Jump to content
Ани

01.02.1924. В. Учител. Първото блаженство, първи ключ, малките същества. стр. 675 – 677

Recommended Posts

675

1-ви февруари 1924, петък

Логос от Великия Учител

Първото блаженство,

първия ключ, малките същества.

Любезни мои чадца!

Благословени сте от името на моя Отец. Сега аз ви благославям от Негово име, това, което аз ще благоволя да дам, ще ви дам от Негово име, защото Отец мой е Първий и Той е по-голям от мен, защото Отец ми е началото и Отец се прояви в мен и аз съм Последния, който ще свидетелствувам за силата Му като Син на Неговия Дух. Сега ида да ви проявя и да излея Неговата мъдрост върху вас. Няма по-голяма сила от силата на Моя Отец, който благоволява днес над вас.

И днес, в първия ден на месеца, е вашата обнова, вашата първа благодат, която препълни вашата душа. Първият ден е във връзка с началото и затова аз ви говоря от името на това Начало. Няма друго Начало, освен това, което ви проявявам като сила и мъдрост. И в този първи ден това Начало е направило милост към вас. Днес положихте това начало като труд: създадохте една велика основа и душата прие първото блаженство и сега аз благоволявам върху това първо блаженство. Това първо блаженство е съотношение, благоволението към душата, за да почувства вечния живот и да се почувства свободна върху тази основа, която ще съгради бъдещото царство на тази душа. Днес се възрадва духа ми, разигра се душата ми, препълни се любовта ми с радост за делото, което вие извършихте. Това е началото, за да преживеете всичките блаженства. Всичките блаженства са девет, свързани с 9-тия ангелски чин. Всяко блаженство изгражда нов живот на вашите приятели, ваши братя, които живеят във вас. Сега вие не проумявате кои са тези ваши близки приятели. Човекът като отделна вселена от великата вселена, всяка негова клетка образува планета, а във всичките тези планети живеят ваши приятели, които вие създавате. Човекът като творец с мъдростта, която е вложил Отец ми, е дал живот на тези същества

676

..2..

1 февруари 1924,петък

Първото блаженство,

първия ключ, малките същества.

и всяко същество се движи според мъдростта, която е получил от своя творец. Тези са великите деятели, които градят, полагат основа, управляват висшите царства, които са вложени в планетите, движат се всяка според своето направление и ако човека като творец не управлява с мъдрост, те инволюират, както човека е инволюирал отгоре надолу, те инволюират от диафрагмата надолу и тогава състоянието на малките същества загрубява в безчувствие, във всяка грубост, алчност, грабеж, завист, прелюбодеяние, които смъкват и разрушават тази вселена. Тогава човешкият дух като творец няма надмощие да победи и той слиза в преизподнята, там, където се праща в заточение, за да бъде скитник и носител на своята карма. Затова човечеството страда, дава похотите на тези същества. Човекът като творец трябва да движи своята мъдрост и да управлява съществата, за да се надигнат, да еволюират, за да се облекат във висшата светлина и тогава тези същества са велики в своето развитие, които градят светлото тяло или светлите малки вселени, творят великите пътища и се подчиняват на своя творец и стават великите творители. Тези същества се повдигат и образуват блаженствата: радостта, любовта, правдата, истината, силата и мъдростта. И така човекът със своя дух дава направление, за да работят тия същества в ума, в духа, в душата, в сърцето и те са помощници, за да се движи езика, за да се изрази върховната мъдрост на човешкия творец, който е създал човека като малка вселена. Те съществуват в ръцете, съществуват и в очите, за да дават на ръцете правдата, а очите да изразяват милосърдието.Отец – Началото, днес е благоволил да туря радостта и първото блаженство във вашата душа.

677

..3..

1 февруари 1924, петък

Първото блаженство,

първия ключ, малките същества.

Любезни чадца мои! Преживяхте ли днес делото, което вършихте? Да, преживяхме. Почувствахте ли милостта на своя Отец? Да, почувствахме. Днес преклоних главата си във вашите сърца и с духа си целунах вашата душа.

Чадца любезни! Днес вашата десница се благослови, защото изрази скръбта на душата към нисшите духом, неоправданите и оскърбените. Затова няма да отменя духа си, няма да вдигна любовта си от никого, ако прилагате закона на великото изпълнение в този ден, първия на месеца, аз ще съградя ново царство чрез вашето бъдеще и ще проявя делото в живот. И ако вие ме любите, аз ще ви възлюбя и ще ви осъдя чрез вашите дела, делата на великите, делата на богатите и алчните в света. Затова аз ви казвам: дайте сърцето си на моята любов и моята любов ще завладее вашите сърца и ще ви направи храмове на моя дух, а съществата, които живеят във вас ще бъдат венци и духът ми ще се преклони, защото вашите сърца ще образуват нов храм на моя дух. От името на моя Отец, аз ви говоря. Този е първия ден, великия и знаменит, а това начало, което проявихте днес. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата на моя Отец над вас. Вие ме напоихте днес с вашата любов, вие ме нахранихте днес с вашата милост. Затова радвайте се и веселете се, защото Господ е с вас. Аз съм между вас и това проявявам на вас малцина, които давате своето сърце да ми бъде храм и жилище на моя дух. Приемете това мое благоволение. То ще ви бъде венец, с който ще побеждавате всяка неправда, която е застанала като мерзост сега в света. Отец ще ви благослови и аз ви благославям с моята любов и Троицата на Светия Негов Дух. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×