Jump to content

Година 6 (22 септември 1933 – 1 август 1934), брой 79


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 79 - год. VI.

Севлиево, 1 януари, 1934 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Основният закон на здравето“

от Е. Г. Оуен

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

Честита нова година!

Бог (Т. Ч.)

Съобщения

На Учителя (В. С. Н.)

Питата на деда Благоя. Кой ще е бил ? (Радиум)

Словото на Учителя. Ролята на красотата и чистотата в живота (Из беседата, държана от Учителя на 26. XI. 1933 г.)

Link to comment
Share on other sites

Честита нова година!

На тебе, драги читательо, който следиш редовно, години вече наред, хода на нашата мисъл, непрекъснато стремяща се к м братство, светлина и свобода; на тебе, който, в преки многото затруднения в живота си. ни подкрепяш, окуражаваш, даваш ни потик да вървим винаги напред; на тебе, за когото ний работим, за когото не преставаме да мислим и пишем; на тебе, най-близкия до сърцето ни, по случай

новата 1934 година,

ний искаме да ти пожелаем, да ти изкажем от дъното на душата си, от препълнянето на сърцето си, най хубавото, най-красивото, най-светлото в живота:

Нека светлината на Божията любов те озари! Нека тя всички ни, искрено стремящи се към нея, да озари! Нека да пламне Свещеният огън в сърцата, душите да стопли дъхът на Божието слово, умовете да просветнат, озарени от лъчите на Божията Истина.

Да познаем, че ний всички сме едно и — противоречията ще изчезнат. Да си подадем всички ръка, и — хармонията и щастието ще дойдат. Да видим Бога в себе си, в брата си, и в всичко, което ни окръжава. Да познаем истинското в себе си, да се почувстваме като дух, безсмъртен и вечен, частица от Великия Дух. Да видим и всички други като такива и — мечтаното единство ще се осъществи.

Новата година идва !

Нека я направим истински нова, съвършено нова! —Това зависи, до големя степен, от нас. — Нека влеем в нея истински ново с държание, нов живот, нови мисли и дела. Нека я изпълним с нова радост, нови успехи, нови постижения.

Новата година идва. И с нея още веднъж хлопа на вратите на нашето с знание истински и вечно новото — Единството, което е било, е, и ще пребъде. Единството, което ние с всички усилия трябва да постигнем и осъществим. Единството, което е разгадката на световните тайни, разрешението на всички световни проблеми и задачи, ключът към щастието и хармонията за всичко и всички.

Новата година нека носи за всички нас истински новото — единството, което ще ни спаси.

Честита Нова година!

Link to comment
Share on other sites

Бог

Има нещо висше и незнайно, чийто глас напътства неотклонно човека към любовта и доброто. Неговият глас е почти заглушен от демоничния вой на омразата, от крясъците на злото, от шум и на суетата и глупостта. Редно се долавя неговия тих глас и рядко човек се ръководи от него. Но когато зашепне некому тоя висш глас. тогава слънце грейва в неговата душа и пролет настъпва в неговия живот...

Това е гласът на Бога в човека.

Има сила по-висша от страха пред законите, която спира човека, когато дигне ръка да убие, когато досега да прави зло. Човекът е загрубял, човекът е завладян от мъртвешко безразличие към живота, към скърбите и страданията на другите, човекът е увлечен от страшния водовъртеж на егоизма и е парализиран от желанията на плътта. Затова той рядко усеща в себе си тая висша сила. Но когато бъде под диктовката, под влиянието на тая сила, тогава той пази да не настъпи и мравката. Тогава той прогледва за Истината и се устремява по пътя на Любовта. Тогава той обича всички и всичко, тогава той благославя и прави добро дори и на своите врагове.

Тая висша сила е Бог в човека

Дълбоко в човека се таи едно влечение към близост и дружба, към мир и братство, към любов и взаимопомощ с всички хора и същества. Рядко обзема това влечение човека и рядко той му се отдава. Защото то е почти изместено от друго, по-буйно влечение — влечението на пола, влечението на плътта — което владее и почти винаги диктува над човека. Но когато това свето влечение обземе изцяло. човека, когато той му се отдаде напълно, тогава се извисява до най-големите, до най трайните, до истинските блага, до чистите радости ма живота. Отдаден изцяло на това влечение, за един миг човек изживява повече радости и блага, отколкото през цел век живот, обзет от други влечения.

Това свято влечение е Бог в човека.

Но Бог не е само това.

