе на плещите си

мирната революция,

плод на съзнание и героични творчески усилия, в резултат на които ще се яви новото безкласово общество първом в селото, за да обгърне след това целия свят.

По един напълно мирен път, без насилия и кърви, а чрез съзнание и убеждение, с волята и желанието на неговите жители, селото може и трябва да бъде превърнато в една мирна производителна комуна, в едно

братско общежитие,

в което всичко е общо, в което се твори и произвежда с общи усилия, където всеки е свободен и благата на живота са правилно, справедливо разпределени.

Това ще бъде възвръщане към идеала на древните християнски общини. То ще бъде първата сериозна крачка към приложение на Христовите принципи в живота. Християнството, за което до сега се е само говорило, с което досега се е само пародирало, ще стане една жизнена реалност.

Вън от това, то ще бъде мощен тласък за развитието на стопанския живот изобщо, а особено този на селото. Производителните сили на последното, обединени в едно цяло и федерирани помежду си, с мощен замах ще заизграждат основите на новия световен стопански строй. Градът ще се разлее, претопи и слее със селото. Той ще изчезне в

Новото село,

изградено по типа на фаланстериите* на Сен Симона, което ще бъде огнището, разсадникът на Новата Култура, в което ще има „хляб и свобода“, слънце и чист въздух, работа и почивка, култура и просвета, с една дума, всички условия за идеален живот, в хармония с природните закони, за всички.

По този именно път, социалния въпрос, надвесен като дамоклев меч над днешното общество, ще бъде разрешен по мирен начин. Започнало от основаната клетка на обществения живот — селото, обединението със стихийна сила ще се разнесе и наложи в целия живот. То ще завладее, ще претопи и претвори града, ще се наложи на държавата и цялото човечество и ще създаде най-после

Всемирното Братство на Народите,

в което ще бъде хармониран и обединен икономическия, политическия и духовния живот на всички народи на земята. Ще простенат войните. Ще се стопят оръжията. Ще изчезнат границите и народите ще се слеят в братска прегръдка. Ще стихнат всички борби и междуособици, ще изчезнат мизерията, кризата, безработицата, конкуренцията. Ще има щастие и благоденствие за всички хора на земята.

Всичко това може да бъде достигнато само отдолу нагоре, а не обратно. Никой да не очаква със закони, чрез властта да се дойде до обединението и щастието на човечеството.

Към тази велика цел води само един път и този път минава през селото. Ако искаме да достигнем реални и трайни резултати, ний трябва да започнем от там. Искаме ли да проливаме кръв, да налагаме с насилие новия, обществен строй, да водим безконечни външни и вътрешни борби, ще изберем „пролетарската диктатура“ . Искаме ли да минем по естествения път на мирно, спокойно развитие, по пътя на съзнанието и убеждението, ние ще трябва да вземем за своя опорна точка селото. Още веднъж ще повторим: основите на истинската Нова Култура, на новия обществен строй, ще бъдат положени в селото. Обаче, всичко това няма да дойде само по себе си. То няма да ни падне от небето, готово, в завършен вид. Нужна е грамадна енергия, нужни са геройски усилия, нужни са подвизи и жертви за неговото осъществяване. Новото никога не идва без страдания. Щастливото бъдеще на човечеството ще трябва да бъде изкупено с цената на скъпи жертви.

Нужни са нови апостоли, които да поведат народа по този път на себеотрицание, водещ към най-светли, най-висши постижения. Нужни са хора, които, с безкористието на мъченици за идеята си, да разнесат навред, във всяко село, във всяка къща и колиба тази блага вест — Новото Евангелие на Обединението. Нужни са хора, които да посветят целия си живот на издигането и пресъздаването на селото, защото през него минава пътя за обединението и спасението на света.

Всички идеалисти трябва да обърнат погледите си към селото, да се слеят с народа, да заработят всред него, защото в селото е бъдещето на народа ни и на света!

С. Калименов

________________________________________

* фаланстерии – термин въведен от Шарл Фурие, Фалансте́р

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Постъпвайте с хората тъй, както вие искате да постъпват с вас. Както вие посипвате с хората, така ще постъпват и с вас. За изяснение на тази идея, ще ви приведа следния пример.

Един селянин от горнооряховските села отишъл в Горна Оряховица да си купи билет и да дочака един от треновете, с който щял да пътува до една близка гара. Обаче, като дошъл до гишето, дето се продавали билетите, видял че не му достигали само 30 стотинки за да си купи билет. Той се поогледал наоколо и видял един солиден господин, адвокат в Горна-Оряховица, и поискал от него 30 стотинки. Адвокатът отказал да му даде под предлог че нямал пари в себе си. Тогава селянинът взел тояжката си в ръка, турил торбата си на рамо и пеш се запътил за селото, дето искал да отиде. След няколко години този адвокат бил в Англия, и един ден трябвало да отиде с трена до една близка станция. Отишъл на гарата да си купи билет, но какво било неговото учудване, когато видял че не му стигали само 30 стотинки за билета. Обърнал се тук там да поиска 30 стотинки, но не се решил и се принудил да тръгне пеш. Като изпаднал в това положение, той веднага си спомнил за селянина на горнооряховската гара, на когото той не пожелал да услужи с 30 стотинки. Тогава той си казал: каквото правиш, ще ти се върне.

