Jump to content
Ани

Виделина и Слава

Recommended Posts

Виделина и Слава

Не е важно да си

кората или сърцевината,

а това по средата,

но с двете заедно.

Човек със Светлината си не може да стигне където иска, а ще стигне там където трябва! По-висока от своята Вибрация никой не може да издържи, а в по-ниската да стоиш не си струва.

Когато стане време за твоето Прераждане, заедно с теб от Горе тръгват и всички от твоя Кръг и твоята Верига, ставате едно НАРЕЖДАНЕ и се завръщате на земята да доотработите каквото имате кармично или каквото там е останало, по единствения начин - да служите на Бога, за да е вечна Славата Му. Външно изглеждате като един Лъч при спускането, съставен от стотици светещи точки, който при слизане надолу остава прав до края, но сякаш се разтегля до безкрайност. Според Светлината си всеки остава на своето ниво, а другите продължават до земята, докато тотално се осъществи Нареждането. Всеки по Пътя своя път намира и остава за свръзка на този отгоре със този под него.

Характеристиките на Светилната са - Плътност, Яркост, Тежест и Честота, познати още под общото име Вибрация или Съзнание.

След обстойния анализ в „гърнетата“, всеки от вас е проникнат от идеята да работи за Цялото като се стреми да изпълни всички обещания, които е дал на Отца си.

Така всички измерения и вибрации до долу се населяват със твои Наставници, които ще имат грижата през времето на твоето съществуване да ти помагат, за да постигнеш всичко и най-вече отново повдигнеш Съзнанието си с поне едно стъпало в полза на Творението. Най-тежкият от вас пада на земята и там остава, в най-гъстата част на материята. Той е определеният да води Лъчът и по него всички ще се ръководят, за да свършите поставените си лично от вас задачи. Контакта е обусловен, взаимосвързан и задължителен в двете посоки: От горе на долу чрез Бога, а от долу на горе чрез човека.

Определеният да бъде на земята не може да бъде изместен от друг, обяснихме защо. Законът категорично дообяснява: По-лекото винаги остава по-високо, по-горе от по-тежкото. От човека на земята се очаква сериозна и съзнателна работа, защото е отговорен на практика за всички свои спътници до края на живота си. По възможност е желателно в един живот да постигне и Трите Сливания и това е даденост, а не невъзможно, както мислят някои. Дадено е в един живот човек от паднал да се възвърне към Бога, за да продължи Работата си. Има тънкости по пътя, но указанията са пределно ясни:

- Контакт с Веригата си ще установиш само при постигната Будност, Нова степен на Съзнание и служба на Бога през цялото време. Грижата до тогава на твоите учители не отпада и на теб ще се помага всячески, но прекия контакт по един от седемте начина зависи единствено от самия теб. Най-чиста е връзката, когато човека сам постигне Трансформацията си чрез промяна в името Божие и стане възможно и сам да съзре Наставниците си. До тогава той не е обезпокояван и Връзката остава неоткрита. Ти си който ще работи по изчистването на връзката и това е на практика един от показателите за качеството на твоята Дейност.

Човек не знае какво има и затова често пропилява и прахосва живота си в неудачи, загуби и проспиване на Същината. Намеса директна от Наставниците е недопустима при каквито и да било грешки, а човек сам трябва да пожелае,осъзнае и приеме Връзката, за да се осъществи тя. Едва тогава явната помощ МУ СЕ ДАВА, защото е буден и осъзнат.

Дано да схващате замисъла на Бога, всичко да остави в ръцете на най-твърдия, тежък и слаб човек и нареждането на останалите да му служат. Материалният ще води „хорото“ и ще повдига с делата си цялата Верига, както и останалото, което му е дадено, а то е ужасно много! Духовните ще се съобразяват с човека през целия му път, независимо колко дълъг ще бъде. Недоволство от страна на Духовните водачи е изключено: всички до един с любов ще работят за твоето завръщане, а преди него за твоето пробуждане и осъзнаване. Тези Три Етапа са крайната цел на Отца ни. Когато до един станем готови се създават условията за тъй нареченото всмукване и Бог като Един ни прибира при Себе Си да види Плода от Лъча - Идея..

Отговорността е голяма и връщане назад няма, ако по някакво хрумване решите да останете. Ще работите заедно като едно цяло и всеки ще носи отговорност за всички, както и те за него.

Като Лъч Веригата води началото си от Бога и завършва с човека в плът, а всичко, което от тук нататък ще правим трябва да следва Законите Му. Слабият ще води, но ще го ръководят. От слабият всички ще зависят и по неговото Развитие Бог ще съди за качеството на Помощта от Веригата. Тук не работят никакви симпатии, резерви, предпочитания или настроения. Не струват нищо каквито и да било там извинения, оправдания, съображения и мотиви. ВСЕКИ САМ ЩЕ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ - този Закон е непоклатим и устойчив на всякакви съблазни и изкушения. Всякаква индивидуалност е допустима само, ако е в рамките на доброто на Цялото, останалото е за сметка на Играча.

