Jump to content

Двата огледални принципа


Ани

Recommended Posts

Двата огледални принципа

Човек и Дух има.

Друго няма.

Душата е Връзката.

А Светът не съществува.

ВТОРИЯТ ПРИНЦИП Е ИСТИНСКИЯТ... Вторият Принцип е съществуващият. Първият Принцип води произхода си от Втория, но не като негово продължение, а като негово Решение!

Когато се активират нещата във Втория Принцип се ражда Първия. Това, което не е, го няма никъде, но се появява от Динамиката на нещо друго; един вид Самовъзпроизвеждане се получава, както при деленето на клетките: от всяка една могат да се получат две дъщерни със абсолютно същите свойства, качества и характеристики, каквито имаше току-що разделилата се клетка. Нямаше нещо, което майката и бащата да имаха, а дъщерята (или синът) да нямаше. И всичко това ставаше при определени условия, а не хаотично, случайно или неконтролируемо.

Спомнете си сега Дезокси и Рибо - нуклеиновата киселина какво представляваше и как се делеше!

После си спомнете Магнита с неговите два полюса в краищата и какво във вътрешността му протичаше!

Накрая си припомнете нашата цел за материалното и Духовното за да е по-ясно предстоящото преживяване...

Първият Принцип Горе е Положителният, а Втория Отрицателния. Първият активен, а втория - пасивен, т.е. горе пасивно беше отрицателното (а активно беше положителното) не е грешка да кажете и активно-то беше положително.

Едно или две пасивни чрез себе си се активираха и раждаха Трето. Едно или две отрицателни неща чрез самоактивирането си раждаха Новото (положително), както -х- е плюс (в математиката). Някак странни изглеждаха двете самовъзбудили се пасивни превърнали се в активни от само себе си, т.е. каквито и две да се срещнеха РАЖДАХА ПОЛОЖИТЕЛНО!

Изненадващото Тук беше, че числото Три не съществуваше. Не съществуваше само, а като отражение на Единицата (Едно-то или Единния), на Първото.

Три е израз...

Светлина + Тъмнина = Така е създаден Света.

Как изглеждаха Двата Принципа, които всъщност бяха Един, който се саморазмножаваше, самоактивираше и самовъзпроизвеждаше чрез нещо което всичко активираше...

- I-ви Принцип: Положителен. Материя с форма и съдържание, солта и подсоляването. По-силния е мъжкия. Активен е и разрушителен. Разединява, разделя, не различава. Всичко в него е нервно, недоволно и болно сякаш. Тук са бедното, смазаното и грешащо. Така също лошото, негативното, омразата и др., т.е. всичко, което долу на земята слагахме под знака. Отрицателно. Тук бяха Ума-Его с неговите измислици - страх, стрес, срам, страст, грях, вина, грешка, лъжа и др. т.е. какъвто е умният човек на земен план - привързан, невеж и слаб. Тук всичко е активно, агресивно и силно, за да може да руши и прави път на доброто след него да твори.

Динамиката (насилието) от механиката в материалния свят беше във I-ви Принцип, тук бяха тялото и Душата, а също така ограничените - самоубийци, престъпници, убийци и най-тежката патология и на края мъртвите и смъртта като алчност!!! Този Принцип създава Космоса. Единствено в него нещата работят. В него е материалния свят със всичките му там тела, форми, енергии и сили. Тук е най-великата Илюзия наречена ВЕЧНО ДВИЖЕНИЕ, каквото изобщо не съществуваше. В сравнение с Движението в Невидимият свят, тук нещата бяха като спрели и така изглеждаха. Не можеш да слезеш в материята без да си лош, без да си си оставил его за изчистване, което горе си разкрил още с пристигането си и веднага в теб се е появило сериозно желание да разрешиш в полза на Доброто и Отца ни. Никаква суета горе не е разрешена. В този Принцип е Битието, видимата част на Света (за нас), още Противоположностите, Хаоса, Двойнствеността и Волята да го поправим!!!, като се утвърдим, превземем и саморазрешим. Единственото скръбно нещо, което стоеше тук редом до Светлината беше грозното, скръбта, глупостта и разсеяността (които не изброяваме случайно за мислещите и знаещите). С две думи тук бе налице цялата ТВЪРДОСТ (каквато и да е тя). Само тотално пречистените остават горе. Малко да имаш слизаш в материята. Христос казваше: „Само чрез осоляването човек може да се слее с Духа“.