Тази е истинската философия на живота. И затова казвам: искате ли да имате Божието благословение, правете това, което Бог изисква от вас. Този е патът, по който можете да достигнете своето щастие. Вършите ли волята Божия, вие ще осеете своя път със скъпоценни камъни. Тъй щото, иска ли някой човек нещо от вас, спрете се, помислете как да постъпите, и тогава действайте.

***

Нито злото, нито доброто се укрива. В това седи красотата на живота. Има едно око в света, което всичко вижда и от което никой не може да се скрие. Никой не може да се избави от окото на живота, което поставя всичко в равновесие.

Тази е една велика истина в живота. Ако хората знаеха че има контрол върху тях, от който не могат да се избавят, тe лесно щяxa да се изправят. Te не вярват, че Божието око следи всичко.

♦♦♦♦♦♦

Link to comment
Share on other sites

Учете есперанто!

Някога, според свещените писания на древните народи, всички хора са говорили един и същ език. Това нещо се потвърждава и от науката, а именно от изследванията в областта на сравнителното езикознание.

Ще дойде време, в по-близко или по-далечно бъдеще, когато човечеството ще се обедини и хората ще заговорят отново на един общ език. Това няма да стане изкуствено, а естествено, само, по себе си. Тенденцията към това може ясно да се забележи от всеки, който без предубеждение наблюдава днешния развой на езиците, тяхното все по-голямо приближаване един към други. Много хиляди думи са вече интернационални, — употребяват се едновременно във всички езици. С течението на времето числото на тия думи ще се увеличава все повече и повече, и, с помощта на естествения и изкуствен, съзнателен и несъзнателен подбор, от всички днешни езици ще се извадят и синтезират най-съвършените елементи за да образуват един нов, много по-съвършен език — езика на бъдещето човечество.

Езика Есперанто, гениалното творение на Д-р Л. Заменхоф, е един мост, който ни води към езика на бъдещото обединено човечество.

Есперанто има да изиграе велика роля в живота. Преди всичко, той е извънредно лесен, — много по-лесен от който и да било национален език. И поради това си качество, той лесно може да бъде усвоен от широките народни маси, нещо невъзможно за други език.

Есперанто има силата да сближава и побратимява хората и народите. В това именно се състои неговата „вътрешна идея“ . В това е и неговата най-голяма ценност. С помощта на есперанто ние много лесно влизаме във връзка с представители на други близки и далечни народи, сближаване се, опознаваме се, разбираме се с тях и виждаме, че няма нищо съществено което да ни дели.

Националните предразсъдъци, шовинизма, омразата към други народи — падат под влиянието на есперанто. По такъв начин хората и народите се подготвят към мирен живот и братски отношения.

Също така, за всеки отделен човек, есперанто може да допринесе много за увеличаване на неговите познания и връзки със света. Всеки може да кореспондира с лица от която иска страна, може да се ползва от всесветски есперантски списания и книги и т. н. Понякога, за владеещите есперанто, се разкриват големи възможности: пътувания в чужди страни, свързване и обща дейност с есперантисти от чужбина и т. н. Есперанто може да ни подпомогне във всяка област на живота. Чрез него ние лесно можем да разпространяваме навсякъде по света своите идеи и разбирания, да пропагандираме своите убеждения, а също така и да научим това, което ни интересува.

Научете есперанто! Това няма да ви струва много, а ползата, която ще имате от него е голяма. Всеки човек на новите идеи, трябва да научи есперанто!

Link to comment
Share on other sites

За в. „Братство“

С този брой започваме петата годишнина ка в. Братство. Той ще излиза два пъти в месеца и ще струва 30 лв. за година. Bсеки платил абонат ще получи безплатно книгата

„Възпитанието па детето“

от Макс Хайндел

Читатели и настоятели, обърнете внимание на това, че в. „Братство“ занапред ще се изпраща само на тия, които се запишат за абонати. Връзки за ръчна продажба няма да се изпращат вече. Абонамента е тъй малък, че всеки може да го плати. Затова нека всички досегашни читатели на „Братство“ побързат да се запишат за редовни абонати. Тия, които не могат да платят веднага, може де сторят това и по сетне. Адресите, обаче, да ни бъдат изпратени веднага. Ний очакваме от нашите настоятели големи списъци на абонати.

***

Този брой на „Братство“ изпращаме на известно число нови адреси. Надяваме се че тия, на които в-ка се хареса, ще побързат да се абонират и да го препоръчат на своите близки. Втори брой няма да изпращаме, затова връщането на този е излишно.

Този брой е последен също и за ония, които досега са получавали в-ка без да се обадят.

