Jump to content

Бог


Ани
 Share

Recommended Posts

Бог

Ти си образ и подобие на

Великото Му Разнообразие.

Бог мисли, а не човекът. Човекът не мисли, той е проводник само. И според качеството на прехвърлянето оставя на себе си илюзията, че мисли, но не е вярно.

Бог съществува. Човекът не съществува, когато Бог съществува. Такъв е умният човек. Той Служи, а това не е присъствие, а отсъствие. Постига се в съзерцание, Себеотрицание, Саможертва и Самоотвержено Себераздаване. Целта е Самосъзнанието да Прерасне в Свръхсъзнание.

Имащият няма, само нямащия е богат. Не е необходимо да те има, за да служиш. По-добре е да те няма. Повярвай! Само това Бог вижда.

Всичко е едно. Две неща няма. Един е, Бог Е, всичко е. „Повярвай“ е единственият ти ШАНС. Вярата е Пътят Достоен да откриеш, че и ти си Един, но с Бог в себе си. В Правенето е Откритието, в Трите Д е Смисъла - Движение, Действие, Дейност, че не ти мислиш и чувствуваш, а Бог това прави. Да мисли и чувствува едновременно никой не може, защото „никой“ и „някой“ няма, а и като илюзия не може. Бог Единствен Мисли и Чувствува вместо нас, но наш е Избора.

Живот няма. Всичко е Молитва, Медитация и Мантра. Такова нещо е Живата Божествена Мисъл у човека. Живот означава: Молитвено - Медитативно - Мантруване, равно на Опит за мислене. Всичко от сутрин до края... е „Медитация“; участвувай усърдно с усилие, устойчив бъди, буден бъди, умен си, няма защо да ставаш и услужлив. Единствена МОТИВАЦИЯ нека ти бъде: ДОБРОТО НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА. Живота само изглежда жив, за да се досетиш какво не правиш, че ти нещо трябва да направиш, защото ДРУГ НЯМА. Кой тогава, ако не ти ще свършиш Божията работа! За целта ще използуваш Божията Воля, Божиите Закони и Божието Съзнание.

Божията воля ще използуваш за отскок.

Божиите Закони за успех.

Божието Съзнание за Единението с Единния.

Ще служиш на Четиримата в Единния; В Бог са ближния, непознатия, неприятеля и ти. Твой ред е да вземеш изпита „Служене на всичко и всички“. След това ще дойде и техния ред.

Жив си само, ако активно, съзнателно, интензивно и с любов участвуваш във всичко, което правиш всеки миг. Дотогава ти си умрял, канал, който трябва да изчистиш, после да излъскаш, за да свети и да заблести, за да оживееш и откриеш, че мислиш, но не човешки, а Божествено. Изчисти се, за да СВЕТИШ. Само СВЕТЕЩИТЕ СЛУЖАТ ЖИВИ, защото Изборът им е бил ВЕЛИКОТО И ЕДИНСТВЕНО ДОБРО. Добродетелите са за Доброто на човека, а не за мухите. Когато те няма и не присъствуваш, защото не съществуваш, т.е. не си жив, а илюзия, ти си Тц... (тотален център на тъпота).

В „Изчадие адово“ - „из“ е Сатаната от Мрака и Материята, а АЗ в Духа отзад, където е Истински човек. „Из“ има аналог в из-род или из-роден. „Из“ в човека е животинската му същност, към която спадат - егото, човешкия ум и персоналната личност. При Аз-а остават - Бог, Мисъл и Индивидуалността (Ин-див-и-дуал-ност). Поделение има и в двата свята на Едното в Единния, който също е ДВОЕН - МЪЖЕНА едновременно и всичко останало...

Мотивацията при Избора може да бъде безкрайна, колкото са и Божиите „единици-матрици“. Важно е преди всичко НАМЕРЕНИЕТО, което ни кара да се Движим, Действаме и сме Дейни. Най-висшата Мотивация е Твоето Намерение да Служиш на Цялото и в частност на частите му (без разграничение, разделение, определяне, предимство, избирателност и симпатии). За да си убедителен, че кокичето, което доказваш, е красиво, не е необходимо, за да повярват, цял ден да го вадиш и садиш за доказателство, щом имаш Словото като Дар.

