Jump to content

Година 6 (22 септември 1933 – 1 август 1934), брой 80


Ани

Recommended Posts

БРАТСТВО

Двуседмичник за братски живот

Брой 80 - год. VI.

Севлиево, 7 януари, 1934 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство - ½ долар

Всеки абонат ще получи безплатно книгата

„Основният закон на здравето“

от Е. Г. Оуен

----------------

Адрес: в-к „Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Сава Калименов

Съдържание:

С нови сили напред!

Януари – агитационен месец за разпространение на в. „Братство"

Преглед

Към всестранно усъвършенстване (Т.Ч.)

Словото на Учителя. Братство и сестринство (По беседа от Учителя, държана на 24 декември 1933 г.)

Вечерната медитация (Д-р К.)

Съобщения

По стъпките на Разумното (Г. Тахчиев)

Книжнина

Link to comment
Share on other sites

С нови сили напред!

Измина старата 1933 год. В началото сме на новата 1934 год.

Каква ще бъде тя? — Такава, каквато ние я направим. От нас зависи да използваме, като индивиди и като народ, възможностите, благоприятните условия, които тя ни носи, или пък да из-пуснем из ръка кормилото на живота си, за да бъде той повлечен из мътните води на хаоса.

Днес светът е на кръстопът. Предстоят събития от необикновена важност и значение. Предстоят световни конфликти, нечувани и неимоверни по ужаса и разрушенията, които те ще донесат за човечеството.

И затова днес става едно деление, едно „отлъчване на овците от козите“, става едно предварително самоопределяне на народите, една ориентировка: — към доброто, или към злото, към мира или към войната, към насилието или към братското разбирателство, към егоизма, национален, класов и личен, или към даване права и условия на всички хора и народи да живеят.

Две сили се борят днес в света, като си оспорват неговото владение. И всеки народ и всеки човек. по необходимост, ще трябва да се определят. Ние, българите, като цяло, като народ и като отделни индивиди, също така сме изправени пред задачата, дадена ни от Провидението: към доброто или към злото, към мира или към войната, към братското разбирателство и помирение или към насилието.

Решителната стъпка, направена в края на току що миналата година, към сближение с братския югославянски народ, с когото досега сме били в постоянна вражда, е благоприятен при-знак, свидетелстваш за временно надмощие на доброто, на разума, на светлината

Но, от друга страна, както в целия свят, така по отражение и у нас, се буйно разгарят пламъците на един сляп национализъм, на един умело замаскиран и кичен с привлекателни епитети, шовинизъм, фашизъм, който носи страшни опасности за личността, за народа, за света.

Националистическото движение в различните му форми, обхваща целия свет. То подготвя будещата нечувана човешка касапница. То събира, дисциплинира, обединява силите на народите поотделно, за да ги хвърли утре в огъня на разрушението. От това, дали днес ще се подадем на хипнозата на национализма, дали ще се подадем да ни овладее той, зависи — дали утре, когато пламне света, ще бъдем и ние заведени ма човешката касапница или не.

От днешното ни самоопределяне зависи утрешното ни поведение. Моментът е важен. Съзнанието на всички трябва да бъде будно. Ако хората на доброто бъдат толкова слаби и бездейни, че остават днес силите на злото да надделеят, то никой отсетне не може да им бъде виновен.

Нужно е напрягане на всички сили, за да се предотврати надигащото се зло. То може да се предотврати. Все още има време за това. На работа всички, за да от-клоним българския народ от опасното увлечение, от гибелния път, който той всеки момент може да поеме под засиленото действие на тъмните сили.

Национализма, носен от когото и да било, носен дори и от един професор, трябва да бъде отречен, защото носи смърт за народа ни.

Link to comment
Share on other sites

Към нашите читатели!

Януари – агитационен месец

за разпространение на в. „Братство"

В днешните съдбоносни дни, които ще определят посоката, която ще вземе живота на народа ни в бъдеще, е повече от наложително да се даде усилен и системен ход на новите схващания, на новите идеи, на новото разбиране за живота, които единствени могат да спасят народа ни, като го отклонят от гибелния път, из който, съзнателно и усилено, го тикат силите на тъмнината.

Трябва да възтържествува доброто, защото иначе ще бъдем победени от злото. Трябва да се направят всички усилия за даване ход на светлината, защото иначе тъмнината ще обгърне живота на народа ни. Трябва любовта, самоотвержеността и единството да се проявят, защото иначе ще надделеят егоизма, омразата и разделението.

