Jump to content

Истинната врата


Recommended Posts

Истинната врата

(Дух, Душа и тяло)

Абсолютната Чистота е пасивна,

а работещата е в движение

Активната Чистота е пасивната в

движение.

В движение я привежда Правдата.

Абсолютно чисти неща са Духът и Душата. Бог човека иска цялостен - част и чист. Понятия като “опетнена душа” или “нечистоплътна душа” не съществуват. Има “нечиста духовност” и толкоз.

Чистотата е външната страна на човека, на човешкия дух и човешката душа. За Духът и Душата нечистото не се отнася. Духът седи отзад в човека в IV измерение.

Човек е врата. Човек е Вратата. Духът и Душата му са врати. Човекът чрез Душата си се стреми към Духа. Тогава той е Аза, Себе-то, индивидуалността и тялото. Без Съзнанието за себе като врата, човекът е его-то, личността, малкия аз, обикновеният човек, т.е. низшето.

Приемайки себе си за нещо, върху което нещо имаш да правиш, ти на практика си избрал да работиш и прилагаш знанието си, а това е просто всичко.

“Вътре” не значи тялото, а Духът. Духът е в тялото. И душата е в тялото. Етерният двойник е част от душата. Кръста изразява душата. Осъзнаването на Духа идва от познанието на Душата. А човек Душата си слабо познава и това е скромно казано.

Силите, които стоят в човешката Душа наричаме Добродетели. Те трябва да се прилагат. Истинският окултен ученик разполага с тях и ги прилага. Защо го прави, защото Знае: смисълът на Добродетелите е всеки да разполага с тях в себе си и нито един да не изпусне, защото знае, че само чрез тях душата му ще стане врата за Духа. Без добродетелите човек не може да се слее с Духа си; Душата му вечно ще се стреми, но няма да Го постигне.

Само мъдрецът съзнава колко малко знае, но е схванал дълбоката Истина за Прилагането и Знанието: по-добре е да си невеж и да правиш нещата, отколкото само да умуваш.

Само простият е смел, безстрашен и дързък, а умният не е луд!

Питай глухият какво е музика и ще ахнеш от определение, но това е теория. После го питай как звучи и ще останеш обиден: как можа да зададеш първия въпрос. Понякога е по-добре да си идиот или да изглеждаш такъв, отколкото да се правиш, че много знаеш. Учен и работник, ако срещнеш, които с едно и също се занимават, веднага ще схванеш разликата. Вторият е непобедим, защото е в нещата, които прави, а теоретика е винаги наоколо и наблизо, но никога точно.

Запомнете: само правенето на нещата променя човека и пробужда в него виждането, разбирането, осмислянето и осъзнаването, докато Знанието - само и голо, не. Знанието това не може.

Истинната врата за Горе е Душата. Много Врати е тя и все на съществени и важни неща за човека.

Основното й предназначение на земята е да обединява нисшите духовни Съзнания е висшите, за да върви човек напред и нагоре. От човека се очаква правене, за да стане това, а не философстване.

За да стават нещата, първо трябва да бъдат направени. Само чрез Опита човек ще се научи да осъзнава и повдига вибрациите си, а това вече е намиране на Вратата.

Редът е нисшото да се подчини на висшето, а в нашия случай това е животинското в нас, което трябва ние самите чрез Душата си да подчиним на човешкото и накрая Новото си Съзнание да подчиним на Божественото. Такова подчинение срещаме навсякъде в природата, но човекът все не разбира. За важните неща той не иска да е единен, но за глупавите е цялостен и непробиваем.

Тайна има и тя казва: Душата е подвижната част на Духа, която осъществява връзката между хората. Никой не може да се освободи от нея. Тя е вътрешната ни връзка, с която всички сме свързани. Душата ни е едновременно индивидуална и колективна или Обща, както сме свикнали да чуваме. Индивидуализираната Душа е твоята Душа - само за теб, лично твоя. Ближният е в колективната Душа, в която е и твоята. Всички контактуваме чрез индивидуалните си Души. Без колективната Душа обаче ние не можем да се обменяме, но можем да се свързваме. Човек без колективната Душа е неконтактен - няма на кого да дава, да служи, да взема, т.е. индивидуализирана е човешката душа, но отива в Общата.

