Jump to content
Ани

6.12.1923. Логос от Великия Учител. Наряд за Девети декември. стр. 568 – 570

Recommended Posts

568

5 декември 1923, четвъртък

Логос от Великия Учител

Нареждане за 9 декември

Благословени мои чада! Аз ви давам моя мир, който е отначало в моя Отец, мира да разкрие вашите дела, да бъдат вашите дела светлина в света и чрез тази светлина да влязат в спасение и в новия живот. Давам ви духа си да бъде пред вас фар на новата светлина, която сега иде да се всели във вашите души. Това е моето благоволение от името на моя Отец, защото дойде часа, за да се призоват избраните в чертога на новото царство, което иде да се всели над всички, които го познават. Това е моят зов и благоволението към вас и към това Светилище.

Любезни мои чадца! Сега давам нареждания за деветия ден, защото този ден е благословен от моя Отец, който ви вика да се облечете в силата и да прославите неговия Дух в света. Този ден има велико предназначение. Заради това ще се приготвите с чистотата в душата си, със светлината в мислите си, със силата на мъдростта и с волята в закона на изпълнението. Това е първо. Сега, второ. Ще приготвите пет светилника, петото число е плана, за който сега благоволявам към човека. Ще имате три хляба, числото 3 е Троицата, което е проявено в човека – Духа, Душата и Сърцето. Сърцето е тайната на царството Божие. Ще приготвите един съд чиста вода. Водата е символ на живото слово, което се проявява чрез човека. Това слово е проявата на мъдростта на Бога, който е проявен в човека. Още, пригответе 2 чаши с цвете. Цветето е символ – цъфтенето на душата във вечния покой, от там от където е произлязла. Втората чаша е символ на царството, което ще се прояви в човека и вън от човека. Този ден ви носи тайната на вечния живот – произхода на човека от Бога – слизане и възлизане. Този ден ще го осветите.

* * *

569

..2..

6 декември 1923, четвъртък

Нареждане за 9 декември

Определям часовете, в които ще застанете на своя пост: сутринта на 9-ти в 7 часа. Ще продължите часовете и в деветия час повторение на логос. След пладне в 5 часа ще имате третия логос, заключение на двата. За да проумеете тайната на числото, бъдете със светли мисли. За да имате светли мисли, приложете закона на изпълнението във волята. Ще имате още три различни плода. Първият ден на новолунието, ще се отпразнува на 9-ти от 7 до 9 вечерта. Този ден е от великите заседания на моя Отец. Заради това не се изпълни на великите заседания, защото определя числото 9, за да привършите вашия физически живот в пълната еволюция, да се слеете с духа на Моя Отец, както ви рекох:“ Бъдете съвършени, както е съвършен моя Отец.“ Този ден е велик и в този ден ще славите името на моя Отец в единодушна любов, защото в този ден ще победи човека всичко под своите нозе. Това ви казвам на вас, Аз ви давам тайна и нов закон. През всичките дни на вашия живот ще бъдат благословени дните ви и ще имате успех в 3-то, 5-то, 7-мо и 9-то число. В тези числа се крие тайната на мировия закон, който движи макрокосмоса. Ако вие сега проумеете, ще се благослови мъдростта над вас, ще дойде духа и мъдростта ще ви бъде ключа да отключите тайната и да проумеете силите, които са вложени в нея. Заради това бъдете бодри и будни, Аз ще дойда и ще осветя вашите сърца, за да ги приготвя храмове на Духа, който има да дойде над вас. Аз съм вашия Господ и Учител, проявен на небето и на земята. Аз ще ви наставя на всяка истина, ще ви науча на всичките закони. Това предназначение носи

* * *

 570

 ..3..

 6 декември 1923, четвъртък

Нареждане за Деветия ден

Светилището, което е осветено чрез силата на Духа. И сега така благоволявам над вас и това благоволение не бе дадено до днес, света не проумява силата, която днес се проявява и ще се прояви.

Любезни мои чадаца! Това е моята любов: да разгърна книгата на вечните тайни и да ви предам вечния живот, който носи силата на безконечност, защото Отец ми е безконечен и вашия живот ще бъде безконечен, ако изпълните всичките заповеди, които аз ви давам от любов. Приемете моята любов, защото аз съм извора на любовта и който е жаден, нека дойде и пие от извора на любовта и да живее вечно в новото царство на мъдростта.

Любезни чадца мои! Давам ви благоволението си да отидете с моята заповед при болната ваша сестрица (при Анастасия и Я.Михаилова, болна в Католическата болница). Да въздействате над нея с камъка, който носи силата, да проявите вашата любов и да изпълните свещения дълг на вашата братска любов. Поздравявам ви всички да имате една любов, една вяра иедна сила. Това е закона, великото изпълнение. Приемете благоволението на моя Отец, да ви бъде крепостна сила във всяко изпитание и изкушение. Приемете мира, който аз ви давам, да бъде с вас во веки. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×