Jump to content

Воля и Вяра (втори път)


Ани

Recommended Posts

Воля и Вяра

(втори път)

За да усилите Вярата си,

вярвайте на верните неща!

Всичко е вярно!

Всемогъщи Боже,

обичам те в Цялото,

обичам те и в мен!

И те благославям!

АМИН.

Повярвайте в това:

- Човекът може да лети

- Човекът може да ходи по водата

- Човекът може да вижда през човекът

- Човекът може да чете какво мисли другия

- Човекът може да пътува из целия Космос

- Човекът може да бъде на няколко места едновременно

- Човекът може да бъде Бог, ако повярва

- Човекът може да минава през стени

- Човекът може да лекува абсолютно всичко

- Човекът може да лекува с енергиите си

- Човекът може да контактува с Невидимия свят

- Човекът може да контактува с Душите на починалите

- Човекът може всичко, което и Бог може, ако Му служи на Волята, Законите, Съзнанието и Разума с Любов

- Всичко, което ви мине през главата, човек може

- Човекът може да минава през стени

- Всичко, което се съмнявате, можете

- Всичко невероятно и невъзможно и неизмислено човек може

- Не може измислилият всичко, да не може да го замести

- Човекът нищо не е измислил, но го може

- И несътвореното човек ще може

- Човек по буквите значи:

- Високо организиран честотен компютър е...

- Висш органичен и чист Космос е...

- Е всичко, което още чака (него)...(перспектива).

- Човекът е минал през всички форми, влизайки и излизайки от живота чрез Прераждането.

- Растенията на физическия свят са Мисли на Ангелите, а растенията на ангелския свят са мисли на човека.

- Някои хора с ограничени възможности за разбиране, никога не могат да станат Духовни и да повярват в каквото и да е преди да изживеят съзнателно животинската част от еволюцията си.

- Растенията и животните са резервоари на жизнена енергия за развитието на човека, но той още не знае да се свързва със силите на Природата; не е достигнал разбирането в себе си, за да го пренесе и навън. Още знанието няма, за да го ползува. Човешка слабост е все още, да приема растенията и животните като антагонистични на себе си, а НЕ Е ДОСТИГНАЛ СЪВЪРШЕНОТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ СМЕ ЕДНО, а в някои отношения те са дори по-доброто...

- Пропуснатите ползи, за които говореше още Христос са неизправените (непоправените) грешки.

- Където и да се намират човешките клетки след разпускането, при смъртта на техния човек, когато им дойде времето да бъдат събирани, Майката-клетка по сигнал ги събира до една и започва веднага сглобяването на духовното тяло на преродилия се отново човек, за да може да слезе на земята. Всяка клетка информацията пази и новата е придобила. Така Духовните клетки се събират и образуват Духовното тяло на човека с неразрешена Карма.

- Душата е съвкупност от умствените способности на човека и не само това. Душата е сбор от проявите на ума, сърцето и волята. Душата е матрица на Духа. Волята е функция на човешкия Дух, който оформя матрицата чрез ума, сърцето и волята. Душата е свиркащото устройство, което събира молекулите-клетки освободени при смъртта на човека-съзнание!

- Влияние има само там, където съществуват отношения на Взимане и Даване. Взимането и даването е ПРЕМИНАВАНЕ НА СВЕТИЯ ДУХ ПРЕЗ ТЕЛАТА И ЗАТОВА ТАМ Е НЕЩОТО (ВЕРИГАТА) ОТЗАД ЧОВЕКА.

- Времето е един фактор, който определя Движението, насоката на нашия материален живот, а Енергията е подтик на това движение отвътре! Енергията излиза отвътре и активизира навън времето, а времето работи само отвън, после влиза вътре и отдава енергия. Времето отвън чрез енергията ПРАВИ този свят (материалния) да изглежда това, което е!!!

- Душата трябва да се намира под контрола на Словото, а не на ума, защото ДУХЪТ Я ВИЖДА, а не ума! Умът е подвластен на желанията.

- Влезе ли във Висшия Свят от човека остават само корен, стъбло и клони от енергия: Духът е дървото с Трите части и ти ставаш Триединство с Триединството!!! !!! !!!

