Jump to content

3. Очистване от страсти


Recommended Posts

3. ОЧИСТВАНЕ ОТ СТРАСТИ

Над човешкия свят, над градовете и навсякъде, където хората са построили своите жилища е надвесен облак, мръсен, лепкав астрален облак на чувствеността.

Хвърляйки поглед към земята от Моите височини на чисто духовно царство, Аз виждам земното кълбо покрито с червеникаво кафява мъгла, която се излъчва от човеците. С всяка измината минута се вижда, че тази мъгла става по-мътна и по-плътна.

Болестотворното й зловоние става все по-унищожително. Тя е създадена от непрестанните чувствени действия, чувствени разговори и мисли на хората. В този облак ми се налага да се спусна! През тази почти непроницаема бариера Аз, Духът на неродените, трябва да дойда, да намеря ново въплъщение.

Преди да стигна до земята, помрачен от нечистата й окраска, как можете да очаквате от Мене да намеря подходящи тела, годни за Моето чисто изразяване и годни за Бъдещата Раса.

Неуморно чакам възможността да се въплътя в чисти тела, родени от родители, живеещи в чистота. Бракът е свещен съюз на любовта, на който гледам като на възможност да намеря тела, създадени от чистота. Но какво направиха от него хората! Той е осквернен, лишен от свещеното си значение, понижен в институция на легализирана безнравственост, унизен до навиците за търсене на плътско удовлетворение. Това трябва да се промени, ако желаете Аз да дойда. Само в чисти тела мога да приема рождение Аз, Духът на неродените, Духът на Бъдещата Раса.

Творческата сила трябва да бъде използвана от вас заради Мене: за да мога да намеря нови тела и да проявя чрез тях най-доброто и най-възвишеното, което е в Мене. Творческата енергия е най-божествената частица от вас, в нея е заложено не само вашето сходство с Божественото, но и вашата лична Божественост. Затова не злоупотребявайте с нея!

Как я използвахте до сега? Как я използвате и днес? Отговорете на този въпрос пред себе си съвършено честно. Аз знам отговора, без да ви питам, защото от Моя Свят безпрепятствено наблюдавам и най-скритите факти от вашия живот.

Тъй като вие самостоятелно можете да мислите и да разбирате, а не да се втурвате безцелно по стъпките на мнозинството, то Моето намерение е да попитате себе си: Мога ли да дойда и да намеря във вас чистотата, от която толкова неотложно се нуждая, необходима за пълното ми изразяване. Или атмосферата около вас ще бъде твърде задушна за Мен?

Не съм ли прекалено радикален, егоистичен! Не съм ли прекалено суров, избирайки този начин за разкъсване на превръзките, положени върху мръсните болести на съвременното човечество.. .даже ако не върху самите вас?! Престанете да ме слушате ако желаете, но тогава не се оплаквайте от последствията на вашето непослушание, от вашето упорство в доброволното невежество.

Аз виждам, Аз виждам всяко ваше действие от миналото и настоящето, и бъдещите възможности също.

Всяка ваша мисъл се вижда и в този миг от Мен и от тези, които невидимо, (може би без за знаете) ви ръководят и учат, помагайки за вашата еволюция, подготвяйки ви като подходящи кандидати за Моята благородна, несравнима с нищо Раса. Те виждат вашите мисли, виждам ги също и Аз.

От качеството на мислите ви, повече отколкото от каквото и да е друго, те съдят за вас. Ръстът ви значително зависи от мислите ви. Сборът от любов и чистота, които влагате във вашите мисли, ще решат, възможно ли е включването ви в Бъдещата Раса.

Всяка ваша мисъл, даже най-слабата й пулсация, се отбелязва. И всяка случайност, даже най-малкият инцидент от ежедневния ви живот, се използва като изпитание, за да се провери какъв род мисли то ще породи във вас. Това ще продължи дотогава, докато нищо и никой не ще има власт да предизвика у вас нежелателни мисли. Резултатът автоматично и неизгладимо се отпечатва, защото всяка ваша мисъл задвижва свръхфизическата материя, запечатвайки върху нея за вечни времена вашите мисли: това е за Мене отворена книга. Много от страниците са замърсени, недостойни, много от тях нямат никаква стойност.