С Душата си човек пътува извън тялото с помощта на етерния си двойник.

Трябва да познаваме Душата си. Тя е онова, което държи материалното тяло като живо. Душата е, която кара материалното тяло Да Бъде и Да Живее.

Цялото човешко съществуване е проявяваща се Душа.

Няма нищо, което да е разделено. Ето защо трябва да познавате себе си - това иска Душата ви - да се слее с Духа, а не да живее без него. Душата не иска да е разделена и затова има в себе си стремеж вечно да Го търси.

Една Душа не може да придобива неща, които не са вложени в нея: за новото няма време, защото вложеното, старото, е напълно достатъчно.

Каквото е вложено в човека с Кармата, трябва да се изпълни. Човек не може да придобие нещо ново, но трябва да разбира, да размесва и да размества вложеното в своята Душа, за да се радва. Духът му, че работи!

Всичко, което помрачава Светлината, не е близо до нашата Душа. Такова нещо е материалното със своята гъстота, мрак и вечна тъмнина. Добре, че Съзнанието и Мисълта СВЕТЯТ!

На какво е способна човешката Душа е важно да узнаем, за да се заемем с Работа. Една човешка Душа може в един живот да стане образец за Духовно самоусъвършенстване и от нея милиони да се учат. Но...

Една човешка Душа може в един живот да стане и образец за цяла една Слънчева система. Такава Душа е Христовата. След великата жертва, която даде в името на Отца ни, Христос заслужи да ръководи нашата Слънчева система и зае достойно мястото на предишния. Идеята, която Той носеше доказа своята сила, значение и мощ необратимо и в момента Неговата Причинно-следствена връзка работи, а ние доразвиваме и доразработваме нейния модел. Преди Христос ни е повдигал модела на някой друг, който пък преди него е постигнал да бъде образец на нашата Еволюция.

Важен е човекът и не може никой да го пипне с пръст, защото е част от Бога и Бог много държи и следи това да не става.

Важни сме, но не чак толкова, когато живота си пропиляваме.

Бог врата си е отворил - един друг да бъдем взаимозаменяеми: ако аз не свърша работа, ще я свърши някой друг, но Божията работа несвършена не може да остане. Бог за всичко има резервен ВАРИАНТ, за да се свърши всяка работа.

Очаква се от всички да осъзнаем това и да се хванем сериозно да учим и да работим, като преди това - по възможност, възпитаме в себе си Търпението, Смирението и Мълчанието, без които никой добър ученик не може. Но те трябва да бъдат прилагани. Добро и лошо може да прилагате, но съзнателно и ако изучавате, поправяйки. Останалото е смърт и страдание. Невежият и неосъзнат и доброто не може да направи както трябва.

Човек може да мисли за разбраните неща, но за неразбраните - не може. За причините никой не е способен да мисли, но за следствията и последиците може. После, от тях тръгнал, всеки може да изважда причините, т.е. за разкриването на причините се тръгва от следствията.

Така е от духовно гледище, а на земята е обратно: ние сме завъртян и обърнат огледален образ на Божествения свят!

За едно медитативно отпускане или откровение времето е една минута, колкото е времето за едно Божествено откритие. Когато нещо не разбирате релаксирайте, за да ви се подскаже. Ще го чуете.

Кога човешката Душа слиза на земята? В момента на зачеването и дори помага в акта.

Човешка е илюзията, че се движим на земята. Тази илюзия създаваме на другите за себе си и те на нас чрез мисленето. Душата знае, че движение няма, но не се меси. Тя е като онзи родител, който оставил детето си да проглежда само и само го наблюдавала как се развива.

Душата има формата на човешкото тяло и е негова функция, негова арматура, когато говорим за движение. функция е работата, като движение.

Кога едно нещо е функция на друго! Кое е първо-нещото или функцията? Нещото е първото, а функцията е неговата работа, неговата дейност. Без движението Душата никога не може да бъде функция на тялото. Когато се движи, Душата изпълнява функции, свързани с жизнедеятелността на тялото, зависима е от него и съществува заради него. Когато тялото се движи, то осъществява това единствено чрез енергизацията от Душата и така е нейна функция. Духът и Душата 6 тялото като свързаност непрекъснато се проникват взаимно, но не постоянно.