Нужно е Словото на Учителя, словото на Любовта, Мъдростта и Истината да се сее широко навред всред народа ни. Нужно е на хората да бъде посочен новия идеал и новия път към него.

Един от могъщите способи за работа в това направление е в-к „Братство“.

Нека направим в-к „Братство“ насъщен духовен хляб във всеки един български дом. Нека той проникне и в най-затънтената колиба в България. Нека с неспирни усилия работим за най-широкото разпространение на в. „Братство", като целта ни бъде да направим от него

Пристъпвайки методично, към постепенното достигане на тази цел, ние обявяваме месец януари от 1934 година за

агитационен месец

за разпространение на в. „Братство“, като си поставяме за задача да удвоим тиража му и абонатите му в този срок.

А тази задача ще бъде разрешена само с общи усилия! Всеки съчувстващ на „Братство“ трябва да поеме своя дял от тия общи усилия. Всеки да направи по нещо, и задачата ще бъде разрешена.

Как трябва да бъде организирано практически разрешението на тази задача? — Ето как:

В населените места, където има повече съчувственици на в. „Братство", нека се образуват комисии от по няколко души (дето това е невъзможно може и единични лица), които да обиколят през този месец целия град или село, където живеят, като по-сетят всички домове, магазини, работилници и т. н и предложат на намиращите се там лица да се абонират за в. „Братство“.

Искайте безплатни пробни броеве в количество, каквото ви е нужно. Отчитайте се за събраните абонаменти навреме. Нека направим всички възможни усилия в течение на този месец, за да се поздравим в края му с успешното разрешение на поставената задача.

Днес „Братство" има тираж 2000 екз. Нека в края на месеца го направим 4000. Днес имаме около 1000 редовно плащащи абонамента си абонати. Нека до края на януари станат поне 2000!

На работа всички — животът ни зове!

Редакция „Братство“

Забел. Новите абонати, които не желаят да получат излезлите до сега броеве на в-ка от тази годишнина, могат да платят само 30 лева, а тия, които искат да получат и излезлите до сега броеве, трябва да платят 40 лева.

Link to comment
Share on other sites

Преглед

У нас за сега се очертавал, две сили, които за в бъдеще ще си оспорват надмощието в страната и ръководството на политическия живот на Българския народ. И двете тия сили, макар за сега да са в опозиция, са ядрата, към които утре ще се прелеят многобройните блуждаещи, лутащи се постоянно ту към ляво ту към дясно политически елементи, които със своето болшинство, ще дадат надмощието, победата на едната от тия сили. Тия две политически сили, които си оспорват бъдещето ръководство на българския народ, са: от една страна обединения земеделски съюз „Ал. Стамболийски — Врабча 1", и от друга — партията ни Алекс. Цанков.

Времената са такива, че всичко половинчато, всичко междинно, което се люшка и колебае, което се нагажда според условията, според вятъра. който духа, не ще изтрае. Политическите групировки, които се люшкат между ляво и дясно, между насилието и правдата, които нямат силата и смелостта да предприемат смела акция срещу общото икономическо и духовно разложение, които се страхуват от всяка по-смела крачка както във вътрешната така и във външната политика ма страната, и които, вследствие на това, не могат да дадат онова ново, което днес животът настоятелно изисква, с осъдени на загиване. на обезличаване. Ще останат да живеят, да се развиват и ръководят само ония, конто знаят пътя си и могат да вървят по него без да се спират пред нищо.

Намираме се във важен политически момент: от ориентировката на масите зависи бъдещето на народе ни. А от по-голямата дейност, от по-здравите схващания, от по-голямото умение на ръководните лица, зависи кой ще увлече масите — кой ще води народа ни.

Нека внимаваме, защото народите никога не с невинни и безотговорни за това, което ги постига. Както почти винаги до сега, така и днес, злото е по-активно. Макар на неговата страна да стои едно малцинство, но това малцинство обладава и развива голяма енергия и има шанс да успее, като увлече всички колебаещи се, останали без път елементи, ако не му се противопостави една сериозна, енергична дейност, будно съзнание и ясни схващания за реалните нужди на живота.

