Jump to content

ЗА АВТОРА


Ани

Recommended Posts

ЗА АВТОРА

Georgi-6.jpg

Д-р инж. Георги Стоянов Райков е роден на 27.10.1938 г. в Бургас - България. Завършва средно образование в родния си град.

От 1959 до 1965 г. следва във Висшия Машинно-Електротехнически Институт, сега Техническия Университет в София по специалността „Електрически централи, мрежи и системи”.

През 1981 г. завършва следдипломна квалификация „Надеждност в електрониката и електротехниката”.

В 1987 г. получава научната си степен в Технически университет - София. Има научни публикации в областта на надеждността на технически изделия, включително на международни конференции в България и Европа (Братислава, Париж, Дрезден).

Работил е като началник на електролабораторията на термичните електроцентрали „Марица - изток 2” край Стара Загора (1965-1968) и „Нефтохимически комбинат”-Бургас”(1968-1969), като експерт по корабно електро-радио-навигационно обзавеждане при Български Корабен Регистър (1969-1987) и ръководител на секция „Надеждност” при Института по корабостроене - филиал Бургас, като хоноруван асистент и преподавател по „Теоретични основи на електротехниката” и „Електрически измервания” в университета „ професор Д-р Асен Златаров ” в Бургас и Бургаския свободен университет - Колеж по машиностроене и електротехника след 1987 г.

От 2001 г. е последовател на Всемировия Духовен Учител Петър Дънов - Beinsa Douno (1864-1944), върху чието богато философско - теософско наследство има в негова чест също научни разработки и публикации.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...