Духът няма форма и е функция на Мисълта, защото Бог е Мисъл. Бог е И Мисъл.

ЗНАНИЕ + ИСТИНА = МЪДРОСТ (на материалния свят)

ЗНАНИЕ + ЛЮБОВ = МЪДРОСТ (в Божествения свят)

Трите символа на вибрациите на Духа са: Любовта, Мъдростта и Славата. Мъдростта е в Божествения свят, Истината в Духовния и Правдата в материалния свят. Долу на земята Мъдростта се прави, създава и дава от Знание и Истина, а горе Мъдростта е всичко. Истината е критерий за Знанието.

Истината - това са Законите на Вселената.

Висшите духовни качества, които истинският окултен ученик трябва да притежава са: Истина, Чистота и Добродетели.

Качества на душата са: Вяра, Воля и Любов.

Нота “Сол” е символ на VI Раса, в която Духът ще активизира материята за осъзнаване. Освобождаването ще дойде чрез много работа от всички нас (и веригите).

Етерният двойник е подвижната част на Духа. Тази част от човешката Душа успяха някои да присадят, а не самата душа, нито нейната същност. Душата и духа са неуловими и ако някой другояче мисли, просто ще страда извънредно. Етерният двойник е като бяло облаче, което излиза от слънчевия сплит на Симпатиковата нервна система изпод силна светлина, а после се прибира без светлина. Етерният двойник е способен да заема Всяка форма, но е безформен. Като етерно тяло той отговаря на нашите представи за електромагнитното поле и се движи по същите закони. Тежко на онези, които безотговорно и невежо извършиха това посегателство срещу него, защото като част от душата, той единствено е в прерогитивите на Божествения свят. Обявеното в пресата, че най-после е снимана (присадена)човешката душа искаме да опровергаем, че това до което се добраха е чисто и просто етерна субстанция на материалното ниво, но не Същност. Душата и Духът са съставени от Светлина, която е недосегаема за ничии представи, а вибрацията й е непоносима за никой от сегашните земни същества. Цели народи ще плащат за тази безумна агресия на духовно ниво върху Духът, в когото Душата е част, каквито части сме и ние по отношение на Бога.

Всички приказки за съживяването на умрял са празни. Просто създадоха нов умрял от друг, който се е съгласил да даде етерния си двойник, заблуден, че в новият ще е той. На мястото на един умрял се появи друг, по-умрял, от който никога не е имало.

Светлината, силата, топлината, тялото, въздуха и водата са символи на най-дълбокото и чистото в човека, а това е Духът.

Чрез дишането си човек ще разбере как работи Мисълта и какво всъщност е тя! Дишането за Духът е МИСЪЛ на духовно ниво, каквото е въздухът (въз-Духът), а водата е чувството - чрез нея се докосваме до Любовта. Мъдростта не стои пред любовта в материята, но Мисълта да. Мъдростта и Любовта са едно и също нещо горе. Там Първи и Втори няма. Първи и Bтopu има на земята. Любовта е първо, а Мъдростта - второ. Мъдростта не стои и над Любовта.

Съзнанието е движещата сила на мъдростта или любовта.

ЛЮБОВ и МИСЪЛ – I и II в материалния свят.

МИСЪЛ и ЛЮБОВ – I и II в Божествения свят.

Мъдростта е форма на Мисълта, а Мисълта е Любовта.

В “Ако не се родите от вода и дух” - водата е любовта, без която е можете да влезете в Божествения свят. С пост, молитва и покаяние не е достатъчно. Големите придобивки се получават само чрез Духа отзад, а това е... да откъснеш плода. Бог плода иска и по плода ни познава.

Във физическия свят, по отношение на клетките, Духът и тялото на човек не се движат. Движението е в мисълта, а иначе движение няма. Отзад напред, от Духът към човека е тъмно. Ние светим с Мисълта си!