- Има ангели готови да сменят своя живот с нашия. В техният случай - това желание за слизане е продиктувано от неизчистена карма, която само в материята се изплаща чрез Служене, до постигането на святост. На земята единствено е възможно да видиш какво си постигнал чрез поправянето си, защото така си пожелал ти сам!

- Закон за Търпението няма. Закон и за Мълчанието няма. Те и двете са УСЛОВИЯ, но към закона на Жертвата - в който плюса става минус и обратно, а това е закона за Сътворението!!!

- Закона на Аналогията: Сравняваш всички процеси в света и виждаш, че те са едно и също нещо -МАЛКОТО СЕ ДВИЖИ В ГОЛЯМОТО! Човек никога не може да спре на едно място и да не се движи. Когато е спрял вътре в него се движат клетките. Когато клетките, са спрели в тях се движат атомите. Когато атомите са спрели в тях се движат останалите съставни части и така до края до ПИОНА, в който две неща само има, от които едното е материална-Духовност, а другото Духовна-материалност (като субстанция). Всъщност нищо не е в покой, но свръхголемите неща така изглеждат, както и свръхмалките - в абсолютен покой сякаш са, но не са!!!

- Бог е в недвижение, за да се движи останалото. Ние се движим само, когато Бог ИСКА - това е свързано с творческата ни част. Бог също се движи, когато ТВОРИ! В момента Човечеството осъществява един Негов Замисъл: Земята вече е на път към Него, тръгнала е от периферията към центъра да се прибира, навътре; все едно че сме листенце от маргаритка в жълтият център на която Бог стои, а ние циркулираме по периферията на белите Му листенца. На всеки лист Вселени от планети има, всяка на различен етап на своето развитие - едни се разбягват от центъра навън, а други се прибират към него. Като роената капка на този бял лист нашата земя се движи, първо отвътре навън към периферията и така обикаляйки листа започва в един момент да се прибира отвън навътре към центъра. Когато изпълним поредната идея на Бога и Той ни прибере в Себе Си, след кратка почивка тръгваме на друго място, по друг маршрут с нова идея да реализираме Божиите Планове за нас и по този начин помагаме на общата Еволюция на Цялото. Така всичко се върти във вечен кръг и сега представете си една огромна подобна поляна пълна с маргаритки, в центъра на която един Божи Син стои и служи на Отца си. Така Творението красивее и се усъвършенствува все повече и повече докато се развива...

- Плод на Самосъзнанието е Речта на човека!

- Спасението на човека седи в мислите и мисленето, в чувствата и любовта, и в делата му. Беинса Дуно няма книга, в която да не повтаря колко значими и важни са Мисълта, Чувствата и Делата, и свързаните с тях ум, сърце и Воля, съответно във физическия, Духовен и Божествен свят. Тази Тройна Тройка никой не трябва да пренебрегва и да подценява, като казва, че Спасението е дошло, когато в Умът е дошла Светлината, в сърцето - Топлината, а постъпките и делата ни до едно да са добри и благородни!

- Днес хората не вярват, защото е нарушена Хармонията им. Където има разумни, съзнателни и любящи процеси, там човек е добър. Само съзнателният човек е добър, свестен и съвестен. Странно нещо е човека: има толкова и невиждани богатства, които не познава, в които не вярва, а все иска и единствено вярва в парите.

- Светлината носи Божията Мисъл и остава и оставя в ума на Готовия, будния и съзнателния. Такъв

на земята се ражда на 2000 или най-много двама...

- При Молитва умът, сърцето и волята трябва да взимат активно участие едновременно! Такава Молитва носи Блага и само тя се чува. Пред Бога всеки трябва да се моли прав, чист, естествен и смирен, смайващ от скромност, доброта и търпение, светещ от чистота, вибрации и трептене, луд от желание, любов и вълнение!!! !!! !!!

