Jump to content

7. Чистота на социалните условия


Recommended Posts

7. ЧИСТОТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Неразрешените социални проблеми хвърлят тъмна сянка върху съвременното човечество. Проблемите на капитала и труда, богатството и нищетата, за благополучието на жените и децата, за инвалидите и старците, за заплащането на труда и работното време, за безработицата и наднормения труд, за пороците и неизползваната благотворителност, за престъпността и милосърдието, за хигиената и болестите, за арендираната и неизползваната земя, за властта на малцинството и робството на мнозинството, за кредитите и недостигът от кредити, за парите и техния недостиг.

Тези проблеми са плевели в това, което би могло да бъде възхитителна и разкошна градина на човешката цивилизация. Сбъркали сте ги с други. Грижили сте се за плевелите, пазили сте тях, вместо културната растителност, която сте имали намерение да отгледате. Те са задушили всички най-деликатни растения, имащи нужда от пълна слънчева светлина, свикнали да се къпят в лъчите на божествеността. По-лесно ви е било да отглеждате плевели. Сега обаче те са израснали над вашия ръст, на гъсто, като гора и вече усещате студа от сенките им. Но вие жадувате слънчева светлина и се опитвате да приспособите гигантските си плевели така, че поне нищожен лъч светлина да стигне до вас...

Какво мислите, подрязвайки растенията? Нима това ще ви донесе повече топлина, повече светлина? Бъдете внимателни с това, което правите! Ако коренът остава, той отново ще пусне стъбло и отрязването му няма да помогне, ако не унищожите корена, корена на себелюбието! Не в другите, но в самите вас!

Очистете тази мъничка нива, която ви е поверена! Да очистите нивите на всичките ви съседи, това е твърде голяма задача. Това не се изисква от вас. Отначало създайте ред в собствената си нива. И правете това заради съседите си. За да бъдат в състояние да се наслаждават на светлината, проникваща във вашата градина, да се наслаждават на красотата на нежните растения на любовта с ароматните им цветчета от чистота, които ще заемат мястото на плевелите.

Тогава, виждайки какво сте постигнали, те бързо ще последват вашия пример и с охота ще приемат предлаганата помощ. Скоро не ще остане нито един плевел. И няма да има никаква сянка като следствие от егоизма, която да пада върху съществуването на човешката Раса! Тогава Моята Раса ще се разпространи по земята обитавайки в градината на безкористната любов и съвършената чистота, които можете да подготвите сега. И самите вие, благодарение на неегоистичното си “Аз” ще принадлежите на тази величествена Нова Раса и заедно с другите ще се наслаждавате на плодовете на плодоносните растения, които сега трябва да очистите и за които от сега трябва да положите грижи.

За тези, които ръководят човешката еволюция - Учителите на инфантилното човечество - вашите социални проблеми не съществуват повече, защото те знаят, как да ги разрешат. Защо тогава те не идват и не ви помагат да ги разрешите? Би ли помогнало на ученика в училище, ако учителят му вместо него би решавал математическите задачи? За учителя това не би представлявало трудност, но ще научи ли нещо по този начин детето? Ще развиели по този начин ученикът своите качества и способности, за които именно тези проблеми са му дадени? Мъдрите учители следят децата с голяма любов, радвайки се, когато ученикът със собствени усилия реши проблема. Тогава го водят по-нататък, дават му по-трудни проблеми, докато училището не е завършено, чак тогава децата получават научна степен.

Така Учителите на съвременната раса гледат на вашите социални проблеми. Те са ги поставили пред вас, за да можете, разрешавайки ги да развие то скритите си сили. Ще трябва да ги разрешите без помощта на Учителя.

За сега очаквам от вас постепенно придвижване към Моята, към тази просветлена Раса, в която вие бихте могли да бъдете родени. Но не бих могъл да изчакам всички, които ги мързи, които са склонни повече към игра, отколкото към решаването на проблемите, опитващите се да избегнат обучението и склонните да мислят, че целта на тези задачи е да направи животът непоносим! Само тези, които се отнасят към това радостно, доволните от това, че учението спомага за по-доброто изпълнение на тяхната работа, само те могат да бъдат кандидати за Моята Идваща Раса.

