Jump to content
Ани

Чистота и светлина

Recommended Posts

Чистота и Светлина

От психологическо естество

най-важното е да избягваме

силните и негативни емоции.

Раздразнената чувствителност прераства най-често и се завихря във видовете гняв, мъка, страх, злоба, завист, суета, ненавист, омраза, алчност и гордост. Тези десет хранения са външни. Вътрешните са на мисълта, чувствата, словата и делата и също са разпределени 3:4:3.

На Мисълта - алчност, невежество, негативни (лоши) чувства.

На Речта - лъжа, клевета, лекомислие и лицемерие.

На тялото - убийство, грабеж и неморален секс (като поведение).

Важно е да знаем, че за да растем и се развиваме Духовно от огромно значение е да държим мислите, чувстват, словата и делата ЧИСТИ, ПРАВИ, СВЕТЛИ, ПРАВИЛНИ И ИСТИННИ, т.е. за Бога.

В човешките чувства влизат желанията, а в нашите мисли са идеите.

Чувствата се делят на Топли и Студени, като негативните са топлите, а позитивните - студените. Тайната е почти смразяваща, но красива!!! Топлото на физическия свят е студено на Духовния и студеното на физическия свят е топло на Духовния. Произвеждането на студ или топлина е едновременно. Така гнева произвежда в човека на физическото поле топлина и същевременно произвежда студ във Духовния свят. По това ни познават. Любовта във физическия свят произвежда студ, а в Духовния топлина. Мислете върху тези неща. И особено що се отнася до Светата Идея: ДА МИСЛИМ, ЧУВСТВУВАМЕ, ГОВОРИМ И ПОСТЪПВАМЕ ПОЛОЖИТЕЛНО (позитив-но), кому това е необходимо и как ние се ползваме. От лошото полза никой няма - и горе и долу. Веднъж хабим енергия и после произвеждаме горе студ. Полза никаква и в двете посоки.

Трима човека в човека правят нещата и всеки може това различно. Човекът - животно (нисшия човек), Човекът - Човек и човекът - Бог, т.е. ТИ СИ Канал, Посредник, Свидетел, Посредник, Участник, Посланик, Ученик, Приемник, Съратник, Наблюдател, Съдружник и Син. Да не бъдеш каквото искаш си виновен лично. Можеш да бъдеш всичко, което искаш само предаден в ръцете на Божията воля, но след това.

Човек е канал на Божиите Идеи и не само той. Всяко живо същество в Космоса служи по този начин, като Преносител, Предавател, или ако най-добре ви звучи: Ограничен био компютър, който има СЪРЦЕ.

Щом за всички е така, нямаме против, но в противен случай егото не би въстанало , би се възпротивило и високомерно би вдигнало глава...

Важното е какво в живота си правим!

Важното е какво с живота си правим!

Важното е какво за живота си правим!

Важно е какво за Бога правим!

Важно е какво правим за ближния!

Не е важно толкова, че сме водени и ръководени, а как изглеждаме е последното, което трябва да ни интересува. „Изглеждаме“ тук е равно на свършили си работата Божии Синове.

Важно е също така, правилно да схванем и определим Задачите си, за да ни е по-лек пътя и ги отхвърляме като разрешени:

- Да учим, работим и служим е всичко за всичко, като МИСИЯ.

Задачите в тази Мисия (от мисъл) са различни за всеки, но в общи линии съдържат основното като схема за всеки индивид:

- Да приемаме, да сме отворени и открити, да прилагаме, да сме будни, да обичаме безкористно абсолютно всичко, лошото да не познаваме, да бъдем естествени, да излезем от желанията и да се оставим живота да ни води (каквото стане), но в ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ.

Всичко това можем да обединим под едно друго слово наречено ОПИТНОСТ ПРИДОБИТА ЧРЕЗ СЪРЦЕ И

УМ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА БОЖИЯТА ВОЛЯ.

Много са още красивите идеи, които можем да прегърнем и заживеем според тайните им:

- Разреждане гъстата материя, в която живеем.

- Да различим окончателно животното ли сме или Сина в себе си.

