Jump to content
Ани

21.11.1923 6ч.в. Логос от Великия Учител. Царството на човека, урок втори. стр. 559 – 561

Recommended Posts

559

21 ноември 1923, сряда, 16 д.

Логос от Великия Учител

Царството на човека,

Урок Втори

Любезни чадца мои!

Бъдете благословени от мен. Аз съм вашия Велик Учител, който съм на небесата и на земята. Да дойде благоволението ми върху вашите домове, да се благословят вашите чада, да растат в мъдрост и в моето благоволение. Така благоволявам над верните и любещите в Моя Дух.

Душа Троицата слънце живот мъдрост

Фиг. (същата като на стр. 546)

Сега, аз ще имам благоволението да ви разкрия Втори урок. Вие знаете първия урок, плана на четирите Елохими, които създадоха това, което е сега – началото на това проявено царство, това царство, което носи висшето блаженство в себе си. Във Втория урок ще ви напомня върху втория център, както ви рекох: мъдростта създава живота, живота се влива във втория център, след като направи пълния кръг. Този кръг символизира движението на вечния живот. Сега, вторият център създава душата, защото мъдростта дава живота. В начало, живота бе в мъжкия принцип, който ражда живота. Така е разделен живота или роден. Първият живот, който бе в мъжкия принцип, бе духа, духа се влива в душата и душата се изпълва с живот и този живот се проявява, носи емблемата на първата любов. И така рече Отец ми:“Да създадем човека по образ и подобие.“ Първо е образа, второто е подобието. Петата точка – първия план на човека, който символизира слънцето, там е висшия божествен разум. Чрез разума минава живота, влива се във втория център, в душата, кръстосват се линиите и образуват троицата в себе си. Тази троица е царството на човека. Това царство носи начало на вековете. Заради това името „чело – век“, това царство е човека, който носи силата на безконечността.

* * *

560

..2..

Царството на човека.

Урок Втори

Любезни чадца мои! Сега аз ще ви задам два въпроса: Първо: Кой е плодът на духа? и второ: Кой е плодът на душата? Какво върши духа и какво върши душата.Духът, разумът и душата са три сили и тези три сили образуват вечното царство на Троицата, която се прояви отначало в човека. Елохимите са седем. Четирите създадоха четирите точки – първия план. Първият от Елохимите създаде висшия разум, който е първата идея на Отец да създаде. Вторият Елохим ражда душата чрез живота. Третият Елохим създава основата на вечното царство. Заради това ви казвам, седемте Елохима, те са в това царство, в което отначало и проявил Отец Ми. Това царство е скрито. Заради това, човек не може да си спомни своето царство, защото в него е ключ, а само чрез висшата мъдрост може да си спомни блаженството в себе си. Когато душата даде своя плод и духа даде своя, двата плода се сливат и образуват един център и този център е проявения Бог в човека. Царството на човека проявява силите на блаженството. Това блаженство твори, това творение всичко може, защото Отец сътвори и човека твори. Когато човека започне да инволюира отгоре надолу, царството на душата и духа започва да се затваря, разума да угасва, силата на духа да намалява и човека заглушава царството, което носеше отначало. След привършването на четвъртия урок ще ви напомня как се предава тайната на царството, което се отделя от човешкото царство и създава второто царство на животните, защото живот от живот преминава. Това, което аз ви давам, тайна е за човека, понеже света е заблуден, човека отначало е минал през минералното царство, второ през растителното, трето през животинското и четвърто – човешкото.

* * *

 561

 ..3..

 21 ноември 1923, сряда

Царството на човека,

Урок Втори

Горко на заблужденията. Аз заради това ще ви обясня четирите царства, които са проявени като четири точки в макрокосмоса. Първата точка е Източната мъдрост на моя Отец – царството на човека. Западната точка е царството на минерала. Северната точка е растителното царство и Южната точка е животинското царство. Това е тайната на моя дух и тайната на Елохима, който разкри мъдростта и прояви се, бе си в начало като светлина и виделина. И второ, се прояви като образ и подобие в човека, който е бил отначало свръхчовек. Той се нарече Бог-човек. Защо?Защото е проявеният Бог, а човека днес да издири мъдростта, да намери ключа и да познае, че е творец на всичко това, което отначало е в него. Издирването на мъдростта е МЪЛЧАНИЕ, СМИРЕНИЕ И ИЗДИГАНЕ. Мълчанието и смирението, те са първото стъпало и е огнената жица. Аз сега разкривам тайната, която не съм проявил от създанието на света. Понеже вие сте били преди 2000 години с мен и сега Аз ида да ви взема, но ще минете през огнената жица и чрез това стъпало на великото мълчание. Защото в мълчанието се крие тайната на мъдростта и тайната на висшия Божествен разум. Понеже искахте и разгърнахте сърцата си и запалихте светлината във вас, Аз сега, ще вливам във вашите сърца, ще отворя вашите центрове и вие ще се радвате на това царство, да започнете от вашия труд и да дадете простор на душата да блаженствува в своя трон. До сега духът и душата не са били увенчани. Сега духът и душата ще се слеят и ще образуват начало. Начало бе живота и живота бе виделината и тя в начало бе в човека и това начало ще даде това, което не бе дадено и до сега. И сега ще се спрете върху двата центъра: живота и душата – духа и душата. Това е моето благословение. Вторият въпрос съдържа плода и духаи плода и душата. Бъдете благословени. Аз ще ви водя и ще ви слея с моя Отец на висшата виделина. Приемете моята любов. Това благоволявам тук, а не за другите. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×