Jump to content
Ани

09.03.1924. В. Учител. Деветото число, девет блаженства. стр. 796 – 799

Recommended Posts

796

 9 март 1924, неделя, 18 д. 7ч.з.

 Логос от Великия Учител

Деветото Число,

Девет блаженства.

Бъдете благословени и приемете моята любов, която изливам над вас в това определено число.

Девети ден от месеца е благословено число, защото в това число са плодовете на проявената любов. Числото на човека е 8 /осем/. Осмото число е труда на неговия дух. Царството на човека чрез Елохимите е числото девет. И човекът със своето първоначално царство трябва да мине през деветото блаженство. С това блаженство ще привърши своята еволюция да влезе в този план, който са изработили Елохимите. Човекът със своя труд ще вкуси от всеки плод и всяко определено девето число ще вкусвате по един плод, плода, който се крие като тайна в деветото число. За това блаженство, аз ще благоволя и ще ви дам. Затова аз прилагам закона на това число, за да се изпълни човека с първоначалната любов, защото Отец възлюби света и ми прояви и чрез тази любов аз дойдох да ви дам обяснения за първоначалието на човека,това начало, с което той е проявен на Земята. А проявата на човека е числото 8 /осем/. Числото осем е първото число, с което се започва името на това велико същество, образува отворена чаша, а тази чаша е неговото сърце. В това сърце е проявена любовта на моя Отец, в Неговата любов съм Аз, който ви разкривам закона, който е вложен в самото начало в човека и вашето предназначение е велико, защото царството, в което вие сте били в началото е образувано от девет букви. Първата буква е вратата, през която сте минали да дойдете да проявите мъдростта на моя Отец. Така буквата „Ч“ е минала през буквата „Ц“,

797

..2..

9 март 1924, неделя

Деветото число,

Девет блаженства.

е вратата – пътя и аз ида през тази врата, слязох в царството, в което вие сте живели и се проявих, за да ви дам закона на Великата любов, с която Отец ви е проявил и вие сте дошли, за да изпълните закона и да проявите непроявената мъдрост на моя Отец. Това аз благоволявам на вас като човеци на разума – велики същества, които сте стъпили в пътя, който води нагоре. Вие сте направили с вашето мълвение един полукръг и от този полукръг, аз ви посочвам деветото число и вие образувате сега втория полукръг и този полукръг се слива със своето начало и образува един кръг, а този кръг е Отец. Този кръг е Царството, в което вие сте били в самото начало, а това начало е Отец, в когото вие сте живели като непроявен дух. Отец ми ви е проявил като дух – духа, който роди душата и стана човек – образ и подобие, съгради се Неговия план от Елохимите, а Елохимите са диханието на Отца. Затова, ако вие познавате сега висшия закон, в този закон се включват деветте плодове, а деветте плодове са израз на деветте блаженства и върху тези девет блаженства вие ще починетеи човека ще измени своето число чрез блаженството и ще приеме деветото число, числото на неговата еволюция. Затова днешният ден е благословен и ще се храни човека с плода на Божествения дух. А физическите плодове, в тях е вложил Отец ми мъдростта и Дух непроявен. Духът се проявява като плод, с който вие ще се храните в този ден. И днес от четири часа, аз ще започна уроците и ще ги привърша до 20 май. На 21-ви Отец ми открива своето Заседание. Затова, не обтягайте сърцата си, не омаломощавайте духа си. В този ден употребете духа си като сила и стремежа

798

..3..

9 март 1924, неделя

Деветото число,

Деветте блаженства.

във всяко познание и всичко това, което ви давам, давам го на вас, чрез моя Отец. Моят Отец ви е поверил на моята любов и нито един ще погине, ако опазите заповедите, ако приложите воля като канара, върху която Аз ще градя. Аз ви рекох и пак ви казвам:“ Велико е предназначението ви.

Любезни мои чадца! Ако Отец ми би благоволил да открие тайната Си, би събрал множество човеци под моята любов и биха ми предложили живот и съкровища, но волята на моя Отец, Аз изпълнявам и на малцина откривам тайния вам закон чрез вас. Аз събрах вас малцина, за да дам по-велика светлина на мнозина. Затова светът ще бъде изненадан от светлината, която сега ви проявявам. Действайте, защото и аз действам над вас. Истински е пътя, в който ви водя и този път е деветото число от всеки месец. Този ден е определен като път на светла мъдрост, този път се слива с вечния живот на моя Отец. И какво по-велико, аз да ви проявя от това, което ви разкривам? Вашето пътешествие, плода на вашата душа? Аз любя душите ви, Отец люби духовете ви. Затова, приложете моята любов като проявен закон, който произтича от моя Отец. Любете всичко, защото това всичко произхожда от Отца ми. Тази любов ако приложите, ще възлюбите Духа на моя Отец.

Деветото число, аз го запечатвам с печата на своята любов. Днес изливам любовта си и проявявам тайната на човешкия произход и сливането с моя Отец.

 799

 ..4..

 9 март 1924, неделя

Деветото число,

Деветте блаженства.

Отец ми е благословил своя Дух над вас. Аз ви благославям със своята любов, да имате любов, да се любите, както Отец възлюби мене. И аз любя Отца и ще ви проявя всичката Негова мъдрост, която е вложил в макрокосмоса. Макрокосмосът се движи според тайните закони и всичкия мир е основан като хармония върху тайните закони на Отца, така и вие приложете любовта като закон, закона да изрази основата и чрез тази основа да се изпълните с хармония и да завладеете братята ваши с тази хармония на вечния живот. Приемете моята любов, да ви бъде радост и вечен живот. Аз благославям всичките ви плодове, които вие ще проявите с мъдрост и сила. Аз съм вашия Учител, който изпълвам целия мир с любов, мъдрост и истина. И всичко това да ви бъде закон във вашите сърца. Амин

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×