- Да живеем като Души, за да се справим с Кармата си.

- Смисълът на всичко е всичко, което правим да мине през Съзнанието като осмислено, осъзнато и разбрано! Нова Вибрация.

И от особено важно значение е никога да не забравяме Трите вечни на Христос:

- Всички сте братя

- Обичайте се

- Бог е Бащата

Последните Три Тройки са за из път:

- Да научим законите и в трите свята и ги спазваме.

- Да вработим всички Добродетели в себе си.

- Да реализираме всички скачвания.

- Да постигнем Сливането, Единението и Единството Основните Тройки по Пътя са: Всичко да правим едновременно

- В Трите свята

- За Бога, ближния и себе си

- в мислите, чувствата и делата

- чрез любовта, мъдростта и истината

- за знанието, живота и свободата

- чрез Светлината, въздуха и водата

- в името на Светата Троица - Бог, Светий Дух и Син Божи.

Смисълът за постигането на Свръхсъзнанието ще бъде единствено възможен, ако заживеем веднъж завинаги без никакви желания и превърнем живота си в достойно служене на Божията воля с Любов и Разум за благото и доброто на Всичко, т.е. чрез Божиите идеи да вървим в Еволюцията без да се срамуваме.

Важни чувства, които по пътя си можем да ползваме, за да не спираме никъде са: - смирение, търпение, мълчание, милосърдие, съзерцание, благодарност, любов,

Истинност, добро, т.е. ВСИЧКО СЛЕД ДОБРО, ЧИСТОТА И БОГ е правилното, вярното и необходимото.

Какво ли сме изпуснали...

Начинът! Начин няма. Начините са колкото са и индивидите. Твоят начин не е моят. Моят начин си е само за мен. Участвувайте в това, което правите съзнателно по любов и го преживявайте сякаш от него ви зависи живота, накрая извадете поуките и хвърлете дълбоко в подсъзнанието да помага. Никога не питайте за начина. Каквото ви кажат е чуждо и не се отнася за вас. Ще си спестите огромни главоболия, ако изберете чужд път, само защото ви се виждал чудесен. Чудесен е за неговия собственик, но не и за вас. Вашият път е не по-малко прекрасен, но ние сме отвикнали да се радваме на нещата, да ги наблюдаваме и оценяваме.

Бог знае, че Красотата е във Великото Разнообразие и затова е избрал да срещне всичко с всичко. Иначе какво му пречеше да създаде само Исусовци и Буди, Мохамеди и Зарадустри и да спре. Не е в еднообразието смисъла, а в многообразието. Скучно и сиво ще е всичко едно и също да бъде. Тогава вече първи ще кажете, че Бог няма, защото това е толкова глупаво.

Докато питате какво да правите направете каквото и да е и ще разберете, какво е трябвало. Всичко, което направите и то е за доброто на Цялото, доказва автоматично, че вие сте ОСЪЗНАТА ЧАСТ НА ЦЯЛОТО.

Без Сърцето човек е Компютър. Секса без сърце произвежда топлината във физическия свят, но студ в Духовния. Когато за умът говорим, разбирайте го по два начина: ум във физическия свят и Ум в Духовния, а това са две различни неща. Егото е функция на ума, а Ума е без его. Първичният ум е ограничаващ и стесняващ, а Божественият Ум - Съзнание е РАЗШИРЯВАЩ, гонещ границите на Всичкото. По същият начин - да уважаваш себе си и себеуважение са две различни неща - по едно за двата свята. Тези два свята - физическия и Духовния се намират в Божествения. Себеуважението е егото и неговото животно, а да уважаваш себе си е равнозначно на това да уважаваш Бога в себе си. Само с Умът и Сърцето си човек ще съзрее и стане едно с Бога, когато не си вече и индивидуалността, която беше. Малкият ум те отделя от Бога, егото те отделя от Отца... Вече частта не е отделно, а едно с Цялото. Днешно време почти е трудно да откриете човек, който да уважава себе си, а за любов да не говорим. Човек не се обича и не се уважава, защото непрекъснато се сравнява. Особено голяма грешка.

