Jump to content

Закони на Съзнанието


Recommended Posts

Закони на Съзнанието

Законите трябва да се знаят,

разбират, спазват, изпълняват

и прилагат, за да работят за НАС.

1. Еволюция - Стъпаловидно светло отражение на Божествената същност и материята (проявлението Му), т.е. равномерно постъпателно синусоидално движение.

2. Прераждане - Причинно обусловени периодични близания в действително обусловени състояния.

3. Карма- Свободни доброволно възприети действия за усъвършенстване на човека (закона е Божествен, а не човешки).

4. Единство (Единение) - Стремеж към Любов. Само така ще разбереш, че не си сам.

5. Вероятности - Закона на Бога, с който само Той работи и не е известен никому. От този закон произлизат всички останали, като най-близо е закона на Кармата, в който стоят Обвързаностите. Закона не е даден на никого, за да не бъдат открити динамичните връзки между нещата. Предполага се, че който този закон узнае, ще научи всичко за Сътворението, а това е най-съкровената част на Отца ни, където не се разрешава никакво навлизане.

6. Жертвата - Всичко е в това да забравиш себе си и да пуснеш другия да минава през тебе като валяк, а ти самият да останеш смирен, търпелив и прилежен. Който е достатъчно осъзнат и милостив нека постави другия по-високо от себе си, за да влезе в закона.

7. Себеотричане - В три е: Бога, ближния и себе си. На материално ниво се иска абсолютна обич към себе си - това е духовния човек в тебе. На духовно ниво - това е абсолютна обич към този срещу тебе, ближния. И на Божествено ниво е абсолютна обич към Бога.

8. Самоотричане - Може да си собственик на материални неща, но не и емоционално. Не се привързвай за нищо на света. Пред Бога не предпочитай нищо! Всяка загуба на ниво материя е несъществена и смешна.

9. Право - Право е това, което привежда материята в движение, т.е. в материята лошото по-право е повече от доброто и негово е предимството поради още една причина: на помощ му е дадено злото, за да бъдат 2:1 е доброто и два пъти по-силни.

10. Съграждане (разрушение) - Градеж - Без да се разруши старото, новото не може да дойде. Горе противоположностите са едно и също нещо.

11. Даване (изваждане) - Отваряне на сърцето към свето изобщо.

12. Сърце (чувства) - Интуитивно разбиране на движението.

13. Мисъл (разум) и (служенето) - Последователно свързване на елементите и движението в материята

14. Приятелство - Честен и праведен бъди по принцип. Иначе приятелство няма. Бог е единственият и най-голям приятел на човека, Който остава верен завинаги, без значение какъв е човекът.

15. Осъществяване на желанията - Каквото пожелаеш става, но трябва да бъдеш готов да понесеш последствията от всяка своя грешка, щом си поел доброволно пътя на Духовността. Не можеш да се ползваш и да грешиш. Който грешки не прави, само ще се ползва, когато:

а) Сам осъзнае, че доброволно желае да стане и да бъде жертвата.

б) Сам съзнателно да приемаш ти да бъдеш жертвата

16. Енергия (пренасяне) - Става от задната част на мозъка към предната, като енергията трябва задължително да слезе първо в цялото тяло, след което да се качи в предната част, за да се получи Движение и да има Картина.

17. Подобие - Вътрешен закон, който формира материята в света и твори непрекъснато. В основата си Закона на Материята се регулира от Закона на Подобието, а в материалния свят, той е закона на Противоположностите, защото са в движение. Пермутациите и комбинациите са част от този закон.

18. Хармония - Закон на Единството на Подобията: има нещо в живота, което е самобитно и независимо от нищо отвън освен от Бога - това е Духът Му. Доброто е част от закона на Хармонията и в смисъла си казва: Не пречи, а се различавай (диспергирай и разпръсквай) в СРЕДАТА, като условие, а не средата като център или половината на нещата, т.е. в СРЕДАТА, в която живееш.

19. Добро - Не пречи!

20. Вяра - Вярвай на всичко!

21. Воля - Последователност в Мисли, Чувства, Слова и Дела. За вярата е важно да се знае и помни, че при работа само с единия принцип, всеки ще бъде слаб, но когато се работи и с двата принципа, вярвай колкото си искаш!

