Jump to content

Бог е в малкото


Ани

Recommended Posts

Бог е в малкото

Сега си представете,

че Бог Го има,

но нас ни няма...

Вярно е... и няма кой да ни се обиди.

ВЪВ ВРЪЗКА С БОЖИЯТА МИСЪЛ СЕ ВЛИЗА В ТИШИНА...

В Бог Бог не търсете. В Бог сме ние, Божествените. Бог е Светлината и материята в нея. Бог е обозрим в проявите си от време и пространство.

Бог в човека се ражда чрез чистото Слово, защото Бог е И Слово. Преди да му прати Словото Си Бог на човека изпраща Мисълта Си. Те са свързани, но независими. Човек първо мисли, а после говори. Често не казва това, което мисли, но по е важното, че е мислил Божествено. Който мисли, че може да говори без да мисли е лъжец. Каквото и да прави, човек първо мисли. Друг е въпросът, дали е както трябва. Ценно е какво мислиш за това, което мислиш, а какво след него ще кажеш, не е интересно.

От всички Божии Мисли, които човек прихваща, една огромна част той прехвърля и препраща без памет за съдържанието им, но една част полупреработва и от нея „готовото“ поема два пътя: за по-нисшите от него като вибрация и за самият него, за да се ползва.

Много празни дума са изговорили устата на човека. Много глупости са изказани на глас, но това не означава че той не може да мисли Божествено. Когато това не се получава - ЗНАЙТЕ!, че той е който не иска да мисли ПРАВО и ПРАВИЛНО!

Закон: Мисли, който може Божествено да мисли. Останалото е човешко немислене, анти мислене. Човешко мислене - такова понятие няма. За улеснение така казваме, за да отбележим какво не правим.

Мисъл и Слово не се контролират. Всеки е оставен на волята си - да свързва или да разделя. Всеки е оставен на избора си - да го прави или да не го прави. Само Разделящият страда, а другият не. Само Непра-вещият страда, а другият не.

Божията Мисъл е Вълна от Любов, която ние трябва да се научим да хващаме. Тя е винаги Първа, Права и Правилна и такава до човека стига. Любовна вълна от Мъдрост се носи в ефира от етер и нещо по-висше и то до всеки достига различно и е различно възприемана. Човек не може да види сам себе си, но вярва, че Духовно е Красив. Човек не може да познае сам себе си, ако не използува Огледалата отвън!!! Привидно е уплетено и сякаш объркано, но е вярно.

Смисълът на Прихващането на Божествената Мисъл е колкото се може повече човек да се научи ДА ПРИЕМА, ЗА ДА ЗАСВЕТИ! Божествената Мисъл и Божествената Любов единствени пречистват и просветляват. Който това усети, проумее и хване (като схващане, а не като парализа) Малък Бог ще стане и ще разбере, че и Големият е в него.

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БОГ В МАТЕРИЯТА Е В МАЛКОТО и въпреки това човек не Го вижда. Само в малкото Бог ще съзрете, а в голямото - не. В голямото Бог никой не може да види, защото самото Голямо човек не вижда. Човек вижда само малкото и нека това не го изненадва, а по-скоро замисли, защо и в по-малкото още по-малкото вижда...

Да дадеш път на Словото в себе си (чрез, което Бог се ражда) означава ДА ДАДЕШ ПЪТ НА БОГ В СЕБЕ

СИ. Важно е Словото да се следи и контролира, т.е. човек да внимава какво приказва, говори или слово-изрича!!! Всяко Слово, което не е на място може да вреди и напакостява. Словото е форма, чието съдържание и смисъл могат да убиват. Бог ги е дал в Словото, за да ползуват човека и той чрез Словото да гради и съгражда. В този смисъл Контрол над Словото означава то да не се използува никога за лошо!!!

