Jump to content
Ани

05.05.1924. Венинг. За неявяването навреме на логос пред Св. Георги. стр. 897 – 899

Recommended Posts

 897

 5 май 1924, вторник, 9 д. 5 ч.в.

 Логос от Венинг

Не застанали навреме

за определения час

за Св.Георги

Н.Л.К.Б.Л.С.Б.Л.Е.Л.

Любезни братя и сестри!

Най-първо ви поздравявам с Божията любов, защото тя съдържа всичко, съдържа живот и възкресение. Божията любов обединява, Божията любов дава, възрастява и разширява Божествената мъдрост върху окултния ученик.

Вчера, в два часа, аз ви предупредих, че днес в 4 часа да бъдете всички единодушни в името на тази любов, с която ви поздравих, защото този час бе определен от Великия Учител, който е извор на тази любов, с която ние ви поздравяваме от Всемирното Бяло Братство. В този определен час, Учителя ви изпраща нашия великолепен и духовен мистик, брат Георги Победоносец, който щеше да ви посети с благодат и щеше да докосне три въпроса.

Първи въпрос: Мистичната и духовна дисциплина.

Втори въпрос: Изпълнението на окултния закон от окултния ученик.

Трети въпрос: Владението от окултния ученик мистичния закон.

Аз като свободен дух, дойдох да ви съобщя, че часа е пропуснат, затова нашия любезен брат, Победоносец на всичко, духовния военноводител на великата дисциплина, имаше честта и любовта да ви посети във втория ден на осъществяването на неговия празник.Определете вие по разположение и свобода часа, за да бъдете всички събрани в тази любов, не да смущавате духовете си, защото той иде да посети Светилището с неговата духовна и военна дисциплина, под заповедта на Великия Учител Христос. Заради това, любезни братя и сестри, аз ви умолявам лично, ваш брат Венинг Стайков и после Христос, да имате единодушието и да изслушате с най-голямо внимание този победител, за когото се устройват най-велики слави днес на Земята, без да познават законите, на които те трябва

898

..2..

5 май 1924, четвъртък

Не застанали навреме

в определения час за

Св. Георги

да служат. След него аз ще имам желание да изкажа няколко думи, що значи военен или духовен човек на Земята или на Небето. Заради това, жертвайте тази любов, не с насилие, но с разположение на духа, със свободата на мъдростта и на душата, с любовта на Господа Исуса Христа, защото когато вие се събирате в тази любов, във великата свобода, в сърцето на мъдростта, там е извора на великата благодат и на вечния и нескончаем живот. Ако вие бъдете военни победоносители на всичко, иде време, когато ще се освободите и ще познаете себе си, че не сте в света, но над света и тогава не с острото на меча ще побеждавате, но с оръжието на Божествената любов, която дава възрастване на душата и на духа, за да бъдат силни и невредими от човешката ръка. Такъв ученик се нарича ученик Христов, както нашия любезен брат Георги е победил със своята точна дисциплина, която приложи в живота си както факт на образец. И вие трябва да бъдете вече готови, за да ви се разкрият всички закони, за да можете да ги приемете и приложите в живота. Когато ги приложите в живота, всичко ще можете, няма да има тогава за вас невъзможно, невярно, кога? Сега или сетне, всякога ще бъде навреме и когато вие искате. Вашето предназначение е велико. Заради това, всичко се усилва над вас и се прилага на опит. Затова ви казвам: не се разпущайте, не отдавайте чувство на отпадналост, защото често ви чувам да охкате и да казвате, че сте се уморили от посещението на Господа. Много пъти обещава се и не се изпълнява, защото условията ви са такива. Когато вие дадете условия, всичко ще бъде, градинаря ще дойде и ще посее благоуханни семена и ще възрастят под благодат и вие ще берете плодовете. Заради това аз сега ви предупреждавам да благоуспявате и да се не отегчавате, защото когато

 899

 ..3..

 5 май 1924, четвъртък

Не застанали навреме

в определения час за

Св. Георги

вие се отегчите, вие знаете писанието, че ще дойде Господ и ще вдигне светилника от пред вас и не само вие тогава ще скърбите, но ще скърбим и ние за великата загуба. Любезни мои братя! Ако бяхте видели славата, която се описа на 4 май върху мястото, над което бяхте застанали, бихте разбрали, че с вашето посещение на онова място, освети се мястото, благослови се Земята и Земята ще даде плод, за да се нахранят бедните, сираците и безсловесните животни, които не могат да изразят тяхната мъдрост на факт или техните искания, за да се нахранят. Заради това, на окултния ученик, който спазва закона на всяко изпълнение, където и да влезе, където и да стъпи, ще се благослови мястото на неговите стъпки.

Това, което аз ви откривам, не мислете, че е дадено на всеки, дадено е на малцина и повечето е дадено в това скрито Светилище на вас. Защо? Защото аз станах врата, аз станах жертвата от любов, както се жертва Великия Учител Христос преди 2000 години, и аз се самопожертвувах, за да се освети този дом и да намерят спасение тези, които се повикат чрез любовта на Господа Спасителя.

Аз имам много да ви говоря, но след заседанията ще ви посещаваме по-често, ние, свободните духове, които обитаваме целия всемир и ще ви носим благи вести, велики закони и ключове, непроявени до сега на човечеството, за усвояване на силите, които са вложени в природата и поради незнанието и заблуждението на човеците са неизползвани от никого. Сега, аз това ви изказах, защото чувствам нужда да ви насърча и да ви предупредя, че всяко определено време е изпълнение на духовната дисциплина.

Поздравявам ви първо от Господа Исуса Христа, от любезния наш брат Георги Победоносеца, поздравявам ви с любовта от нашите свободни братя и от цялото Всемирно братство. Както ние сме в изпълнение на всяко единодушие, да бъдете и вие без лицеприятие, без огорчение на душата, защото гдето сте събрани в тази любов, вие сте в любовта на Господа, живейте в Господа, движете се в Него и Той живее във вас със своето царство и със своята слава, която да бъде Нему и на всяко същество, което е горе на небето и долу на Земята. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×