БОГ ГОРЕ БЕЗ ЧОВЕКА ВЕРИГАТА НЕ ПРИЕМА!!!

Според Служенето е и Светлината ни. Според усвояването на Наставниците ни е и Височината на Издигане. Качването не е според фантазиите, мечтите и поривите, а според качеството на Работата ни като израз на Служенето на Божията Воля, т.е. колкото по-висша степен на Съзнание усвоим толкова по-бързо ще заслужим това да се случи.

Който знае, че негативното тегли надолу, а доброто - нагоре знае, че летенето нагоре зависи от теб самия. Ще стигнеш до там, до където си заслужил от служенето си да бъдеш! Тук връзки, протекции и препоръчителства не струват. С бутане, носене и люлеене не става. И с пари не става. И с много пари не става. И с всичките пари на земята: все едно Бог от горе да носиш, за да види какво е имал. Той го знае и без теб.

След смъртта ни, когато Душата се отделя от тялото и поема към Светлината, гледката е неописуема колкото по-нагоре се изкачваш. През целия път МОЛЕЩИТЕ СЕ БОГУ растат неимоверно и колкото по-нагоре се отива, толкова повече стават те. ОТ МОЛЕЩИТЕ СЕ, СЕ ИЗЛИВА ГОРЕЩА БЛАГОДАРНОСТ в прослава Името Божие и това се прави от всички от сутрин до Прераждането. Преживяването е неописуемо красиво и любов невиждана се носи и разнася на всюде. За който може да проумее смисъла, ще спре завинаги да задава въпроси, а тоз час ще се обърне, завърти и промени, за да заслужи по-бързо Бога да види. Горе до един се уверяват в Истинността Му, във факта, че е ЖИВ, че Го има, че е Бащата, и до днес още не спират да Му благодарят молят се и покайват за пропуснатите ползи. Величието, Славата и Благословението Горе са изцяло за Бога. Ако можехте поне за миг от долу да зърнете какво горе става, щяхте различно да живеете, но нека да не бързаме... Много са го и видели в клинична смърт, когато са изпадали, но още никой не им е повярвал,смятайки това за халюцинации, фантазии или болно въображение, но до един забравят очебийния факт, че Картината на всички до един е една и съща, без никакви разлики! Не е ли странно, че хилядите прозрели, освен че са видели, са променили коренно живота си и са живели не както до сега, а като Духовни, по Бога и само за Него мислят и деня и нощта.

ВАЖНО НЕЩО Е ДУХОВНОТО! НЕ КЪСАЙТЕ ПЪПНА-ТА СИ ВРЪВ С БОГА! НЕ ГО ПОДЦЕНЯВАЙТЕ, А СВЪРЗВАЙТЕ С МАТЕРИЯТА И ТАКА ЩЕ ВЪРВИТЕ СЪС СВЕТА...

На Бог се благодари по Седем начина:

- С любов

- Със Служене

- С молитви

-С учение

- С работа

- Със славене Величието Му

- С благодарност.

А който Осмия начин открие ще заслужи Христос да бъде и нова Слънчева система ще му се даде да ръководи и води като тази на последния. Дава ти се шанс Жертвата си да въплътиш като нов модел в цял един Свят, който ще правиш според това, което сам си постигнал да бъдеш и всички до един в този свят ще работят по твоя Идеал за Бога. Повярвайте!

Бог всичко ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО полива, огрява, съзрява и плод дава, а от нас единствено иска да Служим на Волята Му с любов, за да се завърнем достойно и не се срамуваме.

Какво не искаме да разберем? В какво не искаме да повярваме? И защо толкова упорито се дърпаме от Истината?

Колко сме осигурени в предвид на трудностите, които всеки среща в алчната материя, където всяка форма става чрез Мисълта... Когато Бог сътвори човека по свой образ и подобие, той имаше предвид Целта, за която го прави и знаеше подробно обстоятелствата и условията. Смисълът на всичко беше и в последната част на Творението Му - Материята, да се всели и утвърди Духът Му, за да стане навсякъде животът добър и такъв да е за всички. Това можеше единствено човека да направи и Бог реши да му се довери, но му и даде, за да УСПЕЕ. Образа си даде и подобието, за да го подкрепи в Завръщането и знаеше, че няма да е лесно, но какво по-красиво от това! Щедростта, Милостта и Любовта Му нямаха граници. Той в наше лице освен Синове виждаше още приятели, помощници, братя и верноподаници в най-тежката част от светът Си и знаеше, че без жертви няма да мине, но не бързайте веднага да възклицавате. Вечното си е вечно, за други жертви тук ставаше въпрос - като време... Бог в човека видя Човека, на когото можеше да се довери и той доверието Му да оправдае.

