Jump to content

Година 6 (22 септември 1933 – 1 август 1934), брой 67


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 67 - год. VI.

Севлиево, 22 септември, 1933 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Основният закон на здравето“

от Е. Г. Оуен

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

За нашата ориентация

Новото слънце (Ж. У.)

Практически съвети за пазене на здравето (по беседи на Учителя Дънов) За съня

По лош път вървим (Т. Ч.)

Словото на Учителя. Пред прага на новата епоха (По беседа, държана от Учителя на 26 март 1933 г.)

Съобщение

* * *

Шеста годишнина

С този брой в-к „Братство" започва своята шеста годишнина. Хвърляйки поглед назад, към изминалите му пет годишнини, ние с радост констатираме един процес на бавно и постепенно, но затова пък непрестанно и сигурно развитие. И ние никак не се съмняваме, че този процес ще продължава безспирно, като ще направи „Братство“ напълно достоен изразител на идеите, които винаги са го вдъхновявали. \

За нашата програма ние няма какво повече да говорим, защото, в голямата си част тя се съдържа в самото заглавие на вестника. Нека, следователно, напрегнем всички сили, за широкото му разпространение, за да дадем път на ония идеи, които единствени могат да изградят светлото бъдеще на индивида, нацията и човечеството.

Link to comment
Share on other sites

За нашата ориентация

В последните месеци се заговори твърде много за ориентацията на външната политика на Българи: С Германия ли, или с Франция да отидем? — Този въпрос разрешават днес нашите политици. И понеже трябваме и на едните и на другите, търсят ни — „имаме цена“, както се изрази преди два месеца м-р Мушанов, — то ние се надяваме да се продадем колкото се може по скъпо. По-право, политиците, управниците на българския народ, днешни или утрешни, се надяват да ни продадат, както и други пъг са ни продавали.

Положението е опасно. Много сладкогласни сирени, от много страни, протягат към нас ръце. Германия, Италия, Франция, Русия ни канят при тях, очакват да възприемем тяхната политика. И, както се изрази един провинциален седмичник, наистина „мирише на 1914 година“.

И понеже опасността е напълно реална, макар и забулена в мъглата на редица миролюбиви изявления и конференции, то българският народ трябва целокупно и гръмогласно да заяви на своите днешни и утрешни управници:

„Стига вече! Оставете вече тия методи за разрешение на националните противоречия. Достатъчно е преливана нашата кръв за угода на този или онзи. Достатъчно сте продавали живота ни за златото на големите хищници. Българската кръв е скъпа, и каквато и цена да ви дават за нея, господа управници, вие не трябва да я давате за нищо!“

И тъй, — нито с Германия, нито с Италия, нито с Франция, нито с Русия.

А с кого? — с Мира и Любовта, с Правдата и Истината.

Та нима България не може да води своя собствена политика на сближение и мир с всички народи, без да се привързва към колесницата на която и да било велика сила?

Будни трябва да бъдат всички, защото само ония страни, които, както Швейцария, Холандия и т. н в миналата война, запазят спокойствие и останат на страна от приближаващата световна буря, само те ще бъдат щастливи и велики.

Ако България запази спокойствие, когато удари часа на борбата, тя ще спечели най-много, — ще стане наистина велика — по силата на своята духовна мощ, — и ще осъществи своите истински национални задачи и идеали.

Link to comment
Share on other sites

Новото слънце

Въпреки мощта, с която се разля електричеството из света, въпреки че днешните усъвършенствани технически културни придобивки проникнаха в четирите крайни точки на земното кълбо, все пак тъмно и тежко е навред. Ужаса на един непрогледен мрак е паднал на измъченото човечество. Впил се жадно в болното му тяло. Мъчи го.

Тая тъмнина е не пред физичния поглед не човечеството. Тъмно е в душите на всички хора. Бляскавото постижение на културата — електричеството — не освети душите им, не проясни челата им, не възвиси сърцата им. Заспало е най-хубавото, най-възвишеното — любовта. Помрачено е най ценното, най необходимото — вътрешната светлина.