Дълго ще упорстваме със Знанието за Мисълта. Енергията е, която свети. Енергията на Мисълта ни свети. Всичката Светлина, която около себе си и където и да е, виждаме, е от мислещите същества. Всички мислим, независимо дали искаме или не искаме, и благодарение на това не наше решение, всичко наоколо ни свети.

Надяваме се: ако в Бог не повярвате, поне в силата на Мисълта да повярвате (а те в крайна сметка са едно и също).

Ошо: Мислите са като облаци. Те са дошли при теб, но не са твои. Всяка мисъл идва отвън. Ти не можеш да създаде и една единствена мисъл отвътре. Всяка мисъл идва отвън. Не съществува възможност мислите да се създадат отвътре. Затова, когато мислиш, ти не си вътре. Мисленето те отвежда навън. Дори ако мислиш за вътрешното, за душата, ти не си вътре. Всичко е дошло отвън. Нищо не се отнася до тебе. Твое е само едно обикновено Съзнание, подобно на небе без облаци.

Съвършено е прав Ошо. Невероятно звучи, но е вярно. И малко тъжно, но поне е светло. Трудно е на всички. Днес се работи върху времето, когато изведнъж ще светне за всички, за да се осъзнаем вкупом.

Тялото е наше хрумване. Всъщност ние знаем вече какво човек е измислил. По-важно е да схванем основното: Дух и Материя трябва да вървят заедно, а не разделени. Дух и материя трябва да вървят успоредно и да се развиват паралелно. В това е Смисълът!

Дух без вяра има, но на вярата там й е мястото, в Духа. Божественият Дух живее във всяка форма, която Бог е създал. Който тези форми проучи ще повдигне Съзнанието си.

Помислете върху думите “съз-дал”, “съз-нание”, “съз-и-дание”, “съ-здание”!

Ако външното прекарате през вътрешното ще се случи, тъй неясната, ТРАНСФОРМАЦИЯ.

В “АЗ МОГА” - “Аз” е цялата верига, която се движи от Божествения Дух, когато Бог почива, т.е. е в недвижение.

Винаги и Във всичко подразбирайте Душата.

Ти не си тялото. Ти не си мисълта. Ти не си сърцето, ти не си очите и т.н., а това, което зад тях стои и гледа.

Духът - това е вътрешният смисъл на нещата. Ето кое е най-важното да запомним. Духът носи Свободата, която е най-великото в света, в едно със Съвършенството.

Сега още не можем да мислим, че сме осъзнати и Духовни, но затова трябва да работим. Трябва да създадем основа, база, темел, върху който Бог ще налее Истинските, за да можем да ги посрещнем и усвоим, без да изгорим. Сега будни и готови не сме, отворени и възприемчиви също.

Редът е важен (да спазваме) - признаване, приемане, правене, проявяване, прилагане, преодоляване, придобиване и познаване на Когото трябва.

За всичко има ред, време, място и кой, както всяко нещо има цвят, тон, звук, вибрация, форма, име, ум и съдържание, защото е Идея.

Важни са Учението и Знанието, които сме приели, но не само на думи, а със сърцето и Душата си, и да превърнем в дела, а не в тъмнина да живеем, а в светлина и не някой друг, а ти, и не някога и не кога да е, а както трябва! А както трябва означава Божествено. И по Божиите закони, а не против тях.

Истинната Врата е ДУХЪТ, Душата и тялото едновременно. С тях Бог очаква от нас да идем Горе. Постигналите своята верига, Горе при Бога ще занесат всичко - от материята до Съзнанието чрез Духът. Всичко трябва да е чисто, добро, полезно, формирано, функционално, работещо, т.е. съвършено, за да послужи и по-нататък.

И последното, което от всеки се очаква е човекът да престане да бъде образ и подобие, а да се превърне в копие, едно с Бога. Целта е да повторим Бащата и да бъдем като копия, а не подобия.

Лао Дзъ в Дао казва: Вратата, която е врата, не е вратата, която е Вратата. Вратата, която не е врата, е врата, която е Вратата.

СЪЗНАНИЕТО + ИНТУИЦИЯ = СЪВЕСТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...