Jump to content

Деца на Съзнанието


Recommended Posts

Деца на Съзнанието

(или най-дългото търсене)

Съзнанието □ движение на

Вселената

Живот, път, мисия, цел и смисъл са едно нещо и такъв е произходът им - Божествен.

Деца на Съзнанието са:

ПЪТЯ:

- Чрез осъзнаване на Духа, АЗ-а и СЕБЕ-то.

- Чрез Любовта към всички живи същества.

- Чрез Знанието на Знаенето и Познанието. ЦЕЛТА:

- Да се завърнем при Отца си.

ДЪЛГЪТ:

- Всеки да върви по Божия Път.

- Всеки да изпълнява ролята, която му е отредена.

- Всеки да преследва Целта си. ОТГОВОРНОСТТА:

- Божиите закони да се знаят, спазват и прославят

- Любовта в себе си и света винаги да увеличаваме.

- Духовността в нас и в заобикалящия ни свят да расте.

ЗАДАЧИ:

- Всеки да работи, да учи, да служи.

- Всеки да расте, да се развива, да разбира, да разсъждава и да различава.

- Всеки да признава, да приема, да прилага, да проявява, да познава.

- Всеки да събира, да свързва, да съединява, да слива, да слиза и да не разделя.

- Всеки да прави нещата последователно, постоянно и поединично.

- Всеки да прилага любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелите.

- Всеки да мълчи за всичко, което прави, докато не стане.

- Всеки да служи на всичко с Ум, сърце, Дух, душа, воля, сила, разум и дела.

- Всеки да се готви в този живот да постигне Второто раждане.

- Всеки да работи до края за Чистотата, Знанието, Свободата, Доброто и Съзнанието.

- Всеки да се храни, лекува и живее със светлината, топлината, въздуха, водата и храната, Словото, делата, мисълта, идеите, желанията, чувствата и Бога, и да учи и другите.

РОЛЯТА:

- Всеки да провежда Божията Светлина, докато стане Светещ.

- Всеки да мисли, чувства и постъпва добре, право и правилно.

- Всеки да бъде пример, образец и модел за Нравственост, Морал и поведение.

МОТИВАЦИЯ:

- Всеки да осъзнава, че е част от Цялото.

- Всеки да осъзнава своята част от Цялото.

- Всеки да осъзнава, че и другите са като него.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- Всеки да постигне Будно Съзнание.

СМИСЪЛ:

- Да докажем, че сме Синове Божи.

- Да докажем, че Бог е Бащата.

- Да постигнем Вечността, Безсмъртието и Съвършенството чрез сливането на материалното и духовното, и подчиняването първото на второто.

СЛУЖЕНЕ: Стои в:

- Печеленето на Души.

- Намирането на готовите Души.

- Пропагандирането на Божието Учение.

СЛУЖЕНЕТО - Това е ЛЮБОВТА.

СРЕДСТВА:

- Девет са човешките двойни удове и 81 Добродетелите

- Страданието.

- Работа, учене, служене, даване, помагане, жертва и себеотричане.

НАЧИНИ:

- С категориите - Вяра, Воля, Сила, Чистота, Любов, Мъдрост, Истината, Правдата и Добродетелите.

ЗНАЧЕНИЕТО:

- Значението на живота е в три посоки: За човека, За Бога и Двете заедно.

а) За човека - когато човек сам определя посоката на живота си.

б) За Бога - когато човек отдаде себе си изцяло

на Бога.

в) За Бога и човека - Разбралият “пътя, истината и жиВота” знае, че Материя и Духовност са неделими.

МЯСТОТО:

- Между всички останали.

- Тук и сега.

- Вътре и вън.

- Горе и долу.

(Всичко е днес, но в дълбочина)

ИДЕЯТА:

- Че си чист и част от Цялото.

- Че всички сме братя.

- Че Бог е СЪЗДАТЕЛЯТ.

- Че трябва да служим на Бога, на ближния и на себе си в трите свята едновременно с всичките си тела СЪЗНАТЕЛНО ОТ ЛЮБОВ С РАЗУМ И ЗА ДОБРО В ИМЕТО НА ОТЦА НИ.

СИЛАТА:

- Силата на човека стои във връзката му с Бога.

- Във вътрешното единство на тялото, ума и сърцето.

- Единство, Единение и готовност да изпълняваме Волята Му и Законите Му с любов.

- МЕТОДЪТ:

- Знанието, Любовта, Съзнанието.

- Приложение, проявяване и опит.

- Изявяване живота и законите.

ЦЕНАТА:

- Колкото по-пълно се осъзнаем, толкова сме по-ценни.

ЗАКОН: Пръв и Основен: Дай! - независимо за какво се отнася.

ПРИНЦИПИ:

-Любовта.

-Мъдростта.

- Истината. (Съкратено МИЛ - в ума, сърцето и душата. Мозъкът има само механична роля - да провежда електрическите мисловни импулси, а сърцето има и органична и духовна роля).