Напразно търся определено чисти и достойни, съзидателни мисли с любов, които да помогнат да се доближи човечеството до мига, когато ще мога да се проявя във великата Нова Раса.

Съмнявате ли се в Моите думи? Но това не променя факта, че Аз наистина виждам всички ваши мисли. Даже най-съкровените не са тайна за Мене. Аз забелязвам дори току-що възникналите мисли. Виждам, ги даже преди да се оформят във вашия мозък, защото в царството на Духа, където пребивавам, те се явяват като осезаеми и видими.

Мислите са реални неща, създадени от вас.

В тесния ви материален свят на лъжливи реалности и повърхностност вие -съдите един за друг почти изключително по дрехите, които носите. И благодарение на умелия подбор се стараете да убедите другите, че сте това, което всъщност не сте. Но за Моето око вие носите съвсем други дрехи. Оградени сте с форми, създадени от вашите мисли. Те са онази дреха, която самите вие изработвате за себе си, в която втъкавате всеки конец и създавате всяка шарка. Тази дреха показва, кои сте вие всъщност.

И що за обект е тя при мнозината от вас? Безформен и небрежен пашкул от мръсни парцали, в непривлекателни зацапани цветове, свързани помежду си без определен ред, с твърде много язви и алчни грабливи куки, онагледявайки с това празнотата на съществуването ви и хилавостта на вашите мисли. Такава е дрехата, в която се представяте пред Мене и пред всички, способни да виждат.

В Новата Раса ще виждат всички, но нито един не ще влезе в нея, без да промени своите дрехи, да ги направи приятни за всевиждащото око. Никой, освен ч тези, с очистени мисли и одухотворилите ги с любов не ще встъпи в Моята Раса на бъдещето. Чрез мислите създавате бъдещето си: за каквото си мислите - това ще бъдете! Чрез съсредоточена мисъл създавате формите на това, което искате да бъдете. След това, ако направите мисълта достатъчно силна, моделирате вашите условия и вашите тела.

Вие жадувате богатства и известност, искате да властвате и блестите над окръжаващите ви, стремите се към ученост или към артистично тщеславие, и даже искате духовност, само за да бъдете по-високо от другите.

Затова практическото знание за творческата сила на мисълта ви бе отнето. Бихте го използвали с егоистична цел и с това бихте забавили своята еволюция и еволюцията на цялото човечество; единствено заради самоцелното творчество.

Прекратете безразсъдното хабене на Божествената си енергия за самонаслади от най-нисш, най-груб род. Преобразувайте я, когато няма необходимост от създаването на нови тела, в сила за творчески, ободряващи слова и благородни мисли, чрез които ще можете да помогнете на света. Приложете зараждащите се сили за преобразуване на собствената си същност. Тогава ще мога Аз, Духът на Новата Раса да бъда роден във вас!

Към мъжете и жените, към всички младежи е насочен Моят призив, Моята молба за чистота! Помогнете ми! Всеки от вас! Станете лъч незатъмнена чистота, около който облакът от чувственост не ще може да същества. Страстта е причина, посята в миналото, резултатът от която се проявява днес в болезненото раждане на деца, в безкрайните физически неуредици и умствени аномалии, които довеждат до още по-лоши последствия, докато не са овладени. Страстта е резултат от анормалното възбуждане на Божествения импулс. Страстта надхвърля всякакъв контрол, благодарение на порочния навик, благодарение на продължителната неправилна мисъл. Вие сте нейни роби, защото сте й дали власт над вас самите. Не обвинявайте Създателя си за всичко това! Самите вие сте станали причина за развитие/по на тази естествена сила в такава изкуствена анормалност. Сега самите вие сте длъжни да я покорите. И всеки от вас е длъжен да направи това, преди да бъде готов да Ме приеме.

Там, където желаете да дойда и да създам тяло, там даже посевът на семето ще трябва да бъде извършен без страст. Тъй както удоволствието от пиянството и пикантните храни клони към естествено изчезване, когато личността е заета с очистване на живота и начина си на мислене, точно така чувството за удовлетворение на страстта от половото сношение съвършено отпада у този, който шества по пътя на съвършената чистота.

Бъдещата раса, издигайки се високо над властта на чувствеността, не ще познава страстите. Тя ще открие и ще живее в най-чиста и най-велика Любов.