Господ те е създал нормален, но не обикновен, а специален и уникален. Друг като тебе няма. Тогава с какво и с кого се сравняваш! Ти си си Ти. Ти Си си ти и се почитай, уважавай и обичай. Не се опитвай да бъдеш като някой - това е подражание, амбиция, слабост, имитация.

Ошо: Ти не си копие под индиго, а уникат, несравним и безподобен. Точно такъв какъвто си, ти си единствен. И запомни: Обикновеното не съществува! Бъди щастлив, че си между избраните да бъдеш, че Бог на теб се е спрял, имало е за какво. Ето това „КАКВО“ е съществувало. Какво Си Ти е от значение, а не да приличаш на някой. Бог те е предпочел, за да се доусъвършенствуваш - да се радваш на живота, да се учиш, да Му служиш, да се наслаждаваш, да участвуваш и да осъзнаваш. Глупавите образуват планините, а ти ще им показваш какво трябва да станат, ако...

Ти си си специален и нямаш никаква нужда да ставаш от тук нататък. Всеки е уникален, универсален и единствен по рода си. Като теб не е имало преди, няма да има и в бъдеще.

Ошо: Бог този калъп веднъж само е използвал, после го е счупил и забравил. Друг в този калъп не е правен, би било ужасно глупаво да се губи време и енергия да се правят едни и същи неща, т.е. ти вече си, а не се налага от тук нататък да бъдеш. Просто бъди! Самото ти усилие ще те превърне в обикновен и от единствен ще станеш елементарен.

Ошо: Ако искаш да разбереш лотоса, ще трябва да станеш като него. Сега прозира ли, защо НАЧИН НЯМА: Бог не е дал никакъв начин. Той обикновени Души никога не е правил и от твоя проблем не се интересува. Дал ти е единствена по рода си Душа, която е направил точно за теб и на друг не я е давал. Друг с твоята Душа не съществува. Останалото са подобия.

И отново Тайна: Ще се държиш в Средата, само когато се накланяш към двете крайности и ги опитваш - това е Красотата. Не трябва да избираш. Ако избереш, ще паднеш. А ще редуваш и нищо няма да пропускаш през теб да мине неотчетено, непроверено, неопитано и необмислено. И последното: Ум и Сърце не забравяй - всичко през тях прекарвай и в едно свързвай. Когато едното от двете подцениш или забравиш, ще се осакатиш. Изпълвай кръга, да е завършен. Мисъл - Сърце - Мисъл се правят с Любов и УМ. Ако чак толкоз се налага да избираш, предпочети сърцето, така и така през Умът ще минеш.

Ошо: КЛЮЧОВАТА ДУМА Е: НЕИЗБИРАЩО ОСЪЗНАВАНЕ. Изгубиш ли равновесието мини в ляво, ако си в дясно, и ще го възстановиш. Животът е като Ходенето по въже. Сърцето е най-важната ,най-жизнената и най-основна част от твоето цяло на Част, каквато си. Човек може да живее без глава, но не може да живее без сърце. Тук се живее със Сърцето, а Горе с главата. За Горе е Умът, тогава ще осъзнаваш и ще сравняваш, за да разбереш и поправиш. Сърцето е по-надолу и повече работа ще ти свърши. Всичко останало под тебе живее без главите си и забележи колко по-почтително и човешки е настроено към тебе, а ти го убиваш. То Душа носи. То Божествена Душа носи, а ти му я отнемаш. Постави се на негово място. То не е за храна, а за да се учиш от него. Не яж от собствената си Душа. И те като теб са Части от Цялото, а всички заедно вие сте Цялото, Едно-то, ЕДНО.

Ошо: Запомни: Същественото не може да бъде потискано. Несъщественото ще върви след същественото и не трябва да пречи, а това ти ще кажеш. Които отрича живее в неприятности.

Главата е повърхностна, не позволявай да надделява, не позволявай да бъдеш използван от нея. Затова ти е свръхнапрежението, защото си предпочел разсъдъка вместо Сърцето, забравил си за Чувствата, не си довършил Кръга и това поражда страданията. Релаксацията идва чрез сърцето.