Link to comment
Share on other sites

Яжте грозде!

Вместо да пиете вино и ракия, яжте грозде и пийте гроздов сок!

Има ли нещо по-хубаво от плода на лозата?

Когато златожълтите, бели, червени и черни гроздове нависнат по лозите, тъй красиви и привлекателни, те с ласкава усмивка призовават и канят човека:

„Ела, откъсни си и яж! Ний целите сме изтъкани от слънчева светлина. Ний носим здраве, бодрост и щастие. Цяло лято ние мълчаливо работихме, събирахме живота, който слънцето ни изпраща, наливахме се и зреехме, за да можем днес с радост да се пожертваме за тебе.

„Ела, откъсни си и яж! Ний сме живо свидетелство за Божията Премъдрост. Ний сме реален израз на Неговата Любов. Ний ти носим вестта, че Той непрестанно мисли и се грижи за тебе.

„Ела, откъсни си и яж! И слънчевия живот, който ние цяло лято сме събирали, ще влезе в тебе, ще те изпълни, ще се прояви в радостния блясък на очите ти, в юношеската подвижност на членовете ти!

„Яж, и благодари! Благодари на Бога, че е промислил за тебе, като е създал красивите, вкусни и крайно полезни плодове на лозата, Благодари на хората, които са работили за да може той да се яви в такова изобилие и добро състояние. Благодари на лозата, за нейните усилия и щедрост.

„Благодари, и никога не помисляй да превръщаш моя божествен сок в спирт, в отрова, с която да упояваш и разрушаваш тялото и душата си. Яж ме тъй, както Бог ме е създал. Яж ме тъй, както слънцето, вятърът и чистият полски въздух са ме приготвили за тебе. Яж ме в моето естествено прясно състояние и аз винаги ще ти нося живот, здраве и щастие“ .

Link to comment
Share on other sites

ХРОНИКА

Седмица на гроздето и гроздовия сок е обявена седмицата от 25. IX. до 2. X. През това време ще се пропагандира усилено за по-голяма употреба на гроздето и гроздовия сок. Това е отлична идея, която трябва да бъде подкрепена от всички приятели на разумния живот. Достатъчно вече сме превръщали в отрова гроздето — тази безценна Божия благодат.

Четвърти октомври е ден за защита на животните. Помислете за безкрайните страдания, на които човекът е подложил тия свои по-малки братя. Ако те биха могли да говорят, ако ние бихме могли да ги разбираме — каква тъжна, сърцераздирателна повест щяхме да чуем! Човече, опомни се, престани да проливаш реки от кръвта на невинните животни.

Изборите за общински съветници в София, станали на 26 септ. т. г. са спечелени от работническата партия, която взема 19 мандата, а всички останали партии вземат 16 мандата. Въпреки този резултат, министрите Мушанов и Гиргинов са заявили, че няма де оставят софийската община в ръцете на комунистите. Ние пък мислим, че народния вот не трябва да се потъпква и че висшите представители на властта не трябва да дават пример на беззаконие. — По-разумно би било да приемат със смирение плесницата на народа и да се замислят сериозно върху дълбоките причини на това.

От следния брой започваме да печатаме в паралелни текстове (на български и есперанто) известното писмо на Заменхоф до руския есперантист Н. Боровко, под заглавие „За произхода на Есперанто“

(Бележка: За четене онлайн ще бъдат сложени само текстовете на български. На есперанто могат да се прочетат от PDF-а)

В следния брой ще дадем интересната и ценна статия „Пътят към вечната младост“ от Анна В. Милс.

***

Получавайте и четете „Добро Здраве“ , най-разпространения вестник за здравна просвета и природосъобразен живот. Излиза на 1 и 15 число от месеца в голям формат, с много илюстрации и твърде подбран научен материал. Годишният му абонамент е само 40 лева. Всеки абонат ще получи освен „Добро Здраве“ и две безплатни приложения:

„Как се учих на здрав живот“ , от Д-р Сигал и

„Пътят към здраве и щастие“ , от К. Джефри.

Брой 1 от год. X излиза на 15 септември. Сумата пратете с пощ. запис. препоръчано писмо или с чек по чекове сметка № 741 до Д-р Г. Ефремов, редактор на Добро Здраве, София.

Link to comment
Share on other sites

Издателство „Братство“ доставя:

Фитотерапия (лекуване с треви) 50 лв.

Да ядем ли месо? 30 лв.

Природно лекуване 100 лв.

Консервиране на овощ. и зеленчуци 45 лв.

Автобиография на Ганди 60 лв.

На Запад нищо ново 60 лв.

Залезът на Запада 40 лв.

Юлий 1914 год. 50 лв.

Аз убих! 20 лв.

Човек и Бог 10 лв.

Безсмъртието на човека 30 лв.

Живота на Заменхоф 35 лв.

Курс по есперанто 25 лв.

Поръчки се изпълняват в предплата или с наложен платеж

Искайте пълния каталог на всички книги, които ние доставяме.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...