Jump to content

Воля и Вяра (първи път)


Ани

Recommended Posts

Воля и Вяра

(първи път)

Давайте доброволно всичко,

 което ви вземат принудително

- някой има нужда от Карма,

за да си взима изпитите.

Да вярваш, да простиш

и да любиш чрез волята

си е велико и мъдро.

Беинса Дуно: Там дето вашата мисъл се кръстосва с моята, това ще ме ползува. А че ви говоря е за моя сметка, когато не ме разбирате, а аз съм си въобразил, че можете, защото ВЯРВАМ. Учителят получава отговорите си от Бога, само когато хората срещу него са отворени и с жажда приемат Божието Учение. Всичко, което ви казвам, ако не бъда чут или остана неразбран, си е за моя сметка и отговорността си е моя, както и че съм загубил енергия.

Действително можеш да правиш каквото поискаш. Действително твой е избора да живееш както искаш, но с отговорността за последствията. Вина няма, но последствията се приемат, заради нарушаване на природните закони от страна на цялото човечество, т.е. човек е длъжен да поправя грешките и, защото е съпричастен на колективната вина, която всички кармично носим. Никой не пита и не се интересува защо не си знаел. Длъжен си и нищо не те оправдава. Незнанието не е смекчаващо вината обстоятелство, а конкретна индивидуална вина на незнаещия. Твой е проблемът, че живееш и се ползуваш от общото, но не знаеш законите, които го управляват.

Две неща има човек, но нито едно не ползува както трябва. В човека, и любовта, и мисълта са осакатени поне по сто начини. Липсата на вяра, неприложената воля, користната любов, егоцентризма, материалната привързаност, съмнението му във всички проявления и накрая прочутото му невежество е пратило човека отдавна в ада, но той и това не знае.

Две неща носи човек и не ги използува по предназначение, а тайната е, че благодарение на тях е жив и живее, все още засега, но докога... Смисълът на тези две е да бъдат използувани освен, за да си жив, но и да си свършиш мисията заради, която доброволно някога се съгласи да дойдеш на земята от горе. Тогава пред Бога пое обещание, че всичко възможно ще направиш, за да се поправиш и бъдеш полезен на Цялото Му. Използувайте любовта и мисълта си, за ДА СЕ ОСЪЗНАВАТЕ!

Човекът предпочита всичко в живота му да е случайно, да е въпрос на късмет и на шанс поради една единствена причина: ДА ОТХВЪРЛИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА БЕЗСМИСЛЕНОТО CИ ЖИВЕЕНЕ. От тази безотговорност произтекоха - по Теорията на Желанието - други две тежки ситуации, които и нормалният щяха да пратят в лудницата, но човекът не трепна. Това са Отричането на Бога и Живот както дойде - ден за ден (без срам и съвест), но с мечтите да бъде богат, здрав, силен, умен и прочут. Оказа се за щастие, че нямаше с какво това да постигне, т.е. имаше, но не познаваше силата им. Тогава рече, че животът е лош и прав беше...

Бо Ин Ра: Богат се става само чрез заложени в тебе ценности. Но днешният човек ги беше извадил и заменил с вещи и предмети от материята.

Грехът започва от сърцето и тогава идва умът. Сърцето не издържа напора на греха, а умът - напора на престъпността.

Беинса Дуно: Грехът дойде чрез жената, а престъпността, чрез мъжа. Сърцето се изправя чрез страдания, а умът - чрез наказания! Грехопадението е свързано с любовта, а тя седи в сърцето, т.е. грехът е във творчеството, а престъпността в разрушението, каквито са точно II и I Принципи. Майката е със сърцето, топлината и студа, а бащата е с ума, светлината и тъмнината; и двете са равни. Синът върви по бащата, дъщерята - по линията на майката; само Любовта е еднаква за всички.

Важно е да знаете опорните точки на умът, сърцето и волята. На умът е отзад на тила в контакта с Духа (веригата), където е Истинският човек, Душата. Опорната точка на сърцето е един пръст над Симпатиковата нервна система, а на волята е в мекото на ушите и от там по дъга отива в Третото око, между веждите и малко над тях. Жлезата на мисълта е Пинеалната или както я наричат още Жлезата на Активния живот, на волята е хипофизата, а на сърцето - тимуса.