Той е много, много повече. Той се шири и проявява напълно отвъд досега на нашата ограничена мисъл, отвъд възможностите на машите повърхностни разсъждения и понятия.

Т. Ч.

Link to comment
Share on other sites

Съобщения

Най-добрия подарък на вашите близки и познати по-случай празниците е един абонамент на в. Братство, защото той ще им даде здрава духовна храна и потик към правда и любов към всичко живо.

МОЛИМ нашите софийски абонати да внесат абонамента си на Жечо Панайотов, живущ на „Изгрева".

Мнозина от нашите абонати из провинцията се оплакват че някои броеве от вестника им се губели по пощата. Обръщаме вниманието не г-да началниците на т. п. станции, да направят нужното, за да не се повтарят тия нежелателни случаи.

Нашите сътрудници трябва да имат пред вид, че вестника ни е малък, при това разполагаме само с първата страница за статии, защото втората е заета от беседата. Ето защо ние можем да даваме место само на кратки статии, дописки и др.

Изпращайки абонамента си за в. Братство, не забравяйте да прибавите и 10 лв. за едногодишния абонамент на есперантския в-к „Frateco“. Направете това, даже и ако не знаете още есперанто, защото с тая малка сума вие ще подкрепите едно много полезно начинание.

Не бавете изплащането на абонамента. „Братство" разчита само на своите абонати, а разноските за един редовен седмичник са доста големи. Записвайте нови абонати, за да можем да увеличим тиража на вестника и да го направим в 4 страници през седмата годишнина.

Хвърчащ лист под заглавие „Що е окултизъм ?“ се изпраща безплатно в малко количество, в по-гол. колич. 503 екз. за 50 лева.

Link to comment
Share on other sites

На Учителя

Кат колос гранитен, всред бури гръмовни.

Ти горд се издигаш и неуязвим,

Във теб се разбиват вериги вековни.

Ний смело и бодро след тебе вървим.

От извор божествен във нас непреставаш

Да вливаш надежда, живот, светлина.

За хората братя ти цял се раздаваш,

Сеяч си на благи небесни слова.

От мъдрост велика и химни любовни

Над земната орис аз ехо дочух —

О, туй е гласът ти, — във думите бунтовни,

Той сочи ни пътят към вечния дух.

Ти сила ни вдъхваш и вяра и знание,

Свещени, крилати копнежи в душа,

Нам свято е твойто неземно послание

О, слънце духовно на нашите дни!

В. С. Н.

Link to comment
Share on other sites

Питата на дяда Благоя

Кой ще е бил ?

(2)

Видехме се с деда Благоя през дните, когато нашият цар и царица гостуваха не югославянския кралски двор, та го закачих.

— Гледам те, нещо си весел. дедо Благое.

— Че как да не съм весел, бе синко. Цял народ. дето се вика — и у нас и у Сръбско — се весели, защо и аз да не съм весел ? Като слушам, как по царски се посрещат, как се прегръщат и целуват, какви хубави думи си думат — все за любов, все за мир и приятелство — иде ми да си помисля, че хемен — хемен земята пак на рай ще се превърне. Как да не съм весел тогава?

— Само че ми е май постна веселбата, и моята и твоята, па и на целия народ. Ние само отдалече се облизваме. През вестникарските думи. Гола веселба, а дедо Благое?

— То че е тъй, тъй е. Но да ти кажа ли аз, синко, на друго ме е мене смях — хем ме е смях, хем ми е мъка. Смях ме е на тоя народ, дето толкоз лесно хваща вяра на разни залъгалки. Ама що ще прави? Хванал се веднъж на хорото — както му свирят, тъй ще играе. Засвирят ли му на война — на война играе. А ти я знаеш каква е тая игра — играчка — плачка. Засвирят ли му на весело хоро— хоро играе. Тича като луд по улиците, блъска се, зяпа, вика „ура“, макар че понякога червата му куркат от глад. Крещи той из улиците прави калабалък само, ала като се върне у дама си не гощавка го чака, а сух комат. Но с този акт много има да гложди и жвака коравите залъци.

Изведнъж дедо Благой се замисли и замълча. После дигна глава, в очите му нещо светна и той заговори.

