Jump to content

10. Съвременната раса и новата


Recommended Posts

10. СЪВРЕМЕННАТА РАСА И НОВАТА

Аз зная това, което ще стане! Аз стоя зад мечтателите - утописти, вдъхновявайки техните Мисли, за да може чрез техните трудове светът да види бъдещето и да засили своите старания за приближаване деня, когато Аз ще дойда да учредя Новата Раса. Моите намеци те разработваха съгласно собствената си гледна точка и я използваха за да покажат тази частица Истина, която са разпознали.

Но сега говоря Аз Самият, с крайното указание на това, което ще бъде, което вече същества в Универсалния уми същества във висшите царства на мисълта, които за Моя поглед изглеждат много по-реално отколкото дърветата и камъните във вашия.

Аз не само “мечтая”, когато говоря за Бъдещата Раса - Аз, който съм Духът на тази Раса!

Но от вас, от вас - хората на този ден, зависи времето, когато Тя ще бъде учредена, когато, сияейки в радост и мир, нейното несравнимо щастие ще слезе долу за физическа изява.

Аз, Духът на Неродените посочих в Моето обръщение за чистотата и необходимите промени в подготовката на света и самите вас за тази Нова Раса. Сега синтезирам разликата, съществуваща между съвременната раса и Моята Раса на утрешния ден.

Главното за съвременната раса е да притежава, а за Новата -да дава.

Вие се стараете да завладеете в своя полза или в нечия полза всяко нещо, което ви изглежда желателно. Но не е важно какво притежавате, защото отново можете да се лишите от него. И вие, рано или късно, ще се лишите! Старайте се да станете по-мъдри, помогнете и на другите да построят вечните качества в себе си, като единствени неща, които никога не могат да бъдат загубени. С това ще помогнете за идването на Новата Раса.

Съвременната Раса търси да заграби, Новата ще живее за да дава. Големите доходи, високите постове, натрупването на частна собственост, лично удовлетворение - ето към какво се стреми в наши дни целият свят.

Даването, на него се гледа като на жертва, като на самоотричане, и където и да се практикува, това обикновено се прави с надеждата нещо да се получи в замяна. В Моята Раса даването ще бъде общ израз на не егоистичността на народа, то ще бъде най-желаната им радост.

Лозунгът на съвременната раса е съревнование, на Новата -кооперация. Даже във вашите училища ви учат: надмини другия в учението и спорта. През целия ви живот минава системата: остави другия в сянка, съревновавай се! Отравящото живота съревнование изпълни своята роля в еволюцията, помагайки на развитието на конкретния ум. Но това не е най-висшето, което може да постигне човечеството.

С новата Раса ще дойде преобразуването на съревнованието - там всички ще се надпреварват да дават на другите това, което най-много желаят за себе си. Всеки, знаейки че споделя Единния Живот наравно със своите братя-ближни ще се старае да направи повече за Общото Благо.

Съвременната раса е разрушителна, Новата ще бъде съзидателна.

Наблюдавайте децата: почти всички без изключение се наслаждават на разрушителните неща.

Възрастните ги поощряват и всеотдайно им помагат да унищожават живи същества, доколкото това не се преследва от законите за собственост и най-вече от полицията.

По причина на вредните си излъчвания човек е отчуждил много етерни същества, които живеят и се развиват успоредно с него. Той е изпълнил сърцата им с недоверие и отвращение към себе си. Новата Раса няма да вреди и ще бъде грижовна към всичко заобикалящо я. По този начин ще спечели любезното сътрудничество на природните духове, които ще украсят света, изпълнявайки радостната си задача пред изчистения и възхитен взор на човека.

Самите те ще се кооперират с хората и няма повече да рушат с циклони и земетресения, наводнения и огън, смяна на силна жега и студ. Всички тези катастрофи са предизвикани от самите хора, като резултат от разрушителното им действие върху природата, както и от качествата на мисълта им. В Новата Раса изобретенията ще използват огромната сила, която ще бъде открита в природата и в човека и тя ще се използва за велик съзидателен труд. Тези сили все още се пазят неизползвани, защото, контролирани от разрушителната раса, те биха били опасни.

Половият контраст е могъщ фактор за съвременната раса. В новата Раса ще преобладава равенството между двата пола.