Не мога да чакам безкрайно! Аз дойдох, за да им помогна да ускорят своето издигане. Намекът - това е всичко, което бих могъл да им дам. Но той съдържа ключа за разрешаването на всички затруднения.

Чуйте вие, които сериозно се борите за разрешаването на проблемите и сте загрижени за тяхното разрешение: Любовта - това е ключът, който ще отключи тайната стаичка, стаичката на човешкото сърце, където ще откриете винаги намиращите се там решения, които ще отстранят от вашето съществуване всички проблеми. Вземете този ключ! Но помнете: той отключва само в този случай, когато докосващият се до него притежава неопетнена чистота!

Докато не сте открили, че любовта е единственият ключ, за решаването на вашите проблеми, до тогава вашите уроци не са усвоени и вие не можете да се придвижвате по-нататък.

Докато, живот след живот, сте се отказвали да се научите на каквото и да е - дойде време да бъдете предадени на Учител, който не търпи в нищо неуспех. Силен, търпелив, прощаващ, състрадателен, изпълнен с единственото желание: да ви помогне да се издигнете към по-истинско щастие, да се издигнете в Идващата Раса. Притежавайки съвършеното знание за вашите недостатъци и вашите възможности, този Учител ви взема в Свои ръце. Може би няма да ви хареса Неговият метод, но той е най-велика помощ, която би могла да ви бъде дадена. Неговото име е страдание. Не е имало по-велик и любещ Учител от страданието. Безпогрешни са крайните му резултати. Когато нищо друго не е в състояние да прояви във вас любовта и състраданието, личното ви страдание ги предизвиква То ви помага да споделите чуждите интереси, сеейки по този начин семето на любовта. Не винаги то пораства незабавно. Възможно е да трябва да , си пробива път през слоя камениста пръст, преди нежният кълн да стане видим над повърхността на земята. Страданието може да помогне да се пробие пръста по-бързо, да я направи по-рохка, по-мека.

Този Учител, освобождаващ Божественото в Човека, продължава да се грижи за вас, за прилепналите към вас егоистични интереси до тогава, докато не усвоите определения урок, не отхвърлите от себе си бремето на нисшето си “Аз”, докато не започнете да живеете със своето истинско “Аз”.

Болката, страданието - това е най-краткият път към освобождението, към съзнателното постигане на живота и Светлината на Божествеността, тъмният тунел, който трябва да премине всеки, преди да достигне страната на неувяхващата красота, вечната младост и блаженство.

Колкото повече встъпвате в този тунел, толкова повече се сгъстява тъмнината около вас: нито лъч светлина зад вас, нито проблясък от светлина пред вас, въздухът става тежък, пипнешком налучквате пътя, боите се да не сбъркате посоката, да не попаднете в страничен тунел, на предела на силите сте и горчиво се оплаквате.

Вървете напред! Напред! Вслушайте се в звуците пред вас. Това са възхитените възгласи на тези, които са близко до края на пътя, които са видели това, което вие все още не виждате. Красотата и великолепието на такава светлина, каквато никога не сте виждали, но която ще стане ваша, стига само да стигнете до Нея!

Вслушайте се в стъпките, идващи насреща ви, в радостните гласове, които ви зоват. Това са стъпките и гласовете на тези, които са видели тази дивна светлина и се връщат назад, за да ободрят идващите след тях, да ги развеселят, да разделят с тях радостта. Тъй като те са видели Светлината на Новата Ера, която засилва радостта само тогава, когато тази радост е споделена с други, с всички, които могат да бъдат достигнати.

Има и друг път за долината на радостното блаженство. Но този път е дълъг и уморителен, виещ се в зиг-заг около високи планински върхове, между полета от вечни снегове. Този път е затрупан от заплашителни лавини, изпълнен с опасности, по него е твърде възможно да се объркаш или да замръзнеш в самота. Някои се опитват да вървят по него, но или загиват или се връщат назад, за да минат през тунела. Нито едно човешко същество не е постигнало целта си иначе, освен минавайки през страданието!

Всичко е добро! Всичко което същества е добро, като такова, каквото е и всичко е за добро на всеки - това твърдение е относително. Това все пак не изключва факта, че то би могло да бъде и по-добро.