Днес човечеството се движи по пътя на културните сили: електричество, радий. Те го водят не към лъчезарния и чист път на любовта, към правия път на радостта и щастието. Tе блъскат с шеметна сила човечеството към брега на омразата, завистта, порока. Тия сили са демонични. Те не се излъчват от човека. Те не се раждат в неговата съвест. Те не туптят в неговото сърце. Зреят в химическите лаборатории на отделени от природата учени. Излизат от главите на амбициозни професори, които в своята заблуда се мъчат да надминат Бога и Природа. И затова на едната страница на историята с електрически искри е написано — голяма материална култура, на другата — трупове, кръв, сълзи, злоба, страдания — небивало духовно падение.

Вървим по пътя на отрицателната, на разстроената, болната, жестоката култура. Тя минава през трупове, плава в кърви, напоява се със сълзи и страдания. Това не е очакваната култура. Това е културата на Египет, културата на Вавилон, на Рим. Те свършиха катастрофално, защото бяха забравили най-великото, защото бяxa се отделили от най-възвишеното - любовта между всички.

И днес тая висока култура, която издигна в култ материята, вече дава симптоми на падение, на край. Тя, която забрави и се помъчи да унищожи вечното — душата — но не успя. Защото закона на Бога е мощен, велик. Душата, която беше зашеметена, която беше приспана, започва да се размърдва, дава вече слаби признаци на живот. Може би ще мине още много, но ще дойде тоя тържествен и незабравим ден, когато ще изгрее новото слънце в живота. Ще дойде новата, човешката, истинската култура. Тая култура не ще гради дворци от сребро и злато, тя не ще строи огнестрелни оръдия за избиване, тя не ще измисля убийствените задушливи газове, тя не ще крои адски планове за въздушни войни.

Тая нова култура ще разбуди душата за щастие и вечен живот, тя ще издигне в култ не материята, а като основа ще легне вечното, Божественото начало в живота - Любовта. Тя ще възвиси правото на живот за всяка земна твар. Тя ще ни заведе към топлите и животворни обятия на майката земя.

Тя ще бъде онова мечтано от векове слънце, което ще разпръсне лъчи на щастие, радост и любов, не само във високите и богати къщи, а във всички кътчета на света, във всички сърца и ще сгрява с благодатта си всички хора, за да почувстват и те най после върховното блаженство да бъдат братя, кръвни братя

Ж. У.

Link to comment
Share on other sites

Практически съвети за пазене на здравето

(по беседи на Учителя Дънов)

За съня

Които искат да имат нормален и здравословен сън, без кошмари и лоши органически усещания, необходимо е да си лягат с малко гладен стомах. Най-хубаво е да се заспива четири часа след вечерянето. Също така необходимо е да се измиват краката с топла вода преди лягане.

Най добре се спи на дясната страна с главата на север или на изток, без пробуждане, без движение и преобръщане през време на съня. Това се постига чрез самовнушение, като при заспиване винаги си пожелавате да спите спокойно, да не се движите, да не се преобръщате и да не се пробуждате произволно. Главата на спящия винаги трябва да бъде открита за да диша чист въздух.

Най-полезното време за сън е от девет часа вечерта до четири часа сутринта. Онези, които спят след изгрева на слънцето или в кой да е час през деня, не само сънят им е безполезен, но е много пакостен. Защото слънчевата светлина съгражда организма на будния човек, а организмът на спящия човек се разлага от действието на слънчевата светлина.

Необходимо е при заспиването човек да се освободи от всички тревожни мисли, желания и грижи за постижението на разни планове за в бъдещето, а също така да не мисли и върху всички лоши случки и преживявания от миналото си.

Преди и при заспиване най-добре е човек да мисли и да си припомни онези възвишени, чисти и светли мисли, които са му разкривали велики идеи, онези копнежи на сърцето, които са му дали да изживее възторжени радости през деня или в миналото.

Най-полезно е прозорците на стаята, в която се спи, да бъдат отворени от 12 часа през нощта до обед, а от обед до 12 през нощта да са затворени.

Link to comment
Share on other sites

По лош път вървим

Всеки иска други да му служат. Мъжът иска жената да му служи. Жената иска мъжът да й служи. Хората от висшето общество, богатите, властниците, учените, искат долните, простите, бедните да им служат. Хората от широките народни маси, бедните, простите, унижените се бунтуват и роптаят, готвят се за революция, надявайки се и желаейки по тоя начин да заставят други да им служат.

Всички искат другите да им служат: от най-горните до най-долните по обществената стълба.

По лош път вървим. И до лош край ще стигнем.

Само болните, само хилавите и негодните имат нужда от помощта и грижите на другите. А ний такива ли сме? И, ако не сме, желаем ли да стигнем до състоянието на такива?