Тайната на процеса на възпроизводството, тайната, свързана с естествените форми, ненужната свенливост и псевдоневежеството, излишното подчертаване на половите различия в дрехите, във възпитанието, в обноските -всичко спомага за извращението на мисълта и лъжливите представи за половия въпрос и разпалва чувствеността.

В Моята Лъчезарна Раса полът ще има Второстепенно значение. Разликата в облеклото и в самоизявите ще бъде незначителна, даже в характера си двата пола ще изразяват висшето в себе си.

Знанието - научното знание, ето слабата на съвременната Раса, но в Новата Раса мъдростта ще бъде по-високо.

Науката работи с феноменалната страна. Това е твърде бавен процес в посока към сърцето на нещата. Не отвън навътре - но отвътре навън - това е пътят на Мъдростта.

Вътре във вас е Единният Живот. Търсете и го познайте!

Ако обърнете вниманието си навътре в себе си ще можете да го намерите там. Същият Този Живот се проявява и в другите същества и се явява мотивираща сила за всички феномени в природата. Веднъж постигнали това, което може да бъде постигнато чрез съвършената чистота, вие ще знаете “как” и “защо”. Съвършената Мъдрост включва в себе си всички познания.

Настоящата Раса се управлява от интелекта. Идващата Раса ще се управлява от Интуицията.

Интелектуалността - това е способност да се разберат реалностите на света около вас, доколкото могат да бъдат обхванати с помощта на несъвършените ви инструменти и органи на познанието. Тя разчита изключително на впечатленията, падащи върху мозъка отвън.

Интуицията действа отвътре. Тя донася неограниченото, истинското познание за себе си. Когато напълно откриете себе си ще узнаете всичко, всичко, което може да се знае и за Вселената. Във вашето вътрешно “Его” ще можете да споделите съзнанието на всички и всичко! Вие сте единни с Всичко.

Съвременната Раса има религии, Новата ще има религия.

Религията - това е одеждата, в която се облича Божествеността за да стане осезаема за духовно слепите очи на човешката душа.

А тъй като очите на душата са различни, то и Божествеността се проявява в различни одежди. Но истинската религия прави хората в състояние да виждат-през всяка обвивка и да разбират Божествеността в нейната чистота, която се намира вътре, проявяваща се не само в обвивката (в религията), но във всичко, Божественост във всички и навсякъде.

В Новата Раса, истинското значение на религията, като средство за съединение на човека с Бога ще бъде напълно разбираемо и това съединение или връзка ще бъде проявена във всяко от Моите Деца лично и непосредствено, без необходимост от догми, доктрини, обреди и вероучения.

Съвременната раса е затънала в уродливост, Новата Раса ще цъфти в красота.

За вас висшата оценка на красотата зависи от нейната рядкост. Много от предметите, които мислите за красиви, не биха ви привлекли, ако струваха евтино, ако всеки би могъл да ги притежава. Вашият стремеж към прекрасното е търсене на лично удовлетворение и е грубо егоистичен.

В Новата Раса изкуството и красотата ще бъдат резултат от вътрешната чистота, вместо да служат за изява на външно превъзходство, както това е сега. Красота на чувствата - към това се стреми съвременната раса. но в Новата ще преобладава красотата на духа. Душевната красота ще намери израз в телата и формите. в неповторимите ритмични движения, приятните мелодични гласове, във внимателните обноски. Красотата, достигната вътрешно, ще стане причина всички външни предмети да станат красиви.

Не с надменно пренебрежение и отстраняване на всички грозни неща ще бъде умножена красотата на Моята Раса. но само чрез пречистване, само по пътя на вътрешното украсяване на същността си тя ще бъде умножена. Когато това се осъществи, уродливостта не ще може да същества. Тогава самата природа ще стане великолепна, каквато никога още не е била, тъй като човек повече не ще храни лошите ангели на природата. Тя ще разкрие своите скрити възможности и ще разпръсне съкровищата на своята несравнима красота по цялата Земя. И сиянието на висше наслаждение и здраво веселие ще бъде отразено върху всяко лице, също и върху вашето, когато бъдете въплътени в Моята Великолепна Раса. Или още при това въплъщение ако се подготвите за Нея. Ако бъдете сред тези, чрез които ще се заложат основите на тази Раса.

Съвременната Раса се огъва под тежестта на страданията. Новата, с гордо вдигната глава, ще отразява небесната светлина, която е най-чиста радост.