Невиждано е човешкото участие в най-мрачната и ^ай-тъмна частна света - Ада. Бог и него в Рай искаше да превърне и ето какво ДАДЕ ТИ:

- Етерен Двойник

- Астрално тяло

- Ментално тяло

- Кръг от подобни

- Верига от Водачи

- Идеален Двойник като 1/2 Горе

- И сам Себе си.

Даде още Три свята и един Причинен, за да стават лесно работите ни, и да успяваме. Дух и Душа ни Дари, купища хора от други Кръгове и накрая 70 билиона живи клетки - жертва нам приели да бъдат - за престоя ни на земята и да ни помагат.

От какво се оплакваш скъпи, какво нямаш, какво не ти достига?

САМО ГЛУПАВИЯТ БЯГА ОТ ДУХОВНОТО И ОТ БОГА, както животното бяга от човека и Душата Му.

Друга тайна казва: От всяко допълнително обяснение вибрацията на чистото Слово намалява и колкото повече стават, толкова по-надолу в гъстата част на материята смисъла отива, но замъглен, неясен и неразбираем, т.е. нямаше смисъл от много приказки. Всяка добавена дума скриваше Истината, влошаваше Смисъла, разтегляше Значението, замъгляваше Съдържанието, разкрачваше Пътя, целта, отговорността, мисията, както и идеята заложена в индивида! Всичко, което човек прибавяше към нещата като потвърждение, в стремежа си да бъде по-ясен, губеше силата си или от силата му.

За да не изпадате в излишно празнословие дръжте пред себе си великото Творящо: ПРАВИ ВСИЧКО С ЛЮБОВ И УЧАСТВУВАЙ В НЕГО!!!

В едно нещо само мотивите не струват, желанията не струват, стремежите не струват, амбициите не струват, мечтите не важат, целите са слаби, поривите са ниски, импулсите са хилави, т.е. независимо от вибрацията и Светлината ни като Чистота, то не е възможно и никой не може да постигне; тъй нареченото Единение не е по заслуги, а е със Закон: ПОСЛЕДНОТО СТЪПАЛО СЕ ДАВА, А НЕ СЕ ВЗИМА. То не се постига и заслужава, не се добива и овладяващ се дава САМО даром. Според заслугите е, но не какви да е, а в Три:

- По Божията Воля да вървиш.

- По Законите на Жертвата, Служенето и Състраданието.

- По пътя на Любовта, Съзнанието и Будността, но приложени!

Останалото е химера, празно блеене и живеене по примери, а не по себе си и Душата си, т.е. без стойност е всичко извън тебе.

Бог, за започналите, ВРАТАТА е отворил, но колко само той определя за всеки. От нас се иска да я намерим и влезем.

Божието ДАВАНЕ е най-сериозния и сложен Изпит, и нека не забравяме, че най-много там сме се проваляли от криви сметки и заблуждения. Не можеш да правиш каквото поискаш и то да е лошо, защото ще плащаш. Това не е Избор, а лигавене, това не е Воля, а неразбиране.

Закон: Всеки Дар се откупува с „кръв“ = Служене на ближния. Нищо друго и никаква друга тайна няма.

Който Бог погледне само с едното си око, ще се убеди лично, че Бог отсреща го гледа и с двете си - тогава Бог ти дава Третото, за да не си едноок!!! И това е даване невиждано и нечувано. И в най-красивите си и пламенни сънища не ти се е случвало да осъзнаеш какво имаш. Много са се опитвали да разкажат, но не са успели, знаете защо!

Запомнете: Нищо в материалния свят не струва нещо, в сравнение със Силата и Мощта на Божиите Дарове!!! Това е едно послание за Вярващите, Знаещите, Искрящите, Можещите, Съзнателните, Разумните и Любящите, т.е. будните. Да си идеш от живота без да си разбрал какво си изпуснал е все едно да си живял напразно. Бъдете Умни, а не умни. Мъртъв е, който не е учил, работил и служили на Бога,т.е. дете е останал.

За БОГА СЕ МЪЛЧИ!!! Защо за Бога се мълчи? За Бог не се говори от позналите Го. Ако искаш Бог да имаш, ще мълчиш за Него, ако Познал си... Позналият, Бога на никого не издава, защото знае, че ще Го загуби. А не си струва заради едно голо казване подобно Нещо да загубиш! На никаква цена такава грешка не се изплаща, изкупува и поправя. Постигналите долу, Бог горе посреща с фанфари, музика, танци и песни. Слава и любов за теб се реят, леят и веят. За Завръщането ти нечуван празник се организира. За завърналият се Божи Син при Отца си почестите са невиждани.

