Jump to content
Ани

19.01.1924. Отец. За Богоявлението и кръщението ни. стр. 639 – 641

Recommended Posts

639

19 януари 1924, Събота 20 д. 10 ч. В Трис.

Богоявление

Благоволение из Отец чрез Сина

МИР ВАМ!

Благословено царството на любовта ми над вас, бъдете благословени.

Мир вам!

Възлюблени чада мои! Днес възвишавам гласът си, днес възвишавам духа си над вас, днес благоволи Отец Ми; днес е благоволението на моя Отец на тази земя, в която сте проявени. Аз благоволих и застанах насред вас. Ето Аз благоволих, събрах ви в този истинен ден да бъдете кръстени с любовта ми, защото моята любов е любовта на моя Отец, която проявих на земята между всички вас. И заради това рекох ви: по име ще призова всички вас. И заради това рекох ви: по име ще призова в когото благоволи Отец Ми.И сега бъдете всички чисти, сърцата ви осветени, мислите ви свежи, за да дойде духа мой, когото аз ще ви проводя, за да се укрепите и да проявите това, което аз не съм проявил, защото аз оставих вие да проявите и да влезнете в силата, която изхожда от моя Отец. Моят Отец е мъдростта над вас. Аз, Господ, съм любовта и сега чрез любовта проявявам ви новия живот. Новият живот е света и сега пазете да не оскверните живота, защото е моя любов.

Любезни чадца мои! Аз заради това съм дошъл да проявя новия живот и рекох ви преди 2000 години:“ пак ще дойда и ще ви взема, щото където съм Аз, да бъдете и вие.“ И сега поставям любовта си да бъде нов живот във вас и новия живот да се слее с мъдростта. Това е вашата цел и това знайте и чуйте: не всички, които ми викат „учителю“ ще останат до последния час, но който прояви

640

..2..

19 януари 1924, събота

Богоявление.

живот в любов; този който ви проявих на земята и аз съм вашия Учител, великия закон на правдата и истината, който проявява живота вечен. Казвам ви, ето няма да бъда жертва чрез любов, но любовта си ще проявя в нов живот. И сега дойдох чрез новия живот да ви откупя от земята и да ви дам духът си и да влезете в живот на свобода и да се движите в миросъзданието, не без съзнание, но със свръхсъзнание, за да поверя ключовете на мира.

Любезни мои, искам единодушната ви любов, искам сърцата ви, искам умовете ви. В сърцата да влея любовта си, в умовете мъдростта си, а душите ви да слея с духа си.

Любезни чадца мои! Ето тържествено чуйте гласа на ангелския зов, който зове над вас:“ Елате, кръстете се с живота на любовта.“ Няма да престане духът ми в мълчание до когато не дойде и над вас духът, който ще ви просвети, освети в законите на правда, мир и любов. Заради това, отворете дверите на сърцата си и аз ще влея своя дух. Заради това, бъдете в едно, бъдете съвършени в заповедите ми и когато дойде духа, ето ще просветнете в мъдрост. Това благоволява моята любов и да бъдете свидетели на всичко, което сега ви давам. Небесата се отварят, разгъват като книга-свитък, така да се отворят умовете ви и да влезете в познанието на проявлението ми.

Чадца любезни! Молете се към Отца мой,и аз ще благоволя към моя Отец: „Отче Сий бени, бени бетам антим венир явити Симон марие боитис скони ери монти Лахон, блетисти систо Лахма, Арие, Арие Сий венимон“.

Любезни чадца мои! Възпявайте силите, които прелитат към вас и застанете в реката Йордан, кръстете се със силите.

Б е л е ж к а: Освети се водата и се правиха разни фигури във водата и във въздуха и стана общо поръсване.

641

..3..

Б О Г Оявление.

19 януари 1924, събота

Мир вам!

Любезни чада мои! Сега приемете всяко благоволение и влезте в мъдростта, защото благоволи Отец ми и аз ви давам първия ключ с осветяването на водата: Мъдростта да просветне в умовете ви, да познавате всяко благо, което иде свише и да познавате доброто дърво, което дава плод и лошото дърво, което не дава плод. Влезте в закона на мъдростта, приемете ключа и завладейте го, защото за пръв път благоволих в този ден да проявя духа си, защото това е моята цел, в това Светилище да излея духа си. И казвам ви, ако пребъдете в любовта ми, ще ви дам втория ключ, да уловите вселената чрез мъдростта, която ще приложите. И сега бъдете радостни, приемете моята радост и тържествувайте в този ден, защото аз ще бъда с вас през всичките дни на вашето окончание от земята, но сега слейте душите си да бъдат всички в едно и да образувате слънцето на новия живот и чрез този живот да излеете любовта си и чрез тази любов да основете нов живот и нов закон на света и така света ще преклони духа си пред този закон, защото този закон е началото на Човека. Сега, приемете царството, приемете мъдростта, приемете духа, когото аз благоволявам и ще бъда над вас през всичките дни. Бъдете благословени в любовта ми, бъдете благословени в царството на мъдростта. Не глаголяйте нищо без мъдрост, защото мъдростта е силата на вашето глаголение. Приемете моя Дух. Аз съм вечно с вас. Приемете целуването ми.

Мир вам, мир вам, мир вам! Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×