Jump to content

III - 1.1. ЗА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС И МИСЪЛТА НА ЧОВЕКА.


Ани

Recommended Posts

III - 1.1. ЗА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС И МИСЪЛТА НА ЧОВЕКА.

Съгласно СВЕТСКАТА МЕДИЦИНА мисленето е мозъчен процес.

Обаче, удивително е следното ТЕОСОФСКО ОБЯСНЕНИЕ:

Според Учителя Петър Дънов - Beinsa Douno „хората още не познават същността и силата на мисълта. Те мислят, че мисълта се произвежда от мозъка”.

Мозъкът е биологична информационно-енергийна приемно-предавателна централа

В съзнателното мислене мозъкът участва едва с 12-14% от капацитета.

Двете полукълба имат следната функция:

- Дясното ръководи съзнанието (знание - мисли, чувства и желания - поведението на човека в настоящето), а;

- в лявото е подсъзнанието (знанието, мислите, чувствата и желанията на човека в миналото).

При травма на дясното, функциите се поемат от лявото и са възможни отклонения в поведението до престъпления. Тези твърдения идват но аналогия, защото десните око и ръка отразяват сегашното състояние, а левите са свързани с преживяното в миналото.

Душата е тип енергийно-информационно поле - 33g информационно-енергийна субстанция.

Духът, душата, мисълта са фини връзки, средства за контакт между компонентите на Вселената - материализирана Мисъл на Твореца.

Ние мислим чрез душата и Духа. И според Учителя Петър Дънов - Beinsa Dounо в съзнателния процес на мисленето ролята на мозъка е спомагателна, а не решаваща.

Мисълта е колосална енергия [3], излъчена от мозъчните клетки, продукт на 100 милиарда сложно организирани мозъчни клетки, неразгадано чудо - в състояние е да въздейства върху обектите директно от огромни разстояния. За сега само 1/10 от тях се използват. Другаде се посочва, че днешният човек използва само от 4 до 8% от своя мозък, т.е. сходни цифри.

Словото (логос) е мисъл, облечена с думи на БогаТворец и на всеки човек.

Но човешката мисъл е отражение на космичната, която излиза от един Вселенски мисловен център, играещ ролята на централен приемопредавател.

Мислите, които минават през човешкия ум (мозък) идват от разумните същества на умствения свят, които изпълняват ролята на междинни приемопредаватели.

А човешкият мозък е краен приемонредавател, който улавя от пространството част от космичната мисъл и я излъчва индивидуално, като негова собствена. Тази мисловни връзка за човека е невъобразимо бърза, поради това че мисълта е първична-та невъобразимо най-мощната и най-скоростната информационно - енергийна субстанция.

Скоростта на мисълта е максималната скорост в цялата Вселена: 3 000 600 по 10 на девета степен км/s - три квадрилиона и шестстотин билиона километра в секунда [26], т.е. приблизително 10 на десета степен или десет билиона пъти по-голяма от скоростта на светлината, която е 300 000 км/s.

Изпъчена веднъж мисълта гравитира около Земята и може да се възприеме от други хора. Подобните мисли имат свойството да се привличат и групират. Телепатията е една илюстрация на това явление. Като следствие това привличане и групиране става между хора с подобни мисли и разбирания, които се определят като „сродни души“ .

А качеството на индивидуалната мисъл на даден човек зависи от това с какво ниво на развитие е съществото от Невидимия Разумен свят, с което се свързва даден индивид. Това обяснява защо хората са с различно ниво на умствените си възможности и защо някои са талантливи и/или гениални.

МИСЪЛТА И МИСЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРИ ХОРАТА.

ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ГЕНИАЛНИ ЛИЧНОСТИ.

Неизчерпаеми са „космическите информационни канали” на Световна информационна банка, по които безспирно текат Вселенски (Космически) импулси. Всичко, което човечеството притежава като знания и открития са приети по тези информационни канали. Обикновените хора не са готови да приемат висшите им послания. Ползват се само от духовно израснали личности. Чрез тези източници на информация се постига пряко единение с Космоса.

Тези информационни канали са профилирани за: духовност, изкуство, наука, техника.

Най-големите имена в науката и изкуството си имали шанс да приемат информация от Вселенския (Космическия) Разум.

Например велики учени като Нютон и Айнщайн са ползвали информация по канали за наука и техника.

Гениалните композитори Моцарт и Бетовен са приемали мелодии по музикални канали.

Способните хора се привличат, взаимно се уважават и си помагат.

Неспособните хора обикновено се стремят ди използваш способните за да компенсират своето ниско ниво на развитие и/или от завист пречат на способните да напредват в тяхното развитие.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...