За да вижда човек в Астрала е необходима сипна воля, но истинската, Божествената воля се дава след Сливането на Душата с Духа заедно с вярата, любовта, мъдростта, истината, светлината и свободата. Сега няма воля в човешката воля, но опити в тази посока трябва да се правят, както и в посоката на останалите 6. До тогава всичко у човека е едно ОГРОМНО Желание за различни неща и един СЕРИОЗЕН инат, само донякъде осъзнат. Волята получава своята сила от Истината, а Духовността се изработва чрез вярата. Вярата и търпението са служители на Словото. Преди словото беше Тишината. Останалото, което човек прави не е воля, не е с воля, а с упоритост и изгаряща страст, каквато е и Мотивацията на всяко несъществено желание.

У всеки е вложен стремежът нагоре като Даденост и това сам Бог постига чрез волята Си. Да станеш и бъдеш Духовен е желание, а не воля! Волята е нещо, което те кара да преодоляваш нещата, които не можеш. В „Духовен“ тайната е обикновена: това е огъня, който се състои от Три части - Овен, Лъв и Стрелец (СОЛ или ЛОС). Овенът е първата част на Огъня.

Волята е Силата да Променяш този Свят, да му Въздействуваш и това е всичко (за волята). Със желанията също се променя света, но само в материалните му параметри. Вярата дава силата на волята. Вярата дава Силата и на Словото, а търпението е, за да чуеш Словото, щом мълчиш.

Вярата без волята е нещо слабо. Първа е волята и след нея вярата. Вярата е път към любовта, а любовта е път към ТИШИНАТА. Любовта е част от Тишината, Тишината е СИЛАТА на Бога, мистерия, тайна, храна на Висшето. Тишината съдържа всичко всичко видимо и невидимо от Трите свята на Бога. Древното име на Словото е Тишина.

Искайте да бъдете Светлината. Тишината е сила, огнена субстанция, а както знаем - само огънят може да промени. Само чрез огънят ще бъде променен сегашния свят, сегашното твърдо време и грубият материализъм.

Защо древното име на Словото е Тишина? - Трябва да постигнеш Словото, за да постигнеш Тишината, а не обратното!!!

Така всичко започна да се нарежда по местата си: Неразделни вървят Мисълта, Чувствата, Словата, Волята, Вярата, Делата, Тялото и Мотивацията в живота на прилежния, послушния и прилагащ ученик, който всичко прави с любов, съзнание, разум и в името на

Бога за благото и доброто на Цялото!!! !!! !!!

Специална глава за Великата Тишина сега не е възможна, поради малкото информация, статистика и знание, които имаме, но ще се опитаме да дадем по-важното. Който постигне висшата Тишина ще разбере Словото, което вече е постигнал сам. Бог е Тишина. Бог е И Тишина. Да разбереш Словото Му е част от Пътя към Него Самия. Да разбереш Словото като живот е част от пътя на ученика и негова първа задача, защото самото Слово изразява Божествения живот!!! Живота в превод е: Да Учиш, Любиш и Служиш, което пък е (всичко на всичко) ВОЛЯТА БОЖИЯ!!!

!!! Светлината е Тишина и Мисъл. Тишина и Мисъл са едно. Беше Тишина и беше Светлина след Любовта. В Светлината ЧЕРНА ТОЧКА стоеше и след нея идвал Мрака с Бяла Точка в себе си, която греела. В Светлината черната точка е РАЗШИРЕНИЕТО, а в Мрака бялата точка е СВИВАНЕТО. След тези две са Тишината и Тъмнината, т.е. двете велики „Т“. Имало е и нещо Трето, от което Тъга безбрежна се е разнасяла навсюде, в резултат на Което при слизането Му в материята при Творчеството се е появило и последното „Т“-В-ТВЪРД-ЯВАНЕТО! До тогава е имало само гъстота с плътност, вибрация и вариантност...