В Бог е Посвещение, в Духът Му - Просвещение и в Душата (в материята) - Просветление. В това Просветление е Смисълът. То може да ти бъде и Мотивацията. Става чрез служене на хората, но безкористно, всеотдайно, самопожертвувателно и с любов. Едно Просветление не е толкова Прос-та работа, както може да звучи. По този Път зъберите (зъ-бе-ри-те) са най-ос-три, но услужливи. В Будизма, Джайнизма и Индуизма Темата е разработена свръхкачествено, като я изучиш и приложиш ще си вече Просветлен.

Пътят до Бога минава през Десет пъти по Три Условия:

- Да служим на Волята Му - това е Истината.

- Да служим на Законите Му - това е Мъдростта.

- Да служим на Духът Му - това е Любовта.

Трасето е:

- Да Го признаеш.

- Да Го приемеш.

- Да Го проявиш.

- Да Го приложиш.

- Да Го познаеш.

- Да Го раздаваш.

До Пътя Посоката е:

-Да се събираме.

-Да се свързваме.

-Да се съединяваме.

-Да се сливаме.

-Да си служим.

-Да се обичаме.

-Да Го следваме.

Индивидуална работа:

- Да Работим.

- Да Учим.

- Да Служим.

Истинското Служене на Бога включва:

- Да Учим

- Да Вярваме.

- Да Даваме.

- Да Служим.

- Да Благодарим.

- Да Славим.

- Да любим.

Съблюдаване в ДНЕС на Необходимостите:

- Интензивност, Енергия, Усилие.

- Даване, Помагане, Служене.

- Дисциплина, Хигиена, Бдителност.

- Будност, Молитва и Медитация

- Търпение, Смирение, Състрадание.

- Знание, Знаене, Мъдрост.

- Любов, Истина, Съвършенство.

Най-краткия Път е:

- Интензивност, всеотдайност, упоритост, бавност, нищо до там не пропускай, никъде до там не спирай и се моли нон стоп.

Сили, условия, дадености:

- Концентрация.

- Мотивация.

- Цел.

- Стремеж.

- Добро.

- Работа.

- Любов.

Свръхнапрежение и нагряване до червено:

- Любов към всичко и всички.

- Живот.

- Ум.

- Сърце.

- Вяра и воля.

- Тяло.

- Жажда.

Остави всичко. Забрави всичко. Почни отначало. Какъвто си си най-добрият. Твоят път е истинският път. Пътищата на другите ще те отдалечат.

Добро и Любов са едно в Единния, и по принцип... Свръхкъсия път, но и толкова невъзможен е: Себераздаване,

Саможертва и Себеотрицание

Състрадание, Човечност и Божественост, т.е. Живот в Истината, Живот за Истината, Живот с Истината, Живот по Истината, Живот чрез Истината или накратко всичко: ЖИВОТ НА ИСТИНАТА...

Пет са Буквите в „ЧОВЕК“ и сочат най-чистата Истина - Вяра и Любов; Учение, Работа и Служене.

„Ч“ - Чистота, Честота, Чест „О“ - Организация, Органичен, Още „В“ - Висше, Високо, Всичко „Е“ - Единствен, Наличие, Същност „К“ - Компютър, Красота, Комбинация И това не е 5 на трета, а е 3 на пета и е равно на 243 варианта всеки един от които Смисъл има, но колко наясно трябва да си с чистотата на всяка буква и дума, за да откриеш Сътворението си.

Когато една Цивилизация изпълнява Божията воля тя няма нужда от нови материални форми - МНОГОТО Е ПРИНУДА!!! Принудата е Отрицателно, т.е. Многото е отрицателно нещо.

Човешката цивилизация, която се намира в Периферията на Света на Бога е ЕДНО ЧОВЕШКО ЗАБЛУЖДЕНИЕ (измислица), т.е. тъжен опит на Сина да докаже, че може всичко, че може повече от Бащата само чрез едно личностно прибързано решение и изпълнение, т.е. чрез непослушание. Нашата цивилизация е едно човешко заблуждение за някакъв измислен Ред и Порядък, които нямат нищо общо с Божествената Организация и естествено е в тях човекът да е потърпевшият, защото му е даден шансът ОТ ЖИВОТНО - през човек - ДО БОГА ДА СТИГНЕ. Така Бог е Бащата на човека и по никакъв друг начин. Тук става въпрос за Духовния човек, комуто всички духовни са братя, защото до един се обичат, а всички заедно любят Отца си...