Link to comment
Share on other sites

Към всестранно усъвършенстване

Физическото, телесното развитие на младежта е точно толкова нужно за щастието и благото в живота, колкото и духовното. И едното и другото развитие трябва да стават едновременно. Само така от младите ще израснат всестранно развити, съвършени хора. И само така ще се създаде едно здраво, едно разумно и щастливо човечество.

Както имаме училища за умствено образование и развитие, — първоначално, средно, висше — също такива трябва да има и за телесното развитие, като едновременно се следват и двете. Най-доброто, най-полезно училище за телесно развитие може до бъде земеделския труд, трудът на нивата, в градината, на ливадата. Защото чрез тоя труд учащите се ще се доближат до природата, ползвайки се от слънцето, от чистия въздух, и ще изучават нагледно живота на растенията, на животните. живота на цялата природа.

Никакъв спорт, никакви гимнастически упражнения не могат да дадат това, което дава земеделския труд. Спортът и гимнастиката, това е не само празен и безрезултатен труд. не само напусто губене на сили. на енергия, но е и само механическо, не пълно и целесъобразно развитие. А при земеделския труд се произвеждал нужни за живота плодове. И при тоя труд понеже обработваме растения, от чийто плодове зависи нашето съществувание, вземат живо участие, наред с тялото, умът и сърцето. Тук учащите се ще бъдат заинтересувани, погълнати изцяло, увлечени, защото ще знаят, че от по-добрата, по-съвършената работа зависят добрите резултати, зависи доброто качество на плодовете, нужни за самите тях, като храна. Тук учащите се ще получат едно по-широко образование — образование което ги подготвя за живота, сближава ги с действителността, прави ги по-мъдри, по разумни, по-естествени, по-самостоятелни и повече полезни, както за себе си. тъй и за другите. И, най-после, чрез въвеждане и прилагане земеделския труд като възпитателно средство, ще се махне тая страшна пропаст, що дели учени от прости, хора на умствен, от хора на физически труд; ще настане едно помирение, една близост между хората, защото всички, съобразно силите, способностите и нуждите, ще бъдат едновременно хора на единия и на другия труд.

Само чрез едно такова възпитание, при което едновременно са застъпени и умственото и физическото развитие, човека ще напредва към здраве, към радост в живота, към всички физически и духовни блага.

Животът дарява своите истински радости и блага само на всестранно развитите хора. Геният на ума може да проникне до най-дълбоки тайни, може да открие и направи машини, може да създаде апарати, с които да смае света и да спечели слава, но, ако телесно е слаб, хилав, тон ще бъде нещастен повече от който и да било простак. Същото може да се каже и за великана на физическите сили; и той е един нещастник, ако духовно, умствено е слаб, негоден.

Такива са законите на природата, законите на живота И тежко не това човечество, тежко на тия народи и държави. тежко на тия хора. чието образование. възпитание и развитие не е в съгласие с тия закони!

Силен дух. светъл ум, благородно сърце, силно и здраво тяло — ето кос трябва да бъде идеала при възпитанието и образованието, при развитие то и растежа на младежта! Защото само така ще израснат като годни за разумен и творчески, за щастлив и свободен живот хора.

Т. Ч.

Link to comment
Share on other sites

Словото на Учителя

Братство и сестринство

С разбраните страдания животът се удължава, а с неразбраните страдания животът се скъсява. Също така е и с радостта. С разбраната радост животът се удължава.

У умния, при страданията животът се увеличава с една единица, а при радостите с две единици. А у глупавия, при страданията животът му се намалява с една единица, а при радостите се съкращава с две единици.

Има хора, които са надарени с богати чувства, любящи сърца, но не знаят как да ги употребят, не знаят какво нещо е любов и живеят безразборно. Любов, която не увеличава живота не е любов.

В любовта има страдания и радости. На земята е така. Любов, която не се придружава с радости и скърби, не е истинска любов на земята. И ако страданията, които придружават любовта, не увеличават живота с една единица, а радостите с две единици, това не е разбрана любов.

При неразбраната любов животът се съкращава и човек много скоро умира. При неразбраната любов достатъчно е човек 10 пъти да се влюби и на десетия път ще свърши, а при разбраната любов животът се удължава. Човек е по образ и подобие на Бога. Ако се влюбиш в един човек като човек, ти си се влюбил в човека, а пък ако се влюбиш в Божественото в човека, ти си се влюбил в Бога. Ако си се влюбил в неговите добродетели, ти си се влюбил в Бога, а пък ако си се влюбил в човешкото, тогаз си се влюбил в човека.