22. Любовта - Прави всичко добро за всичко.

23. Мъдрост - Не прави това, което не искаш да ти бъде направено.

24. Истина - Вярвай на всички живи същества.

25. Правда - Последователно проявяване на Добродетелите.

26. Добродетели - Добродетелите са движение от лошото към доброто.

27. Справедливост - част от закона за Правдата, а тя от закона за Истината.

28. Свобода (Подобието) -Подобното с подобно-то се привличат, обичат и помагат, свободни са и не си пречат, не се изключват и не си противоречат.

29. Младост - Да не остаряваме зависи от това колко опит, знание и мъдрост сме натрупали и как ги използваме: оставаш в посоката, в която Бог те е определил.

30. Равновесие (противоположностите) - Противоположностите се привличат, а в Подобието - подобните.

31. Благодарността - Това е ВДЪХНОВЕНИЕТО: Ти си жив,само защото Бог е ЖИВ.

32. Вечното Развитие (постоянните промени) - Равномерно и последователно духовно съзряване (от Време и пространство) към идеално съществуване и обратно.

33. Страданието - е огън, който отвежда душата към Духа. Колкото по-силно е движението, толкова по-силна е светлината, т.е. колкото по-силна е вибрацията (по-висока), толкова по-силна е Светлината

34. Противоречието (полюсите и полюсното разделение) - е чист закон на Материята. Противопоставянето на две неща (положително и отрицателно) води до движението на материята, което също е илюзия, но за това по-нататък.

35. Мисъл - Първи и основен закон на Мисълта е Свободата, където всеки е необходим с тази си мисъл, която той има, каквато и да е тя!!! Само Мисълта не е илюзия, а всичко останало Е!!!

36. Цялото (примирение интересите на частите) - Свободата на частите. Наподобява Брауновото движение.

37. Мъртва точка - Това е мястото, където спира живота. Това е отвън живота на земята, там в ГЪРНЕТО, където живот няма, движението и животът са илюзии, като следствие от Мисълта. Движението, животът и материята не съществуват горе в този вид, в който са на Земята, но са по-красиви от него. Мисълта е, която определя живота и формата и създава илюзията за движението. Единствена мисълта работи само.

38. Падането - Властта единствена те кара да падаш: това е желанието да властваш вместо Бога.

39. Единицата - Единицата е проява на Нулата

В материалния свят, т.е. тя е продължение на точката; тя е правата.

40. Числото 25 - Добро и Лошо са 2 и 5. Който е наблюдателен, ще открие, че те си приличат и са едно и също нещо, само че едното е обърнато спрямо другото. Добро и Лошо са равни на целостта на света, като лекота на изява. По закона на Цялото, 25 представлява “запазване Божествената същност на Земята”.

41. Разнообразието (Развитието, Промяната) -Интегриране и диференциране на формите и цветовете. Предполага само външен израз.

42. Необходимостта - Всичко, което е пряко свързано с отваряне на Съзнанието, трябва да бъде анализирано, т.е. всичко трябва да се анализира, за да се разбере.

43. Смисълът - Животворящата сила. Смисълът е там, където е Животворящата сила.

44. Превръщането на числата - Те са израз на живота и са също Животворяща сила.

45. Щастие - Достигане и проявяване на Божия любов.

46. Съдържанието - Свързано е с душевния свят на ниво човек. И представлява изпълнение на Смисъла, т.е. Животворящата сила в действие. На ниво човек това е душевният свят, а на ниво Бог - това е духовният свят. Бог се състои от материалния, духовния и Божествен свят, а човек се състои от форма, която е материалният свят плюс душевният и духовен свят, което е равно на Бога в обратен вид: душевният е духовен свят, а духовният е Божествен, формата е ковчегът - неудобен и не по мяра, но върху това непрекъснато се работи и се подобрява, за да служи, както е предначертано Горе. Горе плановете се правят, а на земята се претворяват във форма.

47. Безсмъртният живот - Стои в изпълнението на Божията Воля.

48. Сътворението - Пълнота: извора пълни съдовете.

49. Учение (как се учи въобще) - Последователно изпълнение правилата на Животворящата сила. Учението е в Смисъла. Учението е в Смисъла. Учението е приложение на Знанието (тук не става въпрос за Божието Учение, а за това как да се учим). Учение и Знание е равно. Мисълта се нарежда по Закона на Учението.