— Спомних си за две съседски семейства. И двете бяха заможнички. Мъжете бяха близка роднина, па по едно време станаха и ортаци — имаха никаква орташка воденица. От най напред си живееха добре. Жените им си помагаха като свои, децата им все заедно си играеха, заедно растяха. Сякаш беше един дом. Добре, ама по едно време ортаците се скараха, единият уж лъжел другия, вземал всичката печалба. Па се явиха спорове и за никакви ниви, заграбени някога от турски бей. Не можеха да ги разделят — ни синори личаха, ни тапии имаха. Помъкнаха се по съдилища. А ти знаеш какво е по съдилищата — разправии само и разноски.

Остави, ами и жените им, като започнаха да се карат, да клюкарстват. да си правят магии — та няма край. Децата и те се настървиха едни срещу други. Така минаха сума години. По едно време, дойде у село един големец — партизанин. Какво шепна, що обещава на единия и на другия съсед, не се знае, но по едно време те се уж помириха. Ала все старите сметки си деляха. И жените уж се сдобриха. Ама пак тайно си хвърляха една на друга магии по дворищата. Нищо не излезе.

Случи се по едно време, та през село мина един старец. Стар бащин приятел на единия от съседите. Що му е говорил, що го е съветвал, никой не знае, но от оня ден, тоя приятел стана друг човек. Дига се той, та отива при своя съсед, па му дума:

— Съседе, брат да ми си, стига ежби, стига крамоли! За какво се караме? За парче земя. Ни твоя е, ни моя — Божия земя. Наместо да я сеем с жито — тъй както се караме — ще я полеем с кръвта си. Да не бъде такова нещо! Ето, искай сега! Колкото поискаш ще ти дам. И нека халал да ти е! Само мир да бъде. За какво ми е имот, земя, когато мирен залък нямам.

Приказвали си що си приказвали. Ной-подире се разбрали като братя. И като братя заживяха — и те и жените им и децата им.

— Е, кой е бил тоя старец, дедо Благое, дето е извършил това чудо?

— Не си ли слушал в приказките, че Господ ходи от време на време по земята, преоблечен като старец, като белобрад дядо? Кой ще е бил — само дедо Господ, рече дедо Благой и загадъчно се усмихна.

Р а д и у м

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Ролята на красотата и чистотата в живота

За законите и порядките, които съществуват в природата и обуславят живота през всичките векове на миналото, хората, с изключение на посветените, които са ги ръководели, са имали твърде смътни понятия. И сега обикновените хора почти никакви закони не познават. Познаването на един закон не седи в разбирането само на механическите му прояви във физическия свят, което е външната му страна. Така също не е разбиране на един закон, когато той се изпълнява от страх. Страхът е едно състояние, което регулира животинското царство, защото в животинското царство превъзходството е на силния. При хората, обаче, господства силният по ум, а умствено слабите му се подчиняват и му слугуват. И който иска да се избави от подчинение и слугуване, трябва да стане силен по ум и добър по сърце. В природата няма пристрастие в отношения спрямо хората, затова човек не може да се избави от робство, ако не стане мен и добър.

Външен израз на доброто и разумността са чистотата, която има за емблема Слънцето и красотата, която има за емблема месечината. Аз съм чел 5 много книги, които разглеждат красотата и чистотата, но не съм срещал нито един автор, който да даде нещо обективно по въпроса.

Красотата е външна форма, външна страна на чистотата, а чистотата е вътрешната, духовната страна. Но причината за красотата и чистотата е разумността на човека. Разумността съдържа едновременно и двете неща - красива форма и чиста вътрешност. Човек не може да бъде красив, ако не е чист и не може да остане чист, ако не подобри своята красота. Следователно, това е един жив барометър - като се погледнеш в огледалото, от своята красота ще познаеш дали си чист, а по чистотата ще познаеш, каква е твоята разумност. Щом си нечист, разумността ти е слаба. В такъв случай ти си човек изложен на страдания и не можеш да очакваш никакво щастие в света. И във физически, и в умствено, и в духовно отношение този закон е верен. Всеки един човек трябва да бъде облечен в чистота и красота.

Месечината играе важна роля в живота на земята. Тя изтегля от земята всички отрови, които спъват проявата на живота. И ако не беше месечината, ужасно щеше да бъде положението на хората на земята. Почти половината от злото, което хората вършат на земята, месечината го изтегля и трансформира. Тя е място на чистота. В туй отношение, тя помага на Слънцето. Силата на чистене иде от Слънцето, а месечината изпълнява функцията на чистене.