Често си задаваме въпроса „Каква е Божията Воля!“ и чакаме да чуем еднозначен отговор, но такъв не идва, не защото няма, а защото не сме питали или не знаем да питаме. Какъвто е случаят и с Христос! Той не дойде на земята да извести само, че сме братя, Бог е Бащата и колко да се обичаме. Узнахме най-жизнено необходимото, но едва ли с това свързваше мисията му!

С Божията воля така въпросът не стои. Важното при нея е не каква е, а КОЯ Е Божията воля?

Беинса Дуно: В изпълнението волята на Бога е силата на човешката Душа.

ФЕНОМЕНАЛНО, но само част от отговора даваше. От клечка кибрит, огън такъв се разгоря, че всички видяха Светлината!

Търсете в една идея същественото, определящото и ръководещото. Божията воля първо се изпълнява, а после се гледа за останалото. Така Бог, когато за нас премине в БОЖЕ означава, че вече желаем да задвижим нещата и Бог трябва да ни отговори след като ни чуе. „Ж“ в случая е зов за помощ, борба за живот, а след Боже Бог минава от потенциална в кинетична динамичност и едва тогава енергията Му заработва безотказно, а човек получава отговор на всичките си въпроси.

Бог посещава човека само, когато спи и Душата му отива Горе да се учи, т.е. вечер. Това е, когато Божиите помощници слизат в човешкото тяло да го реставрират и подготвят за утре. Сега стана ли ясно защо „нощните“ птици имат кратък живот, т.е. не живеят дълго.

След смъртта си човек занася Горе Три неща:

- Паметта за Съзнанието

- Любовта си

- Знанието си,

както и приложението им в името на Истината!!!

Беинса Дуно: Четири старци горе те изпитват. Кои са ти не знаеш. Но с питане казват, до Цариград се стига. Мъдростта, Любовта, Истината и Чистотата са четиримата старци, които Горе човека изпитват, до къде е стигнал долу на земята, за да знаят и накъде да го насочат!!!

Бог Горе е Едно (любов и мъдрост), но на земята е само Мъдрост. Пътят е: Чрез мъдростта към любовта да вървим, като я проявяваме!!! Нашата вселена Горе водят под името „Мислещата Вселена“. Как мислите, дали оправдаваме очакванията им и собственото си предназначение?!? Какво ли искаха с това да ни кажат, че толкова въпроси се надигаха понякога в нас.

Мъдростта без Любовта е слаба. Все едно да си без крак или без ръка. Мисълта без любовта ражда уродства, каквато е човешката мисъл. Мисълта с Любовта ражда Истината, а това е Красотата.

Истината може да бъде, и красива и грозна!!! Истината може да бъде, и добра и лоша. Зависи единствено какво заканваме към Мъдростта и Любовта чрез Мисълта си. Затова понякога от Истината боли, защото убива или не е удобна... Всичко с Любов отпред е в Духовния свят. Така Мъдрост + Любов = Истина (в материята), а Съвършенството като сборно понятие е равно на Безкрая...

Бог една Пътека към Себе Си е нарисувал и тя се нарича ВЕЛИКОТО РАЗНООБРАЗИЕ. Какви дума само!!! И в края и в началото на тази пътека лежи ВЕЛИКАТА ПРОМЯНА. Тези са възловите моменти в Знанието, но има и други.

Духът в Бога мени полюсите си за Разнообразие! И означава: ГОРЕ БЪДИ, НО ДОЛУ РАБОТИ! С МИСЪЛТА СИ ГОРЕ, ОЦВЕТЯВАЙ ЖИВОТА ДОЛУ (по възможност в бяло, розово и синьо). Това са трите цвята на любовта в трите свята на Бога. В името Божие служи на Бога, ближния, приятеля, неприятеля и себе си. Разнообразието е вложено в абсолютно всичко, в това число и в човека. СМИСЪЛЪТ Е ДА ПРОПУСНЕШ БОГ НАВЪН ОТ СЕБЕ СИ ПРЕЗ ВРАТАТА НА СВОЕТО СЪРЦЕ (като ти му я отвориш). Очистете и Бог ще зърнете като Светлина. Бог сега стои затворен в Душите ни зад врати, които не желаем да отворим. Не чакайте друг да дойде и вашата работа да свърши - и победата и успеха ще са за него.

