Jump to content
Ани

28.01.1924. В. Учител. Взаимната любов. Упражненията ца теченията. стр. 666 – 668

Recommended Posts

666

28 януари 1924, понеделник, 5 д. 10 чв.

Логос от Великия Учител В

Взаимната любов.

Упражненията за теченията.

Да се прослави духът на моя Отец над вас, чрез тези течения, които минават през ръката ви, през вашите пръсти, да проникне тази сила вътре във вас, за да схващате и чувствате влиянието на макрокосмоса. Това е предназначението на тези течения върху вас.

Сега, на вас ще ви дам вътрешния смисъл на Взаимната Любов. Сега, за да те любят, първо ще любиш. Господ от любов даде сина си за изкупление на всички същества, които е създал Той. Ако Бог е дал сина си от любов, сега и вие трябва да дадете вашата душа на Господа от любов. Вие казвате, че любите, но силата на любовта не сте почувствали още. Взаимната любов минава от един в друг като електрическо течение. Ако ме любите с тази любов, чудеса ще вършите. Коя е силата на любовта? Кой е символа на тази любов? Господ от любов е създал всичко. Любовта твори, създава от невидимото – видимо. Тази любов, за да я изразите трябва да обичате всичко, което е проявено на земята, а това всичко е Бог: да възлюбиш Господа Бога твоего със всичкото си сърце, душа и сила. Това е първата велика заповед и ако вие сега любите, ще бъдете възлюбени и тази любов, която минава от едно състояние в друго, образува силата, силата е Бог, който възкресява мъртвите. Сега, на взаимната любов целта е тази: с тази любов, с която ще обичате вашите неприятели, ще образувате първия кръг на мъдростта и второ, с тази любов ще обичате всеки, който е близо или далеч, ще образувате втория кръг на светлината, ще обичате духа и ще образувате любовта, най-после любовта ще изрази чувството на великата хармония, която свързва душата с центъра на Божествената сила, която се разпределя на три и образува върховния камък на мъдростта. За да ме познае

667

..2..

28 януари 1924

 Логос от Великия Учител

Взаимната любов.

човечеството, че аз любя света и човека: пръв аз възлюбих и пожертвувах тази любов на кръста и привлякох всички към мен. Аз всичко каквото донесох от моя Отец, Аз го пожертвувах. И сега жертвайте и вие всичко, за да приемете върху тази жертва всичкото богатство от върховното царство на моя Отец. Взаимната любов е силата, която свързва човешкия живот с вечната верига, която не признава смърт в човешкото царство. Тази взаимна любов ще я проявите тук, ще почувствате силата и тази сила ще се предаде чрез вас на другите и ще ги привлечете с този магнетичен ток, който ще образува жицата на любовта. Вие сега не чувствате още, но дайте всичкото си сърце от любов да завладеете с тази любов божествената любов, която е вечна, неизмерима с никакво човешко чувство. И сега тази любов се излива върху вас и никой от другите не могат да я узнаят, нито да я почувстват. За да я почувствуват, вие ще любите и ако вашата любов надмине тяхната любов, ще образувате с тази любов спасителния кораб, а този спасителен кораб ще бъде бъдещата черква, в която човеците ще се поклонят с дух и истина. Това е целта на взаимната любов. Ако вие не любите, всичко ще изгубите, ако вие любите – всичко ще сполучите. Когато давате от нямането си да дадете, за да получите изобилие, а когато давате от изобилието, тогава малко ще получите и трудно ще бъде увеличаването на това изобилие. Тази школа, в която сега пребъдвате, тя е образец на любов и мъдрост, тя е оградена с мъдрост, със светлина и с любовта. В тази школа, в която сте Аз съм посадил дървото на вечния живот и това дърво ражда плодовете с любов. И така ви казвам, да се обичате всички един други, вашата любов да надмине всяка любов и така ще бъдете очевидци на всичко, което вие сега не виждате и от части чувствате, което става и се проявява в тази школа.

 668

..3..

28 януари 1924

Взаимна любов.

Любезни мои чадца, Отец ми е проявил сега на земята три школи:

1. Общата окултна школа за всички.

2. Специалната школа за младежите, за да регулират живота си в правилните морали на чистия живот.

3. Третата школа е усъвършенстване на учениците, за да се слеят с течението на трите сили с мъдростта, светлината и с любовта.

И заради това в беседите си в общата окултна школа аз държа външната страна на уроците пред учениците на окултната школа. И от там ще получите нещо. В специалната школа на младежите аз проявявам морална чистота, принципа на бъдещия живот. Тук проявявам върховната школа чрез духа си, за да проявя непроявени неща и да ги свържа с мъдростта на вашите умове и тази школа има за цел да свърши еволюцията на вашия живот на земята и затова обръщам вниманието за взаимната любов. Жертвайте всичко, за да получите всичко. Тези упражнения, които давам в общия клас, за да се урегулира живота и да се спрат теченията на нисшите мисли, които носят от миналото си съществуване и да се слеят с петте принципа, които са проявени вътре в човека, за да ги свърже с петте планети, които имат влияние върху човека. Затова вие ще ги приложите, но на вас се дава по-велико упражнение: сливането на Духа Божи с духа, който е вътре във вас. И сега моят Отец ви възлюби, възлюбете и вие ближните си и аз ви възлюбих и ви повиках, за да намерите радост и почивка на вашия труд, който сте се трудили цели 2000 години. Сега ще приемете заплатата, ако отправяте течението си със взаимната любов и я приложите като принцип спрямо човеците и вашите неприятели и близки. Всичко, което ви давам, от беседите си го давам, и тези мисли съм ги вложил, но те са скрити и давам свобода на другите, кой как може да ги проумее и приложи, а на вас давам обяснение, защото ви изказах целта на тази школа, в която сте сега.

Приемете моята любов, която да се слее с вашата любов в едно и да образува пътя за слизането на Божия Дух върху вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×