Jump to content
Ани

18.11.1923. Мои и на жена ми отговори: Къде е проявено царството на човека. Как се проявява живота чрез любовта. Как се предава движението на мъдростта. стр. 543 – 550

Recommended Posts

543

Въпроси и отговори пред Великия Учител на

18 ноември 1923 г., 8 ч. Сутринта

от

Михаил и Ан. Стоицеви

1. Къде е проявено царството на човека?

Отговори: а) Царството на човека е проявено в целия макрокосмос, който представлява Едемския Рай. Обаче, само свръхчовека, който е довършил своята еволюция и може да се слее с Бога, е свободен да се движи и помага на човеците в целия макрокосмос, включително и Земята.

б) Царството на човека, като микрокосмос, проявен на физическото поле, е проявено в неговия ум, във форма на мъдрост, любов и всички добродетели.

2. Как се предава живота чрез любовта?

Отговор: Любовта, това е творителката(твореца) на всичко видимо и невидимо от Бог Сий. Любовта, това е пак творителката(твореца) в човека.

 С третата заповед в любов, Бог даде живот на всичко с помощта на слънчевите

* * *

544

..2..

лъчи и първия живот бе даден на житното зърно, което пък даде живот на всичко, особено вечния живот на човека.

Тогава всичко живо изговори думата „Амин“, което значи „така да бъде“ от благодарност.

Чрез троеличието – любов, мъдрост и светлина, които са петата точка в главата, произтича живота в човека.

Затова любовта като творителка на всичко, трябва да разберем нейната сила, да притежаваме и да я прилагаме и само тогава нейните вибрации ще дадат живот на всички благородни мисли в ума, на всички благородни желания на чувството, да ги приложим с помощта на волята на дело в живота си.

3. Как се предава движението на мъдростта?

Отговор: Мъдростта, това е висшата Божествена идея, висшата Божествена промисъл.

Тя е започнала да се развива като първа проява от централната точка, отвътре навън и отляво надясно.

Мъдростта, която роди и любовта, са вложени от Бога и в човека.

Силата на Божествената мъдрост даде плана как

* * *

545

..3..

се движи и управлява целия макрокосмос чрез силата на любовта.

Мъдростта в човека, която е създателката на висшия Божествен разум, се проявява само когато притежаваме и прилагаме Божествената любов, с всички други добродетели.

Следователно, мъдростта е създателка, любовта творителка. Положителни резултати, обаче, ще се получат само с диамантената воля, когато приложим всичко на дело.

Зъболекар Стоицев

Отговорите са удовлетворителни и благословени.

Отговора за царството на човека е показано със златни букви, а на другите с бели букви.

* * *

546

Въпроси за справка

В петият ден, след създаване на всички животни, се създаде и плана на човека от петте Елохими.

M.Stoicev_01.jpg?fbclid=IwAR3ziDGj-bD1-B

Човекът, в пълното подобие, държи в себе си мъдростта, любовта и светлината. А преди да му се вдъхне жива душа от Бога Сий, плана бе съграден с мъдрост, любов и виделина.

Сегашния свръхчовек се състои от бели и червени телца и е Дух на Божието подобие.

Преди да отдели двата принципа – мъдростта и любовта, Бог създаде Шестото число, за да влезе човека в пълното свое съществуване, като Богу-човек. А в човека бе отпечатано Седмото число и при сънно състояние го раздели на две, мъжкия принцип остана с Четири, а женския е Три части.

* * *

547

..2..

За да се прояви живота в действие, женския принцип, като любопитен, прояви силата в движение и се докосна до Дървото на Доброто и Злото. Доброто е горе, Злото е долу. По този начин жената, която е принципа на любовта, извъртя горния триъгълник с троеличието надолу и по този начин живота влезе в движение.

Образът символизира Бога и този образ е вечния закон. А вечният живот е подобието на Бога – еволюцията на човека – инволюирането и еволюирането.

За да се влезе във вечния живот, трябва да сме еволюирали и да сме се облекли в тънката и префинена материя, в която именно пребъдва образа и подобието.

Тайната на душата представлява необятната любов на Бога.

Плодове на мъдростта са: Разум, светлина и сила.

Плодове на любовта са: Любов, Вяра и Надежда.

Плодове на душата са: Любов, Радост и Чистота.

* * *

548

..3..

Плодове на Духа са: Мъдрост, Истина и Сила.

Плодове на сърцето са: Чистота, Надежда и Любов.

9 – те плода на Духа образ: Три триъгълника.

Първият триъгълник – Троицата: Бог Сий, Бог Син и Бог Дух Святий – това са Любовта, Радостта и Мира.

Вторият, ангелския триъгълник, това са: Дълготърпението, Благостта и Милосърдието.

Когато се смирим, този триъгълник се изправя като първия, Божествения,с върха нагоре.

Третият, човешкият триъгълник, това са: Вяра, Кротост и Въздържание, с върха надясно. Когато познаем що е любов и този триъгълник се изправя като първия.

В трите точки на всеки триъгълник е написано що е душа, откъде иде и тайната на душата.

Бог е светлина, а човека е вечния живот и живата Душа е виделината, затова преди да падне, човека е носил емблемата на слънцето.

* * *

549

 ..4..

Вечният закон, който произлиза от Бога Сий, образува огненото колело, което в центъра има точка и се движи отдясно към ляво, 10 милиарда пъти в секунда. Човекът, който се движи из пределите на това колело, само когато достигне центъра, само тогава влиза в истинската виделина.

Този Божи закон е в огненото колело, в този закон е вечния живот и самия закон е Бог.

Човекът ражда вечен закон, когато изпълни Божествената любов, а дихание, когато излезе из пределите на огненото колело.

Човекът носи вечния живот, животодихание на живот, а растенията – образа на човека и издават благоухание и ако са плодни, дават живот вечен и човека.

Мъдростта е основата на Божествената идея, а Любовта - проявата на Бога. Мъдростта твори, с любовта ражда.

Сега Бог завъртя вселената отляво към дясно, невидимото да стане видимо за човека, за да вземе образа и подобието.

Човекът представлява сила,

* * *

550

..5..

слязла по пътя на вселената и се спряла на земята, да даде плод и за другите и да познае макрокосмоса и Бог във и вън от себе си. С това той ще прояви Бога в образ и подобието, в мъдрост и любов, за да влезе във висшето подобие.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×