Всичко натрупано с годините се чисти за съответния брой месеци. Ако си ял млечни продукти (каквито и да е) 30 години 30 месеца ще чистиш (като не ядеш). Велика е Мъдростта и Милостта на Бога. Учете се от Него.

Беинса Дуно: Човекът е като свещ запалена.

Черното в човека, каквото и да е то, не означава лошо, но не означава и добро. Просто черното не е толкова бяло вече, от каквото беше. Или не е достатъчно светло, за да видим бялото колко бяло е останало.

Лошото на нас се случва, защото е в нас, но пасив-но, статично, потенциално и..., но човек с живота си го събужда, предизвиква и кара да работи! Свръх високо напрежение! Така лошото в нас се увеличава и причината това да стане е наша.

От Горе непрекъснато ни изпитват, но никого не спъват и не мразят. Всичко от любов се прави за твоето изправяне и пробуждане. Всеки един от учителите по веригата ще ви изпита и провери, до къде сте стигнали в любовта си, колко ви е Съзнанието будно, как сте с Приложението, т.е. къде се намираш по Божия Път.

Разнообразието чрез трансформация Бог от Сянката Си прави по този Път до материята, където са неговите Синове:

- И надолу е нагоре щом отивате към Мене

- И назад е напред щом това е Пътя

- Щом е за добро, нека да боли - материята страда, а Душата не.

- Всичките ми Синове са пратеници и емисари, да се утвърдят в материята и да я Обожествят, за да Ми я принесат в Дар.

- Три са по-висшите неща, до които хората трябва да стигнат:

- Изпълнение на задачите с Мисията.

- Смисълът е Любовта, използувайте я за всичко.

- Божията воля е във всичко и над всичко.

Така е подредено, че нищо да не изпълниш, последната точка ще свършиш. Всички сме части от Цялото. Всеки е звено от Вериги две: Голямата и Малката, в които Бог е вложил Работещите си Идеи, най-важната от които е:

- Всяко следващо да е ново

- Всяко следващо да е по-будно

- Всяко следващо да е по-съзнателно

- Всяко следващо да е по-добро

- Всяко следващо да е по-любящо, т.е. всяко нещо да е по- от тези преди него.

Привилегиите и приоритети за човека са:

- Всеки следващ е Огледало на всички останали

- Независимо от Кармата си всеки своята чисти но помага и на другите. Кармата на Цялото съдържа всички останали, тя е най-важната. Освобождаващият себе си, освобождава Цялото.

- По-добре е да ви няма, за да ме има Мене... Смисълът да ви изглеждам, че Ме няма, е за да ви има вас. Само на съгласните се явявам и проявявам, защото не желаят себе си.

Беинса Дуно: Кармата е пет вида - Космическа (на Творението), Планетна (на Цивилизацията), Социална (обществена), Семейна и Индивидуална.

Бог: Вашите деца са Огледалото на вашите грешки, които сте допуснали и трябва да поправите, които ви очакват и не трябва да допускате, които ще откриете, за да се осъзнаете; което на другите сте правили, сега на вас ще направят те, за да видите резултатите които сте постигнали - и добрите и лошите, всяко нещо, което на децата ви се случва е урок, който вие не сте взели и ви очаква; който е забравил кой е и какво е като се огледа в децата си, ще разбере. ЦЕЛТА Е ДА ПОПРАВЯТЕ НА ВСИЧКИ НИВА, а за децата си само ще се грижите. Възпитанието оставете на Мене!