И понеже предвиждам вероятността за грижовно отношение към Моите думи, и че в продължение на този живот ще се издигнете до тях, Аз сметнах за необходимо да дойда и да говоря с вас в тази форма, която избрах. Аз виждам!

А какви са действията, които ми се налага да виждам? Разточителство на творческата енергия от стари и млади, даже съвсем млади! Чия е вината за това? Кого да виним за тревожното разпространение на самоизмамата и безнравствеността сред младите същества?

Вината е ваша, родители, неживеещи в Моята чистота! Ваша е вината, о, мъже и жени на зряла възраст, изпълващи атмосферата с излъчвания от вашите нечистоти. Върху други се отразява това, което изпращате вие чрез своите действия, емоции и мисли. Неукрепналите юноши са изключително чувствителни, -те най-лесно възприемат вашите действия и влияния. Само вие сте виновни.

Вие, които имате деца, помните ли какъв е бил мотивът да ги извикате в материалния свят? Било ли е това с мисли на любов към тези, които биха могли да дойдат във вашия дом? Или безсмислено, ръководейки се само от страстта, за удовлетворяване на чувствеността си?

И когато, в пределите на своето светилище се е изграждало тялото, уважавахте ли святостта му? Или във вашия случай може да се каже, че много от незаконородените са заченати с по-голяма любов и по-голяма чистота, отколкото вашите деца, които сте пренебрегвали.

Роденото от греха е грях против Светия Дух, както е казано! Болшинство от децата израстват, дишайки и попивайки влиянията на чувствеността, черпейки я от действията и мислите на ограждащите ги хора и условия.

По този начин чувствеността се възбужда в тях. Това е непредпазливост! Но кой би ги предпазил? Лишени от истинското знание за най-неизменните неща, те падат все по-дълбоко във фаталните тайни на греха. В резултат от това получават хилаво съществуване, това, което те наричат “удоволствие” И всичко това - за Моя сметка!

И накъдето и да тръгнат, облакът на чувствеността става винаги по-тъмен и по-непроницаем. Накъдето и да се движат, там няма място за Мен. Техните излъчвания ще бъдат в състояние да Ме задушат. Тъжно е да се констатира това, но по-голямата част от съвременното човечество се състои от тях! Затова Аз призовавам и отново призовавам към всеобхватна чистота!

Но малко са сериозно слушащите Ме, и още по-малко тези, които жадуват да се запишат в Моята армия, която с твърда решителност ще отстоява чистотата, подготвяйки път за Мене - Духът на Неродените.

Аз търпеливо наблюдавам пукнатината в този задушлив облак, която създава всеки, дори едва започнал борбата си за чистота.

Всеки прилагащ усилия да се очисти, може да прекрати по-нататъшния ръст на този ужасен, отровен облак, като не го храни вече с материала на своята чувственост, като се издига с борба, може да стане подобен на малко слънчице, излъчващ център на светла чистота и да прониже този мръсен облак. От Моя свят Аз не мога да направя това: това е безнадеждна задача - да чистя там, където хората петнят наново.

Но когато някъде, някой от вашия свят се опитва да направи това, Аз виждам и се радвам Към него е насочена Моята помощ. А чрез Моята помощ неговата сила нараства, прави го способен да пробие “врата” в този облак, през която Аз ще мога да се спусна надолу и да намеря безпрепятствено изразяване в децата му, или, ако това е възможно, в него самия!

Аз, Духът на Новата Раса, дойдох, за да ходатайствам пред вас: не само в тези, които ще бъдат родени чрез вас вложете всичко необходимо за Моето изявяване, и инструментите и качествата, но и във вас самите Аз мога да намеря израз чрез Моите качества, за да можете и вие също да бъдете достойни и избрани в Бъдещата Раса!

Аз настоявам за чистота във всеки възможен случай. На първо място: за чистота на половия живот, за чисто използване на творческите сили в любов, която не търси телесно удовлетворение.

Само от любов, от любов към още неродените, ще изпълни Новата Раса, най-святата функция на природата, давайки на душите, които ще се въплътят в бъдеще, най-висшето, на което е способна.

Освободете се от страстта! Така ще помогнете на самите себе си и също на Мене, тъй като на всяка крачка предприемана от вас към голямата чистота, ви очаква голяма радост, чиста и постоянна.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...