Jump to content
Ани

Добро и зло няма

Recommended Posts

Добро и зло няма

Никога не питайте

какво в един момент ще стане,

когато всички станем добри, а

помислете какво ще стане,

когато всички до един

сме лоши и нищо не правим,

за да се поправим!

Лошото трябва да го има, за да има Движение и Развитие!!! То е активното и даващо път на Доброто. То руши и чисти, то осъзнава и повдига. То ще направи човека Буден и Бдителен.

Без Доброто и Лошото никой нищо не може! И те самите, едно без друго не могат. Някои мислят, че вечно са в конфликт. Не са. Мислете, че вечно са в Любов - това е, което не знаете.

Всичко, което Бог е сътворил е добро и по същата Причина не е възможно да се срещнат други две неща освен Добри, но по своему различни. Първото, което между тях се поражда е Любовта. Любовта възниква между всеки две неща, тръгнали да се събират поради привличането си. Всякога, когато две неща се съставят, те произвеждат любов. Всякога, когато две неща се срещат, те са добри, но различно - според степента си. Те както и да се срещат винаги произвеждат любов, защото от любов са възникнали! ЕТО Я СВЕТЛИНАТА - в розово, синьо и бяло за трите Свята.

Смисълът на всичко стои в това да се научим да разграничаваме и да различаваме, а не да разделяме нещата, които се събират. Само така ще ги опознаем и те ще ни служат.

Сами по себе си, и доброто, и злото никому нищо лошо или добро не могат да направят. Поотделно и като сами те са пасивни и досущ си приличат, т.е. помежду им никаква разлика няма. Запомнете: Те са Същност на една и съща Същност - Божествената! Бог е наредил от всяка среща Любов да пламва, защото с любов ги е сътворил. Така се раждат Следващите неща, които от своя страна с всичко ще се срещнат, т.е. и на отиване, и на връщане всичко ще става с Любов, за да е Красиво и Вечно всичко във Великото Многообразие на Разнообразието.

Във всеки човек живеят различни Степени на Съзнанието и от човека зависи каква ще избере да ползва за своята Еволюция!

Помнете и знайте: В Името Божие Доброто правете в мислите, чувствата, словата и делата си, а към лошото не поглеждайте. Трудно ще намерите човекът, на когото шамар като ударите, изведнъж да се случат най-добрите събития:

- Да се осъзнае

- Да ти благодари

- Да се поправи.

Лошото можеш да правиш, само ако си убеден, че ще произведе добри резултати. Така и така хабиш енергия, гледай да е за Добро. Необходимо е да се познават законите за Възпитанието и да сме наясно с тяхното приложение. Никога не забравяйте Трите задължителни условия:

- Мястото, времето и кой.

- Умение за въздействие.

- Наблюдение и контакти.

Незнаещият въздействието на лошото често на земята произвежда войни, борби, злини и смърт. В Материалният свят лошото най-често лошо започва и лошо свършва, докато Доброто както и да започне винаги свършва добре. Всеки в себе си първо трябва да ги опита и върху себе си, като събитие и осмисляне, за да може и навън като излезе да не възпроизвежда сътресения и непоправими бедствия. В себе си първо всичко ще търсите, за да опознаете и разберете, за да не грешите и пречите. Най-лесно е да навредиш от неграмотност или нарочно - просто го правиш. Но тогава и последиците са най-коварни. Затова съветът ни е: Лошото в себе си да неутрализирате със Доброто, докато настане във вас равновесие, а когато сте добър, просто прилагайте... Добрият пример и човекът Образец са най-помагащото убеждение за лошия. Той ВЕДНАГА може да се промени, но и сега не е късно щом сте посадили в него семето на Доброто. Не е далеч времето, когато той ще започне да се замисля, след определено количествено натрупване на събития, факти и примери.

Трудно е на земята, по това две мнения няма, но по-голямата част от това трудно, сами си правим, но не виждаме, за да оправим. Защо така се получава? Всичко е важно, а ние малките неща и подробностите подценяваме, т.е. сами бягаме от възможността малкото да разберем, та като дойдем до голямото да имаме основа и база. Не всичко, което на нас ни изглежда нелогично, невъзможно и неправилно е такова.

Не забравяйте: Не сме ние, които ще казват как нещата да станат! Щом сме допуснали да ги развалим и не сме поправили, повече право на глас и мнение нямаме! Само, когато лично проверим доказаните методи и практики, едва тогава ще можем да се произнасяме компетентно и бъдем полезни. До тогава само ще правим, прилагаме и практикуваме с наслаждение и любов, за да ни се разкрият Тайните...