Непожелалите да разберат това ще страдат още докато „пожелаят“. Този е пътят за изчистването на всички видове Карма: На Голямото чрез малкото. Друг път не е възможен. От долу нагоре е чистенето, а от Горе на долу е даването. Чистенето е непрекъснат процес и става:

- Постоянно:

- Постѐпенно

- Постепѐнно

- По степени

И ОЩЕ КАК...

- Поотделно

- По-отделно

- По отделно

Бог не се шегуваше... Нежелаещите да поправят ще се връщат на земята докато „им се случи“.

Бог: Нежелаещите да ПОПРАВЯТ ще се връщат на земята НЕ ПО СВОЯ ВОЛЯ, но ПО СВОЯ ВОЛЯ ЩЕ СЕ ПОРАВЯТ до един! Не по своя воля означава КАР-МИЧНО, т.е. против своята воля доброволно ще пожелаят да дойдат и си довършат започнатото чрез Молба, Лично Решение и Желания за Промяна, с ДВЕ НОВИ ИДЕИ: Да продължат нагоре или Като слизат надолу да започнат от там до където последният път са стигнали. Под Слизат разбирай ОТБИЯТ, ОТКЛОНЯВАТ, ЗАВИВАТ. ВСИЧКО е минимум ДВУВАРИАНТ-НО и така по две до безвариантност за най-пробудените, които сами ще избират кой вариант да предпочетат, защото само техни са истинската Свобода, Воля и Избор. Грешникът не е в Божията Воля. Божията Воля у човека е Сводната Воля. Всеки до края ще носи своята отговорност без да роптае или като ..., всъщност няма значение, сянка е. Всички ще падат и стават, но главното никой да не забравя: ДРЪЖТЕ ГЛАВИТЕ СИ УСТРЕМЕНИ НАГОРЕ. Такава е ролята и съдбата на частите.

Бог: Расте Цялото, а не частите. Ако нещо расте, това е Цялото. Погледнати поотделно частите не дават Цялото, но го съдържат, имат го в частност. Не всичко има всичко в Духовното. Всичко е във всичко във материята. Много висши неща не са вложени, докато не се постигнат предишните, предните, първите. Горе това знаят и го следят, тези които раздават благата. Всичко се РАЗВИВА ,за да расте Цялото. Всичко се ПРОМЕНЯ, за да расте Цялото. Всичко се ТРАНСФОРМИРА, за да Расте Цялото. Това трябва да РАЗБЕРЕ всеки. За Съдържанието Тайната казва: По време на ЖИВОТА СИ всяка Част се докосва и до останалото, защото ВСИЧКО ЗА ВСИЧКО като вълна го пронизва, но само ГОТОВИЯ ще се протегне и вземе, за да си свърши работата. В този смисъл нищо не е скрито или забранено, но вие самите не сте готови да ползувате, защото не виждате. Само готовият е ЗРЯЩ.

Хаосът е Горе, а на земята Хармонията, после се измести и се преобърна, и така РЕДУВАТ СЕ, от човека е всичко... Истината е по-красива. И горе е Хармония, но като Хаос изглежда, както всяко нещо, което е неразбрано. Хаос е защото никой не може да обхване безкрайният му ред. Хаос има там където остават неща неразбрани. А неразбрани неща няма, но човекът не иска и да опита. Неразбраното е там, където липсва желанието за Мислене, а все наготово очакваме да ни се каже или поднесе всичко, та ако може и докато сме легнали. Не може. От „Всичко е възможно“, това не е..., не защото закона не работи... ЩОМ ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО И НЕВЪЗМОЖНОТО Е НА МЯСТОТО СИ.

Бог Горе и Долу в този хаос живее и това е Неговият Ред. Хаосът е най-добрият ред на Бога, защото какво толкова означават един ред и един хаос - въпрос единствено на Приемане и Възприемане на нещата. Колкото един Хаос е по-разбъркан, толкова той е по-подреден и колкото един порядък е по-подреден, толкова по-хаотичен изглежда. И днес, и днес много хора още приемат хаоса за ред и са прави за себе си. Въпрос на мислене и подредба, какво, че някои го предпочитат горещо...

