Jump to content
Ани

12.01.1924. В. Учител. В дома на М. Стоицев, за Франция, Германия и България. стр. 634 – 635

Recommended Posts

634

12 януари 1924, Събота, 10 д. 8 ч.

Логос от Великия Учител

Дом Михаил С.

Благословени любезни мои чада!

Изливам любовта си и чрез любовта си, аз ще свидетелствувам вашата истина и вашата правда пред човеците. На всяко благословение, първото условие е да ми дадете сърцето си, да напиша законите, тия закони, които вие проявявате в истина и правда. Сега, гдето сте събрани двама или трима в мое име, аз съм посред вас. Проявата на моя дух – двамата са свидетели, третия е жицата, чрез която аз благоволявам да изливам своята любов. Сега вашите желания са преизпълнени с мисли на прошения и така аз ви рекох: „Искайте и ще ви се даде“. Сега, вие като искате, аз благоволявам чрез своя дух. Няма друг, който да ви оправдае нито да ви утеши, единствен съм Аз, който съм поставен като велик ходатай между Отца и вас и заради това, Отец благоволява в мен и аз във вас. Всяко благопожелание, всяка светла мисъл, само аз мога да ги приема и да ги представя пред моя Отец и пред вашия Отец, а сега благоволението на моя Отец е да посетя всеки дом чрез духа си, щото духа, който пребъдва в мене, Той е Отец, който има милост и сила над вас. Сега, аз турям основа на благословение, благославям този дом и всяко мое благословение да свидетелствува. Вие сега, които сте събрани двамата и Аз третия. Всички си мълвите за много неща, но една е вашата цел, за която вие трябва да приложите като закон. Отец ми е приложил закона между вас и Него и на вас е необходима чистота, защото чистотата осветява вашите домове, в които живеете, домовете, това са вашите тела, защото чистотата я владее само душата и душата трябва да живее в осветено тяло. И така, вашите умове ще раждат светли мисли и умовете ви ще се преобърнат на слънца, тогава вашата мисъл

635

..2..

12 януари 1924, събота

Дом Михаил С.

ще твори светли дела, които ще се отразят в лицето и във всяко проявено дело чрез вашите ръце. Вашите мисли зная и вашите желания зная. Много пъти вие искате и аз обещавам, но когато не приложите чистотата, всяко обещание се връща в моята любов. Чистотата е най-великото условие. Тя е великия кораб и на този кораб се подчинява всяка опасност.

Любезно чадо мое Михаил! Просбата, заради твоето любезно чедо, желанията твои преизпълниха с букви моя дух и заради това ида да ти опиша страната, в която живее твоето чедо. То е чедо и на моя Отец. Това знайте и дайте внимание, щото Германия е подложена под велики страдания и на нея е очертан черния кръст, защото от 1912 до 1915 г. получи възгордяване и отрече се от моето име, упова се на своите сили. Тя няма да погине, но сега е в пост. Всички блага са вдигнати, за да дойде всяко смирение в тази земя. Подобно и България се възгордя в това време. Най-главното й възгордяване е 1916 и 1917 год. Благодарете на моя Отец, защото аз я крепя на своята длан. България, когато ми даде заточение, тя щеше да угасне като свещ. С моето възвръщение благослови се земята чрез стъпката ми и чрез логоса, който изливам над всички ваши братя и сестри, които от части проумяват. Това ви казвам: Франция, третата част от нейната земя ще потъмнее, за което аз няма да ви опиша, но това ви казвам, да знаете, заради условията в Германия, твоето любезно чедо Спасия утесни сърцето си, заглуши силите си, надеждата й намаля, заради това ще й помогнеш с три условия, ще й изпратите вярата като основа, надеждата като стремеж и любовта като сила да преодолее, ще преодолее само с физическа и материална помощ. Това е нужно там, в онова място. Любезно мое чадо, Михаил! Страдания и мъчнотия ще преодолее, със страдания и мъчнотия ще преодолее и твоето чедо Спасия, но ще приложите моето търпение и не бой се, защото няма опасност за живота й. Когато вие отпаднете в скръб, мислените жици се вързват с нейната скръб и се чувства омаломощена. Иска и да смени от това място в друго. Аз ще действам и вие приложете. Ще преуспее във всяко учение, където и да е. Заради това, първо изпратете условия, подкрепете я с любовта, която имате във вас, без никакво отчаяние, без никакъв отпадък във вашия дух и когато свърши и дойде, аз ще я приема в своите обятия, но и всичките ви чеда, защото Отец ми ви е събрал в мое име да проявите силата чрез свидетелството на духа Божий. Не бой се, любезно чедо, дръж силата на вярата, както аз я възкресих в начало на великата немощ. Така с радост ще я посрещнеш и ще се радвате в твоя дом, както аз благоволявам и ви казвам. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×