Плюсът е голямата Загадка и Заблуда на последните хилядолетия. Състои се от два минуса, някой го назова плюс и тръгна измамата. Това не беше никакъв плюс, а два минуса, които нямаше как да бъдат предадени за прегледност и ги пресякоха перпендикулярно. Съществуваше единствено Великият Минус - ОТРИЦАТЕЛНОТО!, който горе в Първи Принцип нарекоха Положителното. Виж долу си беше както трябва, но тук Втора измама изскочи от битието и всичко се размаза, замъгли и скри. Истината стана лъжа и обратно - лъжата стана истина. Така прибавената вертикална черта, към хоризонталният Минус и пресичаща го по средата (като вид активност) беше също минус който нямаше как друго яче да се покаже, защото равенството вече съществуваше. С една отсянка, че действително тези две пасивни минусчета трябваше да се докосват, пресекат и срещнат, за да се активират. Това донякъде смекчи погледите, но измамата на плюса остана. А иначе минус по минус си е минус от където и да го погледнеш и каквото и да се срещаше, с какъвто и да е знак, последния се определяше от преобладаващото единствено като по-, най- или даденост (по сила). Единствено имаше противопоставяне на ЕДИН и СЪЩ ПРИНЦИП САМ В СЕБЕ СИ, от което произлизаше САМОАКТИВИРАНЕТО.Така стигнахме до извода, че едно единствено пасивно можеше чрез нещо друго да се самоактивира, както Съзнанието само произвеждаше своя активатор, който го караше да работи, но това вършеше битието, т.е. т.н. Перпетомобиле. Едното всичко само правеше!

Една разпечатка успокояваше, че перпендикулярният минус сочейки нагоре водел към Върха и такава беше неговата функция: КАТО ПРОТИВОСТОЯЩ ВТОРИЯТ МИНУС (в плюса) СЪБИРАШЕ ФОРМИТЕ И ТАКА НЕЩАТА ЗАРАБОТВАХА, но със знака плюс. Измамата никой не се решаваше да извади или отстрани.

II-ри Принцип: ОТРИЦАТЕЛЕН. Съдържа Духовния свят - света на идеите и смисъла, жената .слабото. Пасивен е и съграждащ. Той е Творящия принцип. Тук са събирането, сливането, неразделящото и различаващото. В него всичко е добро, любов, истина, мисъл, единение, щедрост, живота, мъдростта, красотата и Духа. Също така и радостта, щастието, човеколюбие-то, разума, приемането и съзнанието, т.е всичко, което долу наричахме ПОЛОЖИТЕЛНО (тук беше отрицателно) Тук в този прицип всичко е статично в потенциалност или потенцираност. Тук енергията е като ВИДЕЛИНА, т.е. невидимото, което си беше чист покой, подобие, единство, удовлетвореност, въодушевление, мълчание и внимание. Тук беше Великото Свръхсъзнание.

В СМИСЪЛА СИ II-ри Принцип казваше единственото: МИСЪЛТА ТВОРИ! Тук бяха още блаженството, свободата, безсмъртието, вечността и съвършенството. Тук творческата сила градеше върху разрушеното от Първи Принцип. Съзиждаше с мекота и добро, защото тук бяха наивните, доверчивите, добродушните, чистите, честните, почтените, искрените, вярващите, нищите духом. Тук бяха желаещите да живеят в Бога, до Бога, със Бога за Бога и прочие.

Единението ставаше ФАКТ, когато Двата Принципа се СЛЕЕХА!, т.е. ДУША И ДУХ се срещаха и никога повече не се разделяха. Творческата страна в Принципа е пасивността, пасивната или творяща пасивност. Горе работят КАТО МИСЛЯТ, а не като се трудят или копаят (като вид работа). Принципа работи в покой и статичност, а отстрани изглеждаше сякаш не работи.

Ако си №1 в Положителното, то си №Последен в Отрицателното.

Ако си № Последен в Положителното, си №1 в Отрицателното.

Горе е само Първи Принцип, Принципа на Подобието и закона на подобието. Двата минуса в плюса са две пасивни неща, които вечно се търсят и стремят едно към друго (както Душата към Духа), за да се свържат и така дават възможността на движението да изглежда, че е такова, раждайки Третото (новото), тук математиката беше в грешка: МИНУС ПО ПЛЮС = ПЛЮС, а не минус. ПЛЮСА е ПРОТИВОПОСТАВЯНЕTO НА ЕДИН И СЪЩ ПРИНЦИП ОТ ДВА МИНУСА, т.е. имаме активирани два Втори принципа, като умножени. Не е грешно и - х - = +, едно е.