Какво е Ред и Какво - Хаос? Все едно да кажете, че има съществена разлика между палач, паляч и пилач. Само Резервните варианти на Бога имат тези роли на палача, на подпалвача и пилеещият; като Будители, отиват на всяко подходящо място и чукат, блъскат, удрят, ритат, тряскат, праскат и те събуждат... Материята понякога се налага с нетрадиционни методи да се събужда, за да може човекът в нея да започне да работи за Бога. Горе го наричат Тропане по главите!

Защо при Бог Хаоса е най-добрия ред? ЗАЩОТО ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ! И естествено е докато го прави, така да изглежда!!! В Хаоса никой не може да познае Закона, защото остава твърде дълбоко, но който по Божията Воля върви, на него закони не му трябват; законите са за останалите... Законите са за престъпващите законите, но на земята в материята те са го подредили обратно: срещу всеки виновен да застава по един невинен, за да му се „отреже главата“ (като събуждане)! Пътища най-различни.

КОЙТО СХВАНЕ ЗАКОНА НА ХАОСА ЩЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ КАКВО ВСЪЩНОСТ Е БОГ. Такива са нещата от Божествената гледна точка, но от човешка: реда, е долу, а Хаоса - горе; други пък твърдят обратно. Преобладаващо е мнението за земята, че ако тука е реда, Бог бил Хаос, защото и долу сякаш редът е попрецъфтял. Съвсем нормално...

Защо Хаоса да не е вид Ред? Пример: Бог е Любов, а Любовта е Връзката със Съвършенството, което не е Любов, но само чрез любовта може да се отиде до него; без любов няма Съвършенство. Знаят го всички, но до един го правят обратно. Къде е тогава Редът и къде Хаоса. От нас зависи, но ние очакваме друг да ни го подреди. Това е основна човешка слабост. Чакането на другите твоята работа да свършат. И това не може във „Всичко е възможно“.

Син Божи е казал: Бог не съозволява в смъртта на грешниците, т.е. Бог не участвува и се различава от волята на смъртта.

Защо? В една смърт няма нищо Божестевно, щом едно нещо се повтаря многократно. Божествените неща са вечни, неизменни и съвършени. Всичко, което повтаряте по един път повече, не ви прави част от Сина. Грешиш, не поправяш, пак грешиш, замисляш се, отново грешиш, а-а да се престрашиш, до кога ще грешиш... осъзнаването и пробуждането при човека не са ясни. Е, как да бъде част от Сина или Син Божи! Само поправящите са негови чеда, а останалите същите като тях, но в очакване да се събудят. Ние не възкръсваме, а спим... Докато говорите за себе си, че умирате и сте мъртви, все така ще е. Когато чуете, че ще заминавате, тогава смъртта не се отнася за вас. Смъртта на практика е гърнето, където всеки ще си направи Равносметката и преживее отново своя живот в предъвкване на изминалия... Щом едно нещо се повтаря многократно, то не те прави част от Сина.

Син Божи е казал още: Написал Ви е на дланта си... Което означава ДАДОХ ВИ! Спомнете си на Рила чешмата с ръцете, които дават. Означава още ОСЕНИХ ВИ! С любовта си Бог ни осени, като ни я прати. И Трети смисъл има, но той не е за останалите. Някой да не помисли, че делим хората на тези, и на останалите! Не приемайте наготово всичко, което чувате, независимо, че вярвате! Смисълът не е в това, всичко да приемаме механично т.е. без да мислим, а да мислим и осъзнаваме всичко, което през нас минава. Това обяснявахме досега. Третото е: ПРЕДАДОХ ВИ! А да видим колко ще останат! И какво разбрали са!