Човека, който се освобождава от трудът и грижите около себе, той с това спира своето развитие, спира своето телесно и духовно засилване. Става изнежен, болнав, хилав и негоден. И в това се крие причината, за да достига все по голямо нещастие в живота.

А човека, който съзнателно, доброволно служи едновременно на себе си и но другите, той с това осигурява своето развитие, осигурява своето усъвършенстване. Става по-силен телесно и духом, става по-здрав, по-разумен, по-добър — става по-щастлив.

Път на служене, път на труд и грижи, продиктувани от разума и Любовта — това е пътят на напредъка, пътят на всестранното развитие и засилване, пътят на здравето и щастие то в човешкия живот.

По лош път вървим. Път на болести и хилавост. Път на диви борби, войни, размирици, революции. Път на самоунищожение и взаимоунищожение ...

Да се заемем поне с трудът и грижите за себе си. Това ще бъде и разумно и полезно: както за самите нас, тъй и за околните. Защото само така ще осигурим своето развитие, своето здраве, своето благо в живота. И само така ще дойдем до помирение, до обич и близост с всички хора.

Такъв е добрият път.

Т. Ч.

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Пред прага на новата епоха

Животът се състои от ред неразрешени въпроси; животът се състои от идеал, който трябва да се реализира; животът се състои от сила, която трябва да се постигне; животът съдържа една разумност, която тепърва трябва да се проучва.

Това са все перспективи и възможности, които стоят пред човека. А съвременните хора са стигнали до границата на страданието. Знанието, което съвременните хора имат им причинява само страдания, защото е частично и повърхностно. И вследствие на тази повърхностност в знанието, във всички области на човешкия живот има несигурност, неяснота. По отношение на човешкия ум има много неща неизяснени; по отношение на човешкото сърце има много неща неизяснени, по отношение на човешкия организъм и човешката воля има много работи неизяснени. Какво е отношението между организма, сърцето, ума и волята, как функционира организмът и пр. - за всички тези въпроси е необходимо знание, за да се осветлят правилно. Затова е потребно проучване на самия живот.

Сиромашията и общата икономическа криза е също така анормално явление, което е погълнало ума на цялата съвременна култура. Но тъй както го решават, не може да се разреши, защото им липсват съответни методи.

Над тези проблеми съвременните хора са се спирали частично, те са проблеми, които утрешният ден, новата епоха ще осветлят и разрешат. За да се доберем до това познание, трябва да проучваме живота и разумността като същина на този живот. Само така можем да използваме благата на живота и да добием щастието, което търсим в света. Щастието е достояние само на разумния човек, който познава законите на живота. И когато в религията и окултизма се говори за духовен човек, разбира се разумният човек. Защото духовно е това, което е разумно. Духовен човек е онзи, който не познава болести и смърт; той не се страхува от знанието и светлината. Духовният човек е творец в живота; той е извор на живота, който носи всички блага със себе си; той е реалист в пълния смисъл на думата, защото изявява живота по възможност най-пълно. За него няма този и онзи свят, а има един велик свят, в който функционира разумният живот, проявен в хиляди форми и степени, а невежите, които нямат великото знание, разделят света на видим и невидим, на този и онзи и пр. Границите и видимостта на света зависят от нашето съзнание, което обуславя функцията на сетивата. Ако не вярвате в това, постарайте се да влезете мислено в съзнанието на един бръмбар или мравя и вижте, какви ще бъдат границите на вашия свят. Но ще кажете - нали има един обективен свят? Че светът има обективна страна - да, но коя е гаранцията, че тъй както възприемаме света чрез петте си сетива е действително обективният свят? Опитът ни показва, че това е нашата представа за света, а какъв е светът сам no себе си не знаем. И какво е отношението между тази представа и реално обективния свят? Около този въпрос се е въртяла човешката мисъл с векове и тъй както го разрешават не могат да го разрешат. Той не е въпрос, който ще се разреши с интелектуални спекулации, а е предмет на живия опит. Като говорим за живия опит не разбираме някакви субективни изживявания, а става въпрос за ново ориентиране на човешката мисъл, за да се прояви разумността и интелектуалността. Възможностите за интелектуалност човек може да наследи от родителите си, но дали ще ги прояви, това е въпрос, който зависи от самия човек.