Четири са основните елементи, от които всичко е създадено, но всички те произлизат от Пети, а той от шести и така до Седмия-Първи, от който тръгнало е всичко. И този Първи-Седми и до сега се намира в сърцевината на най-малкото и обгръща със Себе си цялото Творение, т.е. Голямото! Всеки един от четирите елемента е съставен от двата съседни и ги е съдържал, но се брои за нов, един и важен. Дори парадоксално всеки два съседни са били антагонистични като отношение, т.е. непримирими и сякаш противоположни и противоречиви. Всичко се върти в Кръг и всяко следващо е благодарение на предишното...

Закона е: В-С-ЯК-О едно е от две съставено, но с помощта на великото Трето (първо), без което нищо нищо не е - нито е реално, нито е възможно, нито е съществено, нито съществува между живите, вечните и съвършените!

Така всичко сътворено от човека не струва, но горе е съвършено и от горе идва с Плана за долу, за да се утвърди и в материята, но човек го разваля със своите амбициозни планове, проекти и замисли, в които нищо Божествено не е доловил и вложил.

Онези четири елемента, произхождащи от Първия приемете от Бог като едно. Проявеният Божи Син също е четири. ТАКОВА НЕЩО Е ТЪРЖЕСТВОТО НА ЧОВЕКА, КОЙТО ЕДИНСТВЕНО УСПЯ ДА РЕАЛИЗИРА БОЖИЯТА ФОРМА ЕДИНСТВЕН ПРИ ТОВА!!!

Вярата и Любовта са пътя за извървяване и пречистване на човека от натрупаната ПРАХ, което означава, че време е вече да излезем от тъмния Астрал и да влезем в света!!!

Сега си представете тази картина! Как чрез вярата и любовта човек ще се пречисти и какво правим в някакъв тъмен Астрал и за кой свят ни говорят! Срам ме е да се гледам. Срам ме е и вас да гледам. И срам е най-слабата дума, която успях да намеря, за да подчертая унизителното чувство в което изпаднах след това откритие.

Сега си представете същата картина!, но залепена върху черен екран (ек-ра-н) и си спомнете как се осъществяваше движението: кое се движеше и кое не, както и кога, както и кое движеше движещото се! Астрал е между небето и земята, а Мрака е часта, която сгъстява материята, какъвто е нашия свят, Ад. МРАК Е СЕГА.

!!! НИЕ СВЕТИМ - такава е Тайната!!! НИЕ В МРАКА

СВЕТИМ ЧРЕЗ МИСЪЛТА СИ!!!

Като Мислим и Чувствуваме ние Светим. Благодарение на Мисленето и Чувствуването си ние правим нещата, движим се и сме живи. Силата на Мисълта не е позната, но в частност можем да си представим онзи ореол, който изписваха върху главите на светците по иконите... Този ореол не е само там, а е около цялото тяло!!!

Отскоро Вярата е дадена от Горе, дадена е във волята, за да не падне духом човека!

Душата е съчетание на воля, ум и сърце. Тези Три са движещите сили на Душата. Човек, за да е жив, човек за да живее ТРЯБВА непрекъснато да мисли и това му е осигурено. Освен да мисли, той ще живее и като чувствува. Ако човек не мисли и не чувствува моментално ще умре!

!!! Обработвайте мислите си с електричество и чувствата си с магнетизъм (от слънцето, луната и земята) и ще разберете великите Закони на Бога. Те се разбират в процеса на живеене, но е нещо невероятно!

- Когато човек чувствува нещата, той взима енергия от мисловната същност в себе си, която е в главата, като я трансформира от електрическа в магнетична. Осъществена е среща на два полюса, които предизвикват движение, светлина, работа, раждане и даване - такова нещо е Трансформацията. Така е при чувствените типове.

- Когато си мислещ тип е обратно: човек черпи енергия от сърцето, като сега магнетичната енергия трансформира в електрична и по този начин се захранва мисловния апарат. Тегленето на енергиите е на Кръст: при Мисленето се изразходва сърдечния резервоар, а при сърдечния модел хора се изразходва енергията от мисловния резервоар. Смисълът е във Великата ТРАНСФОРМАЦИЯ, т.е. имаме, и кръга, и полюсите, и движението, и светлината, и живота, и работата (раждане) и всеки дава и служи!!!