Месечината влияе върху развоя на живота на земята. Ако сте болен например, излезте вечерно време при хубава месечина и се изложете на нейната светлина и ще опитате нейното благотворно влияние, но да не спите. Ако месечината ви грее, когато спите, влиянията й са много опасни. В такъв, случай тя действа тъй, както действа сянката на ореха - зловредно. Направете опит и ще видите вярно ли е това, което ви говоря. Може първият опит да е несполучлив, но като правите ред опити, ще видите какъв ще бъде резултатът. Ние не трябва да чакаме всичко наготово, всичко да ни кажат и открият учените, но всеки сам да прави опити в живота си.

Но да се върнем на въпроса на чистотата. Казва Писанието: „Красна като месечината“. Значи месечината е красива. А може ли едно мъртво тяло да бъде красиво?

Красивият и чист човек е богат, а богатият не могат да го държат в затвора за дълг, понеже той има пари и ще плати, но бедният, като няма пари, държат го в затвора. Не, по такъв начин светът не се оправя. Религиозните проповедници сега проповядват, че трябва да бъдем бедни на земята, за да бъдем угодни на Бога, а богати да сме на небето. Не, това е една крива философия, която само профанира идеите на великите учители и служи за заробване на хората. Съвсем друго е разбирал Христос, когато е говорил за бедността. Нито аз ви проповядвам, нито Христос е препоръчал сиромашията в този буквален, физически смисъл. Да бъдем сиромаси от болести, от престъпления, разбирам, но да няма човек пари да си купи дрехи и хляб и да няма какво да яде - това не разбирам. И отгоре на това съвременната религия заблуждава хората, че такава била волята Божия. Според мене, това е едно петно върху Божието Име, една хула против Бога. Каква нужда има Бог от нашата сиромашия? Христос гладува 40 дни и като огладня, почна да мисли, откъде да вземе храна. И тогаз при Него се явява един от черните адепти, който Му напомня, че от камъните може да направи хляб и да нахрани себе си и другите. Но Христос отхвърли това предложение. Той каза: Аз не искам хляб от камъни.

И сега учените хора искат да направят изкуствени яйца и мляко. Благодарим за тези изкуствени храни. Тези изкуствени яйца може химически да са по-добри от естествените, но на тях ще им липсва жизненият елемент, който е истинската храна, необходима за поддържане на живота ни. С изкуствените храни животът на хората ще се влоши десет пъти повече. Самата естествена храна, даже от най-чистите вещества, пак има известна доза отрова. Изкуството при храненето е да знаеш от всяка храна, как да отстраниш отровата, защото сега вследствие на тази отрова се раждат всички болести в хората. После трябва да се проучи, какво е влиянието на различните храни в различните възрасти. За всичко това трябва да се правят ред опити, защото не е важно да се определи само количеството на елементите, от които има нужда организмът, но трябва да се проучат и жизнените свойства на различните храни и тяхното влияние върху развитието на организма. И нашата красота и чистота зависят от храната, която възприемаме. Това е сега практичната страна на живота.

Мнозина искат да живеят дълъг живот, но не знаят как. Чел съм различни книги, които препоръчват разни правила за дълъг живот, но това са все безплодни средства. Дългият живот най-първо зависи от силата и качеството на любовта, която човек има; дългият живот зависи от количеството и качеството на свободата, която човек има. Има и второстепенни качества, но това са основните. Здравословното състояние на живота само любовта може да ни го даде. Тя е като сол за живота. Тя го охранява от външните лоши условия, при които животът може да се развали. А в съвременното общество, колко лесно може да се развали животът.

Да кажем, че двама души се оженят и образуват дом. Отлична идея е домът и бракът. Но домакинята, която отначало е писала, започва да готви лошо ядене и след 4-5 години не остане нищо от тяхната любов. Със своето готвене тя става причина да се изгуби любовта помежду им и с това развалят живота си. От друга страна, тя ще вземе да пържи лука и тя става опържена като него. Лукът, след като се пържи, изгубва всичките си витамини и жизнени енергии. Но тя ще му тури след това домати, червен пипер и разни подправки и най-после развалено масло за икономия, но това е един буламач, отрова, която съвременните хора ядат. Яде мъжът и гледа отгоре, че е красиво, но не е така приятно и се мръщи недоволен. Днес недоволен, утре недоволен, докато се развалят красивите и хармонични отношения помежду им.