Сам човекът е създал този заблуден свят.

Беинса Дуно: Сам човекът е създал този свят и тази заблуда продължава и до днес.

Изконният Стремеж на човека към Бога е вложен в човека и това го прави достатъчно Духовен, само ако си приел това съзнателно. Този Стремеж минава през три Етапа, които вече сме давали, но ще повторим за УТВЪРЖДАВАНЕ:

- Свързване на материалното животинско Съзнание с Духовното човешко Съзнание и подчинение първото на второто чрез превъзпитание.

- Сливане на човешката Душа с Божия Дух.

- Единение на Човека с Бога (Познаването).

През тези Три животът на всеки СТРЕМЯЩ се минава през СЛУЖЕНЕТО, защото той единствен вярва в своя Бог и бива воден от Него към Него. Освен, че вярва в Бога, той Го и обича истински. За такива всеотдайни Синове бъдещето не може да се прогнозира, защото всяка секунда може да се случи това, за което цял живот са мечтали. Първите две се постигат, а Третото се дава или както често сме чували да казват - СЕ СЛУЧВА... Всички процеси при съзнателните протичат забързано, времето за тях е ускорено и кармичната обвързаност разхлабена за тоталното им Пречистване до Върха.

Времето за неосъзнатите със Съзнание минава по всички останали начини - от един живот до хиляди прераждания..., защото те не разчитат на Божията Воля, а на своята. Те не разчитат на Бога, а на егото си. Те не разчитат на Божията Любов, а на добрите си намерения. Те не разчитат на Божията Мъдрост, а на ума си, а по тези всички, не може да се планира тяхното бъдеще, защото няма на какво да се облегне човек и да разчита. Особено трудно става за Наставниците от Веригата, но какво да се прави... - Избор, свещеното право!

Беинса Дуно: Аз вярвам в днешния ден. За утре, дали ще живея, това е голям научен въпрос. Какви ще бъдат отношенията ни утре, това е велика Тайна за мен.

Това означава ли, че всеки ден е един и същ? ДА. Само ние в него приемаме нещата под различен ъгъл.

На живеещият в Бога всичко СЕ УРЕЖДА и ВСЯКОГА, а на материалиста трудно (обратно на това, че е живял по лекото и лесното).

Разликата между Духовния и атеиста по отношение на Смъртта е в Три:

- За материалиста смъртта е опасение, а за Духовния Спасение

- Материалистът не вярва, че има Друг живот и Следващ живот, а Духовния знае за тях.

- Материалистът умира в болки, а Духовният умира здрав. Човек не умира, защото е вече стар или болен, а защото си е свършил работата на земята и повече на нея няма какво да прави... Широко понятие е „Свършена Работа“. Не е все едно да умреш в болки и непрогледнал вместо здрав и Духовен!

Парадоксът на Двамата в Смъртта е, че материалистът отвън изглежда, че я приема болезнено, страхливо, като нежелана, а вътрешно живее сякаш се стреми към нея, а при Духовния е обратно, т.е. в еднакви условия, ако поставите Духовния и материалиста, ще останете изненадани колко добре се чувствува Първия.

СЛУЖЕНЕТО НА БОГА Е БЕЗСМИСЛЕНО, АКО НЕ СИ ДОВОЛЕН ОТ ЖИВОТА!!!

„Възлюби Бога твоего със всичката си Душа, Дух, Ум и Сърце...“ - означава ДА СЪБЕРЕШ ВСИЧКИТЕ СИ ЧАСТИ И ДА СЕ ВЪРНЕШ ПРИ БОГА, а те кои бяха? Посочените четири плюс тялото.

Спазвайте Степените на Съзнание:

- За да ви разбират,

- За да се изразявате Божествено,

- За да се чистите на всички нива, светове и тела. Много е важно.

МЪДРОСТ + ЛЮБОВ = БОГ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...