Какво става, когато някои от нас имат предпочитание към един или друг модел на работа? Получава се дисбаланс в човешкия организъм, нарушава се равновесието в човека, хармонията е изчезнала и човек започва да боледува. Какво следва от това? Да живеем в Златната Среда!!!

Мислещият тип, който постоянно тегли от сърдечното казанче изтощава в тази част от себе си собствената си енергия и в посоченото място започва да се образува черен облак, който с течение на времето увеличава все повече и повече гъстотата си, своята пътност и енергийните канали в този орган се нарушават и запушват, т.е. спират да провеждат енергия до съответния център, в случая сърцето и симпатиковата нервна система. Подобно нещо се получава, когато подобен тип човек има в мислите си само негативизми, живее порочно, пълен е с недостатъци и слабости, които водят до същото. Следва принудителното или доброволно чистене, което винаги е болезнено, а страданията продължителни, докато човек възстанови болната част в себе си. До тогава сърдечната чакра минава през много болки, докато се прочисти и просветли, т.е. възвърне първоначалният си вид и сила. Става ли ясно, че след всяко нарушение на която и да е част в себе си, сами водим след себе си болестите независимо от причините, които сами сме: нарушена е дейността на Кръга: Мисъл-Сърце-Мисъл, а това не се коментира...

Подобно нещо е и механизма на Живота, чиято същност всички искаме да схванем, но бяхме забравили най-важното: че в основата на всички болести причината е първо Духовна и друга причина всъщност не съществува! Два резервоара всеки в себе си има и те трябва да работят хармонично, едновременно и в равновесие. Всяко засилване в едната или другата посока ще ви изправи пред болест, защото засилването на едната води компенсаторно до отслабването на другата, т.е. става изтощаване на единият вид енергия за сметка на другия. Получава се нещо като изсушаване на този възел - енергията се върти само в една посока и всичко това става по наша вина, защото първо не го знаем и второ сме предпочели едното пред другото, вместо да дърпаме заедно. Досещате ли се за вредата, която всеки нанася на Цялото с неразумният си начин и поведение на живот.

Труден е въпросът за мисленето и чувствуването и от там и въпроса за ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА! Много са желаещите да помагат на ближния, но не е безнаказано всяко участие в изпитите на другия, щом не си повикан, поканен, помолен, не ти е поискано, не ти е почукано и си дори нежелан.

Висшият окултен свят дава Три случая, при които човек може да помага и Три на Бога, които са свише възпитателни по своята разумност и мъдрост:

- Всеки може да помага, когато бъде помолен от брата или от ближния.

- Всеки може да помага, когато отсрещният сгреши смъртно с огромни последици.

- Всеки може да помага, когато Бог те кара да го сториш.

А това се случва при следните ситуации:

- Когато Бог ти се яви в сън или в медитация, чрез твоите учители (наставници) и те утеши, че ти не грешиш в момента.

- Когато Бог ти говори чрез благоприятни стечения на събитията около теб, че ти си в правия път, т.е. ще отчиташ по вдъхновението в тебе самия.

- Когато след молитва ти се дава, дали да се намесваш в пътя на братя, т.е. Бог ти отговори чрез твоето последващо молитвата решение да го направиш.

Едновременно ще работите с умът и със сърцето, за да сте хармонични и животът ви да е пълен и изпълнен с жизненост. Поддържайте в пълна изправност даденостите си от Бога и не пилейте напразно, която и да е от енергиите си.

формулата за възстановяване е Сутрин на ИЗГРЕВА (на Слънцето) да молим Бог да ни даде всичко, което е определил за нас чрез очите Си и това ще правите няколко дни подред. Ще се молите за Хармония в себе си...

Всеки трябва да открие сам и да осъзнае, как и защо Мислещите страдат от сърце, а чувствителните - от глава, т.е. по белезите които намираме или откриваме ще се ориентираме с коя от частите си сме прекалили. Дръжте в изправност своите системи: ум-сърце; мисли-чувства; любов-мъдрост и в едно ги дръжте, за да ви служат. Стомаха и сърцето са свързани в сърдечния резервоар, поради което и сърцето е в Духовния свят, т.е. света по-близо до материалния, като Божественото остава в мисълта, високо горе в мозъка в главата, но не човешките, а Божиите...