- Най-естественият начин човек да се ИЗЧИСТИ ВЪТРЕШНО Е КАТО ДЪРЖИ ПОСТОЯННО В СЕБЕ СИ МИСЪЛТА ЗА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА ХОРАТА, т.е. ЧРЕЗ ВЪНШНОТО!!! С чисти и светли мисли, чувства, слова и дела ще вървите между хората и ще бъдете точни, лоялни, образци, дисциплинирани, за пример, даващи и контролиращи се всеки миг и няма да се интересувате как нещата, които правите ще завършат, а само ще ги правите, за да придобиете опита и другите от вас да се учат. Друг Път няма. Щом Първият Глас в Себе си си послушал, всичко което правиш ще завършва добре, но ти няма да се интересуваш. Благодарете непрекъснато на Бога за всички Божии мисли, които са ви докоснали и нещо оставили, така и за чувствата, така и за словата, както и за делата си.

- Бог ни учи, че първо се взима, а после се давало, но това не се отнася за земята, а за горе или за свръхсъзнателните и будни на земята. Човек не знае, че всичко има от рождение и от нищо няма нужда. Няма защо да се моли и нищо не трябва да иска, а просто да се пресегне в себе си и ще го има. Само на Съзнателният (Духовен) човек на земята всичко се дава наготово даром и за втори път, допълнително за преданното му Служене на Бога. Сега и качеството е друго, въобще осигуряването е пълно. Докато на земята земния, който не вярва, не люби и не знае, а и поради това не съзнава, нищо не получава, а и от себе си не знае как да вземе, дори да се сети, че има. Долу в материята първо се дава, а после се взима, за да може съзнателните първо да вземат, а после да дават!!! С още една разлика-земният винаги връща борчовете и услугите, а съзнателният получава до край.

- Човек има Три врати - на волята, на ума и на сърцето. Внимавайте когато ги отваряте. БЪДЕТЕ ОГРАНИЧЕНИ В ДОБРОТО И В ЗЛОТО! БЪДЕТЕ СВОБОДНИ И В ДОБРОТО И В ЗЛОТО. Ако едновременно не сте ограничени и в двете, вие не сте в правия път.

- Освободете се от всички мисли, чувства, идеи, слова, желания и дела, които тровят организма ви и вашата психика. Тази е една от основните задачи на ученика и Духовния човек: да се пази, да се чисти, да е господар на себе си. Който не е готов да пожертвува своите мисли, чувства, слова и дела за Божественото, не може да влезе в Божието царство. Божието Царство се взима НАСИЛА, но последното стъпало Бог единствен дава, дава се даром. Последното стъпало не се постигат или придобива...

- Възлюбени на Бога са онези, които носят Неговите Мисли. Всяка Божия Мисъл носи живот! За да си млад, здрав, жив, богат, умен, силен и добър внасяй в ума си добри, красиви и позитивни мисли. Плътта е слабото, възпитай егото си. Силното е Духа. Него приемай! В него вярвай! От него се учи! За да познаеш Отца си. СТРЕМЕЖЪТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША Е НАСОЧЕН ВИНАГИ КЪМ ДУХА, ЗАЩОТО ЗНАЕ СВОЯ ПРОИЗХОД!!! !!! !!!

- Животните са създадени чрез Словото (мисълта). Рече Бог да се създаде и те се пръкнаха. Словото означава РАЗУМНОТО НАЧАЛО (каквото е мисълта, но Божествената). Произходът на животните се крие в Разумността. От животните може много да научите. Животните имат известна степен на разумност и затова следващата цивилизация ще правят кучетата, доказали по безспорен начин три Висши качества развити - Преданост, Служене и Вярност, както и други, но да не комплексираме човека, защото е много чувствителен. Връзката е тази, че всяка цивилизация КЪСА ВРЪЗКАТА с всякакъв Разум. Животинският Разум е на по-висока степен и в по-висок свят от човешкия...

- Символите се употребяват, когато искаме да направим отвлечените въпроси понятни и лесноразбираеми, т.е. достъпни за човешкия ум.

- Смисълът е да примириш животинските сили в себе си и в Трите свята. С животинските сили в себе си ще примирите и Трите свята.

СВЕТЛИНА + ИСТИНА =

ТВОРЧЕСТВО В ИМЕТО НА БОГ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...