Jump to content

Гърнетата


Ани

Recommended Posts

Гърнетата

Тежка тема и трудна,

както за обяснение,

така и за вярване.

Но Истина.

След смъртта си човек отива „горе“ в нещо като поле, което всъщност е тук, т.е. човек остава там където е бил, но в друго измерение, в зависимост от това ще се преражда ли и кога. Според вибрацията си той се нарежда и в съответното поле, но като Душа. Всичко зависи от това как си живял на земята. Полетата са най-различни и невиждани по размери.

Човек единствено не се преражда, ако е изпълнил Мисията си, т.е. слял се е с Духа или пък е познал Бога. Повече не се налага идването му в Ада, защото е изчистил Кармата си и няма какво по нея да отработва. Само такъв може да избира „горе“ как за в бъдеще ще живее и какво ще прави, защото е заслужил със земното си Служене. Просветлените и пробудените са Души изплатили дълговете си и прекратили задълженията си към веригите и кръговете. Съдбата си по-нататък всеки сам ще определя. Работата и горе е достатъчно за желаещите да служат на Бога.

Останалите се прераждат в интервала от 45 до милион години. Времетраенето е в зависимост от Кармата, която всеки има. Колкото е по-обременен човек, толкова по-бавно е завръщането му на земята. Осъзналите грешките си особено държат прераждането им да става бързо. Всеки сам пожелава да слезе на земята отново и да се поправи.

Какво представлява полето с гърнетата? Мястото му е близо до земята и е оцветено в сиво-червен цвят като залез. До където ти виждат очите е само гърнета в началото на което има един вход и в края един изход. Новопристигналите се нареждат най-отзад и започват работа. Започва се една равносметка на изминалия живот в един огромен обем с форма на гърне, в който като на филм можеш да проследиш целият си живот секунда по секунда. Придвижването в полето става според Съзнанието. Колкото по-осъзнаваш, по-напред се предвижваш. В едно гърне всеки може да си построи каквото поиска и да си създаде чрез мисълта всичко онова, за което на земята е мечтал. Началните 45 години са период на т.н. осъзнаване, разбор и равносметка, а в края са взимането на новите решения, поставянето на новите задачи и мисия, с които се явяваш пред Бога и обещаваш да поправиш. И заставаш на опашката да си чакаш реда. Гърнетата са енергийни форми, които по нищо не се различават от материалните на земята с някои особени белези само... Работиш в покой, все едно, че си си взел продължителна отпуска и в почивка твориш новия си живот. Готвиш се за новото си връщане на земята. Гърнето е среда от енергия.

Всички до един ще се връщаме на земята, докато и последната си Карма не изчистим и не остане и помен от нея. Долу на дело се показват обещанията горе, въпреки, че излиза, че при слизането си нищо не помним. Не е така. По желание и горе можеш да работиш, но това става на друго място, в друго поле. Полетата са колкото и вибрациите, вече казахме за какво става въпрос. Горе човек се убеждава, че тайни наистина няма и разбира как всичко се вижда и знае. И се срамува! Всеки миг от твоя живот се хроникира на запис, който разглеждаш обстойно при престоя си „горе“...

Смисълът е да слагаме поправеното във верни форми, за да можем на земята да претворим в дела. Става според Светлината на Съзнанието ни. Никой горе не може да понася целият боклук с който се сблъсква и е твърдо решен да се отсрами. Желанието за коренна промяна е първо, само и само да не си повече виновника за нещастията и на останалите от твоя Кръг или Верига... Когато се уверят, че в гърнето не сте си губили времето, а сте МИСЛИЛИ и ОСЪЗНАВАЛИ СЕРИОЗНО, ви приемат за готови и чакате.

Повече от всичко желаете да се преродите, за да докажете на Бога и на Веригата си, и на тези от вашия Кръг, че всичко възможно ще направите, всичко от себе си ще дадете, с цялата си енергия ще работите, но никога повече няма да допуснете това да се повтори. Дълбоко в Подсъзнанието и паметта ви ще закодирате цялата информация по новата Трансформация за това, което сте обещали пред Отца си и ще оставите в Ръката му единия край на Веригата си, за да Ви има...

В друг случай човек не престоява в гърне, а отива на по-високо място, ако е успял в последния си живот да повдигне Съзнанието си макар и с едно стъпало. Най-високо, в Рая отиват само успелите в един живот да преработят Самосъзнанието си в Свръхсъзнание. В по-висшите полета живеят Душите живели по-духовно, по-праведно и положително на земята. Тяхната Светлина е и ярка, и чиста, и ясна, по това ще ги разпознаете; те минават покрай вас като ангели. Светлината горе е на етажи и тук вече това горе е истинското Горе. Това е мястото над полетата с гърнетата, в съвсем друго измерение.