Миналото през нас да ОСЪЗНАВАМЕ ЧРЕЗ ОСМИСЛЯНЕТО, ЗА ДА ПРИЛАГАМЕ. Няма друг смисъл. НЕЩАТА СА НА ФОКУС, КОГАТО СА ПОСТАВЕНИ В ИДЕЯТА (това, което Бог е вложил в нас). ДА РАЗБЕРЕШ ЕДНА ИДЕЯ Е ФОКУС!

От Горе надолу е: Единство - Подобие - Противоположности - Разнообразие - Материален свят.

Бог дарил е човека с Благата - Живот, Съзнание и Свобода, но като не ги е разбрал, той ги е направил зависими, т.е. подтиснал е! С тези Три Бог го е пратил на земята, за да „побеждава“ материята, а не да й слугува. Много грешно някои приеха, че трябва да я подчиняват и променят!!! От тези две човекът Третото избра - да й бъде роб и вижте до къде стигна! Той и да обича не може, а за любов говори. Човешката любов е заробваща, защото няма нищо общо с Истинската любов. Какво очаквате от един роб? Да обича като роб. Робска и заробваща е любовта на подтиснатия, защото мисли все за Свободата си и любовта му затова е оковаваща. Божията любов не ни се дава, за да ни освободи чрез другите, а за да се освободим сами. Себе си да освободим. Божията любов ни се дава, за да ни освободи. Тя е Съзнателна!!!

КАК БУДНОСТТА се държи в Съзнанието? Чрез МОЛИТВАТА, после чрез МЕДИТАЦИЯТА и на края чрез МАНТРАТА. Може и едновременно, но се пазете да не храните егото си. Може да са негови тези желания. Проверете! Будността в Съзнанието си ще държите чрез Молитвата, т.е. чрез Идеята за Бога в Сърцето и в Ума си едновременно. Такава идея за Бога е ВИДЪТ, в който всеки би могъл да ГО възприеме. Бог ще молим със сърцата си чрез ума, но никога механично! Спомнете си как бащите ви някога за вас са се молили и по същият начин и вие се молете на Бога.

ИСТИНАТА ЗА ПАДАНЕТО НА СИНОВЕТЕ Е, ЧЕ Е БИЛО НЕОБХОДИМО...

НЕОБХОДИМО Е БИЛО ЧОВЕКЪТ ДА ПАДА, ЗА ДА СЕ БОГ ПОВДИГА...

ЧОВЕКЪТ ВИНАГИ ЩЕ СЛИЗА (падайки) И ЩЕ СЕ ВЪЗДИГА (качвайки), ЗА ДА СЕ ПОВДИГА ЦЯЛОТО. Цялото расте, а не частите. БОГ СЕ ПОВДИГА, КОГАТО ЧОВЕКЪТ СЕ ДВИЖИ!!! СПРЕ ЛИ ЧОВЕКЪТ, БОГ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ!!!

За да превземе материята човек трябва да се движи, за да я осъзнае, трябва да я изучава с любов, а преди да я изучи трябва ВЯРА в Бога да има, защото само с Бог материята ще превземе!!!

„Човек“ означава: САМО ЖИВОТ ДНЕС, Е ВСИЧКО!

Всичко, което имаме е живот днес, но не искаме да разберем. И защо ли!?! Всеки Идеал има, а не е Духовен. Защо ли?! Запомнете: Всеки ИДЕАЛ е ДУХОВЕН! Идеал означава: Иде Бог. НЕ Е ВЪЗМОЖНО ИДЕАЛЪТ ТИ ДА Е ДУХОВЕН, А ТИ ДА НЕ СИ! Избери едно от двете: или ИДЕАЛ ДУХОВЕН, или ДУХОВЕН ИДЕАЛ (недуховен идеал няма)! Или пък избери себе си (животното) - това е Третия Вариант. И не се сърди на никого...

ИСТИНА + СЛОВО = БОГ ГОВОРИ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...