От поредицата от слабости човекът много неща е развалил и е време вече да поправи, а не да умува и съвети да; той виновника. Сега се пазим, дърпаме и гледаме отстрани... Не се пазете. Кой може да каже в Божията Промисъл какво е предвидено в следващия момент, за да се предпазим. Че това не е един момент и не е един човек... Не се пазете и не се защитавайте, а се давайте. На Бога се оставете, на Бога се предложете и Му служете, за да Ви води!!! Кой опита Го и доказа на себе си дали е лошо или добро? Кой може да каже какво в света ще стане, когато в него тоталното Добро дойде и остане. Ще кажем на любопитните, но ще ги избягваме по принцип, защото лошо влияят: Някъде другаде в непозната нам част на Космоса ще заработи точно толкова лошото, колкото при нас Доброто е дошло!!! На някоя друга система ще балансират с лошо нашето добро, защото на такъв етап са - уроци да, учат, изпити да взимат, от изпитания да се осъзнават и от изкушения да се съблазняват. Там лошото ще работи и ще пробужда, където са най-заспалите, най-твърдите, най-плътните и най-тежките. Нещо трябва да разкърти тази мъртвост. Какво къде става не трябва да ни интересува, защото своя работа имаме и не сме постигнали толкоз, че да си играем на въпроси и отговори. Наш ред е да заживеем красиво, богато и блажено по Бога. Този урок самите ние още не сме взели и ни се полага. Не можеш без да си опитал или проверил, да вземеш страна или да бъдеш песимист. Само опитали и двете крайности ще застанем, където трябва, но не сега. Рано е и не трябва.

Какво значение има за Космоса, че там някъде нещо става, щом всичко е за добро, където и да е!!!

И Доброто и лошото повече не стават и не намаляват; те са това, което са и винаги са там, където има нужда от тях.

Винаги в началото Доброто е слабо, а накрая побеждава, а лошото в началото е силно и накрая отслабва и отстъпва. И това е така, и външно, и вътрешно, с една особена разлика: Доброто винаги е повече, т.е. степенувано е:

- Две към едно за лошото са на земята

- Две към едно за доброто е някъде другаде.

- Но общо, сумарно Доброто е две към едно в полза на Божественото. Не се съмнявайте! Опитайте!

Огледайте се и ние ви казваме, че съвсем скоро ще се харесате, ако Доброто в себе си започнете навън да изваждате, а всяко лошо с добро посрещнете. Съвсем скоро ще се превърнете точно в това, което за себе си мислехте!

Само Любовта е една и съща, и в началото, и в края. Тя просто е еднаква и толкова колкото е - Една и Божествена. Не се цапа, не се променя, но всеки според готовността си и степен на Съзнание ще я докосва и взима според развитието и разбиранията си. Висшата любов до слабия и ограничен човек не отива, не защото не го преминава, но той е малък, сляп и не вижда, за да вземе каквото му трябва. Отделно, ще се опари или изгори, ако невнимателно борави с нея. Не се страхувайте: Бог никой не е направил да опита и да умре без да си е свършил работата минимум...

От човека зависи кое в себе си ще събужда и как ще живее, защото гарантирани са ни избора, свободата и неприкосновеността. Колкото повече се усилва Доброто, толкова по-големи стават условията за проявяване на Любовта. Доброто започва със слабата си страна, постепенно се усилва и накрая винаги завършва добре, както завършва всяко Божествено Дело.

Беинса Дуно: Има сложни хора. Доброто в зло превръщат и злото в добро.

Отношението между доброто и злото е такова, каквото е между корените и клоните на дървото: едното без другото не могат и нищо не са т.е. едно нещо са или такова нещо няма. Каквито и да са доброто и злото, винаги си помагат и съдействуват. Любовта и злото не са идентични. Лошото влиза в лошите постъпки и престъпления, за да ги изяви навън, но се различава от тях!!! Тук особено внимавайте в това, което в Съзнанието си чувате!!!

Животът е построен върху Доброто и човекът е създаден добър, но с течение навремето е променил начина си на живот, избирайки по-често лекото, лесното и бързото. И те имат Смисъл, но не в лошото!!!

Благо е за човекът да бъде добър, за да има благополучие, да получи Божието Благословение и Божията Благодат.

Доброто раздава, а лошото обира и доброто се задължава да внесе нещо в злото, за да го повдигне и възрасти. Злото навсякъде търси Доброто! Злото Доброто търси, но често го подминава, защото не познава или не разбира. А Доброто като Бащата стои, чака и му се радва, но не му се обажда, за да не му досажда, за да си свърши работата, т.е. чака да бъде видяно и познато.