За тук са Волята и Вярата, за Духовното, за да не отстъпвате. Символ на Вярата е гълъбът, а волята е функция на човешкия Дух. Тогава Духът създава, Душата съгражда, умът нарежда, сърцето избърсва, тялото служи - ръководят го Волята и Вярата!!!

Беинса Дуно: Какво е Словото, което излиза от Устата на Бога и служи за храна на човека? - МИСЪЛТА. Словото е форма на Божията Мисъл. Всяко Божие Слово храни като Мисъл. Божията Мисъл е вечно между нас и никога не си отива, а само преминава като Прилива и Отлива или като синусоидата и не е без значение в този момент къде ще бъдеш Ти, когато тя е в най-високата си точка или в най-ниската си част! Всеки индивидуално ще прихваща Божията Мисъл според своята Чистота и Честота както и Степен на Съзнание, така и според своята Будност и готовност да служи на Божията воля и Божиите закони с любов. Важна е единствено твоята Вибрация, която горе разчитат дословно и са наясно къде и как си към Бога като Син, проводник, служещ и брат!!!

Мозъкът и сърцето са в процес на усъвършенствуване, защото малка е още тяхната ефективност в сравнение с това, което Бог е измислил за тях. Мозъкът и сърцето и сега ни служат, но човек не подозира просто какви помощници има!

Блажен е, който ги свързва чрез Пентаграмата в Хармония! Любовта трябва да е ФАКТОР във вашите ум, сърце, воля и вяра. Човек трябва да се стреми да изработи добро, благородно и разумно сърце, за да се ползува от неговите възможности. Не можеш да обичаш, ако нямаш просветлен ум. Не можеш да бъдеш обичан, ако нямаш сърце достойно за обич. Когато губите любовта си, търсете причината в своя ум, а когато губите ума си, търсете причината в своето сърце!!! !!! !!! За да дойде любовта, първо трябва да се появи ума. За да дойде любовта първо, трябва да се появи ума, т.е. без ума да е налице, любовта я няма. Умът предшествува любовта. Дето умът не работи, там не може да се появи любовта, там не може да се прояви любовта. ВСИЧКИ ДА ГО ПОМНЯТ И ЗНАЯТ! Когато умът напусне човека, той умира! Дойде ли умът, човек оживява!

В човекът има Три вида чувства:

- Чрез пипане да познаеш дали даден човек е добре или зле разположен към теб.

- Когато човек дойде до Висшето Божествено Съзнание или когато То дойде до човека, човек започва да разбира живота вътрешно, т.е. когато човек дойде до вътрешното разбиране на живота, той владее и трите си чувства.

ДА СЕ ПРОМЕНЯШ, ДА ПРОМЕНЯШ ФОРМАТА СИ ОЗНАЧАВА ВСЕКИ ДЕН ДА ВНАСЯШ НЕЩО ДОБРО В СЕБЕ СИ.

Беинса Дуно: Да умееш и да знаеш да служиш на Бога е изкуство по-голямо от което горе не познават и не признават: затова вегетарианството, въздържанието, послушанието, благодарността и служенето са равни на Божественост.

Различни са стимулите в живота, които подтикват волята да се прояви. За да се справи със слабостите си, човек трябва да е в равновесие: силите и енергиите в него да са в хармония, в хармония да са умът, сърцето и вярата му. И това става чрез Любовта приложена навън от него. Проявата на волята започва от разумния живот дето няма разрушения. Съзнателната воля е висша проява в живота на човека: нека всичките ни действия бъдат волеви и съзнателни. Който воля и вяра има, скоро всичките му действия ще станат съзнателни.

Волята е преди вярата и я води: двете се изпитват в Изпитанията. „Изпитание“ и „изпит“ е всичко през което човек минава до като е жив, за да стигне до висшето си Съзнание-Свръхсъзнанието. Изискванията са пет и трябва да се правят в Бога-будност, разбиране, служене, знание и приложение.