Как и защо Първия Принцип е Втория (в резултат на какво?) И в резултат на какво Втория Принцип дава Първия? - ПЪРВИЯТ ПРИНЦИП Е ПРОСТО ВТОРИЯТ, КОЙТО СЕ Е ПРОТИВОПОСТАВИЛ НА СЕБЕ СИ!

САМОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ СЪБИРАШЕ И ОБРАЗУВАШЕ ФОРМИТЕ КАТО ПРЕДИЗВИКВАШЕ И ПРИВЛИЧАНЕТО, т.е. когато са раздалечени двата принципа, т.е. двата плюса, в тях се появяваше стремеж за събиране и става ПРИВЛИЧАНЕ! СЛЕД КАТО СЕ ПРИВЛЕКАТ ТЕ СЕ СЛИВАТ И ПРАВЯТ ФОРМИТЕ!

Съдържанието се местеше и в двата полюса, както и Смисъла. Горе Минус с Минус дава плюс, подобното с подобното се привличат и пасивното с пасивно-то...

Поотделно и само всяко пасивно е едно статично нещо, но готово всеки миг при среща да твори. По Закона на Еднаквостта, който казваше: Нищо еднакво не е. Две еднакви неща няма, т.е. от всеки две подобни, едното е винаги ПО- от другото независимо посоката. Привличането между нещата е заложено по принцип и съществува по Принцип. Всяка среща е възможна на всичко с всичко щом е на подобни (тук да се различават подобно и приблизително). Вечният стремеж на нещата да не бъдат сами и да се срещат ПОРАЖДА ВЕЛИКОТО РАЖДАНЕ на т. н. Ново (третото).

Е МОЖЕЛИ СТРЕМЕЖ КЪМ СЪБИРАНЕ У ВСЯКО ДА ИМА И НЕЩО ДА НЕ Е ЖИВО!?

Кога Духът става Дърводелеца, а Инженерния план II принцип?

Всичко е измислено: ставането и правенето е от нас чрез приемането и привличането на всеки две подобни...

Плюса е Проява във формата, а Минуса - пасивността, т.е. ако си се проявил, минуса ти е малък, вече не си пасивен, а си активен - ти си последен в минуса, но пръв в положителното, т.е. много проявените в материалния свят са малко проявени в Духовния. Активна е външната сила - кинетичната. Пасивна е вътрешната сила - потенциалната!

ДВЕ СИЛИ СЪЩЕСТВУВАТ: ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА - И ТОВА Е ПРИНЦИПА НА БОГА! Горе двете сили са едно, а долу по принципа на Огледалото са две. В материята едното е разделено на две, както мъжа и жената. По огледалния способ II принцип става I. Защо II принцип като единствен и важен не е назован Първи, а първи я- Втори? За да е пълно зашеметяването и от там заблудата за Истината, за да имаме какво да откриваме и към какво да се стремим!!! По огледалния способ I-вия става II-ри. Става вече казахме, чрез Завъртане и Обръщане - ПРОМЯНАТА!!!

Духът чрез Душата кара човека да се движи. Душата се движи по отношение на Духа, но е в покой по отношение на тялото - ето така тя е едновременно и двата принципа!!! Всичко е в зависимост СПРЯМО КАКВО Е ОТНЕСЕНО, което ВИНАГИ забравяме във въпросите си и от там ни идват и недоразуменията и неразбирането. Ние дори не умеем да питаме, защото не знаем, че това е точно ТАКА!!!

Всичко е ТАКА щом под него или над него няма степени. Духът по отношение на Душата не се движи, но се движи по отношение на Бога, Бог пък се движи по отношение на частите си или не се движи...

Запомнете: ВИНАГИ ЩЕ ИМА: активно и пасивно; положително и отрицателно; външно и вътрешно; позитивно и негативно; материално и духовно; Дух и Душа; мъж и жена; приливи и отливи; добро и лошо; горе и долу; малко и голямо и прочие.

ПОЛЮСИ РАЗЛИЧНИ ВИНАГИ ЩЕ ИМА, ЗА ДА ИМА ВСИЧКО. Подобно до подобно в безкрайността изглеждат като противоположни и това е съвсем нормално и за да бъдат те подобни е измислено да се привличат или отблъскват, според ситуацията, т.е. нищо не е измислено...

Друго Важно: Винаги активното ще е по-малкото, а пасивното ще е по-голямото. Малкото е произлязло от голямото!!!, както I принцип е произлязъл от II и ще продължи да произлиза винаги от него. Бог единствен е във всичко, ЗА ДА РАБОТЯТ НЕЩАТА!!! Той е нещата, които работят. Той е и субекта и обекта и намерението (действие или деяние). Той е и още нещо, но него ще оставим за вас...