Не съм против готвенето, но според мен, най-хубаво е всичко да се сложи из един път. Маслото да не се пържи, а да се оставя да ври заедно с гозбата. И лукът да не се реже на много дребни части. А този, който готви, да бъде весел и да пее, за да внесе такова настроение в яденето. Чрез яденето ще направите себе си и своите възлюбени чисти и красиви. Целта на женитбата не е да се раждат много деца; това е второстепенен въпрос. Мъжът трябва да направи жена си красива и чиста и тогава и децата им ще бъдат красиви и чисти като тях. Това значи облечени в Луна и Слънце, т.е. в красота и чистота. Това са правила, които ви давам, за да знаете, как да се освободите от несретите на живота си.

Месечината и Слънцето упражняват грамадно влияние върху живота на земята. Месечината регулира слънчевата светлина и топлина, а Слънцето ни дава живот. Ако я нямаше Месечината, светлината, която приемаме от Слънцето нямаше да може да се използва и вследствие на това нашият организъм щеше да бъде построен по друг начин. Сега благодарение на Месечината, е по-хармонично устроен. Това е по отношение на Месечината, като емблема на красотата.

Най-първо трябва да направите очите си красиви. Огън, но мек огън трябва да има в тях. Очите трябва да бъдат чисти като синьото небе. След туй кожата на човека трябва да бъде нежна и красива, и не суха, но мека, гладка и възприемчива. Когато цялата кожа на тялото стане груба, човек се лишава почти от своя живот. Хората с мека кожа имат голяма възприемчивост и живеят всякога по-дълго от хората с по-груба кожа. Кожата, това е регулатор на живота. Без кожа, човек не може да живее. Това се вижда и от растенията. Докато кожата на растението е здрава, то живее... Щом се обели кожата, растението умира. Всички негативни качества, като омразата, скръбта, завистта и пр. огрубяват кожата и човек не може да възприема живота от външния свят - туй, което индусите наричат прана, жизнен елексир, както я наричат средновековните окултисти или жизнена енергия, както я нарича съвременната наука. Най-първо дръжте кожата си в едно изправно състояние. Има известни храни, които пазят кожата мека и чиста и помагат за украсяване външния изглед на човека, а красотата е един израз на здравето. Красотата е емблема на хармонията и означава, че органите, които съставляват човешкото тяло, изпускат равномерно своята енергия и възприемат равномерно енергия от природата. Ако вие равномерно не изпущате и възприемате тази енергия, не може да бъдете здрав.

Младите момчета и момичета, които живеят с един по-възвишен стремеж, са винаги красиви. Когато човек се влюби, става красив. Идеалът, който имате, е пак любов - а щом изгубите любовта си, погрознявате. Сега туй е външната страна на живота. Един красив и чист човек е същевременно умен и добър. Той и беден не може да бъде, защото има светъл ум и изобилна жизнена енергия и може да преодолее всички препятствия в живота си и да се справи разумно с тях. Не трябва да разглеждаме живота си като лотария и да чакаме щастието, без да работим, но трябва ни известно знание на законите, които съществуват в природата и да работим съобразно с тях. Животът може да функционира правилно при две условия - при красота и при чистота. Красотата, това е външната страна, на която емблема е Месечината, а чистотата е вътрешната страна, емблема на която е Слънцето. Трябва да изучавате тези две условия.

Преди години направих опит да разкрия на българите истината, че слънчевата светлина и топлина действат здравословно и спомагат за правилното развитие на човека. Понеже от Слънцето иде праната и затова препоръчах сутрин рано преди изгрев човек да излезе в природата, за да поеме чист въздух и да приеме онази прана, която иде с първите слънчеви лъчи. Но българите ни обвиниха, че се кланяме на Слънцето. Това е едно неразбиране. На човека не е позволено да се кланя на нищо, освен на Бога. А поклонението на Бога се отличава от това, че който служи на Бога, Бог му дава живот. Да се покланяме на Бога, значи да носим Неговото знание, Неговата Любов, Неговия Дух, Неговата свобода да носим живота. Това значи да се покланяме на Бога и само така ще можем да добием онова знание, което ни е необходимо за живота. Сега мнозина искат да отидат в Индия да изучат тайните на окултната наука. Тайната седи в това да бъдем облечени в красота и чистота. Мислете една година върху чистотата и красотата и няма да сгрешите. Наблюдавайте често Слънцето и Месечината, когато имате разположение и ще добиете много нещо. Има известно съотношение между красотата и чистотата, между среброто и златото, и Месечината и Слънцето. Докато златото и среброто не влязат в човешката кръв, човек красив и чист не може да стане. Златото е свързано със силите на Слънцето, а среброто със силите на Месечината.

Из беседата, държана от Учителя на 26. XI. 1933 г.

Красна като Луната и чиста като Слънцето

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...