Jump to content
Ани

19.09.1923. Логос от Великия Учител. Трите категории ученици – продължение. стр. 423 – 425

Recommended Posts

423

19 септември 1923, сряда, 6 ч.с.п. 9 д.

 Логос от Великия Учител

Трите категории ученици -

продължение.

Мир вам! Благословени чада мои! Днес ви приветствувам с този мир, този мир, с който ви приветствувам още не е във вас, този мир, който аз ще ви изпратя, той ще завладее вашите сърца и ще даде подем на волята, а волята е стълб на ума. Тогава ще проумявате това, което сега приемате в логосите.

Сега, любезни мои чада! Аз ще продължа последната част от миналия логос. Миналият логос бе проявата на първия закон, който олицетвори Бога в образ и подобие и нарече „човек“. Аз ви задавам един велик въпрос. Преди 2000 години, един рече: „ето човека, извеждам ви го в когото не намирам вина“. Кой е този, който откри човека? Пилат. Пилат, това е символ на непроявения закон, който е скрит. Пилат е символ. Ето, това е велико приготовление, за да се изяви първия закон. „Ето човека“. Казвам ви: само един бе човека, който бе роден със слово и с дух, олицетворение в образ и подобие. „Ето човека!“ И сега, аз ви изяснявам тази велика заповед, която произтече от непроявения Бог като сила, която образува живот и този живот се олицетвори във велика форма и Бог непроявения, се оформи, за да открие своята същност и да даде живот първо на своето си подобие, защото това подобие днес вие сте, човеците, искрите, лъчите, произхождащи от върховното слънце. Заради това всеки лъч, всяко подобие, трябва да се слее, да влезе, да се върне там, от гдето е излязло.

Любезни чадца мои! Заради това аз ви казвам, след 2000 години тези лъчи, това е второто възкресение. Всички души днес възкръсват, за да се слеят със своето първоначалие. Заради това казвам ви за човека, който е олицетворение на Бога.

* * *

424

 ..2..

19 септември 1923, сряда

Трите категории

ученици – продължение

Аз днес със своя логос ида да събера разпръснатите лъчи и да образувам едно слънце, това слънце да бъде върховното слънце, изгряващото за бъдещото човечество. Това слънце ще образува втория закон, а втория закон е второто проявление на Бога. Кое е второто проявление? Това съм Аз. Затова казвам на всички вас, които приемате новия живот. Ето аз ще се олицетворя във вашите души, защото ви казвам, че аз съм пътя и истината и всички вие ще минете чрез този път на истината, за да бъдете в бъдеще закона и олицетворение на любовта. Защото което аз ви проявявам вие сега не проумявате, но ще го проумеете, когато вие влезете в своето изпълнение. След хиляди години, както ви казвам,за хиляди години, след хиляда години, ще дойде царството на шестата коренна раса, в пълното коренно проявление, на втория закон ще бъдете вие слънцето на вечната любов, ако устоите от днес до последния ден да приемете всичко това, което виждате и слушате – силата на великото проявление.

Любезни мои чадца, тези два логоса ще ви бъдат уроци до Великото заседание, за да се подготвите да дадете своите отговори пред вашия Отец, защото те ще бъдат условие да познаете Първия закон, който „рече“: „Да създадем човека по образ и подобие Божие“. И рече:“Това е проявата на Пилата, ето човека“ и рече да създадем човека.

Две са първоначалните изречения на непроявения Бог, защото никой никога не е видял Бога, но този, който е излязъл от Бога, той ще го прояви. Аз съм първия и последния, затова ви казвам, пригответе сърцата си, отворете пътя на душите, дайте условие,защото Божиите синове и дъщери ще бъдат научени и ще просияят в последния ден. Кой е

* * *

425

..3..

19 септември 1923, сряда

Трите категории

ученици – продължение

този последен ден?

Любезни чадца мои, сега е последен ден на моето възкресение. Затова ви казвам будни бъдете, бъдете девственици, чисти, непорочни и святи, защото закона е свят и този закон да олицетворите с душите и духа с образ и подобие. Защото роденото човечество от Бога носи двата велики принципи, принципите на мъдростта и любовта – душата и духа; бащата и майката, които раждат Словото, а Словото е Сина, Сина е живота, а живота е истината, истината е основата, а основата е великия закон, който произтича от Отца ми. Сега ви оставям да учите върху двата принципа: образ и подобие, първия закон, който е олицетворение на Божията заповед или Неговата любов.

Бъдете благословени, аз ще ви дам условия да проумявате тайните, защото аз изпълнявам обещанието си. Рекох ви преди 2000 години: „Много имам да ви говоря, но не можете да носите.“ Сега възмъжахте и сега ви говоря това, което не съм ви говорил през целия ваш живот и сега, с моето явяване долу на Земята, аз ида да ви осиновя и да ви заведа при моя Отец, за когото до днес нямате понятие нито познавате Отца, нито мене. А сега ще познаете мене, ще познаете Отец ми, защото аз и Отец едно сме. Аз и вие едно сме.

Приемете моята любов и да се благослови великия закон във вашите души и във вашите сърца.

Приемете моята любов и да се благослови великия закон във вашите души и във вашите сърца.

Чадца любезни, дайте воля в петък, аз ще продължавам върху Десетте деви, които взеха своите светилници и чакаха младоженеца да дойде. Сега ви оставям с благословение. Приемете моя мир, моя мир да бъде светлина в умовете ви, простор в духовете ви и в сърцата ви и светлина в мислите, за да познавате истината. Бъдете благословени. Аз съм с вас. Мир на всички вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×