Онова, което развиете сега у себе си, това сте вие.

Всички хора се раждат с възможности, но всички не ги развиват, понеже не живеят както трябва. И вследствие на това се раждат противоречия в живота им и го правят тежък. Някои хора казват, че такава била волята Божия. Волята Божия за разумните е да бъдат щастливи и да прогресират. Глупавите страдат и регресират. Това напълно зависи от човека. От човека зависи какво да стане. Щастието на човека е в неговите ръце. Първата стъпка към щастието е да се откажете да търсите отрицателните страни в характера на хората и да се стремите да намерите някоя добра черта, която да държите в съзнанието си и тя ще бъде като една жива, динамична, творческа сила, която ще съгражда положителното във вас. Тя ще бъде като една здрава и чиста храна, която ще ви послужи като материал за съграждане на вашия организъм. Тя е израз на целокупния Божествен живот, който прониква цялото битие.

За хората, които мислят, Бог е една реалност - вън от тях и вътре в тях едновременно. Вътре в нас Бог е туй, което ни повдига, това е разумността в нас, това е животът. Вън от нас - Бог е проявен в цялата външна природа и прониква всяка една частица и я оживотворява. Храната, въздухът, водата, светлината - всичко това ни е необходимо, за да поддържаме живота си. Но всичко това е външна проява на Бога, всичко е проникнато и подхранено от неговия живот. Това е Бог вън от нас. За да поддържаме живота си, ни е необходима известна сила, която да дойде отвън; без въздуха ние нищо не можем да направим; без храната, без светлината отвън ние не можем да направим нищо.

От отношението на въздуха към твоите дробове, от отношението на храната към твоя стомах и от отношението на стомаха към твоите очи и мозък зависи твоето щастие и твоето здраве. Защото те са носители на живота, който ни поддържа. В светлината се крие разумната мисъл; в чистия въздух се крият благородните чувства, а в хубавата храна се крият благородните постъпки. Та човек, който не знае да се храни, не може да постъпва добре; който не знае да диша, не може да има благородни чувства; и ако човешкият мозък не възприема правилно светлината, човек не може да мисли. Значи, само когато човек се научи да възприема правилно светлината, да диша правилно и да се храни правилно, той ще има светли мисли и благородни чувства и добри постъпки. И само по този път той ще си създаде правилни и хармонични отношения с всички хора и с природата. Само така той ще намери своето щастие. Само така човек ще преживее единството на живота и взаимопомощта ще бъде в него една естествена проява на живота и път към щастие и благоденствие на всички. Чувството на взаимопомощ е признак, че животът функционира правилно и тогаз в човека няма раздвоение, човек усеща радост - и тя е на самия човек. А мисли, чувства и постъпки, които носят раздвоение, те са дошли отвън и се натрапват на съзнанието. Когато човек се намира 6 борба със себе си и не може да следва хармоничните и естествени подтици на живота, това показва, че чужди идеи и желания му се налагат. Всяка мисъл, която може да ни служи е наша мисъл, а всяка мисъл, която не може да ни услужи не е наша. Същият закон и за чувствата и постъпките. Понеже мислите, чувствата и постъпките ни са в голяма зависимост от храната, въздуха и светлината, които възприемаме, затова човек трябва да започне оттам.

Всяка една храна съдържа в себе си известен разумен живот; всяка храна иде от известна разумна област в природата и ще видите, ако тази храна е в хармония с вас, яжте, ако не е в хармония, не яжте. В човека има едно вътрешно чувство, което му подсказва, какво трябва да яде. Яжте това, което обичате и никога не преяждайте - само така може да бъдете здрави, защото здравето зависи напълно от стомаха, а човешкият стомах зависи от нормалния живот. Българите например употребяват фасула. Той е полезен, но повече от един път в седмицата да не се яде, защото става вреден; той е отлично средство за прочистване на стомаха и оттам на целия организъм.