Три са Пътищата, по които трябва да върви човек, за да помогне на себе си и своята Верига, както и на тези от Кръга (отговорност е всичко) и те са:

- Хаос - най-трудния и дълъг.

- Ред - средния.

- Хармония - бързия.

Т.е. минава се през всички крайности, за да се задържиш в равновесие и то балансирано. Става чрез Работа, т.е. Служене на Бога с Любов.

Всичко е Хармония и степени на Хармонията. Полюси, антиподи, дуалност, полярност, двоумение, противоположности и дилеми няма, крайности няма, нищо няма. Има само едно нещо - Бог и Ти, което винаги само единия има а другия го няма и обратно!!!

Да бъдеш това, което си е най-доброто за тебе, щом до тук си стигнал. Не искай друг да бъдеш, като някой да бъдеш. Спомни си колко прости са простите неща и обърни нещата, както в Битието определя Съзнанието.Всички знаем, че гениалните неща са прости, но защо е така, не знаем. Не следват ли нещата някакъв порядък... МИСЛЕТЕ, ЗА ДА СЕ СЕЩАТЕ!!!

8000 години са 8 дена за Бога. За какво съжаляваме толкова, я колко време имаме, ако си спомним, че сме и безсмъртни! Какво очаквали сте да направите още в пелени, т.е. осем часа след раждането си.Така изглеждаме отгоре.

Следва една уговорка да направим, без която трудно ще продължим, защото все по-трудно и по-трудно става знанието и не е без значение как ще комуникираме!

Предлагаме ДА СИ ВЯРВАМЕ! Участвувайте! Опитайте! И го преживейте!

По общото одобрение разбираме, че нямате нищо против, т.е. единодушни сме. Това се нарича взаимност. Слава на Бога. Амин.

А бяхме станали пословични със своето НЕ.

Повярвайте в Завета на Христа за Любовта.

Повярвайте и на Беинса Дуно за Отговорността!

Повярвайте и на Бога, че Ви има, че сте Синовете Му, че ви има, че сте братя и се обичайте както Той иска.

Светлината поражда Топлината, която е плюс, т.е. имаме Движение на въздушните частици. Движението пък е, което създава условията за работа, плюсове в живота. Закон за определяне бързината на Движението във физическия свят(както и в Духовния) е един и същ, но в Божествения: СКОРОСТТА Е РАВНА НА ЕНЕРГИЯТА!!! Скорост и Енергия е едно. Скорост няма, понеже и движение няма, но когато има е така... Скоростта изразява Работата на Енергията.

Друг Закон казва, че колкото по-бързо се движи едно тяло, толкова по-далече се намира то от Центъра, и обратно: колкото по-бавно се движи,толкова по-близо до центъра се намира. В сегашната Слънчева система обаче всичко е обратно (нали и него трябва да го има, защото няма какво да няма и това да не ви смущава, нищо не се нарушава): Според Еволюционният Закон - всички тела, които се намират близо до центъра се движат по-бързо, а по-далечните се движат по-бавно. Тук всичко около Бога се движи с невероятна скорост и на отиващите горе това изглежда, че не е движение, че движение няма. Подобна скорост е неуловима за човешкото око дори като движение. Всичко изглежда, като че е в покой. В Невидимия свят формите и размерите на Висшите Вибрации (като хора) са невероятно големи и се създава илюзията, че ги няма, човек не ги вижда, няма с какво да ги обхване. Тези размери покриват огромни пространства като периметрите както във Видимия, така и в Невидимия свят!!!!!!

Славата е Божие Дарование. Да умреш за Божията Слава, цялото Царство е твое. Божията Слава не се гони, не се търси, не се преследва, не се намира и не се открива. Ако нещо подобно се случи, то е Сянка, а не Слава.

ДОБРОТО ИМЕ Е СЛАВАТА ТИ!!! И то не гради днес и утре, а от днес за утре и от там завинаги. Гради се цял Живот, т.е. през всичките си животи. Добре е, когато даден Род от теб започва, но с някой друг свършва, за да има вливане на свежи сили.

Единствено СЛАВАТА САМА РЕШАВА КОМУ ДА СЕ ДАДЕ! САМО БЯГАЩИЯТ ОТ СЛАВАТА БИВА ДОГОНЕН!!! Има разлика от слава до Слава, в зависимост от това, пълна ли е или празна. От Славата, кога е непочтена се пада смъртоносно; позор е това, а не Слава.

НАЙ-СВОБОДНИЯТ Е НАЙ-ВЪРЗАН.

Гладът, жаждата и въздържанието лекуват до Целомъдрието.

Делата ПРОСЛАВЯТ ИМЕНАТА!!!

БУДНОСТ + ЖИВОТ = НАСТОЯЩЕ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×