Jump to content

11. Вселенската любов


Recommended Posts

11. ВСЕЛЕНСКАТА ЛЮБОВ

Любовта е съединяващата сила на великия космически магнит. Където и да се прояви, навсякъде тя е частица от този магнит, далече от него и все пак свързана с него благодарение вроденото свойство на любовта. Тя се проявява като сцепление, привличане на химическите елементи. В тях е налице същата тази свързваща сила на Любовта. Дори да е алчност, страст или лично влечение - това е дело на същия принцип - склонност за връзка с нещо друго.

Но някои атоми като че ли са размагнитени. Така е, защото благодарение хладната менталност са се отдалечили твърде много от великия магнит, самозатворили са се във вид на тесен пръстен, затваряйки течащия вътре в тях поток, самоутвърждавайки се и обиквайки само личното свое “его”. Но всеки фрагмент постепенно разкрива вродените си качества като чиста, самоотвержена лична любов. Докато той разкрива вътрешната си сила, любовта се издига по посока на своя Първоизточник. По този начин тя достига мястото, където основното течение на Великия Магнит е достатъчно близко, за да я изпълни със своето първородно могъщество: Вселенската Любов

Чистата лична любов - това е крайното постижение на вашата раса. Когато се влеете в потока на Вселенската Любов, вие сте встъпили в Моята Раса.

Всяка лична Любов е ограничена. Но не подценявайте значението, което тя има за вас, не се самозаблуждавайте с лъжливата мисъл, че можете да се издигнете над нея, игнорирайки възвеличаващото й влияние. Само усъвършенствайки личната любов можете да се издигнете към постоянния поток на Вселенската Любов, за да може тя да протече през вас.

Личната любов постепенно се е развивала чрез спомените за щастието в миналото, израствайки в неегоистична. чиста. Докато тя се развива, нейният притежател се учи всеотдайно да споделя мъката на любимия. Така се ражда състраданието, чрез което се усвоява силата да се чувства заедно с другите все повече и повече. И едното, и другото - състраданието и любовта трябва га бъдат засилени чрез вашите усилия, доведени до най-висшата възможна степен, за да ви приготвят за прилива на Вселенската Любов.. и следователно за Моята Раса.

Съвършена и безгранична е всевключващата Вселенска Любов.Когато тя започне да се проявява във вас, тогава всичко ще ви стане толкова близко и скъпо, както сега - всичко най - Любимо И тази любов ще се разраства, докато не обикнете всичко без изключение, докато напълно не схванете, че всичко, всъщност е Единосъщно, че всичко, това сте “Вие”! Вселенската Любов, това не е личната любов, не е небрежно раздробената в минимални дози във всяко същество, не е онази лична любов, облечена в безразлична любезност към всички и без братско отношение към когото и да е. Тя е ново излияние на Божествеността във вас, постигане на обширна съзнателност, това ниво на което можете да излезете от Съвременната

Раса и да встъпите в съществуваща Моята одухотворена Раса, в която ще можете да разбиете бронята, която ограничава възмъжалото човечество и пречи да встъпи в Новата, Свръхчовешка Раса.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...