Jump to content
Ани

09.04.1924. В. Учител. За числото 9. стр. 857 – 859

Recommended Posts

857

9 април 1924, сряда

Логос от Великия Учител

Числото Девет.

Любезни мои чадца!

Да бъдете благословени с първия плод. Аз ви благославям с този плод, който е емблема на съвършената любов. Деветото число от месеца е символ на човешката еволюция с деветте плода на Духа. Аз ви благославям с първия плод, който обнови и ще преобрази живота ви в новата светлина.

Аз ви предначертах пътя и ви поставих в началото на този път, а този път е деветия ангелски чин – съвършенството на Духа и Душата със своя Отец. Аз съм Пътя, Истината и Живота. Девето число – ангелския мир е Царството, в което вие ще се въплътите с деветте плода, които са свързват с душата, тази душа, която е родена чрез Пътя на любовта. Аз ви давам това, което Отец е благоволил отначало за човека, но понеже Отец благоволява над вас и аз от името на своя Отец проявявам това число, за да се слеете с първия Плод на Духа и да образувате съвършената любов и да просветнете в ангелския мир. Аз благослових първия плод в този ден, с който вие ще се храните и вашите тела ще се облекат в любовта, както в нови дрехи. А тази любов е живота и светлината. Деветото число е най-великото, защото чрез това число се усъвършенства човешката душа с духа. Чрез първия плод вие ще образувате Царството в ангелския мир и ще пребъдвате с деветте плода на съвършения дух. В този ден Аз и Отец благословихме да се храните с житното зърно, с хляба и първия плод. Житото ще образува вечния живот още тук, когато сте в своята плът. Хлябът ще просвети плътта, за да бъде храм на духа, а първия плод, плода на вечния дух, който е любов, ще дойде и ще се засели във вас, този дух, който е между Отец и мене.

 858

 ..2..

 9 април 1924, сряда

Деветото Число.

Любезни мои чадца! Тогава този дух на любовта, който твори деветте плода ще се всели във вас и тогава Отец, Аз и вие ще бъдем едно, защото така благоволява Отец. Вие ще бъдете храм, Аз – живота и Отец – мъдростта. Духът ще бъде свидетелство – положителния закон на вашето съвършенство. Затова този ден е тържествен, защото деветия ангелски чин ви огражда с деветте плода. Аз ви давам днес първия плод да пребъде във вас. Деветият ангелски чин е взел деветте плода от Духа, който изхожда от моя Отец и от вашия Отец. И какво по-велико от това да ви прояви, за да влезете в Троицата, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Аз пребъдвам в Отца и вие ще пребъдвате в Отца, а любовта, която ще изхожда чрез вас, ще образува четириъгълния камък, над който ще се напише на четирите ъгъла: Отец – мъдростта, Сина – живота, Духа – свидетелството, Любовта – човека, който дава четвъртото измерение. И ако вие знаете тайната, която е заключена в този ден, бихте тържествували и бихте отдавна приели тази любов, която аз сега ви проявявам.

С първия плод, Отец е заключил тайната в деветото число, а деветото число е съвършенството на вашия живот. Затова аз благославям живота ви, благославям плода на вашата десница, благославям словото на вашия език, благославям мъдростта на вашите умове. В този ден, на деветото число в месеца, аз ви давам четири благословии и с тези благословии ще образувате ново Царство и вие ще привлечете вашите братя в новото царство, вие ще бъдете царстващи, с което ще заселите ново блаженство във вашите братя. Заради това ви казвам, вие не знаете тайната на вашето предназначение, затова живейте в мир, радвайте се, проявете любовта, приложете истината, дръжте

 859

 ..3..

 9 април 1924, сряда

Деветото Число

закона на мъдростта; бъдете търпеливи и радвайте се с духа на всичките плодове. Аз отворих вашия път и ви поставих да следвате пътя на вечната светлина. Любезни мои чадца! Благославям житото ви, хляба и плода на вашите души, плода на десницата ви, плода на вашата мъдрост и плода на вашия език. Приемете всичко, което ви давам. Аз не ви давам това, което света дава. Направете разлика. Това на вас давам, защото излязохте от света и сега пребъдвате в нов живот, нова светлина в новата мъдрост на духа. Стойте крепко и бъдете силни, защото още сте на Земята, а Земята е изпълнена с тръни и бодили, посяти от нечестивия. Аз ви приготвям с духа, ще и дам сърповете на мъдростта, на любовта и на словото да ги ожънете и да посеете плодовете от духа, който ще дойде във вас и ще ги принесе от деветия ангелски мир. Тогава ще дойде радост на Земята, мир в човеците и блаженство в душите. Приемете това, което ви давам, с радост го приложете и радвайте се, защото аз съм винаги с вас. И ако вие изпълните, няма да останете сами, защото Аз и Отец ми ще дойдем във вас и ще се вселим и вие ще бъдете жилище на нас.

Бъдете благословени от вашите братя, ангелите и всемирното братство ви поздравява и ви благопожелава силен успех. И аз ви благопожелавам съвършенството чрез плода на любовта. Приемете любовта ми. Аз съм вашия Велик Учител Христос на мира и Господ на вечността. Мир да царува над вас, във вас и вечно с вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×