Jump to content
Ани

03.02.1924. В. Учител. Минералното царство. стр. 678 – 681

Recommended Posts

678

3 февруари 1924, неделя, 18 д.7ч.

Логос от Великия Учител

Минералното царство.

Урок 4-ти.

Ще благословя с Духа си върху вашия дух, вашия дух да предаде силата и мъдростта на вашите умове, за да проумеете това, което аз ще ви дам в кратце от минералното царство.

Любезни мои чада!

Аз няма да продължа как е сътворено минералното царство, но част от минералното царство: какво проявява то, съдържа ли живот или не. Кои са качествата, които развива минерала вън от себе си.

Минералното царство е отделно царство. Отец ми е дал това царство като велика основа за човека. Това царство е създадено преди човека да слезе в твърдата материя. Любезни мои чадца! В това царство са вложени шест точки. Шестте точки са следните: диаманта, златото, среброто, медта, желязото и пръстта. В минерала съществува ли живот и мъдрост или не. Отговор: съществува в своя вид. В кой предмет съществува мъдростта? В диаманта. Диамантът съществува като велик управител на своето царство. Той е царя – върховния дух, който изразява живота в своето царство. Какво изразява среброто? Среброто и медта са делата на мъдростта и живота. Златото изразява живота. Желязото и пръстта са като деятели, велики работници, изразители на това царство. Човекът като върховно същество, израз на вечния живот, е получил диаманта и е основал волята си в твърдата материя. Тази воля изразява живота и мъдростта на минералното царство, което съдържа той. Минералното царство е получило своя стремеж, за да бъде твърдо преди човека /да е създаден/ от своя творец, който е създал духа в това царство като живот и мъдрост.

679

..2..

3 февруари 1924, неделя

Царството на минералите.

Минералното царство е стълб и подкрепител на човека. Това царство е основа на човешкия разум. Отец ми вложил духа си като сила във човешката десница, за да изрази мъдростта на това царство. Царството на минерала движи се, стреми се към висшето направление, за да образува силата. Тази сила произтича от минералното царство като електричество, електричеството произвежда огън, огъня дава импулс на човека, за да се движи и направлява в своя път на живота. Огънят, който произтича от това електричество е дал светлината между тъмнината и виделината, човека да чувства топлината на огъня и чрез тази топлина да се движи неговия живот. А как се движи живота? Чрез движението на кръвта. От къде е получил човека топлината, за да чувства топло или студено? От минералното царство. Когато човекът не чувствува топлината, отделя се от минералното царство и влиза в друго царство чрез което може да се свърже с минерала. Не може човекът да съществува без минералното царство, защото Отец ми е начертал плана, а основата е взета от минералното царство. Затова, човешката плът ще се върне в минерала, а плана му и духа ще се върнат при своя Отец и баща.

Любезни мои чадца! Това като ви давам, аз не изразявам тайната на минерала. От части ви давам, но когато аз продължа да ви дам центъра и произхода на минералното царство ще се заеме времето от тримесечие, защото мъдростта му е силна и тайна. И ето вие бъдете готови, за да проучвате, аз няма да ви кажа, ще ви дам произтичащите сили от минералното царство като живот, мъдрост, сила и действие и ще свържа

680

..3..

3 февруари 1924, неделя

Минералното царство

четирите царства в една мъдрост, която в начало произтича като мъдрост, за да изрази живота. 1928 година ще ви дам ключовете да проумявате и да слушате езика на четирите царства. Сега ви давам това да имате едно силно понятие за тия царства и за минералното царство, какъв е неговия произход, за да почувствате себе си като върховни същества – проявата на моя Отец. Ще продължа още в два урока от минералното царство и така ще свърша, за да се приготвите за великия заседателен ден на моя Отец.

Любезни мои чадца! Изливам любовта си и ще отговоря на въпроса ви за втория ден, който ще жертвувате, какво е приложението и изпълнението, как ще влезе душата през 160 врати, за да се освободи от всичко. Ще чувствате ли това сега, догде сте още в плът и кръв, ще видят ли вашите очи това, до когато сте още тук в материята. Това ще продължа в сряда, заради това приемете сега моята любов. Аз ви давам тази любов, която съм взел от моя Отец. Отговор на втория въпрос: пазете се и не говорете излишно преди да знаете езика на духовния мир. Мълчанието изразява великата мъдрост. Само минералното царство изразява мъдростта, защото е най-великото от всички човеци и същества и близо до върховната природа и слуша гласа на ангелите и на моя Отец и изразява мъдростта в мълчание, проявява делата и движи живота на човека. Приемете моя дух, моята светлина и моята радост да бъдат во веки с вас. Амин.

Забележка: Вторият въпрос се отнася до говореното от брат Милев в събранието в неделя сутринта, 3 февруари, за което се казва „пазете се и не говорете излишно преди да знаете езика на духовния мир“ и пр.

681

ТРИТЕ ЦАРСТВА ВЪН ОТ ЧОВЕКА

M.Stoicev_04.jpg?fbclid=IwAR3ziDGj-bD1-B

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×