УЧИЛИЩЕ:

- Себе си.

-Светът

- Бога.

ПРЕДМЕТИ:

- Светът и СЕБЕ-то са предметни учения.

ТВОРЕНИЕТО: Създадено е само за имащите и

можещите да носят до края Любовта, Мъдростта и Истината чрез Правдата и всички, до един, Добродетели (всичко от Пентаграмата), а това е Доброто, което не е създадено за останалите (които нищо нямат и това не знаят).

ИДЕАЛА:

- Да знаеш, че заемаш почтено място в ума на Бога, Господа, Отца и щом Го помолиш, ще ти бъде дадено всичко, ако Му служиш, ако Го любиш и ако изпълняваш Законите му.

СЪВЪРШЕНСТВОТО:

- Стои в това човек да постъпва с другите така, както Бог постъпва с тях. Бог всички държи в ума си и ни е записал на дланта си, но вие учете, работете и служете, за да заслужите обичта Му и ви върне при Себе Си.

СИМВОЛ:

- Бог.

ПРОФЕСИЯ:

- Божий работник.

УСЛОВИЕ:

- Нравственост (за последователите).

ПРАВИЛА:

- Нищо не става и не изглежда без Хармонията, любовта, мъдростта, истината, доброто, правдата, знанието, живота, свободата, светлината, въздуха, водата, храната, топлината, словото, делата, вярата, волята, силата, приложението, опита, които Бог са.

ПРАВЕНЕТО:

- Не днес и утре само, а до края на живота ни. Само днес не може. Днес може, ако и утре е днес.

МЯРКАТА:

- В каква степен сме направили и осъществили добродетелите в себе си. Развива се абсолютно безусловна Мяра. Което за себе си искаш, дай на другите.

КАЧЕСТВА:

- Тридесет и три на брой са и до едно Божествени.

СПОСОБИ:

- Всеки ще проправя пътя на тези под себе си. Пътят е един с разклонения (колкото са хората) и всеки път е път добър и водещ в Бога.

НЕВИДИМИЯТ СВЯТ:

- Иска от нас да устроим живота си по закона на любовта.

ПОСТИЖЕНИЕ:

- Лично постижение има само там, където всеки ежедневно прибавя в личния си сейф по едно добро и по едно такова е открил в ближния и света. Доброто да е духовно и това е РАВНО = да се раждаш системно!

ПОСОКА:

- Пътят на всяка Душа е път към Бога: доброто е вратата, Любовта - самият път, Мъдростта е знанието, Правдата - крачката и Истината - Свободата. Главното за човека е: да помни, че важно е какъв си отвътре, а не отвън!

ПОМОЩ:

- Помощ не търсете. По-добре от вас самите никой не може да направи това, което е за вас и ваше, както и всичко, което е дошло в Умът и чувствата ви. Правете го с любов.

НАЙ-МЪЧНОТО:

- Най-мъчното нещо в живота на човека е да жертва онова, което той обича (а като обичаш само Бог, какво тогава следва да направиш?).

В Първата фаза така се започва: Човек обича само себе си. Не съществува човек, който да обича само Бога и да се налага да Го жертва (в смисъла на това, което ние разбираме под жертва). Когато обичащият себе си човек жертва себе си - това е Последната фаза (между Първата и Последна фаза друго няма), с която той завършва: жертва Бог в себе си, неговата част в себе си. Най-мъчното е да жертваш частта на Бога в себе си. Жертващ себе си практически, т.е. Аз-а си струва да остане в човека до тогава, докато служи и после се жертва. Става след осъзнаването В будност!

КРАСОТАТА: Само външното различие внася красота в Разнообразието.

ВЪЗПИТАНИЕ: Възпитание, такова понятие няма.

ПРИЯТЕЛСТВО:

- Приятелство няма. Само Бог е единственият приятел В ТЕБЕ.

ВСИЧКО:

- Бог своето люби.

СЪДЕНЕ:

- Когато не издържи човек на едно изкушение, изпитание или съблазън, той сам себе си си осъжда. Бог не съди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- Кой живее според всичко изнесено дотук, до третата година ще получи всичко, което е мечтал, плюс реализирани мечтите и на Всички останали, които той не е мечтал, защото не е знаел, т.е. Божи Син ще се завърне от падането.

ФИНАЛ:

- Който сега 45 изпълни, ще познае 46-тото. Ето защо си различен. Затова си различен, за да го измислиш и дариш в Бога. Измислил си първото, едното, но не самото.

КРАЙ:

- Към всичките 46 Отговора е пропуснат по един ред в края и той изглежда така - ... БОГ. Т.е. нищо без Бог не става!

С даденото до тук Знание животът си няма да разрешите, ако не сте разбрали най-важното: Знание без ПРИЛОЖЕНИЕ е мъртво знание. Истинското Знание е приложеното знание.