Много малко хора се ръководят сега от глада; повечето хора се ръководят сега от апетита. И всички хора искат да бъдат сега пълни, тлъсти. Но апетитът не е меродавен в природата. Меродавен е гладът. Гладът удължава живота, а апетитът го скъсява. И в нашите чувства ние трябва да се водим не от апетита, а от глада. Ти искаш много да те обичат. То е голямо нещастие. Да искаш много да те обичат, това е апетит; да искаш малко да те обичат, това е глад. И ако приложиш любовта по глада, тя никога не отслабва, никога не се изменя. А пък ако тя се води по апетита, тя отслабва.

В природата съществува един закон: Сестрата определя възлюбената на брата си, и братът определя възлюбения на сестра си. Ако сестрата не обича своя брат, тя никога няма да намери своя възлюбен, понеже нейният възлюбен върви по линията на нейния брат. И ако братът не обича сестра си, той никога няма да намери своята възлюбена, понеже неговата възлюбена върви по линията на сестра му. Това е велик закон, важещ за целия свят.

Помнете това: Любовта не е достояние само за едно сърце, само за един човек, любовта е достояние само за Божественото сърце. От него се разлива навсякъде, по всички форми.

Ако ти си в това течение на Божествената Любов, ти можеш да разбереш любовта. Тази любов, която не е минала през Божественото сърце, тя не е вярна любов.

А коя любов не е минала през Божественото сърце? Ако онзи, който ти е казал, че те обича, не е готов да се жертва за тебе, тая любов не е минала през Божественото сърце. А ако е готов да се жертва, тая любов е минала през Божественото сърце. И ако ти си готов да се жертваш, твоята любов е минала през Божественото сърце.

Не да угаждаме на хората. Но когато аз работя за повдигане на другите, и същевременно и Божественото в мене се повдига, аз за тая любов говоря. И в очите на тая любов няма никакви противоречия; в нея няма никакви съблазни.

Любовта, която съблазнява, не е минала през Божественото сърце, това трябва да го знаете. Любовта, която не съблазнява, е Божествената Любов.

Сега вие искате да бъдете щастливи. Не търсете да бъдете щастливи като отидете на небето. Тук на земята, ако не сте щастливи, не знам, дали ще бъдете щастливи като отидете на небето. Божественото е сега. Каквото е на земята, такова ще бъде на небето. Каквито са караниците на земята, такива ще бъдат караниците на небето. Небето си има и опака страна. То е адът. Ще те турят тогаз в ада.

Тая любов, която е минала през Божието сърце, е проникнала в сърцето на всички велики души и е дошла на земята; дръж тая любов, тя е истинската любов.

Христос като дойде на земята, Той искаше да основе братство и сестринство. Защото братът и сестрата - това са два стълба, това са две основи, върху които почива целият живот на човека. Ако човек спазва качествата на брата, той всякога ще има помощта на когото и да е. И ако една сестра знае, какво е предназначението на една сестра, какво нещо е сестринството, тя всякога ще бъде щастлива. Човек сам никога не може да бъде щастлив. Общото, Божественото е възможността, към която човек се стреми.

Всички хора са дошли на земята да се учат от този живот, който е на земята. Този живот на земята е най-добрият за този момент. В бъдеще ще има по-хубав живот.

Братът подразбира сестрата. Братът без сестрата не е брат. И сестрата без брата, не е сестра. Братът, който няма сестра, не е брат. И сестрата, която няма брат, не е сестра.

Ти си се обезсърчил, казваш: „Животът няма смисъл." Разумността ти казва: „Аз, Който се грижа за бръмбара и го карам да хвърчи, ще се погрижа и за тебе. Бъди толкоз смел като него."

Ако ти не можеш да се радваш на един бръмбар, на една риба, на една овца, на едно дете, този е животът на апетита.

И ако братът разбере, какво нещо е сестрата и сестрата разбере, какво нещо е братът, и двамата ще разберат, защо са създадени в света. Това е великата идея, която предстои да се разбере в бъдеще.

По беседа от Учителя, държана на 24 декември 1933 г.

