Jump to content
Ани

15.05.1924. В. Учител. Осми урок от Деветте точки. стр. 922 – 924

Recommended Posts

922

15 май 1924, четвъртък, 17 д. 7 ч......

Логос от Великия Учител

Осми урок о

Деветте точки

Осветявам умовете ви, просветявам разума ви, давам светлина на умовете ви, за да схващат положителните неща, които ви проявявам. В това е смисъла и върху смисъла аз проявявам всичко. Защото смисъла е положителния камък, който ще изразява мъдрост. Това е желанието на моя дух и благоволението на моя Отец и радостта на вашите братя ангели от Всемирното Братство.

Сега, аз пристъпвам към Осми урок. Върху Осмият урок аз ще загатна „откриването на Господа чрез любовта. ( „Йоан каза:“ Господ е!“ И Петър си тури връхната дреха“). Върху всичко това, което аз градя и всичко това са числото, сбора, броя на рибите (9). В Осмият урок, любовта изговори на вярата: „Господ е“. Втората като чу, че е Господ, препаса връхната си дреха – символа на мъдростта – върховната мъдрост, за да познае Господа, хвърли се в морето, за да прояви Господа чрез мъдростта. В този урок аз ви проявявам два велики символа, проявени като принципи, които са вложени като необходимост в човека: ЛЮБОВ и ВЯРА. Любовта е източника, вярата основата, а кой е трития принцип? За да се образува Троицата – неръкотворния храм на вечния безграничен дух, който се носи в целия мир. Това е НАДЕЖДАТА. И сега, надеждата поставям като стълб, над когото ще застанете, в когото няма да има опасност, защото този стълб е духа, на когото вие ще се подчинявате.

Втората е ВЯРАТА, над която ще градите, за в бъдеще, а третата е ЛЮБОВТА – обновата на вечния живот в човека. Осмият урок е движението на ума и разума. Числото 8 се състои от две кръстосани колелца, което е символ на ума с разума. Ако ума действа сам по себе си, без разума, образува едното колелце, половината

923

..2..

15 май 1924, четвъртък

Осми урок от

Деветте точки

част от осморката, но трябва да знаете числото 8 е движението на светлината и виделината. Светлината владее над ума, виделината над разума. Ако няма светлина, няма и виделина и обратно, ако няма виделина няма и светлина. В този ключ е включена тайната, тази тайна която се носи като сила – дейност над ума и разума. Когато дойде определеното начало от моя Отец, ще приемете силата на светлината и дейността на разума. Две неща са вложени, които съдържат две велики думи, които не са проявени тук, в тази земя, проявени са като символи, но като факт на живота – не. Само Отец ми ги е проявил, когато рече: „Да бъде светлина!“ и се разнесе виделина в целия мир. Разумът се разпространява както виделината и обзема всичко в себе си. Затова казвам ви, ще дам два ключа, които съдържат светлината и виделината. Двата ключа са следните: „Мухирев ирев“, защото още малко и тъмнината ще настане върху лицето на Земята. Слънцето ще се тъмнее и няма да даде своята виделина, колективното слънце на човешкия ум ще спре да мъдрува, колективния разум на човеците ще спре да разсъждава, но на вас се дават тези ключове и вие ще ги употребите в онова време и ще създадете новата светлина и новата виделина, ще създадете нов ум и нов разум, а НАДЕЖДАТА ще създаде ново сърце, а новото сърце ще бъде колективния храм на вечния и безграничен дух на моя Отец, тогава радостта ще бъде неописуема в онова време. ЛЮБОВТА, ВЯРАТА и НАДЕЖДАТА ще се съединят и ще бъдат една велика основа на ново човечество. В това бъдеще скръб не ще има, защото ще съществува първоначалната светлина, която създаде моя Отец и ще се разнесе първоначалната светлина и ще обземе човечеството и лицето на Земята и така ще

924

..3..

15 май 1924, четвъртък

Осми урок

от Деветте точки

се създаде нова земя и ново небе и в него ще царува правдата, мира и истината. Любовта ще даде простор да прояви нейната сила като необятен живот; Вярата ще създаде истината и съмнение не ще съществува; Надеждата ще създаде великата основа и простора на човека, защото в надеждата се включва вечната безопасност. Заради това вашето предназначение е велико и ако бихте вникнали в това, което не е проявено, казвам ви, че бихте се възрадвали до небесата и бихте дали простор да заживеят всичките същества и всичките небеса вътре във вас. Но това ви казвам, за да познаете тайната и затова аз ви предупредих, че уроците, които ще ви предам, не съдържат дълбока и велика мъдрост, но съдържат тайна и аз сега ви проявявам тази тайна, за да бъдете будни и да чакате, но сега аз бих желал: Любовта да извика: „Господ е!“ и Вярата като чу „Господ е!“ , облече връхната си дреха, за да се не види голотата на тялото. Тук оставям сами да проумеете израза на голотата и на връхната дреха и да проявата на любовта. Затова осмото число е труда, в който вие ще раздвижите ума и разума, за да схващате това, което любовта ще ви прояви. Въоръжете се със знамето на любовта, препашете се с чреслата на вярата, влезте в ладията на надеждата и бъдете крепки и непоколебими, силни и непобедими да приемете всичко, каквото чухте до сега да съм ви проявил и обещал от моя дух. Приемете моята любов и вашата любов да възкръсне и да прояви Господа в мира. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×