Тайно се надяваме да сме попаднали на Готови Души, които ТЪРСЯТ, които се СТРЕМЯТ, които са БУДНИ и ЖЕЛАЕЩИ да живеят за Бога. Ако само един спечелим, значи сме си свършили работата.

Какво е усещането, веднага ще попитате? - Повече вяра, повече любов, учудващо повдигане, блестящо настроение, страхотно вдъхновение, блажено удовлетворение, невиждано успокоение, Божествено откровение и неимоверно желание да започнете веднага.

Едно от всичките, ако не сте изпитали или поне някакво задоволство, не се отчайвайте, а тайната чуйте: великолепно е израстването ви, но сте пропуснали мига да отчетете невероятно духовно и съзнателно прояснение. Друг път, когато правите нещо за Бога, проследете колко фино само вътрешното ви единство е блестящо хармонизирано, река от живот тече през вас и ви идва целия свят да прегърнете, да хвръкнете, да полетите от щастие, веселие и радост. Ето това е, за което мечтае всеки ученик: вътрешно да бъде извисен. Сякаш си независим, свободен и непобедим.

НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ НИСКО СЪЗНАНИЕ.

Нищо не е независимо. И Съзнанието, в това число, не прави изключение. Идентично е всичко от кофата за боклук до Съзнанието, но еднакво нищо не е. Еднаквост няма. Еднаквост не съществува. Отделно и самостоятелно нищо не е.

Нагарджуна: Всички идеи, които човек има са грешни.

Невежествено - открай до край, е човешкото виждане на Действителността. И защо това е така има едно единствено обяснение. Защото всичко се променя и вече не е това, което беше.

Човекът непрекъснато проектира своето мислене върху нещата и после остава учуден от това как те изглеждат. А няма нищо за чудене: слабо мислене, слаби образи.

Тубтен Йеше: Спасението е в пълното опровержение на всички разбирания за независимо съществуване, без да се отрича истинското зависимо съществуване.

Нищо не може да е по-точно от това откритие.

Когато казваме, че нещата не съществуват или че ние не съществуваме, имаме предвид, че това именно е Промяната, която веднъж не разрешава самото съществуване и втори път - то да бъде независимо.

Смисълът на всичко стои в Спасението от “Приемането на Крайностите като начин на живот” и в същото време е задължително тяхното ОПИТВАНЕ, за да осъзнаем стойността на Златната Среда.

Докато казваме за дадено нещо, че е това, което виждаме или мислим за него и всичко, което казваме в момента е вярно, само след миг това “нещо” ще е нещо друго, защото е зависимо, т.е. се влияе, а не е свободно, т.е. претърпяло е Промяна.

Собствено съществуване може да има човек само навътре дълбоко в себе си. Всяко излизане навън го лишава автоматично от свободата и го прави зависим, поради промяната, която го очаква навън от контакта с Чуждите Съзнания.

Нищо не е извън привидната дуалност материя - духовност, тяло - душа, битие - Съзнание, ум - сърце, видимо и невидимо или пък Бог - Его. Не е ли в край сметка всичко това ЕДНОТО нещо, независимо колко изброяваме. Не е ли в крайна сметка едно просто съчетание, което можем да наречем Бог. Не е ли това СТЕПЕНИ или двата края на едно и също нещо. Естествено, че така е. Кои сме и какво сме е само резултат от едно наименование и да не забравяме, че всяко току-що наречено, вече не е това, което за него мислехме досега, то се е променило макар и малко за времето докато го определяхме. Не определяйте.

Беинса Дуно: Който определя разделя. Който разделя е в двоумение.

Момента, в който Умът се изключи, всичко автоматично престава да съществува!

Съзнателно наслагваме много информация като Знание, за да стигнем до умовете и сърцата на всички, поради което молим да бъдем извинени за честите цитати, които ще даваме, за да обясняваме нещата по-леко, go всички да стигнем и никого да не пропуснем.

Тубтен Йеше: Въпросът е в това, че хората и нещата, които съставляват сетивния ни свят, не съществуват по този материален, обективен начин, по който ни се явяват. Тези форми не са нищо друго освен проявления на обичайното ни Съзнание. Те са възприети или обозначени от предубедения ни ум. Основният ни проблем не е в това, че нещата изглеждат самостоятелно съществуващи; проблемът е, че ние приемаме тяхната привидност за истинска. Правилният възглед е навсякъде, по всяко време, както и е вярно всичко, което за нещата казваме, защото именно ние сме ги видели така и то за момента е вярно. Три са предпоставките - продължава Йеше - за постигане на ЧИСТО Съзнание: Отказването, Импулса у всеки за постигане на Просветление и изграждането (създаването) на правилен възглед. Всички сме равни: с привързаният си ум човек все ще върти около децата на Съзнанието без да постигне възможността да се запознае с родителите, Който е всъщност Бог.

СЪЗНАНИЕ + ЛЮБОВ = БУДНОСТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...