Волево изпитание е да седиш в правата вяра, а да искаш да бъдеш в „кривата“ заради егото си. Волево изпитание е да седиш - ЗА ПРАВАТА ВЯРА - всеки ден по 12 минути на един стол без да мърдаш и да се опитваш да мислиш или да не мислиш, но не и двете едновременно!!! Мислете за някоя добродетел, която много искате да имате, да притежавате и си я представете как влиза във вас и как ще се ползувате.„Пожелайте“ си една и мислете върху нея. Волята е вътрешно нежелание. Вярата е възможността да съзерцаваш, да разбираш и да проявяваш Словото (мисълта) като се вслушваш в това, което изговаряш или произнасяш!!!

Скъпо и красиво е Знанието за ПРОЯВЯВАНЕТО и заема особено място в живота на Духовния човек. Под Проявяване разбирайте:

- Потребността да пуснеш Божественото в себе си...

- Потребността да пуснеш Божествената част от себе си в материята, да допуснеш Божественото да работи навън, да проявяваш Светлината, т.е. да светиш.

- Да живееш по Божиите Закони и Истини

- Да издигнеш материалния свят до Божествения

- Да не спираш да го правиш.

Красиво е Проявяването в Действие.

Кое е важно?

Едно е важно. НЕЩО НЕПРЕКЪСНАТО ДА ПРАВИШ. Човек никога не трябва да стои бездеен, бездушен и безидеен. Човек никога не трябва да стои статичен, неподвижен и чакащ. Друг работата ти няма да свърши, а отново ще помогне на себе си, защото ти си отстъпил урока си. ПРАВИ ВСИЧКО САМ, ЗА ДА НЕ УМРЕШ. Прави всичко сам, за да останеш жив. Който държи да не изглежда мъртъв трябва да прави и проявява нещата. Който държи на себе си трябва да се движи, дори да не разбира Бог или Душата си. Ако знаехте как миришете от обездвижване и обезсмисляне не бихте спирали да ги правите. Не запушвайте носовете на хората със смрадта си! Движете се заради самото движение, дори и нищо да не правите. Смисълът не е толкова във вас самите, а в ползата, която всеки може да принесе за ближните, Цялото и Бога. Затова се движете.

Когато вярваш на всичко, си в II Принцип, но за да се прояви вярата ти, трябва нещо да вземеш от I Принцип, който е по-силния и активния. По блясъка на очите се познава ВЯРВАЩИЯТ. За колко не става въпрос. Много приживе не е възможно, но как да кажем „малко“ като не ни се събира в устата и дори не влиза. Две правила има Вярата:

- Вярата е съзнателно общуване с Бога, в Когото трябва да си АБСОЛЮТНО УБЕДЕН, че съществува (след първата запетая е второто).

Кое е по - до Бога? Абсолютната Вяра или Съвършената Вяра? Абсолют Му е Името Негово (АМЕИН). Абсолютната Вяра е първото, а Съвършената вяра е негова функция или ПРОЯВЛЕНИЕТО!!!

Два метода има за избиране (за проникване) в Божественото:

- Когато Божественото прониква (Словото Му).

- Посвещението, което всеки ден е по нов начин.

Силата на молитвата стои в това КОЛКО ВЯРВАШ,

НА КОГО СЕ МОЛИШ, КАК СЕ МОЛИШ, КАКВИ ЧУВСТВА ВЛАГАШ и КАКВА Е МОТИВАЦИЯТА ТИ и ЛЮБОВТА.

Вярвай! И най-малкото нарушение на закона е грях точно толкова колкото и голямата грешка, т.е. малки и големи грешки няма, има само Грешки, а още по-точно Погрешки и Непоправени Погрешки.

За да „чуеш“ молитвата си трябва да си цял в нея, да гориш. За да се чуе молитвата ти е нужно чистосърдечие и смирение. Когато се молиш спусни ръцете надолу, а главата дръж нагоре или напред към Бога и сподели. Ако се молите по един час на ден какво трябва, НИКОГА НЯМА ДА ОСТАНЕТЕ НА ЗЕМЯТА!!! Петнадесет минутната Молитва разрешава всички заблуждения, 20 минутна е закон за Творчеството, а 30 минутната е закон за равновесието, ни учи Беинса Дуно.