50. Концентрация - Събиране на Божествени мисли да има.

51. Концентриране - МЪЛЧАНИЕТО.

52. Несъвършенство - Закон, който казва, че човек не може да бъде едновременно и в Божествения, и в материалния свят в Хармония.

53. Красота - Системно и непрекъснато подобряване, повдигане и извисяване на Съзнанието в нещата

54. Хаос (в който Бог живее) - Хаосът е обратна-та страна на формата - това е безформието и безформеността

55. Младост - Не може да си и млад, и мъдър. Не е външно. И е обратно пропорционално.

56. Вибрация - Движение по синусоида в една посока. Смъртта е долу, животът е Горе.

57. Себепознание - Самоопознаване чрез влизане в подсъзнанието с медитация за търсене и намиране във времето на КЛЮЧА, който всеки пък искаш.

58. Спокойствие - Само осъзнаващият е спокоен, и знаещият. Неспокойството идва от неизвестността (която е невежеството).

59. Човешката мисъл - Движението на живота.

60. Духовната мисъл - Вечният живот.

61. Божествената мисъл - Пълният живот.

62. Движението - Тайният Ключ на живота е в БЕЗВЕТРИЕТО. Да те облъхне безветрието - това е Движението!

63. Усъвършенстване (самоусъвършенстване). Следване посоката на логично свързани събития от “а” до“я”.

64. Послушание - СМИРЕНИЕТО. Послушанието и Смирението са производни на Закона на Жертвата. Жертвеност, послушание и смирение са пътищата на Добродетелите.

65. Прилежание - Изпълнението на Божията воля.

66. Претворяване - Изграждане от идеята на формата.

67. Привличане - Закона за Противоположностите в материята, а Е оре е закона за Подобието.

68. Словоизлияние - Закона за претворяването плюс Закона за Словото, т.е. изграждане от идеята на формата чрез Словото.

69. Действие - Точно отмерване и определяне във

Време и пространство на Действието на живота на Духа.

70. Съвпадение - Кармичен закон, отмерен закон на действие. Верига от свързани в основата си действия на личността на Духа.

71. Вдъхновение - Пътуването на Духа.

72. За доброто писане - Хармония между словосъчетанията като музикалност. Съдържанието на думата е в зависимост от звучността на буквите, то е в звуковете като букви, а не в буквите като звукове.

73. Регулиране на нещата - Всяко действие ще има противодействие.

74. Аналогия - Сравняваш всички процеси в света и виждаш, че те са едно и също нещо: малкото се движи в голямото.

75. Съвпад на вибрациите - Две положителни неща събрани заедно са по-мощни и силни. Увеличава се силата като са две.

76. Трансформация - Хората с положителни професии превръщат положителните енергии на обкръжаващите ги в отрицателни.

77. Смаляването- Интеграция и дезинтеграция. Разширение и свиване. Смирение и търпение. Дифузия и осмоза. Най-често е сгъстяване, свиване, т.е. всичко са свежда до изпълнението на Божията воля!

78. Законът, който движи Човешкото СЪЗНАНИЕ, е СТРАДАНИЕТО.

79. Съвършенство - Да осъществяваш по всяко време и завинаги 12-те храни, лекарства и енергии, 9-те Блажества, 6-те Съвършенства, както и Божията

Промисъл чрез Животошворящата сила. Живототворящата сила е динамичната част на Съзнанието, или Съзнанието в динамика е Животворящата сила.

80. СЪЗНАНИЕ - Всеобхватност на правилата на Животворящата сила. Човек е измислен за определено време и брой на преражданията да направи всеки своята ВЕЧНОСТ. Съзнанието е съвкупност от любов, мъдрост и истина. И означава едно единствено нещо - ОСМИСЛЯНЕ!!!

81. Закон на Обвързаността: Връзката между нещата е в тяхната зависимост едно от друго. Под “неща” се разбират компонентите на Битието, слоевете в Духовния свят. В Божествения свят връзки няма, там всичко е едно.

СЪЗНАНИЕ + ЛЮБОВ = ВЕЛИКОДУШИЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...