За Бог не е важно, кое от двете къде е повече или по-малко. За Бог единствено е важно Съотношението да се спазва, а кой какви уроци взема, всичко е за Добро.

В Окултизма упорито твърдят, че злото е добро, за да го правят. Други от тях пък твърдят, че злото е добро, което само лошо звучи, но не изглежда такова. Но Словото, както знаем е част от Падането, т.е. говорещият винаги греши, защото определя и разделя.

Доброто е Божественият ред и порядък на нещата. Доброто и лошото са два израза за количеството им на земята. Доброто разширява човека и така го препраща нагоре. Затова не отлагай да бъдеш добър и по този въпрос не бъди немърлив. Според Степента на нашето Съзнание и е схващането ни за Бога.

Слабост си е слабост, но това още не е лошо или зло -такова нещо е по-малкото добро или каквото и да е лошо или зло. Подобно нещо е любовта на майката към детето, т.е. Двойна Слабост. Мислете за тези две течения, защо е така?

Доброто и злото Бог е предвидил и допуснал, не поради някакъв каприз, а поради жизнената им необходимост. Всяко нещо, което съществува щом съществува е на място и играе някаква роля в живота на Цялото. Ще бъдеш добър, но след това трябва да бъдеш и още нещо! Само добър не е достатъчно. Трябва да има Три положения...

Какъв да бъдеш, след като си постигнал вече добър да бъдеш? Само употребеното добро е добро и не е статичното. Статичното добро не е добро. Не влиза ли в действие и употреба, доброто не върши работа, тогава е пасивна сила, защото е едно и само. Ако нямаш приложение, никого не можеш да заблудиш, че си добър. Добър на думи и в мисли никой не е и по този въпрос друго да мислите, не допускайте! Казал бил, че бил добър или бил мислил той, че бил добър. Аз казвам, че съм мулти богат и какво от това щом нищо нямам. Мисли и говори, но и ПРАВИ! Добър ще бъдеш ВЪОБЩЕ и ИЗОБЩО. Когато само мислиш, че си добър, само така ти мислиш. Доброто трябва да се УПОТРЕБЯВА: ВЕДНЪЖ ЗА СЕБЕ СИ, ВЕДНЪЖ ЗА ДРУГИТЕ И НАКРАЯ ЗА ЦЯЛОТО, И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ИМЕТО БОЖИЕ, КОЕТО ЛЮБИШ.

Погрешките на чуждите хора са тор за добрия, за Духовния. Той се оглежда в тях - сравнява, поправя, коригира, учи, различава, гледа, мисли и се стреми да не повтаря. Това е смисълът да се учим от грешките на другите, нашите деца да се учат от нашите, а не цели поколения един и същи да правят и никой да не поправя. Идеята е още по-дълбока: всеки Образец и Пример да бъде за подражание.Така по-малко ще остане за поправяне и по-малко ще е допуснатото като слабост. Когато всички изправим в себе си мислите, чувствата, словата и делата, децата няма да има от къде лошо да видят, за да го допускат.

Формулата е: ИСКАЙТЕ САМО РАЗУМНИ НЕЩА!!!

Когато съдиш някого за нещо, то ще дойде и до твоята глава, т.е. един от начините да се учи човек на лошото е, когато го среща у околните и им подражава. Вглеждайте се и се учете, за да НЕ ГУБИТЕ ВРЕМЕ!

Хиляди хора не са наясно как да променят живота си и голяма част от времето си губят в несъществени неща и в празни експерименти. ГОТОВИ ФОРМУЛИ НЯМА, а и да има, какъв смисъл има, ако повечето от тях не разбирате, защото Съзнанието ви още е ниско... ТЪРСЕТЕ ОСНОВНОТО В НЕЩАТА!!!

В живота на всеки, ДВЕ СТРАНИ ЯРКО СЕ ОТКРОЯВАТ и по тях най-бързо и лесно ще установите, кой какъв е:

- Неверие, безлюбие, недоволство, безпокойство, нервност, страдание, скръб, невежество, привързаност, лошо, зло...

- Вяра, любов, удовлетворение, спокойствие, блаженство, щастие, благодат, радост, възторг, възхищение, радост, звание, добро...

Всеки човек се намира в едно от двете състояние и според мястото, определяме и какъв е той самия. Това се вижда и е вярно. Всеки уважаващ себе си добър човек, трябва вече да се е определил къде да бъде, кой да бъде, какъв да бъде. После следва да се работи. Като Лошият в себе си доброто ще внася и ще противопоставя на слабостите в себе си, а Добрият, за да продължи нагоре не трябва да спира Доброто да прави.

