Jump to content

Седемте врати на Кръга


Ани

Recommended Posts

Седемте врати

на Кръга

Шест без седмия

са още пръчки,

а не сноп.

Сноп е седем свързани

пръчки, свързани

с Кръга на Дао.

Лае Дзъ.

Загадката на Врата № 1: ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ! - ТОВА Е ВСИЧКО. Ние не познаваме себе си. По какво личи, че не се познаваме? Обвиняваме другите за това, което е в нас, за това което сме ние. За което другите обвиняваш - ТОВА СИ ТИ. В другите - КАТО В ОГЛЕДАЛО - човек вижда себе си. Ако се познавахме щяхме да разберем, че НИЕ СМЕ ПРИЧИНИТЕ, а не следствията. В „Познай себе си!“ е Тайната, че БОГ СИ ТИ, защото Бог е и в тебе!

Загадка на Врата № 2: На Отцеубиеца и Кръвосмесителя е дадена Корона и Победа над Сфинкса! Отцеубиеца - е убиване на ПРИВЪРЗАНОСТТА КРЪВОСМЕСИТЕЛЯ - е СВЪРЗВАНЕТО между сродни Души.

Кръвосмешение буквално символизира свързване

Короната - е Свързването с Духа Победата над Сфинкса символизира, че СИ САМО НАБЛЮДАТЕЛ С ЦЯЛАТА МЪДРОСТ В СЕБЕ СИ.

Така раздвижването на Сфинкса е и победата.

Сфинкса символизира още СЪЗЕРЦАНИЕТО, а в него е Красотата!

Те. Чрез убиването на Привързаността е възможно само свързването между сродни души, е дадено свързването с Духа - е твое дело на съзерцаващия наблюдател с цялата мъдрост в себе си на Красотата!!!

Загадка на Врата № 3: Венецът на Увенчания върху главата на Уванчаващия; когато Увенчаната се слее с Венеца, Увенчаващата ще отхвърли Венеца; Увенчаното трябва да пламне посред Венеца на Увенчаващото. ЕДНО СМЕ. ЕДИНИЦИ СМЕ НИЕ (човеците). Когато човек се свърже с Духа, той се приближава към Отца си - това е главата на Увенчания, мъжкото начало (ти си Увенчания, а Увенчаващият е Духа). Венец - това е свързването с Бога, женското начало, т.е. Духът е женското начало -Увенчаваната. Т.е. женското начало на Бога ще отхвърли Привързаността и ще излее всичките Дадености на Духа. Следва СЛИВАНЕТО!

Загадка на Врата № 4: Не снемай Плочата от Гроба! - Запазвай (запазваш) даденостите във всяко Прераждане; съзнателно участвувай във всяко Прераждане. Това е възможно щом си преминал Вратите 1, 2 и 3 от Седемте Врати.

Загадка на Врата № 5: Едно е, ражда две, пият Три, мълчат Четири, създават Пет, слушат Безброй. -Това е цялата Верига.

Едното само създава Двете Начала. Едното се разделя на две - Първопричини и Второпричина, т.е. I и II Принцип.

Пеят Три и мълчат Четири са Седмите Врати на Първопричината с материята, пътеките, както кавала с дупките символизира човешките Чакри.

Три е Словото

Четири - формата. Чрез Словото и формата се образува Съдържанието, а Смисъла е в Двата Принципа. 3+4 Правят, създават 5.

Пет е СЪЗДАВАНЕТО (създаваното, а Създаващият?) аферата на материята, периферията на Бога, материалната Вселена.

Шест е слушат безброй - Действието им е равно на СЛУШАТ БОГА. Шест е числото на Материята.

Загадка на Врата № 6; Когато гледаш - гледай тъй, както би гледал, ако знаеше, че няма що да гледаш. - Да осъзнаваш Илюзията на този свят е задача от първостепенно значение, важност и смисъл. Смисълът е да осъзнаем илюзията на този свят, че нищо в него не се движи. Единственото, което в него се движи е Мисълта, Мисълта е, която всички движи, т.е. прави всичко да изглежда, че се движи. Запомни: Към нищо не трябва никога да се привързваш. Никога не трябва да се затваряш, а ще бъдеш отворен, открит, очакващ, отпуснат, означаващ и осъзнат, т.е. и не спирай никога това да правиш. Привързаността води до застоя и неразвитие, каквито няма, но така изглежда и вреди.

Загадка на Врата № 7: Ти ли си или те няма! Сляп Син и Сляпа Царица през Царството на Слепеца минават, за да върви от слепота към слепота; слепеят виждащите, а само слепият Син вижда. - Слепеца е Пътя на човека в Материята. Седем дава целия Кръг на Движението: идваш като слепец, запознаваш се какво е слепота и минаваш от живот в живот докато прогледнеш. Уж виждащите на този свят в материята са слепи, а само Сина вижда (работи) т.е. Кръга е слизане-качване-слизане веднъж и така до края, после отново качване-слизане-качване и така до началото и т.н. прочие... и други.

Знание (частично) за числата:

1 е на Бога.

2 е I и II Принцип. Добрата и Лошата Му страна (символа).

3 е Триединството (между Причините и Бога). Числото на жертвата.

4 е числото на Човека.

5 е човека с Бога, леснота.

6 е числото на материята, тегоба.

7 е изпълнение на Божия План, Вратите. Числото на Духа.

8 е материализация на Божия План, т.е. изпълнението на материята.

9 е Реализация. Завършването.

11 са двете Първопричини.

22 е натоварване на човека с извършването на Божия работа.

33 е осъществяването на материалната част - да се свържеш с Духа; да се свържеш с Бога, т.е. Сливането (възкресението) и Единението в един живот да станат. 11, 22 и 33 са числата на Творчеството.

Беинса Дуно: Бог си ти, Той си ти, но ти не си Той. Само към Бог в себе си ще се привързваш. Забелязал ли си, че никой от Учителите не гледа добре, бодро, весело, свежо, радостно, щастливо и оптимистично! А всички до един гледат особено - изглеждат ТЪЖНИ, гледат тъжно и сериозно, защото са загрижени. Никой истински учител не е БЕЗХАБЕРЕН и много работи и грижи има. Той всяка секунда е СЪСРЕДОТОЧЕН в това, което прави и няма време за празен оптимизъм. Тежко е и трудно, и той това знае: просто е тежко и трудно и това всеки трябва да знае! Учителите до един знаят, че най-лекото е ДА НЕ СИ ОСЪЗНАТ, но не води до никъде освен до дивите, безсмислени и напразни прераждания.

На земята няма работа - вие до един сте наблюдатели с целия ум в главите си и трябва единствено да съзерцавате, за да осъзнавате - това е Божията работа и Божия план за вас.

Беинса Дуно: Даже Ангелите не работят.

В изпълнението на Божията Воля влизат - Работа, учене и служене (по едно за трите свята). Но внимание! - ВСЯКО СЛУЖЕНЕ НЕ Е РАБОТА: работата е робство, а робството не е съзнателно. РАБОТАТА НЕ Е СЛУЖЕНЕ: тя е безсъзнателно изпълнение на дадена дейност. Учението е между работата и служенето, т.е. Смисълът за всеки е Духовността. Подреждането на Трите е от долу на горе... Така копаенето, орането и миенето не са работа, не е работа.

МЪДРОСТ + ПРОМЯНА = ЕСТЕСТВОТО НА ДУХОВНИЯ ПЪТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...