Jump to content
Ани

11.11.1923. Логос от Великия Учител. В сряда ще се предават уроците, в петък ще се изучава, а в неделя ще отговаряме. Дават се два въпроса: Отгде произлиза царството на човека. стр. 529 – 531

Recommended Posts

529

11 ноември 1923, неделя, 17 д. 7 ч.заранта

Логос от Великия Учител

Царството на човека.

Въпрос.

Да се благослови името на моя Отец и ваш Отец във вас, да се прослави неговата мъдрост чрез вас, проявена чрез Мен, да дойде Неговия Дух във вас и да отвори вашите умове, да просветне виделината, която аз ви предавам, защото чувствате, а не виждате. Това е моето желание и с това ви благославям да имате успех във вашия живот.

Любезни чадца мои!

Планът на уроците чрез силата и заповедта на моя Отец се отменя и ще започне от сряда, защото в сряда ще се предявят въпросите, а в петък ще се изучават безусловно, а в неделя ще се дават отговори, щото всеки урок прилежно ще се изучава, за да бъдете научени, защото времето е кратко. Когато уроците се прилагат и изучават основно, вие, учениците, ще растете и ще се укрепявате в мъдрост в духа. Знанието безусловно ще се възцари, тайната ще прозябне, живота ще се развие и царството на Елохимите ще се възцари вътре във вашите умове. Досега вие не знаете що вършите. Защо не знаете? Не познавате вашето царство, вашето незнание и непознаване. Незнанието ви е отлетяло, непознаването ви остава в царството на Елохима. Това е когато човек почне да слиза, за да облече твърдата материя, той заприличва на царството на незнанието, а това царство е което е отдалечено и съществува вън от Елохима. Любезни чадца! Помнете и бъдете будни, защото първия въпрос,който аз ще ви задам е: Откъде произлиза царството на човека?, защото великия псалмопевец Давид рече:“Що е човек да го славиш или син човешки да го помниш“. Върху двете думи почива тайната на това велико царство, което човека не помни оттам, откъдето е произлязъл. Аз ще ви напомня, аз ще ви науча,

* * *

530

 ..2..

11 ноември 1923, неделя

Царството на човека.

Въпрос.

защото отначало съм Аз и от това начало вие сте родени. Заради това от днес до сряда искам радостта на вашите сърца и спокойствието на вашите умове. Любезни чадца мои, това е моята любов към вас, тази любов е пътя, истината. Тази истина ще я вложа във вас и чрез тази истина вие ще учите вашите братя, когато дойде часа и облечете мъдростта. Аз ще бъда във вас и вие ще бъдете в мене. Това е целта на моето проявление. Сега, чрез вас да дам онова и не само чрез вас, аз съм приготвил и други ваши братя и сестри, които ще дойдат и ще грабнат мъдростта и знанието на духа. Това благоволение е благоволението на моя Отец и няма благодат, която да не съм проявил отначало над вас. Вие сте началото, заради това ви рекох преди 2000 години:“ Вие сте солта на земята, а тази сол е словото, мъдростта, която се влива като сила и живот над вас. Аз благоволявам над вас със силата на духа и с любовта на вечния живот и ако вие пребъдете в любовта, смъртта ще съблечете като оплескана дреха, защото любовта е живота и възкресението, смъртта е проклятието, вечния грях. Аз ви давам подем, любовта и живота са великата еволюция, еволюирането в закона на това царство, което носи началото и безначалието. Това е събличането в смъртта. Вечният живот смъртта не признава, а тази смърт, която съществува във физическия свят, тя е символ, преминаване от живот в живот. Този символ се описва огнен кръг – сливане и възлизане, твърдото ще остане в твърдостта, а духовното ще се облече в духовната материя. И заради това ви казвам: слизането е обличане, а възлизането е събличане. Аз сега ви събличам, да се сеете с духовната материя. Тази материя прониква навсегда

* * *

531

 ..3..

11 ноември 1923, неделя

Царството на човека.

Въпрос.

и проявява непроявеното.

Любезни чада мои! Аз ви разкривам тайните велики закони, за да познаете, че аз съм велик в мъдрост и тази мъдрост на вас ще я предам. Тази мъдрост е ключа, с този ключ ще превъзмогнете всичко и ще придобиете висшето знание и ще познаете своето начало. Благоволявам със силата на любовта си и няма любов по-голяма от тази, която проявявам тука над вас. Едно остава да изпълните – това, което ви давам: „Пребъдете в моята любов и радвайте се, защото аз отворих тайната на мъдростта, силата на любовта и блаженството на вашето единодушие. Аз ще бъда над вас, ще ви бъда вожд и покровител, ще ви водя в този път и няма да оставя ни един да се отклони, защото аз съм пътя и истината.

Чадца любезни! Днес ако благоволите и ако искате да ви дам тайната на съвременните църкви и откриване откровението, което Аз завчера в деня на любезното си чадо, ваш брат Димитрий, в чест на неговата памет, показах неговата скръб и неговото блаженство. Любезни чадца мои! Ще благоволя днес, в 4 часа, ако имате любов, тайната ще ви предам, ако имате любов, приложете единодушието, защото това ще бъде скоро. Ето, стоя пред вратата, за да бъдете будни. Благославям ви да носите моята любов, която аз ви проявих. Благославям духа на моя Отец над вас, защото Неговия дух е мой дух, а моят дух от любов проявявам над вас. Чадца любезни! Аз ще ви предам тайната на смъртта и тайната на живота. Бъдете благословени! Аз съм вашия Учител, Христос, който е между вас, проявен на земята, за да образува новото царство. Сега в това царство аз ще повикам девствените души. Бъдете готови и будни винаги. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×