За да бъдат здрави белите дробове, трябва да имате благородни чувства и чист въздух. За да бъде здрава нервната система, трябва да имаме светла и широка мисъл. Като имаме по такъв начин здрав стомах, здрави дробове и здрава нервна система, Божествената сила, която ще дойде от природата, ще може да пресъздаде всички мускули и ще внесе нова сила, с която можем да работим. За това е потребна една практическа школа, да научим какво и как да ядем всеки ден, как да дишаме и чувстваме и как да мислим. Един от методите за запазване мозъка ни е вечерно време преди да заспим, да освободим ума си от всички лоши случки, преживелици и впечатления. Здрава нервна система, здрави дробове, здрав стомах, дават светла и широка мисъл, благородни чувства и добри постъпки, а тези вече създават хармонични отношения между хората и изключват възможностите за робство от човек над човека. И ако днес съществува тази всеобща криза - социална, икономическа, политическа, то според нас се дължи на това, че хората нямат светла и широка мисъл, благородни чувства и добри постъпки, а живеят затворени в черупките си, със своите дребнави мисли и егоистични чувства и всеки иска да устрои щастието си изолирано от другите и за тяхна сметка. От всичко това се създават външната среда и условията, при които се развива съвременната култура, задушена в собственото си невежество. Днес всички ламтят за пари. Но парите са произлезли от човешкия ум, затова казваме, че преди всичко човек трябва да има ум, да може да мисли. Приятелите са произлезли от човешкото сърце, затова казваме, че преди всичко човек трябва да има сърце. А средата произлиза от човешките постъпки, затова казваме: човек трябва да има благородни постъпки. Така ще се създадат благоприятни условия за живота.

Само Любовта е единствената сила, която може да ни даде всичко, което желаем в света. След като дойде Любовта идват и светлината и свободата. Любовта дохожда тогава, когато се повдигнем над всички противоречия и гледаме на нещата, както Бог гледа.

Сега човечеството навлиза в една нова епоха, в която всички противоречия, които съществуват, ще бъдат разрешени и хората ще живеят по съвсем други принципи и закони, които са законите на самия живот.

В своето развитие човечеството е минало през четири фази - епохи. В първата епоха на земята са живели най-разумните хора, които са създали тъй наречения

Златен век.

И всичкото знание, което съществува сега в окултната наука се дължи на тях. В тази далечна епоха е имало хора, които са били във връзка с велики разумни същества, които са работили при създаването на космоса и те са им разкрили законите и пътищата на това велико космично творчество, и те са го предали на следващите поколения и епохи. Втората епоха в гръцката митология я наричат сребърна епоха, третата се нарича медна епоха, а четвъртата е желязната епоха. А сега сме пред прага на новата епоха, на новата раса, която ще бъде пак златна епоха и за нея ние трябва да бъдем готови.

В тази нова епоха ще дойдат пак тези предци на нашата човешка раса, които живяха в златната епоха. Те ще дойдат пак на земята и ще донесат великото знание със себе си, ще създадат една мощна култура, в която ще бъдат реализирани благоденствието и възвишените стремежи за идеалните и красиви братски отношения между хората.

Те ще турят ред и порядък в света.

Ще дойдат много, а не един или двама. И тогава цялото лице на земята ще се измени и ще има благоприятни условия за всички. Като говоря за тези същества, не разбирам ангелите, а първите напреднали синове на нашата човешка раса. Тогава всички блага ще бъдат общо достояние и всички ще се ползват свободно от благата на природата.

Сега ви поздравявам с Новата епоха. Пригответе се всички за Новия ден, който иде и който ще донесе щастие и благоденствие на цялото човечество, ще донесе братството и хармонията между всички човешки синове. Тогава хората ще живеят в мир и хармония, както природата иска, ще бъдат съработници във великото космично творчество.

По беседа, държана от Учителя на 26 март 1933 г.

Кой ще ви даде вашето

Link to comment
Share on other sites

Съобщение

Изпращаме този брой на известно число нови адреси. Връщането му е излишно, защото втори брой няма да им се праща. Които желаят да го получават, нека се обадят веднага.

От ТОЗИ брой в. „Братство“ става седмичник. Абонамента му ще бъде 40 ле. за година. Ще даваме във всеки брой резюме от текущите беседи на Учителя Дънов, и ще се стремим да внесем повече разнообразие в него. Освен вестника, всеки платил абонат ще получи безплатната премия „Основният закон на здравето или динамическата сила на вярата". от Е. Г. Оуен. Нека всички наши досегашни абонати побързат да изплатят абонамента си направо, или чрез настоятелите, гдето има такива.

Молим всички наши досегашни абонати, и всички съчувстващи, в ръцете на които попадне този брой, да ни изпратят адресите на 5 техни познати, за които предполагат, че ще се интересуват от в. „Братово". Ще им изпратим по един пробен брой.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...