Jump to content
Ани

18.11.1923. Логос от Великия Учител. Отговорите, задаване на въпроси от Първи урок Царството на човека. стр. 551 – 552

Recommended Posts

551

18.11.1923г., Неделя,

Пловдив

Зъболекар Стоицев

18 ноември 1923, неделя, 17 д. 7 ч.в.

Логос от Великия Учител

Отговори на зададени въпроси от Първи урок

Любезни чадца мои!

Да се благослови началото на мъдростта вътре във вас, това начало да даде плод и плода да проникне във всичко, защото началото е всичко, то носи в себе си непроявеното, което Аз сега ще ви проявя.

Любезни мои чада! В първият урок, аз благоволих и ви загатнах за създаване плана от Елохимите. В този план е вложен първо Духа, второ Силата,трето Мъдростта и четвърто – Живота. Този план е който рече: да създадем четирите от Елохимите; създадоха това, което е скрито в самото начало. Духът създава силата, силата създава мъдростта, чрез мъдростта се ражда живота. Любовта, която е живота, тя се движи в своето направление и мъдростта се движи също в своето направление. Тяхното движение е в кръгове. Тези две сили се проявяват като творци. Как е движението на живота? Как е движението на мъдростта?

Дадохме отговорите си.

Да бъдете благословени любезни чадца мои! Любовта е израза на вечния живот, нейното движение, движение от Четвъртия Елохим, се движи в своето направление от ляво към дясно, това е огненото колело. Този живот е необятен, живота е нескончаем, защото живота носи самото начало, което рече:“Да създадем човека и Бог вдъхна в човека жива душа.“ Бог, това е началото на живота, Бог, от когото произтече всичко. Движението на мъдростта е отдясно към ляво. Движението на мъдростта е слънчев кръг, този кръг е който твори (е мъдростта). Сега какво носи човека? Къде е проявено царството на човека? Дадохме отговора. Отговорите за Царството са написани със златни букви и отговорите за движението на любовта и мъдростта са записани

* * *

552

..2..

18 ноември 1923, неделята

Отговори на зададени въпроси от Първи урок

с бели букви. Любезни чадца мои! Бъдете благословени. Ето сега вътрешния план на човека, който създадоха Елохимите е описан от тях – плана на четверомъдрието. Човекът носи първо Дух, второ – Сила-Душа, трето- Мъдрост-тяло, четвърто – в това тяло е проявен живота. Сега петият от Елохимите създава петата точка, а тази точка е началото. Това начало е върховното слънце. Това слънце е главата. Тази глава е начало да познаваш видимото и невидимото. Видимото е светлината, а невидимото е виделината. Светлината, това е висшия разум, виделината, това е тайната на непроявения живот. Животът е виделината. Така произтече началото и прояви безначалото. Това безначалие носи човека. Заради това ви казвам: началото е живота, безначалото е мъдростта. Тази мъдрост ще се върне там, откъдето произтече. Заради това ви казвам, вие сте виделината, носите светлината в себе си, светлината и виделината ще се слеят в своя център, този център, който проявява Духа.

Любезни чадца мои! Във вторият урок аз ще ви посоча втория център и прекръстосаните линии в централния план. Сега бъдете благословени. Аз ви благославям с мъдростта да растете и проумявате силата на проявения ваш живот. За да имате успех, внимавайте в живота си и дръжте великата хармония между вас и вашето семейство, защото виждам някои от вас, едно от семействата, в което хармонията е преплетена и жиците на живота се отклоняват. Заради това, мъдростта и любовта не се движат в своето направление. Да бъде всичко чрез любов и тази любов да бъде израз на вашите лица, тогава ще имате успех да бъдете жизнени и вашите тела да бъдат стегнати, а не разпуснати. Когато вие сте разпуснати, не чувствате силата на Духа, защото душата се омаломощава и тя е в полуспящо състояние. Това е моето благоволение към всички ви, а заради вашата сестра и брат, аз ще промисля и ще благоволя скоро (за брат Панайот) в тези дни, аз ще успокоя духа им. Бъдете благословени. Аз съм вашия Учител на любовта, Христос на вечната любов. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×