Ошо: Човек трябва да се премества и прелива от главата в сърцето и обратно - това е. Не бъди едностранчив. Това са твоите два бряга между които твоят живот тече и се лее. Смехът е важен, ценен и здравословен. Бог те е избрал теб, да бъдеш ПРОВОДНИК на Живота Му. А ти искаш да ставаш друг. Трепет, екстаз, вълнение и въодушевление са части от живота. Не ги ли използваш ще забоксуваш!

Духовен наркотик е да живееш щастлив, радостен и удовлетворен. Останалото е наркотик за мозъка, мисълта, ума, разсъдъка, паметта, разума, логиката, съвестта и Съзнанието, защото е направено без Сърце. Всичко без сърцето е изкуствен наркотик . Ти живееш, за да умреш, а не за да живееш.

Човешкият характер, се възпитава с изпитания, но осмислени, преживявани и осъзнати. За да не се обезсърчавате, правете най-доброто: започнете веднага да прилагате и правите нещата, които до вас са дошли и не се интересувайте как ще станат и как ще изглеждат. Правите ги, за да се поучите, а не да станат или изглеждат. Никога не губете равновесието на Душата си и работете едновременно с Умът и Сърцето без страх. Никакви възбудителни, те са отрови, а сте ги нарекли удоволствия и посивявате, ако някой посегне да ви ги вземе. Виждали ли сте какво прави кучето, когато посегнете към кокала му? Ще ви изяде. А не е нищо това, което яде, но не го и пуска. Яде боклуци, но му е кеф.

Намерението ви да работите нищо не струва, ако не започнете. От утре вече ще е късно, защото Тъмнината стои. Мрака е около вас. А без светлината няма осъзнаване. Не се страхувайте, че ще сгрешите. Ако не започнете веднага да правите неща, по-късно ще е същото. Единственото време е сега, веднага. Ако не сгрешите, когато работите няма да е вярно. Всеки ще сбърка и ще сгреши и това е напълно нормално и трябва от всички да се знае. По е важно да поправяте, а че ще сгрешите не е фатално. По-важно от всичко е да грешите, но да работите, отколкото нищо да не правите, за да не грешите. Кога и какво ще научите в бездействие и в безучастие? Ако нямаш какво да правиш, работи. Греши, но работи. Работи каквото и да е и не се оглеждай. Срамен труд няма. Как ще разбереш кое от всичко най-предпочиташ и ти пасва на Душата. Всичко е труд и учение. ВСИЧКО, КОЕТО ЧОВЕК ПРАВИ, СТАВА и никой не пита как? Какво от това, че става бавно. Правенето подразбира физическа, умствена и сърдечна работа - къде тук има място за бързане и как. Изразяването изразява същото - къде тук има място за бързане и как. Изразяването изразява същото - Словото, Работата и нейното прилагане, т.е. тяхното... Без работа никога не стойте, нищо че движението е илюзия. Мислете си, че Бог в момента почива и ваш ред е да работите за Него. Уморите ли се, починете.

Учете се от Бога. Бог в ръцете си Три неща държи и с тях работи непрекъснато. Това са:

- Творчеството

- Промяната и

- Разнообразието, т.е. Вариантността! Тези Три въртят Великият Му ИДЕАЛ и размотават от Сферата на любовта всичките Му Идеи.

Беинса Дуно: Бог работи, а вие нещете. Какво отношение тогава имате към Реалността. Кой мястото си знае и какво има да свърши през подарения си Живот? Още отгоре всички Му обещаваме, че чрез тях ще работим и ще Му служим.

Никога не мислете, че някой ви убеждава, агитира или насилва. Никога не приемайте някой да ви обучава, помага или съветва без вашето позволение. Никой няма право да идва на по-малко на метър от вас без ваше разрешение. Който започне да ви убеждава, запомнете: Убеждаващият ви ВИНАГИ е обикновен човек, а убеждаваният е нуждаещият се човек, който обаче сам трябва да поиска вашата помощ. По-доброто е да давате вместо да убеждавате и да поучавате. Извадете и дайте, но Словото си не използвайте. Неповиканият и непотърсеният не трябва да досаждат. Оставете нуждаещият се сам да опита и разбере вътрешно това, което го касае, не взимайте неговите уроци. Останалото е насилие. Чужди изпити взимате, нова Карма образувате и забавяте развитието на ближния...