Светият Дух и Кундалини в човека са едно и също нещо. Индивидуалният човешки Дух и кундалини са едно и също нещо. Такъв е Духът зад всеки от нас в тила, където е и Великата Верига от учители от невидимия свят.

ДАДЕНИ (като зададени) СА ДВЕ ИДЕИ: БОГ и човек.

Или Бог Големия и ти малкия - Идея №1. После е Големият ти и Той МАЛКИЯ - идея №2, Тогава какво значение има, кое е едно или две, кое е първо или второ, кое е единица или двойка, или А и Б...

Бог е Движението на Намерението, както в Дава имаше едно ДАВАНЕ, плюс Даващият, Даваното и Взимащия. Живеца, живота е Той, а те са от МИСЪЛ.

Бог и Син са също две такива Идеи. Две сили работят - активна и пасивна, никой не е излишен или в повече, всеки е важен и на място. Истинското име на Сина е Авенир: Седем като се съберат е той 33 = 6. Просто се налага да разгледате ВНИМАТЕЛНО една пишеща машина и знаците разположени в нея! Синът е първото Огледало, а „аз“ е огледалният образ на Бащата, т.е. Бащата е едновременно и двата полюса.

И горе и долу - истинските, вечните и съвършени неща стават чрез Любовта, с малката разлика долу, където Страданието се превръща в Любов.

Как страданието се превръща в Любов? Само в страданието човек разбира другия полюс. Когато си в Бога (Той отвън, а ти вътре) ти не си имал страдание, но сега си отвън (МАЛКИЯ БОГ е вътре) ти големия и следва да имаш страдания. Бог е извън човека, когато Той е Големия, а човека в Него - малкия. Любовта отговаря на музикалния тон Ла като вибрация.

Беинса Дуно: Свята Тайна е: В кръговрата на земята Жената става Майка на мъжа, а Мъжа става Баща на Жената.

Как да свържем Любовта с Подсъзнанието? - Любовта е Подсъзнанието. Свързват се чрез Будността: ДА СЛУЖИШ СЪЗНАТЕЛНО. В Подсъзнанието се влиза чрез Молитвата - тя е Ключът, но става по време на медитация. Само чрез Молитвата човек ще намери Ключът към Светлината, който всеки път търсим и това е Любовта!

Идеята в една форма се открива най-бързо като я отнесете към нейната непосредствена функция в живота: ако спада към градивната страна се смята за отрицателна; ако спада към разрушителната страна се смята за положителна, т.е. минава се през I и II Принцип.

Все по-дълбоко и по-дълбоко човек ще търси Смисъла и все в Словото - Мисълта - Разумното начало ще открива и то САМ, но и сам е смисъла да измества егото си и го извади от Служенето, т.е. чрез себе си по-висшето ще смени по-нисшето (егото). Стане ли изобщо въпрос за Слово и Смисъл - гледай ПО-ВИСШЕТО ОТ ДВЕТЕ!!!

Обхващането на идеите претворени във формите най-добре е изразено в Кръга и там работят свързано със Светлината, Съзнанието и Движението. Идеята е Светлината. Идея е Светлината, формата е Движението. форма е Движението и Съдържанието е Съзнанието!!! Една идея е искра от Светлината. Чрез Движението тя се определя в дадена ОГРАНИЧЕНОСТ (форма), т.е. границите на формата определят количеството и смисъла на едно движение! Съдържанието на една форма е количеството Съзнание вложено в нея. Съдържанието на формата оправдава нейното Съществуване, защото ОБУСЛАВЯ (благословена е) СМИСЪЛА НА САМОТО СЪЗНАНИЕ!!!

Беинса Дуно: От човека като го тъпче в материалния му живот Бог извлича необходимите сокове за поддържане на Великия Живот! Соковете за поддържане на живота са ПРОЗРЕНИЕТО, че си част от Цялото (твоето пробуждане като прозрение), че си зависима, свързана част и като такава притежаваща отговорност, да е СЪЗДАДЕНА С ЦЯЛОСТТА. В материята т.н. отговорност се изгражда неразделно, с любовта и саможертвата, които пък обуславят този процес наречен Живот! Една форма умира заради друга от любов чрез саможертва и с отговорност на вършеща работа за Бога!!!

Закон за Обвързаностите: Едно нещо зависи от друго нещо. Това е ВРЪЗКА, т.е. свързваш се с нещо, което те прави зависим. Всичко от всичко се влияе, помага му и му служи. Всички неща са в зависимост едно от друго.

СВЕТЛИНА + ЖИВОТ = БЕЗСМЪРТИЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...