Jump to content
Ани

9.12.1923. Логос от Великия Учител. Девети декември, девето число. стр. 573 – 575

Recommended Posts

573

9 декември 1923, неделя, 7 ч.з. 22 д.

Светилището

Логос от Великия Учител

9 декемви,

9-тото число от Великите заседания

М И Р   В А М !

Благословено царството на Отца Ми, благословено е името на Отец ми над вас. Приемете силите на благословението Ми.

Любезни чадца мои! Ето днес благоволявам силите, проявленията си над вас. Това е денят, определеният, от моя Отец, който носи силата и завършването, начало на проявената сила. Чадца мои! Отец благослови деветото число, деветия ден, който носи тайната на живота, който пребъдва в Царството на Отец ми. Този ден е велик. Ангелите тържествуват, защото дойде часа и сега проявявам този ден да влезете в живот и сила, да приемете това, което отначало ви обещах. И заради това казвам ви: над немощи ще имате власт, но и това ви казвам, ще срещнете противоречия в живота, но вие дерзайте, аз ще бъда с вас и моя дух ще благоволява както благоволи над чедото мое Анастасия, което е символ на възкресение и за славата на моя дух. Заради този ден, в който завършвате първия изпит от както ви призовах в тайната на духа ми. Ако благоволите с любовта, която имам отначало във вас, приложете вярата, че ще бъде всичко. Аз ще проявя духа си, а сега искам сърцата ви и всичките сърца са мой храм и този храм ще го осветя с любовта си и ще вселя духа си и ще съградя нов храм и ще вложа в него законите, непроявени до днес. Това е благоволението ми от днес нататък, така ще завърша своя план на земята чрез званите. И сега ви казвам, слушайте, това е благоволението ми, а който

* * *

574

..2..

9 декември 1923, неделята

9 декември,

Деветото число

приложи, ето ще бъде очевидец и всяко око ще ме види в облаците, в сила и слава голяма. Това съм аз, Господ ваш и Учител, тайния закон ви разкривам.

Любезни чадца мои! Облаците, това е мъдростта ми, която ще израсне във вас и мъдростта ще прозябне и аз ще нося силата и славата. Казвам ви: всяко око ще ме види и ето аз съм на земята, силата ми е в мене, аз ще я проявя на своите си, защото благоволението ми е велико и славата на моя Отец е слава над мен. Така ще влезете в сила. Сега казвам ви, чадца мои, аз съм в плът и скрит съм в тази плът,давам духа си на познание. Любезни мои! Преди да проявя силата си, ето земята ще премине през своята промяна от единия до другия край. Третата част от хората ще бъдат жертва и земята ще ги погълне и от поглъщането земните стихии ще треперят от силите. Казвам ви, втората част ще бъде потопена.

Любезни чадца мои! Третата на половината ще бъде в огнени езици, а от сегашните храмове, които са мъртви идоли и заблуждават човечеството няма да остане камък върху камък. Заради това казвам ви, нов храм изграждам, нова земя, която ще бъде украсена като дева.

Любезни чадца мои! Това ви известявам да бъдете готови, защото времето е близо и в края на всичко това, аз ще се прославя, ще вляза в силата си и земните племена ще възплачат. Бъдете будни, готови бъдете. Препашете се с бронята на любовта. Това проявява духът ми и още много имам да ви река, но сега осветявам този ден, деветото число, което е завършека от земята към небесата. Чадца мои, ето в това число влагам Троицата – първото число и второто число

* * *

575

..3..

9 декември 1923, неделя

Девети декември,

9-тото число

- седморката е ключа, който носи човека. Деветото число, това е образа и подобието на ангелския лик. Казвам ви да бъдете готови, а този ден е определен от моя Отец от деня заседателен. Чада мои! Ето петте светилника, това е човека с петте велики чувства, просветени в него. Чада мои! Хлябът, това е проявата на моя Отец и троеличност (трите хляба). Водата е словото, проявено в човека, а цветето е живота и царството, което ще блаженствува в него. Сега ви благославям. Благословени са плодовете от моя Дух във вас.

Любезни чада мои, благославям ви в мир. Радвайте се и величайте името на моя Отец, да дойде силата от моя Отец, за да бъде всичко осветено във вас. Това е благоволението ми. (Освети хляба, изряза фигури на хляба и даде на учениците. Освети и водата. Изпя се „Слава во вижних“).

М и р   в а м !

Възлюблени чадца мои! Аз ви възлюбих и благоволих с духа си да бъдете свидетели и очевидци на проявената ми сила на света, която аз ще проявя. Духът ми носи свободата и израстването ви в мъдрост. И сега аз благоволявам и спирам, защото Отец ми ще благоволи към мен и аз ще благоволя в деветия час над вас. Бдете и молете се, за да дойде благоволението над всички ви, които аз съм избрал в любовта на Отца Ми. Приемете моята любов. Аз съм Вашия Учител и Господ на небето и на земята. В мир пребъдете. Сега душите ви изпълвам с тайната на мира, който носи моя дух над вас. Мир вам! Благодат в благословение да бъде над вас, моите чада. Мир над всички ви. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×