Jump to content
Ани

7.11.1923. Логос от Великия Учител. 153 риби. стр. 500 - 502

Recommended Posts

500

7 ноември 1923, сряда6.в. 13 д.

Логос от Великия Учител

153 риби

С мир ви поздравявам!

Любезни чадца мои! Аз ви поздравявам с този мир, който отначало произтече от Моя Отец като любов и изпълни великия макрокосмос с хармонията на Божия Дух, този мир да царува във вас.

Любезни чадца мои!

Тази вечер Духът ми е изпълнен с радост над вас и ще благоволя със сила и любов, ще ви спомня великия закон, който аз благоволих над вас преди 2000 години. Любезни чадца мои, един от вас издигна глас след моето възкресение и рече:“Аз ще отида и ще ловя риба“, но братята ви рекоха:“ И ние ще дойдем!“ Цяла нощ не можахте да уловите! Коя е причината? Аз ще ви обясня. Аз застанах в зори на брега. Това беше третото мое явление след възкресението и рекох ви:“Деца, хвърлете мрежата от дясно и ще намерите“. Да, любезни чада, намерихте, защото хвърлихте отдясно, но един от учениците, когото аз обича , той ви рече: „Господ е!“, но първия от вас, който отиде да лови риба, когато чу името „Господ“, препаса връхната си дреха и влезе в морето, а другите излязоха и носеха мрежата и виждат разложената жар, риба и хляб. Сега, причината за неулавянето на риба- цяла нощ ловихте, но в зори мрежата се напълни със 153 риби.

Любезни чадца мои! Спомнете, защото мъдрост в мрак се не лови, виделината носи живот и живота е слово и словото е любовта и любовта е Бог. В зори дойде свръхсъзнанието, любовта прошепна:“Господ е“. Сега ви изявявам този закон и проявявам мъдростта си във висшето число 153, символ на 9. Това е висшата еволюция, която

* * *

501

..2..

7 ноември 1923, сряда

153 риби

завършва с любов, емблемата на новия живот. В това време аз ви проявих Троицата! Деца, елате и яжте. Тази трапеза е която днес ви събирам в името на великата мъдрост в името на любовта и в името на вечното слово, което произтича от Отца и носи своето начало и го включва в безначалието. Тази трапеза е днешната и в името на тази трапеза аз ви събрах, ето разложената жар и рибата, вложена и хляба. Сега ви напомням, но иде време, когато ще се изпълните с дух и ще си спомните за своето минало, защото миналото да бъде огледало пред вашите очи. Това благоволявам, за да проумеете вашето предназначение. Вие нямате друго предназначение и заради това, моето проявление тук, в това Светилище, ще бъде тайна до когато се облечете със силата на духа. Обличането на духа ще бъде в крепка мъдрост, във великолепно знание, в сила , в проявена сила в чудеса, щото така ви рекох преди 2000 години: „Ако речете на тази канара:“Вдигни се“ и ще се вдигне и ще ви послуша. Не се чудете защо е моето благоволение тайно, а не явно, защото вас избрах отначало, а другите сега ги събирам в името на моя Отец.

Земята е опорочена, изпълнена със завист и заради това, това което проявявам тук, света не може да проумее, защото ще се повдигне ревност в сърцата, за да смутят делото и да се спънете един от други, помнете, любезни чадца мои, сега ще проумеете разложената жар, рибата в нея и хляба. Но сега ще ядете и ще се наситите първо с нов живот, второ с мъдрост и дух и трето – с любов вечна. В тази трапеза аз вложих в начало три принципи и ги проявих в името на Троицата. Тук полагам основата на Троицата, заради това ви казвам да бъдете всинца чисти,

* * *

502

..3..

7 ноември 1923, сряда

153 риби

светли, мъдри в любовта и единодушие.

Любезни чадца мои! Внимавайте да бъдете единодушни в своето изпълнение и пред присъствието на моя Дух и ако вие изпълните моята любов, която ви носи великата заповед, аз ще ви проявя, ще открия имената ви и вие ще се зарадвате и ще си спомните, че отначало сте с мене и аз с вас.

Чадца любезни! Аз ви спомням, че от неделя, аз започвам уроците, които ще внесат живот във вас и мъдрост и ще прозябнете в силата на истината. Днес ви говоря със сила и с любов. Аз ви разкривам тайната, която вие не си спомняте. Едно искам от вас: дайте си сърцата на мене, да вложа любовта си, защото моята любов е извор на вечен живот и на обнова. Това е моето благоволение и ако вие искате с чистота, аз ще ви спомня от Евангелието великите тайни, които вие не проумяхте още от начало. Това ви изказах, за да познаете моето благоволение над вас и в петък ще благоволя към всички ви без изключение от никого, защото аз влизам в силата на великите тайни и прояви. Това е мира на моя Отец, моята любов и мъдростта на духа, който проявява още от начало на създание мира.

Благославям трапезата ви, въздействува житното зърно във вечен живот във вашите умове и във вашите сърца. Благодат и мир да царува над всички вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×