О, да ми беше като брат

Link to comment
Share on other sites

Вечерната медитация

Какви неща само човек не вижда и не преживява през деня! Съзнанието е обременено с впечатления, надути и важни; пред тях аз се губи като пред грамада от непритисната вълна.

Границата между будното съзнание и съня е важен момент от живота на човека. Никога тя е по-рязка — човек много скоро потъва от живота на съзнанието в тоя на подсъзнанието. А някога това време е по продължително и е ясно степенувано. Мисълта постепенно бледнее, докато забвението предостави съзнателния живот на подсъзнателния.

От голямо значение за спокойния сън е разчистването на ненужните. второстепенни наслойки около същественото „аз“ преди самото лягане:

Чрез спокойна медитация да се даде сметка за изминалия ден, да се прецени с окото на благосклонен наблюдател проявите на „аза“ и да се разграничи това. което принадлежи към изминатия ден от това, което остава и което е мъчно променливата, съществена част от нас самите.

Въоръжени с мярката, която ни се дава от Евангелието и от беседите на Учителя, ние можем да почувстваме реалната стойност на дейността си през деня и в заключение да изкажем своето доволство от себе си или да си направим упрек за пропуски — тъй неизбежни наши спътници.

Ние отправяме мислено постиженията си за негова слава — а за грешките си даваме дума да ги поправим при първа възможност.

Разчистен така, азът се изправя пред голямото съзнание и спокойно промълвява думи, които имат значение за неговата по висша природа.

Тия думи се внедряват о заспиващото съзнание и биват отнесени като ехото на рефрен в неизследваните бездни на подсъзнанието.

И точно в подсъзнанието е истинският духовен ръст на човека: само чувства, които изхождат от него са истински наши.

Пратено с тая „вечерна медитация“ съзнанието сутрин се събужда посрещнато от бликналото из дълбочините на подсъзнанието чувство на благодарност към незнайното начало — което е и най-голямото постижение на душевния живот.

Д-р К.

Link to comment
Share on other sites

Съобщения

До края на м. януари нито един от досегашните ни абонати да не остави абонамента си неплатен. Това е най-малкото, което можете да направите през агитационния месец.

Търсят се за във всяко населено място продавачи на в. Братство, за ръчна продажба, на които ще се прави специална отстъпка. Такива са нужни особено за всички по-големи градове.

Наскоро ще излезе безплатното приложение на в. „Братство“ и ще се разпрати на платилите абонати.

Почваме да изпращаме квитанции на неплатилите абонати. Тези, на които квитанциите се върнат неплатени, вестника им ще бъде спрян.

Изпращайки абонамента см за в. „Братство“, не забравяйте да прибавите и 10 лв. за есперантския вестник „Frateco".

Link to comment
Share on other sites

По стъпките на Разумното

Ти чувстваш че нещо ти липсва, и как е възможно да чувстваш неговото отсъствие и то да не съществува в света? То съществува и ще дойде когато го призовеш с неговото име. В най-трудния час каквото име ти дойде в сърцето, това е неговото име. Призови го и то ще се всели в тебе. Ако не дойде след като си го призовал, показва че този не е най-трудния ти час. Моли се, желай най-трудния час, в който ще настъпи в тебе пълнотата за която жадуваш. Блажен е най-трудния час, в който Бог ни се разкрива.

*

Ти плачеш за изгубеното богатство, а аз се радвам че си го изгубил. Защото твоята скръжавост разгневи господаря на живота и изпрати крадци да те оберат, да вземат талантите които си заровил. Аз се радвам че са те обрали, защото ако не бe задигнато богатството ти, щеше да изгубиш живота си.

*

Едно от най-добре възнаградените усилия е усилието направено да се свържеш със съзнанието на Бога и в резултат да придобиеш безкористното служене.

Страданията носят радост за разумния, защото той вижда че те са едно условие да попълни знанията си за Божественото проявление и да стане повече мъдър, силен и любящ.

Г. Тахчиев

Link to comment
Share on other sites

Книжнина

„Светлоструй“ — год. VI. бр. 4 — месечник за просвета, култура и литература — орган на Щръкл. народно читалище „Възраждане“ редактор: Милан П. Тороманов.

Год. абонамент 50 лв. На предплатилите до 15. II. 1934 г. се дава даром юбилейния брой, който отделно струва 20 лева.

Адрес: „Светлоструй“ — с. Щръклево. Русенско.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...