Jump to content
Ани

24.01.1924. В. Учител. Царството на растенията, урок трети. стр. 656 – 658

Recommended Posts

656

24 януари 1924, четвъртък, 16 д. 7 ч.в.

Царството на растенията.

Логос от Великия Учител

Урок 3

Благословени мои чада!

Аз ще излея духа си в мъдрост, за да ви предам това, което до сега не съм давал никому и никъде. Аз искам да вложа мъдростта във вас и да проумявате не както света проумява, защото света всичко е извратил и е тръгнал света в своите похоти. Истинските мои ученици, аз искам да излезете от похотите на света и да влезете в пътешествието и познавате истината. Всичко каквото е измъдрил света е изопачено. Божията мъдрост е важна и всичките Негови планове, които е сътворил със своя дух са изопачени. Животът е проявен Бог в образ и подобие и живота слиза отгоре надолу и се връща обратно отдолу нагоре. Човекът е първия пътешественик в цялото миросъздание.

Любезни мои чадца. Вие сега знаете ли накъде сте застанали? На кое място сте се спрели? На това място, на което сте се спрели, става вашето дълбоко събуждане да съзнаете, че човека е пътешествувал отгоре надолу и е направил всичките свои кръгове, минал е през всичките мирове, планети и земи. Сега се е спрял в планетата на любовта. В планетата на любовта се събужда неговото дълбоко съзнание и защо човека като е минавал през всичките мирове, през планетите и земите, не помни? Когато той е пътешествувал е спал, инволюирал е. Сега се събужда неговото съзнание, за да довърши неговото пътешествие и да спомни всичко откъдето ще пътешествува, да се слее със своето царство. И сега аз ще ви дам една част от Растителното царство.

„И насади Господ Бог Едемския Рай към Изток“. Но преди да насади Едемския рай в начало направи слънцето и луната и е поставил слънцето към Изток, заради това и към Изток е насаден Едемския рай. Когато е създал слънцето е вложил в него първата идея, която трябва да

657

..2..

Царството на растенията,

Урок 324 януари 1924, четвъртък

свърши то. Думата „Едем“ е символ на идея, „рай“, това е слънчевата мъдрост и неговата енергия. Слънцето като творител е дало първата идея да създаде растителното царство. Растителното царство не съществува само в тази земя. Тази земя е най-малката, тя е незначителна пред науката на сегашната философия. Заради това извъртяха и физиономията и силата на тази земя. Тя е създадена при другите колкото едно пясъчно зърно /в сравнение с другите земи/. Растителното царство, неговата цел е на стремежа. Първото растение, което е образувало това царство е житното зърно, след него идват другите растения, като плодовете. Житното зърно е самопожертвано: житното зърно е царят или владетелят на растителното царство; житната материя е слънчева материя; житото управлява живота в твърдата материя. Плодовете след житното зърно са облеклото на човешката материя. Растителното царство еволюира със своето благоухание, изпълва целия мир с живот и плод на дихание.

Растителното царство е условие, за да крепи човека, на когото е дадена великата задача, за да разгледат живота своето съществуване и като управител на всяко одушевление и на всяко растение. Това е предназначението на растителното царство. Но когато Бог насади Едемския рай, казва се, че не е имало човек, който да го обработва. Где беше човека? Той е съществувал още като образ и подобие, без форма. Когато човека прие формата – материята в която сега живее, мъдростта на образа и подобието става управител на това царство, а той също подобно и на другите. Заради това, сега ви напомням, че вие носите велика задача. И заради това ще дадете условие като творци да проявите божественото, което е вложено още в начало във вас. И това,

658

..3..

24 януари 1924, четвъртък

Царството на растенията

Урок 3

което създава човешката ръка чрез Божията мъдрост, не може да отнема живота на нищо, защото със загрубяването на чувствата, Бог отне мъдростта от човека и той до сега е спал, а сега става събуждането, мъдростта да проникне, за да видите всички що е създал моя Отец вън от себе Си и вън от човека. Вън от Себе си, това е човека. Вън от човека, това са царствата, за които аз само ви загатвам и ще дам заключението в другия урок за растителното царство отчасти.

Сега, бъдете разумни и проумявайте и не роптайте помежду вас, че не преуспявате, не разбирате. Няма извинение! Когато дадете условие, ученикът е длъжен да учи със смирение и с любов. И така умът на човека ще просветне, мъдростта ще възкръсне да проумява това, което сега се излива, защото е отворен най-великия извор на Божията любов. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×