Човек или може, или не може нещата да разбира. Прости и глупави хора няма, защото всички ние сме деца, които малко знаят. Извадете от ума на порасналия доктор знанието му - казва Беинса Дуно - и от долу веднага ще зърнете обикновения човек. Търсете духовните хора, а не учените!!!

Всичко пречупено в материята не изглежда така както изглежда, когато е прекарано през Духовното. Така светлината на Духовния човек е тъмнина в материята!!! Важно е това да се знае, за да осъзнаем докъде е Взаимната Взаимопомощ, помагане и съгласие. Останалото е интервенция, изкуствена загриженост и нахалство да мислиш, че можеш да помогнеш!

Помагайте, когато ПОМОЩТА ви търсят, но винаги първо от себе си започвайте. Който на себе си не може да помогне, не може да помага по принцип. Само помагащият на себе си ще отвори Вратата на Бога в себе си, за да Му Бог помогне в Светлина. БЕЗ БОГ НИКОЙ НА НИКОГО НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ!!! Когато Бог види, че ние можем сами да си помагаме и Той се включва.

Всичко се постига, защото всичко е възможно. Човекът е нещо просто, но значително усложнено в материята. И това не е усложнението, за което ние си мислим. Три неща са програмирани в човека

- Да приема Божията Мисъл.

- Да взима Слово.

- Да дава Енергия.

Така е в Духовен план, а в материален той може да пренася и преработва Мисълта, да изразява Словото и да получава енергия от дванадесетте източника, които вече познаваме.

Енергията често се прахосва при бързане, при гняв или омраза и това е, когато се захващаме за Големите работи, които не са за нас, но на там сме се запътили с големите Лъжици. Всичко започвайте от малките неща!

Силата на упражненията и Опита стои в това умът да присъствува: СЪЗНАТЕЛНАТА ЛЮБОВ Е УМА!!!!!!

Работете, учете и служете - такава е Божията воля. За Бога всичко правете и го правете с Любов. С много любов Любовта раздавайте и помнете, че давате нещо, което никога не е било ваше! Една тайна казва: Колкото и любов да имаш щом я раздадеш доброволно ще получиш двойно, но ти дай и двойното, за да ти се възрасти четворно. Този Начин е прекрасен. А вторият е РАЗДАЙ ВСИЧКО. И Третият е: НИЩО БЕЗ БОГ НЕ ПРАВИ, защото не можеш, а и добре не става. Заложено е в човека да люби и дава и в това има дълбок Духовен смисъл: СЛАВАТА БОГ Я ДАВА В ЧОВЕКА, а той навън я търси. Служете и ще познаете Любовта Му и Славата Му. В себе си търсете всичко и ще го намерите! А сега какво правим: Всичко знаем за другите, а за себе си не. Повярвайте и за реда не питайте. Чрез фантазията и Въображението си, чрез Внушението и Мисълта си можете да имате всичко, което във вас се е породило като импулс, порив или подтик.

ДУХОВНОТО САМО УЧИ ЗАПОЧНАЛИТЕ ДУШИ. Чрез Служенето превърнете всяка своя идея в Реалност!

Човек се покварява, когато лошото мисли на себе си, ближния или Цялото. Тайната е проста: Не търсете в голямото и сложното, а в малкото и простото!!! Всеки свят си има своите Умни хора за малките неща, и глупави - за сложните. Пазете връзката - Мозък Сърце - Ум и я утвърждавайте и затвърждавайте, т.е. развивайте я. Този е кръгът на Завръщането. ВСИЧКО НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ И ЗА ДОБРО ПОВДИГА СЪЗНАНИЕТО ЩОМ Е В ИМЕТО БОЖИЕ!!!