Престанете да бъдете причина за нещастието си, поддържано благодарение стремежът ви към самоутвърждаване. Отхвърлете дребнавото си лично “его”, пречещо ви за изявата на висшето ви, сияйно “аз”, даващо истинска радост. Тази ваша същност, това “Аз” е по-лъчезарно от слънчевата светлина. Нека то свободно сияе във вас. нека ви просвещава и изпълва със своята велика, неизменна радост всички кътчета на вашето същество Това “аз” ще засияе, ако изчистите “прозорците” и не ги затваряте с пердетата и щорите на вашата егоистична отделност. Светлото “Аз” ще извърши това ако приложите всички свои усилия и напълно се очистите.

Обръщам се към вас, защото още сега вашето страдание може да бъде облекчено и може да познаете всички всепреодоляващата радост, в която Новата Раса ще пребъдва.

Настоящата раса се характеризира с разединение. Новата ще се характеризира с единство, с единодушие. Сега всеки се гордее с това, което има и което нямат другите. Внимание се отделя изключително на разликата в притежанията, дрехите, способностите, политическите убеждения, религиозните вярвания и др. Моята Раса търси обединението. Там всеки ще узнае своята самоличност, своето собствено вътрешно "Аз" и своя живот (който е Бог), ще разбере, че и Всичко останало, всичко живо е Той Самият, защото неговото “Аз” -това е същият този Живот, същият този Бог. Ще разбере, че неговите интереси не могат да бъдат разделени от интересите на другите. Опитвайте се да разберете още сега, че в действителност сте тази същност, която са и другите.

Съвременната Раса е ограничена, Новата ще бъде свободна. Съвременното човечество е свързано с физическите форми и формалности. Даже в сферата на любовта и дружбата то прибягва към материалната страна. Новата Раса ще знае духовната страна на всички явления, тя ще се съобразява с вечността, затова ще бъде свободна от всички лъжливи връзки, свободна от болезнения страх да изгуби нещо, т.е. свободна от всякакъв страх!

Съвременната Раса е лична, Новата ще бъде безлична. Вие разглеждате собствената си личност като нещо единствено важно: вашите желания, вашите прищевки, вашите мнения, вашите интереси, вашето благополучие - с тях е изпълнен живота ви и мислите ви, тъй че изглежда съвсем безполезно да се говори за безличното, Единното “Его” вътре във вас, което ви свързва с всичко.

Моята Раса ще бъде освободена от деспотизма на егоистичното лично "аз”, признавайки само превъзходството на неегоистичното, безличното, Велико “Аз”.

Ограничеността държи в своите пранги съвременната Раса. Моята Раса, отхвърляйки всички ограничения ще постигне освобождение. Чудовищно ограничени, вие сте като заключени в тъмницата на своето дребнаво “Аз”. Егоизмът ви задържа, материалистическият интелект ви обвързва, “особените” ви принципи служат като гробница на действителното ви “Аз”. Чрез подчиняване на нисшето си “Аз” освободете истинската си същност. Тогава ще възтържествувате над всякакви ограничения и като член на Моята могъща Раса ще постигнете освобождение от всякакво незнание, страдание и мъка. Скъсайте с влечението си към множествеността и съзнателно споделяйте единното, развиващото се, освободеното “Аз”!

Тези няколко сравнения показват какво направление ще поеме Моята Раса и какво ще значи тя за вас, ако пожелаете да се включите в Нея. Тогава ще разберете, че целият свят, това сте вие. Тогава ще бъдете единни с всичко съществуващо: с дърветата, небето, океанът, с химическите елементи, с насекомите, с птиците и с хората, с боговете и с Бог. Тогава ще разберете, че сте безсмъртни, че винаги сте били и никога няма да престанете да бъдете. Тогава съзнателно ще почувствате силата на Бога, протичаща през вас към другите и ще излеете Божествения Живот в цялата му велика красота и сила над другите.Тогава ще бъдете осведомени за непрекъснатата Божественост във вас и във всички. Ще знаете, че огромно и все по-голямо разширение, че безгранична поредица от удивителни постижения стои пред вас. Тогава ще бъдете възприемчиви към такива чувства, за които човешката душа все още няма представа и сравнени с които всичко, което сега наричате щастие ще ви изглежда нищожно. Такова е обещанието но. Моята триумфална Раса.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...