Важно е нещо винаги да противопоставяш, за да няма еднообразие, а да има развитие, т.е. трябва да се променяш, но за добро и с доброто, щом със злото не умееш и не знаеш как. За да бъдеш балансиран и в Хармония ще Служиш, за да е правилен и прав Пътят ти.

Формулата е: Където и да се намирате, не оставайте, а се стремете все по-нагоре и по-нагоре. С постигнатото не се задоволявайте, а дерзайте и продължавайте. Нищо не сте постигнали още, щом Бога не сте познали, а едва от там ЧУДЕСАТА започват и се дават! Разликата е тази, че ако някъде спреш!, ти и в лошото и в доброто недоразвит ще останеш. Човек се САМООПРАВИ като търси различното, Новото и то да е по-висше от последното, за да се създадат полюсите, ти да работиш и Творението да расте.

Само този ще постигне ОСЪЗНАВАНЕТО, който е възприел Доброто за Основа, а това е Любовта. Само тогава нашата личност, ще бъде в Хармония с Божествената. Не сте ли в Божественото, работете! Хармонията се постига със столетия, но сега се започва, ако не сте закъснели...

13 са Качествата за Покоя в Рая и по тях Добрия се отличава от Лошия? Защото не може да си луд, агресивен и деспотичен и да твърдиш, че си добър или пък, че се чувстваш прекрасно. Няма кой да ти повярва. Виждаш от километри, че си личност егоцентрична, недоразвита, груба и нехармонична.

Да се върнем на Дървото за познаване на Доброто и Злото... Всяко дърво един вид плод ражда. Дървото за познаване на Доброто и злото ябълки и круши не ражда - Никога не е било, едно дърво да ражда различни плодове. Смятате ли, че ако беше възможно, Бог нямаше да накичи едно единствено дърво с абсолютно всички плодове. Няма ли да е скучно и няма ли да се загуби красотата? Ние мислим, че по въпроса е мислено. Разликата е само в Степента. Три са вариантите Добро и зло да бъдат:

- Доброто да е зло

- Злото да е добро

- Или да са просто две различни неща или две еднакви.

Кой до сега поне веднъж Истината видя и проумя, че не

е възможно две еднакви неща да се намират на две различни дървета. Злощастно обстоятелство е, че се промъкваха мнения, които доброто отричаха и го наричаха фикс, химера или утопия, т.е. обявяваха го за нещо не съществуващо и държаха да се разбере, че всичко е само зло, а братчето му Лошото сякаш потвърждаваше съмненията.

Така зачеркнахме доброто, но ни остана учудването, че не живеем Добре. Едно нещо хем го нямаше, хем за него мислехме. При липсата и на Бог, останаха малко вариантите човек да оцелее в лошото, но какво да се прави. Човек сам каквото си направи...

Запомнете: Когато нещата отричаме, те изчезват с времето.

Появиха се желаещи да доказват, че на онова дърво никога не е имало добро, а само лошото и злото са растели и звучеше правдоподобно.

Глупаво е да се убеждава невежия колко много не знае, а знаещия няма как, той повече от тебе знае.

Знаете ли каква е разликата между Доброто и злото? -Доброто е пасивно и проявено, а злото е добро непроявено, но активно.

формулата е: Всичко започвай с Любов и участвувай! В добро съгласните букви „б“, „д“ и „р“ означават Бъди Разумен и Добър!

Само Съзнанието дърпа човека към Небето, към Духовното, към Бога, към Истината и прочие, но става чрез волята тук и сега, вън и вътре и е горе и долу едновременно.

Прошка от Бога искайте и се молете да ви промени за Добро, после забравете миналото и заживейте с Новото настояще, защото друго Настояще НЯМА!!! Накрая благодарете Му и Го славете. Повече не питайте какво е това добро и зло, а МИСЛЕТЕ! Сами стигнете до ваше убеждение и ваш извод. Стига наготово! Добро и зло са едно нещо. Добро и зло са едно и също нещо. Тези две никога не са били различни като плодове, а са две различни вибрации като Степени. И това е задължително да е така, за да има полюси и те да се срещат. Ако се затруднявате да оперирате с тях, направете най-простото:

- Променете се

- Обърнете се

- Завъртете се

- Трансформирайте се и чакайте да видите какво ще се случи, но в тишина, будно съзнание и мълчание. Всеки миг бъдете в съзнание за очакването си и леко се снижите в сърцето си. Там след миг само или след два, ще откриете, че всичко е добро и нищо друго няма, а ако има и то е за Добро!!!

БУДНОСТ + ЖЕРТВА = РАЗБИРАНЕ ЗА ЖИВОТА

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×