Гърнетата са полето на Недвижението, в което и сега се намираме, но по друг начин. В гърнето са само

Духът и Душата, защото те единствени могат да носят цялата информация за вида (собственика). Всичко е според Съзнанието и Осъзнатостта. Колкото е по-високо Съзнанието, толкова по-високо отиваш. И друго запомнете: Горе се мисли, анализира, разбира, разсъждава, но и се работи в смисъла на правене. Горе единствено не можеш да поправяш. До истината всеки сам ще стигне, грешките си всеки сам ще види и ще намери Решението за поправянето им. ГОРЕ ОСЪЗНАВАНЕТО Е БЕЗ РАБОТА, А ДОЛУ Е РАБОТА БЕЗ ОСЪЗНАВАНЕТО!!! Да бъде това така, ние сме си го измислили. Да бъде това така, ние сме си го направили.

Закона е верен: ВСИЧКО ПРИЛОЖЕНО ОСЪЗНАВА!!! Вместо слизайки от горе долу да пренесем със себе си и рая, ние се мъчим как ада горе да качим. Да, но не.

Стара окултна тайна е: да не се мъчим да убеждаваме неверниците в съществуването на каквото и да е. Тогава не можем да твърдим, че едно нещо съществува, понеже слепите не го виждат. Не можем да твърдим, че и съществува, по същата причина. Затова е нужно мълчание. Когато мълчим, те започват бавно да вразумяват и виждат Истината. Става в тишина и без досада! Можете да вземете всичко, което Бог е определил за вас, но от себе си, т.е. ще се протегнете, но трябва и да виждате какво имате и какво взимате. Силата на Бога се нарича Радост именно по тази причина, но тази Радост други я изживяват, т.е. умеещите да се самообслужват от себе си...

Разликата между Бога и сатаната е ЛЮБОВТА!!! Сега става ли ясно, защо от всички качества на Бога само Любовта няма антипод!

Който на земята постигне Възкресението или Единението с Бога, сам избира горе къде да живее и какво да работи, но все е Служене на Отца. По-доброто от живот на земята и живот горе е да избереш живот горе и да не желаеш никога повече да се прераждаш, но. Това НО е уникално красиво! Постигналите Човечността, Любовта и Състраданието чрез Великата Саможертва сами избират да слязат на земята след вземе, когато и да е и ДА ПОМАГАТ, но не от задължение, а по Разум и Съвест, т.е. от хуманна гледна точка, а това е сериозен Мотив и Аргумент пред Бога, за да ти разпишат веднага билета за слизане. Много не могат да гледат безпристрастно и хладнокръвно мъките долу и твърдо взимат решение да слизат и да повдигат според даденостите си. Такива са всички апостоли, светци и гении, всички пробудени и учители, но слизането е в пълно Съзнание.

Всеки Постигнал не е задължително да хареса нашата материална Вселена. В Космоса е пълно с всякакви, отработващи, всяка поотделно, някоя Божия Идея. Горе това с тяло не става, а с енергийно тяло, което сам си правиш според нуждите...

Горе жертвата е по-достойна за уважение, защото и условията са по-тежки, и работата е повече, но и отплатата е по-голяма (Духовната). Достойна е за уважение всяка проява, която има за цел да помага и дава!!! Бог все нови и нови задачи поставя на Посветените си Синове и на родените в Духа, но не това е най-важното в момента...

Четвъртият Вариант за Прераждане е най-тежкият. Почти не ни се коментира, за да не засилваме позициите му... Но Бог си знае работата. В едно квадратно поле с непознати размери се събират Душите само на Престъпници, убийци, разбойници, мародери и свръхпаталогични случаи. Тях Бог е определил за камъни, но ги чака да станат повече, за да образува някъде с тях някоя планинска верига. В живот като камъни всяка изстрадала Душа има възможност с милиони години да преосмисля положението си и да се осъзнава. Трудно се разчупват някои форми и време им е необходимо, за да се преориентират. За камъни да бъдат, Бог е определил най-нисшето, геноцида. За камъните рециклацията е най-трудна и най-дълга. Тук е мястото да потвърдим още веднъж тази привлекателност на самозабравилите се и саморазправящи се камъни: Всеки престъпник ще убива докато осъзнае, че не може повече да убива, защото нищо не прави, освен да видоизменя материя.

Най-неприспособимите към Божиите повели нека чуят и знаят: глупаво е веднъж достигнал човек да бъдеш, да се отклоняваш и започнеш изкачването си надолу. Камъка може да носи паметта на милиарди години, но твоето място не е там. За да заслужиш камък да бъдеш, определено си бил скот и деспот, нещо важно по пътя си пропуснал... Това наричаме падане от върха и носи кодовото наименование „падането на термита“.

С ей такива букви горе е написано: НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ НА ГЪРБА НА ДРУГИТЕ!

Стъпалата са: Етажите са: Етапите са:

- Камък - 4 вида - обикновен, скъпоценен, външен и вътрешен

- Растение - 4 вида -

- Животно - 4 вида

- Човек - 4 вида

- Ангел - не знаем.

