Jump to content

17.05.1924. В. Учител. Девети урок от Деветте точки. стр. 925 – 927


Recommended Posts

925

17 май 1924, събота, 17 д. 7 ч.в.

Логос от Великия Учител

Девети урок

от Деветте точки

Да бъде светлина в умовете ви, да просветне разума ви, да се радват душите ви, да се весели сърцето ви, да се благослови делото на вашите ръце, да проявите на дело мъдростта, силата, светлината и разума, за да образувате слънцето чрез вашия живот, та като видят вашия живот – да се прослави името на вечния Отец и вашия живот да даде живот на тези, които нямат живот, не този живот, който е временен и скверен на Земята, не този живот, който носи смърт и грях, но живот вечен. Да познавате истината и чрез истината да се освободи живота им във вечния живот. Това благословение ви давам, което го вземам от деветия ангелски мир, защото аз ще продължа деветата точка, Деветия урок и трябва да просветнете, да изпъдите мрака, да разнесете виделината с всяко дело ваше проявено чрез живот.

Сега, аз пристъпям към Деветия Урок, от който ви поздравих с благословение и успех във вашия живот. Деветият урок е свързан с деветата точка и с човешката еволюция, която минава в нова еволюция, а тази нова еволюция не е позната на Земята и човека няма понятие за тази еволюция, защото всичко е скрито от човечеството и лично от човека, понеже с неговото слизане е съблякъл всичко. И затова, сега е усамотен в тъмнина и в мрак, без светлина на висшия божествен разум. Когато човекът е започнал да слиза в него, в начало се заключи интелекта и висшата светлина, висшия божествен разум. След разума се заключи божествената мъдрост в чувствата и в ума. Третият ключ е заключен духа в сърцето, за да не чувства душата Божията любов. Така постепенно е загрубявал човека и стана твърд, тежък, неподвижен, но след божествената жертва, след божествената мъдрост, Бог се отзовава на търсещата душа, която е искра, откъсната от самия

 926

 ..2..

 17 май 1924, събота

Девети урок

от Деветте точки

Бог, даде светлина в ума, разума и интелекта да се развие, за да схваща и за да чувства, да се развие любовта, за да може да разсъждава доброто и злото и душата, когато съзнае искрата на своя произход, започна с първата еволюция от първия урок и се издигна до деветата точка, влезе във висшата светлина, вечната виделина, истинското чувство и в божествения разум и Отец ми повери ключа на новата еволюция, за да бъде светлина от светлината, истина от истината. Този ключ не е земен ключ. С този ключ той пристъпва към върховното стъпало на ангелската светлина... божествената еволюция, защото всеки човек ще бъде съвършен, както е съвършен Отец на небесата, но първом трябва да бъде съвършен със своя Учител. Това е първата еволюция, деветия урок. Заради това аз съм на Земята между вас и доста е на ученика да бъде като мен, да носи любов, съвършенство и светлина. Аз съм ПЪТЯ, ИСТИНАТА и ЖИВОТА и никой не отива при Отца, тъкмо чрез Мен. Сега, ученикът да бъде съвършен, както е Отец Ми съвършен на небесата. Това е втората еволюция, божествената еволюция. И така, ученикът ще бъде както аз ви рекох преди 2000 години:“Аз и Отец едно сме, тогава ще изрече: „Ривис китра, мухирев ирев нотрем Ситра “, което значи: аз минах през пътя на любовта, свърших живота чрез стълбата на мъдростта, приемам ключа и мога да се слея достойно чрез труд и усилие с Отец. Този ключ ще го приемете след 1934-та година, защото на вас ви предстои още тайни да приемете, за да оживотворите духа си във всяка мъдрост. Този върховен ключ носи велика тайна, за която ще проумеете в онова определено време. Днес благоволявам и ви давам две неща в целия живот: 1. Еволюцията от Земята до Ангелския мир и 2. Върховната

927

17 май 1924, събота

Девети урок от

Деветте точки

еволюция от Ангелския мир до моя Отец. Затова, здраво пазете тайната, защото тук е мястото на великия последовател. Аз ви посвещавам в Духа и когато приемете всичко, ще минете достойно, за да се наречете учители на мъдростта. Защото аз ще замина, а тук е мястото на посвещение и ще заемете пътя, истината и живота, а Аз и Отец едно сме. Всичко, което ви проявявам, ако устоите до последно (време) без разцепление, без разединение, без отсъствие на някой оттук, Аз ви казвам, благословение стои над вас и всичко ще се изпълни, защото това всичко Аз съм и Аз съм ви го обещал. Бъдете смели и решителни да продължите и да изпълните волята на моя Отец за каквото ви е призовал.

Сега Аз свършвам Деветия урок, но знайте, защото урока ще следва след великия ден на моя Отец. Сега ви благославям да имате дързост и успех, за да минете в божествената еволюция и да се слеете с моя Отец и да бъдете едно. Приемете моята любов и благословението на моя Отец. Аз ще бъда с вас през всичкото време, но и вие бъдете с мен. Приемете целуването на моя Дух. Сега нозете ви няма да измия, но ще ви целуна, защото ще ви дам съвършенството на моя Отец, Да се благослови името на моя Отец върху вашето име, да дойде Духа Му върху вашия дух, да просветне мъдростта Му върху вашата мъдрост, да проявите непроявената сила и да обновите Земята и човешкия ум, да спре да мъдрува и да дава измислици за всяко разрушение. Амин.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...