Jump to content

4. Очистване от престъпления


Recommended Posts

4. ОЧИСТВАНЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Освобождаване от престъпления изисквам от вас навсякъде, където се спускам надолу! Не само от това, което в днешно време разбирате под “престъпление”, но от всичко онова, което Аз, Духът на Новата Раса, разбирам като престъпление. Действията, които днес се смятат за престъпни, са най-грубите примери за онова, което се нарича престъпно в Моята терминология.

Милиони хора няма да се съгласят с Мене, но все пак, ще споделят Моята гледна точка, когато бъдат готови да станат членове на Расата на Бъдещето, когато се издигат там, където ще им бъде възможно да Ме проявят. Дотогава, докогато се придържате към друго становище, не сте напълно готови за Мен.

Докато продължавате да убивате, или да се ползувате от създания, убити заради вас, вие не можете да бъдете приети в Моята настъпваща Раса. Нуждая се от тела, неопетнени от кръвопролития, непомрачени в нито едно отношение. Не трябва да има и следа от жестокост в сърцата на тези, в които ще бъда роден. Убийства не трябва да има там, където Аз идвам! Защото убийството, даже за храна, е нарушение на Моя закон, законът на Любовта.

Вие смятате, че това е необходимо, защото не мислите; не желаете да мислите за това, защото твърде много го обичате! Вие пълните стомасите си с трупове, без да се страхувате да станете един от тях! Знайте, че душата на всяко същество, убито от вас или заради вас създава преграда на пътя към Мене. Няма значение, какво ще изядете: месо, риба или дивеч - гледам на вас като на престъпници, а вашата храна намирам за скверна и мръсна.

Помислете! Помислете: както вие цените проявата на живот във вас, също толкова я цени всяко живо същество. Помислете за чудния строеж, с който природата е надарила телата даже на най-малките организми и създания, които без всяка необходимост поглъщате във вид на храна.

Помислете! Помислете и постарайте се да проникнете в тяхното съзнание. Погледнете в очите им! През тези прекрасни, чисти очи, самият живот (който е Бог), се взира във вас. Чувствате ли смъртния удар, който поразява животното, дори ако не му предстои мъчителното изтезание на очакване на смъртта, или на бавно изтичане на кръв, или участта да бъде одрано живо... И всичко това с единствената цел, да бъде кухнята ви по-деликатна! Освен това чувствате ли неговия страх и ненавист срещу човечеството, които изцяло също остават в атмосферата и е задължително отразяването им върху човека във формата на страдания.

Голяма част от вашите страдания, срещу които въставате, и които наричате несправедливи, са последица от личните ви занимания с убийство в близко или далечно минало.

Знайте: Във вселената няма такова нещо или явление като несправедливост! За всичко, което ви се случва, причина сте самите вие; а това, което причинявате на другите сега с дело, слово и мисъл ще ви се отрази след време.

Твърдите, че никога не сте убивали, но нима това не е извършвано, именно, заради вас! Тогава - престъплението ви е двойно: Първо, виновни сте за смъртта, причина за която сте вие самите, и второ: безгрижно сте поощрявали жестокостта на другарите си, тласкайки ги към постъпки, за които в бъдеще ще трябва да страдат. И първото, и второто ще се отрази върху вас. Известно ми е вашето оправдание - та нали е наложително нещо да бъде унищожено за храна на тялото. Но във ваша власт е да пренесете това унищожение върху по-малко еволюирали същества, причинявайки по този начин значително по-малко страдание. Даже унищожението в растителното царство би могло да се избегне, ако пожелаете това, тоест, когато вашето състрадание се разшири и приемете това царство под свое покровителство, защото човек би могъл да се храни само от плодовете на тези растения. Любовта сте длъжни да разширите сами, и тогава ще откриете, че може да се живее и без убийства.

Нямате причина да се страхувате, че добитъкът и дивечът ще станат тъй многобройни, ако не бъдат унищожавани от вас, че ще препълнят вашите градини, домове и градове. Не ще докоснат те и вашата храна. Любовта, вложена като основа на вашите действия и отношение към живота,никога не ще ви донесе зло. Любовта е основа на творението, фундаментален закон на цялата Вселена. Там, където живеят чрез любовта, този закон автоматично се привежда в изпълнение, съгласувайки условията и хармонизирайки всички неща.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...