Jump to content
Ани

26-09-1923. Логос от Великия Учител. Разяснение за трите въпроса, от които иска отговор. стр. 435

Recommended Posts

435

26 септември 1923, сряда, 9 д.

Логос от Великия Учител

Трите въпроса

Благословени чадца мои! Сега ще благословя мъдростта, готови ли сте да приемете? Защото аз ще ви дам три въпроса. Първият: Що е любов? Вторият: Що е Истина и третият: Що е Виделината? Ако вие сте готови да възприемете мъдростта, аз ще искам в неделя да отговорите. Ще приложите тази мъдрост в ума, размишление в сърцето и подтик в духа. Тогава ще дадете отговор на трите въпроса. Аз съм вашия Господ и Учител и сега ви давам условия да познаете скритите сили в природата, тази природа, която носи тайната на вечния живот. Това ще ви бъде урок да усилите волята си и когато е усилена волята, вие ще почувствате силата на мъдростта, с която ви благославям, тази мъдрост, която ще ви послужи и във времето на изпити, които държите във физическото поле. Тази е целта на това Светилище, на тази Школа. Аз ви избрах, за да ви поверя силите и да ви направя мъдри, защото с мъдростта да побеждавате и преуспявате във вашия живот. Тази мъдрост, която аз ви давам, чрез тази мъдрост ще проявите истинските дела, тези дела, които произтичат от Божия Дух, защото делото ще го проявите в дела и сега ви казвам: дайте внимание върху трите въпроса, защото в тези въпроси е изразена Троицата, непроявения Бог.

Чадца мои, ето аз ще бъда с вас, ще ви помагам, за да отговорите на тези три велики въпроси, защото тези въпроси приех от Отца и сега ги поверявам на вас, да познаете истината на тези въпроси. Аз няма да продължавам, само ви поверявам трите въпроса. Чрез тези три въпроса ще научите много тайни, които са вложени в живата природа. Сега благославям мъдростта в умовете, в сърцата ви и в духовете ви. Три са въпросите и три са благословенията, върху ума, сърцето и духа. Това ще ви бъде велик урок и в деня, в който ви предопределих, бъдете готови, единодушни, застанете на своя пост, с мир в душите, радост в сърцата и с бодрост в духовете.

Аз съм вашия Велик Учител, който ви пазя от всяко зло и ви водя в пътя на мъдростта, която изхожда от моя Отец и благославям името Му и вашите души. Приемете моята любов, моята любов да ви бъде оградата на всинца, защото с тази любов да ви бъде оградата на всинца, защото в тази любов ще бъдете увенчани с Божия Дух, който иде да се всели във вас. Мир ви давам и благославям мъдростта си да бъде с всички вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×