Яденето е мярка за Работата: както ядеш така работиш. Работи с Вяра и винаги ще успяваш!

Вярвате ли в това? - Велика е Тайната за началото на Началото, както и какво е имало, какво е било в имането, преди още да се е родила любовта в битието... Нямало е нищо. Нищо е нямало. Освен, ако е било там, но не се е виждало. Нямало е нищо, защото е било невидимо. Било е Марк и Тишина, а това е имане, а не нямане. И сега е така. И от тези две - в един миг само - се е появила Тъмнината и веднага след нея е блеснала Светлината... и биде Светлина. Появява се и сега. Тези две непрекъснато се редуват с единствената разлика, че светлосинята светлина на КОМУНИКАЦИЯТА се движи непрекъснато... От Мрака и Тишината е произлязла Тъмнината, но дълбоко в същността си те са едно и също нещо (с една съвсем малка разлика). В Тъмнината е имало и Тишина и затова тя е и по-рядка и по светла от Мрака. МРАКА И ТЪМНИНАТА СА СТЕПЕНИ НА ТВЪРДОСТ. Светлосиньото сияние се оформя в Тъмнината... Вярвате ли в това?... а колко много значи и колко много казва!!!

Центърът на Вярата е в дясното полукълбо на мозъка, надеждата - в лявото, а любовта е в цялото... Забележете къде седи любовта!

Индивидуалната вяра в Бога решава индивидуалните въпроси, а не въпросите на Цялото. Въпросите на Цялото може да реши само Вярата на всички хора едновременно, когато „се случи“ тъй дългоочакваното съзнателно повдигане на общественото Съзнание, т.е. движението на Цялото въобще стане факт, поради колективното събуждане на всички в Цялото.

Спасението на света ще дойде от Вярата. Вяра жива имайте и я прилагайте!!! Сложете Вярата за основа в Духовния си живот и можете да смятате, че сте започнали Великото Пътешествие в Невероятността!!!

За да се усили Вярата ви, вярвайте само във верните неща!!! Кои са те, ще научите в следващата глава.

Желанията са във волята, но за да стане волята ви диамантена, човек трябва да се изчисти от желанията! Човек трябва да се изчисти от свързаностите си, от привъзраностите си, от прилепчивостта и симпатиите си, от пристрастеността си и от своето доброволно робство и капани..., т.е. човек не трябва да бъде ограничен. ОТ ОГРАНИЧЕНОСТТА СИ БЯГАЙТЕ В ЗНАНИЕТО, ЛЮБОВТА (всемирната) И ПОКОЯ! Нямайте страх от нищо (страх няма).

НОВОТО, ПОСЛЕДНОТО НОВО... Вярата вече е в умствения свят, а умственият свят както знаем е Божественият на човешко ниво (индивидуалното). Умственият е индивидуалният човешки свят, който е Божествен. Когато не е индивидуален умът е отделно от Бога, т.е. не съществува. Умът, когато е функция от Духа, тогава е Божествен!!! Вярата е била в Божественият свят, но сега е в човешкия.

Какво държеше да ни каже Христос в словото си: „Преди да бъде Авраам, аз бях“? - Преди да бъде тялото, аз съм дал Духа ти!

Спасението е във вярата, надеждата и любовта. Вярвай на своето сърце и ще издържиш на абсолютно всичко! Само търсещият ще намери, искащият - ще получи и на чукащия ще се отвори, а ВЯРВАЩИЯ ЩЕ ДОБИЕ!!!

Който има Присъствие на Духа, внимателен е, наблюдателен и изпълнителен не боледува, той е бдителен. С Воля, Вяра и Внушение всички болести се лекуват!!! Какво е Вярата?

Бо Ин Ра: Ако си решил да споделиш тайната си, недей! Кой е този, който ще я опази по-добре от теб самия. Как можеш да имаш вяра на други, след като ти самия реши да я кажеш!!!

