Jump to content
Ани

01.05.1924. В. Учите. Първи ден от месеца. стр. 877 – 889 ?

Recommended Posts

 877

 1 май 1924, четвъртък 1. д. 7 ч.в.

 Логос от Великия Учител

1-ви Ден на месеца.

Благословени мои чадца!

Благословени сте от моя Отец, защото сте родени от Неговия Дух. Затова, аз ви наричам чеда на любовта. Роденото от дух, дух е, носи мъдростта. Аз сега ви наричам благословени, защото сте родени от духа и сте минали през пътя на съвършената мъдрост. Сега, аз ви обличам с необятната моя любов, защото аз съм проявената любов на моя Отец. Затова моята любов е необятна.

Сега, първият ден от месеца, този първи ден е начало, всяко начало носи и проявява ново, кое е това ново? Това ново е невидимо със земното човешко око, това ново само духа го познава, началото носи със себе си велико начинание. Заради това, моя Отец в начало създаде света, това начало аз го приложих сега във вашите души вие да проявите сега това начало. А това начало ще го проявите когато дойде духа. Затова първият ден е велик, идеален, свят. В този ден всичко се благославя. Този ден проявява необятната светлина, този ден е благословен от моя Отец, за да прояви всичките плодове на човешкия живот. Затова, всеки земеделец в начало хвърля житното зърно в земята, от която ще събере и плода му. Сега аз ви дадох едно велико дело, за да вършите в този ден. Аз ви поставих да отидете и да сеете в този ден, да се уподобите на великия земеделец и плодовете ви ще се благословят и ще дадат много жито и житниците ви ще се препълнят, живота ви ще се разшири. Това е смисъла на този ден, това е вашето предназначение. Земеделецът трябва първо да жертва и после да бере плода от неговия труд. Сега посятото от вас аз го благославям, затова от този първи ден до последния ден на месеца, съсредоточете мисълта си върху посятото и събирането на плода. Обърнете внимание и наблюдавайте

(грешка в номерацията, би трябвало да бъде стр.878)

888

 ..2..

 1 май 1924, четвъртък

Първият Ден на месеца.

всичко и вижте в края, последния ден ще съберете плода, който аз благославям. Аз ви поставих върху един велик закон и в този закон вие ще се учите, защото в този ден Отец ми благослови да бъде светлина и стана светлина. Сега, аз казвам: да бъде светлина във вашите умове, да просветнат душите ви и да дадат много плод сърцата ви, плода, който аз ще събера и ще нахраня ангелите, защото този плод аз го благославям и от този плод ще взема и ще пренеса в царството на Всемирното братство, защото вие жертвате днес, заради вашите по-малки братя и сестри. Вие сега изпитвате една велика радост и тази велика радост аз ще я засвидетелствам с духа си в определеното време. Затова всичко вършете тайно, за да бъде видимо и ще се засвидетелства отгоре, защото всичко е сторено чрез чистата вяра. От нас се държи сметка за всяко изпълнение. Затова, бъдете съвършени земеделци, защото аз ще изпроводя ангелите, за да бъдат пожънати всичките плодове на вашите ниви и върху посятото, аз поставих херувимски сили, за да пазят да не дойде враждебника и да посее плевели. Аз това ви известявам, за да имате по-велик стремеж, за да се радвате и да следвате пътя на великото съвършенство. Това съобщавам на вас, защото това благоволение е от моя Отец. Затова, проявявам духа, за да ви облече в сила и слава и чрез вашите добродетели да посрамите добродетелите на недостойните. Заради това, пак ви казвам, че не всички ученици, които се наричат окултисти, ще получат духа. Аз ви приготвям за велик идеален закон, който ще се изпълни от моя Отец. Заради това, на такъв ученик, на когото поверявам скритите тайни, непроявените в този ден, където стъпи от стъпката му ще поникне благоухание,

889

..3..

1 май 1924, четвъртък

Първият ден на месеца.

където простря десницата си, за да пожертвате от любов ще просветне жертвата в живот вечен, а този живот вечен е възкресението и живота. Всяка мисъл, която отправите към принесената жертва, Отец ми с духа си ще посее дървото на живота, което ще дава плод и плода му ще пребъдва во век. Всяка радост на вашата душа се облича одеждите на вечната и необятна любов; всяка мъдрост, която употребявате днес, ще образува слънцето на великата мъдрост. Заради това мъдростта ще ви бъде корона на главата, чрез която вие ще царувате в Божия мир в новото царство, което иде сега заради учениците, които изпълняват закона, който Отец ми проявява. Вие сте свободни от земните закони и се свързвате с небесните закони, а небесния закон е съвършенството в правда, истина и любов. И така, в последното време ще се изпълни моята реч: „Доста е на ученика да бъде съвършен както учителя си.“

Любезни мои чадца! Това като ви съобщавам, пазете се да се не възгордеете, но винаги бъдете смирени, кротки и да изразявате великото мълчание, защото мълчанието ще бъде ключ в мислите ви, в сърцата ви и в устните ви. Това благословение ви давам днес: нов дена, ново начало, а това ново начало отначало произлезе, да бъде светлина! И стана. Сега ви казвам: радвайте се, защото аз съм с вас! Благословени бъдете, защото проявявам духа си; крепки бъдете, защото вие сте освободени и живеете в закона на великата истина. Приемете моята любов. Аз съм вашия Учител. Проявявам духа си, за да дам това, което обещах преди 2000 години. Сега мир ви благоволявам, благодат и радост. Аз съм вечно с вас и във вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×