Горе времето не съществува и значение някакво няма, както при хората. Добре е все пак да не бъдеш външен камък и милиони върху спокойствието ти да газят, докато работа имаш и трябва да мислиш, но и това е част от пътя и уроците са за теб. Защото има камъни толкова навътре, във сърцевината на скалата, които осъзнават в мир, тишина и покой. Било невиждан покой и се чуваше дори, че не било никак лошо.

Не е лошо да си упорит, но в Доброто, а не в тъпотата. Струва си да опиташ Красотата, Щастието, Хармонията и Съвършенството пред всичко останало, което се сетиш! ТЪРСИ, КОЕТО НЯМАШ, А НЕ БИЛОТО...

А до онзи момент кога ще стигнете, на жертвата, когато ще сте готови Кармата си да обремените, но човек да спасите! По-далечко е от камък до Бога да стигнеш, отколкото от човек. Толкова ли е трудно за разбиране!

Прав е Бог като „казва“: Това, как да живеят си е тяхна работа, а мен единствено ме интересува да го правят!!! Как, не знам. Както знаят, но да не спират. Имам нужди и от планини и от свръх твърда материя, от всичко имам нужда. Понякога наистина материята е толкова много, че и остава, но съвсем друго е Красотата, когато се сътвори чисто нова и цяла вселенска система, и остане, отколкото да не стигне. Но знайте и друго: ТАМ НЯКЪДЕ ДУХОВНОСТТА Е ПОРАСНАЛА ЗА СМЕТКА НА ТЕЗИ МОИ СИНОВЕ!!!

Така е, но ако искате нашето мнение, ето го: Да станеш причината от теб да се сътворят планини и нови системи, е може би най-сериозният начин да ни съобщиш, че все пак ставаш за нещо. Вярно е само това, че ще бъдеш Първият Камък, а това е Път...

ИСТИНА + СВЕТЛИНА = ПРОЗРЕНИЕ

Krum_Krumov_005.jpg?fbclid=IwAR1zXQjBMj5

Фигура №1

Това е безкрайното поле, в което Гърнетата стоят и чакат ред, за да се преродят на земята. Идват от долу и застават най-отзад. Придвижването им става според Осъзнаването. Движението е напред към изхода, където най-готовите и осъзналите очакват своето Прераждане. Колкото по-бързо е осъзнаването, толкова и по-бързо идва редът за Прераждането. Това е полето най-близко до земята, където най-често отиват живелите според материализма атеисти, а по-развитите (като осъзнати) отиват по-нагоре и там животът е друг.

Krum_Krumov_006.jpg?fbclid=IwAR1zXQjBMj5

Фигура №2:

Зад човекът, откъм гърба се намира тъй нареченото Астрално (ментално тяло), в което се намира Истинския човек, като Дух и Душа, - Тук е цялата Верига от Наставници (учители, водачи) плюс целят Невидим свят за теб. В елипсата отзад е твоята истинска индивидуалност. Смисълът е елипсата да се влее в човека, като за целта Връзката горе трябва да се асимилира, т.е. скъси и стане едно с тялото. Става с живот в Чистота, праведност, Истинност, Любов, Мъдрост и Разум. Духът, който протича през човешкото тяло е на практика т.н. и познато в будизма „кундалини“, което протича отзад през гръбначния стълб и през четала и отпред излиза през върха на главата. Отзад е входа, а горе е изхода. Колкото е по-чист човек, толкова движението на този Дух е по-безпрепятствено през Сушумна и чакрите са най-пропусквателни.

Krum_Krumov_007.jpg?fbclid=IwAR1zXQjBMj5

Фигура №3

Веригата така изглежда: В горният край Бог я държи в ръката си, а в долния, най-ниско в материята си ти, а цялото разстояние от Горе до долу е населено според измеренията със Наставници, Учители и Водачи. Асимилирането (усвояването) става „един по един“, до сливането и с последния горе. Нивото е: тръгва се от теб най-нисшия и постепенно до горе, първият до Бога е Архангел - твоят последен Учител. Смисълът е в Сливането със абсолютно всички и става за много животи и прераждания до мига в който Бог преценява, че това се е случило и ви прибира до един при себе си и Ви се дава нов Живот според качеството на свършената работа. Веригите на всички са различни, както и броят на Наставниците в тях. Всичко е според Степента на Съзнание на този най-долу, на земята.

Krum_Krumov_008.jpg?fbclid=IwAR1zXQjBMj5

Фигура №4

Хиляди са пътищата В тялото на човека, по които тече и протича Божият Дух като енергия или кундалини. Разклоненията са по цялото тяло и на практика се захранва всяка клетка. Посоките са най-различни и всички до една под формата на буквата X или на Кръст. Само Общия поток е един и той минава отзад и отпред през Средата на човешкото тяло, веднъж отгоре надолу и втори път - отдолу нагоре.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...