Само чрез Волята и Словото ще се спасите от слабостите си. Става чрез ОТКАЗВАНЕ, ВЪЗДЪРЖАНИЕ и ВОЛЯТА. Злото от Волята и Словото (мисълта) бяга.

Защо човек толкова трудно вярва, а не го прави изведнъж?

Калете сърцето си с воля и с вяра за доброто!!!

Благодарете на Бога за волята и вярата!

Всяка вяра е мъртва и делата не струват, ако Бог не е взел участие!!! А такъв случай до сега няма!!! Правете си сметка, когато говорите за вярата, каква е тя във вас и какво нещо изобщо е вярата. Истинската вяра се дава само на слелите Душата си с Духа (отзад), но дотогава ще усилвате наличната, предизвиканата, затвърдената и приетата, защото е малко заспала (латентна) и трябва да се събуди.

Ненаситността води до преяждане, а то до болест. Удоволствието не е в ненаситността, а във волята на хранещият се. Въздържанието умъртвява всички страсти, желания и апетити!!!

Имаш Волята и тя ЗАДЪЛЖАВА ДА Я НОСИШ ОСЪЗНАТО (волево) като й служиш, както и тя служи на твоите заповеди!!! Права да е волята.

Духът е волята, но с воля се постига: от воля и любов!!! От воля и любов се ражда чрез Духа в сърцето СИЛА наречена Светлина или ВЕЧЕН ЖИВОТ!!! Сам със Светлината си в сърцето!!! Волята е твоя, но ДА БЪДЕ НЕГОВАТА - посял си любов, Светлината е Плодът!!!

Накарай Мрака да се стъписа пред твоята Вяра, че знаеш как да станеш Духовен и вече си НА Пътя. ЕДИН Е всичките начални пътища... - Своята Воля слей с Божията и Й служи - това е, което ти трябва.

Едно е воля и друго - роб на желанията си. НИЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО НАШАТА ВОЛЯ ПРАВИ ОТ НАС!!! Човекът не знае на какво е способен... Да му кажем тогава - НА ВСИЧКО!

Воля и Способности, Искане и Труд е ЩАСТИЕ: Волята да вкараш в Духовността си сили, да си измислиш искана и желана форма и да се потрудиш да я изпълниш... До сега да си станал духовен...

ДУХОВНОТО НЕ СЕ ВИЖДА, ЗА ДА НЕ ВИ ЗАВИЖДАТ!!! !!! !!! Завистта всичко разваля, но Невидимото я изненадва.

Предстяваш си концентрирано и волево фантастични неща, но добри и създай предпоставките-импулсите да се сбъднат като Въздействие. Всеки миг усещането за Щастие ще получиш заедно с това в което волево се концентрираш. ВЪТРЕШНОТО СПОКОЙСТВИЕ НА ДУШАТА ИМАШ ЛИ, ЩАСТИЕ НЕ ТИ ТРЯБВА! - Това е светлата вяра в твоето ПРАВО НА ЩАСТИЕ!

Човекът чрез волята си може да промени (и победи дори) съдбата си, ако с любов подходи към всичко, което не му харесва!!! Потърси път само към твоя Свят на Причините, където Свят на Последици НЯМА!!! СЪЗДАЙ нови Духовни предпоставки, за да облекчиш Кармата си, да я заличиш и забравиш: СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА МОЖЕШ ДА КОНТРОЛИРАШ ЕДИНСТВЕНО!!! и само АКО СТАНЕШ ПОЛОЖИТЕЛНО АКТИВЕН!!! !!! !!! ВАЖЕН Е ПЪТЯ, А НЕ ЦЕЛТА!!! !!!

Никога не се съмнявай и бъди Оптимист! Не превръщай Вярата си в мъртва дума; медитирай върху всяка! ТО ще се случи, вярвай СИ...!

Воля непоколебима, непреклонна, непобедима, несъкрушима, твърда и ясна ще имаш и ще видиш Вярата ти каква е, а после и Духовността!!!

ЛЮБОВ+ЖИВОТ=

СЛИВАНЕ С ВСИЧКО ОСТАНАЛО

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...