За целта: само една идея ще имате и по първия Глас ще се водите, докато не я реализирате. Степенувайте проблемите си по важност и Три позиции спазвайте:

- Решават се първо Духовните

- Решават се веднага, а не утре

- Реализирайте една по една и никога две наведнъж.

Най-бързо достига до човека висшето, което е Чисто,

Светло, Добро, Ефирно, Вечно и Леко - това е истинското, реалното и непреходното. Тези формули пазете, спазвайте и прилагайте, за да нямате пропуснати ползи.

Тайната в „Бог е Светлина“ Е: Лъчът е само Един, Първият, Божият! Останалите лъчи са сянка на Първия, Негови преработени мисли. Всеки по нещо за себе си взема от всяка Божия Мисъл и се ползва, ако е БУДЕН, СЪЗНАТЕЛЕН и ЛЮБЯЩ, но и нещо винаги оставя, а това е продължението на тази тайна, която и ние не знаем. Всеки ПОЛУЧИЛ знае, че за да постига трябва да прилага, а по плодовете му ще го познаят, за да му се додаде и...

ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ Е: ИСКАШ ДА ПРОЯВЯВАШ БОЖЕСТВЕНОТО!!!

Почиващите само вреди нанасят на себе си, на другите и на цялото.

Беинса Дуно: Който едного наскърбява и наранява, го прави на всички и всичко. Който ЕДНОГО наскърбява си го получава!!!

Вярвайте на Учението на Беинса Дуно. Никой до сега не е бил подведен или измамен; никой не е загубил, а само е спечелил. Който се усъмни, малко е чел!

Лично е обещанието на Всемирния: който ме прочете от край до край и мисли върху всичко, което Бог чрез мен му праща, ще стане Духовен човек и ще заслужи достойното название Божи Син. Виждането, чуването и познаването на Отца ни е в Трите велики Съединения.

Блажен да е, който го стори!

Малко знаещите (а това са почти всички) не познават законите и живеят по чувство, т.е. нарушили са връзката Мисъл - Сърце - Мисъл. Така в резултат на собственото си невежество всеки от нас произвежда обратния резултат на желаните и после се чуди от къде му идват страданията, т.е. неочаквано все на нас се случват не очакваните, а неочакваните неща, защото не работим по Духа, а по материя! Работим механично и автоматично, а очакваме живи резултати.

Беинса Дуно: Не можеш да слагаш в яденето захар и да питаш защо не е солено!!! Подобно нещо са материалното и Духовното. Налага се да правим нещата по Духа, за да стават Духовни.

Нещата освен умствени и символични, са и визуални: човек, когато не е добре е зле - и вътрешно, и външно. Щом сгреши той започва да изстива и да се свива.

Беинса Дуно: Ръцете ви са динамото, в което двата тока на едната батерия дават живот: едната ръка дава, а другата взима. Като знаеш това ще можеш да се лекуваш сам! Духни в ръцете си и ще се стоплиш. Кое е по-просто от това? Но се моли дълго и съсредоточено, с любов и концентрирано, с трепет и съзнателно. Когато духате на ръцете си, вие регулирате магнитните течения в себе си и възстановявате собствената си хармония.

Формулата за оцеляване е Чистота и Светлина и в Трите свята.

Формулата за спасение от всепояждащият огън е: Изчистете себе и като Вибрация (повдигнете я), приемете Духовното, а материята подчинете на висшето, вярвайте в Бога и Му служете с любов, правете това тук и сега, вън и вътре, горе и долу в името на Отца ни, ближния и себе си от Ум, Сърце и воля чрез мъдростта, любовта и истината и ще бъдете спасени! Ще оцелеят само вярващите, чистите, будните, съзнателните, любещите, разумните и светещите, защото всичко правят в името на Бога, за неговата прослава, величие и вечност, целият живот приемат като благодат и го живеят за Цялото и частите Му и все за това мислят - как да е за благото и доброто на всички, а в почивките само благодарят на Бога и Го славят неспирно.

БУДНОСТ + ЖЕРТВА = СМИРЕНИЕ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×