Jump to content
Ани

07.04.1924. Арх. Гавраил. Благовестието за 1924 г. стр. 853 – 856

Recommended Posts

853

7 април 1924, понеделник 14 д. 7 ч.з.

Логос от Архангел Гавраил

БЛАГОВЕСТИЕТО

за 1924 г.

Благовец.

Архангел Гавраил е облечен в бели одежди. Лицето

му свети като слънце и в ръцете си държи един крин

от 7 цвята.

Започва да ни говори:

„Любезни братя на Светлината!

Аз днес ида и блага вест ви нося за живота. Това съм аз, Ангела на благовестието за вечния живот на Земята и за вечната слава в Небесата, който благовестих преди 2000 години на Честната Дева. И сега, след 2000 години, благовестявам на чистата душа на Земята. Аз ви благовестявам от името на Божията светлина, блага вест в нов живот, блага вест във вечна слава, блага вест, напред ходете и с благата вест Царството в небесата наследете. Това принадлежи на чистите души, девствените. Царството на благовестието принадлежи на дъщерите и синовете Божии, които ще облекат живота вечен и одеждата на светлината, за да образуват Царството в небесата и светлината в небесния небосклон. Любезни братя, напред ходете, нагоре летете в Царството тържествено влезте. Това е моята блага вест. Преклонете главите си пред Царя на правдата, който стои между вас. Вдигнете знамето на свободата, химни на Бога запейте и тържествено в Царството влезте. Ето пред вас е разтворена вратата на благата вест. Животът си на земята окончете( завършете)и влезте в новия живот, който е безконечен на душите и за духовете и на живота на светлината, който произхожда отначало от Отца на всяка мъдрост. Преклонете главите си, приемете слава и чест от Този, който стои посред вас. Ето Един стои посред всички вас, непознат от човеците, сияе със светлината

 854

 ..2..

 7 април 1924, понеделник

БЛАГОВЕСТИЕТО

за 1924 г.

Благовец.

и с духа Си стои над всичко и над всички вас. Той държи ключа в ръката, която ще отвори пътя на светлината на всички, които Го познават. Аз ви нося благата вест от небесата, която е свободата на вашата душа. Приклонете главите си към вечната светлина и приемете свободата, за да летите нагоре и да украсите душите си с вечната светлина и да бъдете богоневести на Духа, който стои в Отца.

Аз ви нося благата вест, която е отначало и аз съм олицетворени на благата вест – ангела на любовта и на новия живот, ваш брат се наричам, защото човека на Земята е образ в небесата подобие наше. Аз ви благовествувам: ето Този, който стои между вас, е Божий Син, Христос е роден. Ето Този, който стои посред вас е облечен с мъдрост и светлина. Той е Христос на вечния живот и незалязващата светлина. Аз ви нося благата вест: Христос е между вас, Господ е на Земята, оставил е слава – част на небесата, Той е врата за душите и съвършенство за духовете. Аз ви нося благата вест: Господ е между вас.

 Съблече светлината и образа съвършен,

приклони главата и облече образа смирен.

Дайте си сърцата-Престол на Духа Му,

облечете светлината, която изхожда от Духа Му,

приемете мъдростта Му, за да бъде основа на любовта,

която ще образува Нова земя и Ново небе.

Аз ви благовестявам днес: ето Този, който стои посред вас, чака да бъде опознат от вас!

Увенчайте душите си с любовта и влезте в живота на съвършенството. Господ слезе и Той е стълба на душите. Той е пътя на светлината и на всяко съвършенство. Слезе чрез милостта си, остави бащински престол и славата в

855

..3..

7 април 1924, понеделник

БЛАГОВЕСТИЕТО

за 1924 г.

Благовец.

небесата, за да даде слава, чест на човека, който е роден от самия Отец.

Любезни братя на светлината! Обърнете се към Този, който стои всред светлината; облечете се в любовта Му; преклонете главите си и приемете свободата, за да заживеете в Царството на Духа. Пазете се от тъмнината, която е застанала всред Ада – мерзост и запустяване със Станата, да разруши Светлината. Това ви казвам: няма слава – чест на Земята. Вие роби сте на Земята, Христос е свободата. Той е ключа на Божието съвършенство в душата.

Аз ви благовествувам нов живот, това, което вие сте забравили от преди векове, от самото начало. Откъснете се от Земята, съблечете си мрака,ето нова Светлина ви кача, горе, горе в небесата. Христос се роди Слово от Бога, Христос просветна и мъдростта просия. Христос се възцари и правдата се въдвори. Христос на светлината и и силата на духа просия.

Това ви благовествувам днес в този ден. Душата ви тържествува вновата светлина, живота ви се радва горе в небесата, гдето има мир, радост и вечен покой.

Отхвърлете тъмнината, облечете Светлината горе в небесата. Съблечете си одеждите земни и облечете вечните одежди и вечния живот в небесния небосклон, там, гдето царува вечния живот. Животът ви е безконечен. Животът цари отначало и самото Царство е Отец и Христос. Затова днес ви благовестявам нов живот, нова радост, нов мир, които ви нося от Духа на Отца. Аз ви нося благата вест, душата ви да бъде свободна, защото Светлината слезе заради вас. Царството е готово, вратата е отворена. Елате братя наследете това, което ви е приготвено от миросъзданието на света.

856

..4..

7 април 1924, понеделник

БЛАГОВЕСТИЕТО

за 1924г.

Благовец.

Възлезте чрез Стълбата на Светлината, защото Христос е с вас. В Царството на Светлината няма скръб, няма отчаяние, няма тъмнина, но радост, мир и любов. Елате братя с благата вест, наследете живот вечен, защото Христос е във вас. Елате братя с благата вест, чрез Пътя на любовта, защото Христос е глава над вас. Разумейте, о, любезни братя и приемете с радост благата вест, що се носи над вас, Духа на Отца, който пребъдва горе в небеса и вътре във вас. Оставете Земята, ще носи плач, скръб и тъмнина, възлезте в небеса, що носи радост, мир, покой и вечен живот. Откъснете се от Земята, не плачете като вдовица за своя мъж, защото вие не сте от тук, вие сте от Царството на Елохимите. Вие сте слезли чрез закона на великото самопожертвуване, а днес ви нося благата вест чрез духа на Отца. Защото Отец ви зове горе в небесата. Христос е врата, влезте чрез светлината и възлезте в небесата да починете от труд и земната грижливост, плач и отчаяние. Радвайте се вечно с нас, защото ние носим радостта и не знаем що е скръб, плач и ридание.

С химн ви поздравяваме. Възпейте с нова песен на Христа, който е съвършенство на всяка душа горе в небеса.

С химни запейте на Христа и Бога вишнего. С химн извикайте към Духа. Летете нагоре към Отца и застанете над небесния връх на небосклона. Облечете се във вечната светлина, за да бъдете съвършени в Христа.

Това ви благовествувам: на Земята ще има огън и жупел, според делото, което върши тя. Влезте в живота, да не видите мерзостта и запустяването.

Любезни братя мои! Това ви благовестявам. С радост приемете, нагоре летете, Духа приемете, благовестието приложете, закона изпълнете, светлина носете, живота въдворете и в правда застанете. Това съм аз ангела на благовестието. Обновата на всеки живот е благовестието. ..............................................живота на Отца, Името ми Архангел Гавраил на всяко благовестие. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×