Все още ли не сте се убедили, че във вселената, управлявана от любовта, в която всемогъщ властелин е същата тази любов не маже да има несправедливост. Даже най-големите страдания, също както дребните неприятности са само привлечени. Не като наказание, наложено ви от проклятието на отмъстителните сили, но като естествен резултат от вашите собствени действия, като резултат от отказа да възприемете уроците на живота и постоянното служене на интересите на нисшето си “Аз”.

Може би сте окончателно убедени в тази основна истина, че няма нищо несправедливо, че всяко същество, появяващо се в света е равномерно снабдено със заслужени дялове от добро и зло. Вие сте в състояние да прилагате тази мъдрост, когато другите изпаднат в затруднение и грижи. Но когато на вас се налага да се разочаровате в нещо, къде остава тогава вашата мъдрост? Вие се ядосвате, излизате от кожата си, безпокоите се, нервничите, обезкуражавате се и наричате стоварилите се върху вас нещастия (незаслужени и несправедливи!

Вие сте заслепени от “себе си”. Събудете се, приложете собственото си средство, насочете се за помощ към мъдростта на своето безлично “Аз”.

Страданието и всеки падащ върху вас удар, който приписвате на съдбата са лекарство, създадено от самите вас. Вие сте го зародили с делата на миналото и всяка негова капка е ваша. Но Съществата, ръководещи вашата еволюция го прилагат с любов за вашето лично изцеляване от самите вас! Тъй че всичко е за ваша полза.

Даже химеричността на социалните ви условия ще остане същата, те ще си останат същите. Но нещата няма да станат такива, каквито искате да станат за вас, докато не използвате и последните достъпни средства за облекчаване на страданието на вашия брат, откъдето и да произтича то. Нещата не могат да бъдат “добри”, докато не изминете споменатите вече уроци, докато не усвоите братското отношение към Всичко и към Всички!

Външните условия, като отразена от огледалото картина, са следствие от Вътрешните качества. Това в еднаква степен важи както за индивидуалността, така и за расата.

Вие, в своя свят от нереалности се опитвате да създавате нови модели на ефимерни отражения на вашите социални условия върху повърхността на огледалото. Нима не виждате оригиналните - вашите вътрешни качества, като единствени неща, които би трябвало да бъдат променени и изменени, за да се усъвършенства тяхното отражение!

Промяната към по-добро може да дойде само в резултат от вътрешната ви промяна. Първо очиствайте себе си, тогава ще се променят социалните условия. Този път не е нито егоистичен нито самоутвърдителен, защото за да успеете, трябва да се освободите от “егото”, а щом ще се освобождавате от егото, как би могло да става въпрос за егоизъм?

Докато се занимавате със себепречистване, ще надрастнете личното си “Аз” в посока към съзнанието на единството във всичко. И тогава не ще можете да си попречите да обичате всички и да помагате на всички. И още, вашето съвършенство ще помогне за усъвършенстването на цялото човечество, също тъй, както всеки нов лъч помага за осветяването на тъмнината на зле осветена зала.

Разликата в степента на еволюцията, на духовното развитие, в умствените способности, във всички физически сили, в здравето, в надареността в дадена област и даже в притежанията ще същества винаги. Но в Бъдещата Раса, при любовното взаимно разбиране нито един не ще причини другиму страдание, там най-велика радост ще бъде да доставиш радост на друг, използвайки всичко, което имаш и което е твое притежание. Там няма да има място за бедност и нищета, както и за егоистично получено богатство.

Материалните ви богатства нямат значение за Мен, но сърдечната ви ценност - това е единственото нещо, достойно за Моето внимание. С всичките си милиарди, с всичките богатства на света не бихте могли да Ме подкупите да дойда. Но там, където скромно и незабележимо чистото сърце разцъфтява чрез своето висше “Аз", там ще бъда привлечен. Там започва да се проявява Новата Раса. Там се разпалва зората на широко разтварящото се съзнание, което ще донесе разрешение на всички проблеми, всички мистерии.

Единствената мистерия, която трябва да решите - това е осъзнаването на Живота като Единство. Любовта ще я разреши, а с това и всичките ви проблеми.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...